ĐẶC BIỆT TOPIC CHUYÊN DÀN ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2016

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi mien_dat_hua, 29/02/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. HoaBinh

  HoaBinh

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  436
  Được thích:
  3,009
  Xu:
  13,543,915
  Giới tính:
  Nam
  Dàn18 số

  070, 171, 272, 373, 474, 252, 262, 282, 292

  :
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ductuan59sc (02/03/2016 at 15:08:13) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:39) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:02) , hoangmui (26/05/2018 at 16:54:55)
 2. Ngày 01/03.
  Đàn 48 số
  00 01 02 04 07 08 09 10 12 13
  14 15 17 18 19 21 26 29 30 31
  35 36 39 41 42 45 49 50 51 54
  55 59 65 66 68 71 75 80 81 85
  86 90 91 92 93 94 95 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ductuan59sc (02/03/2016 at 15:08:07) , SONGTHU (01/03/2016 at 18:33:50) , BaoChau (01/03/2016 at 20:36:23) , viettel (01/03/2016 at 20:51:08) , mien_dat_hua (01/03/2016 at 19:48:45) , kiepngheo777 (01/03/2016 at 19:52:15) , locphat66 (01/03/2016 at 15:25:09) , DIEPVIEN7777 (01/03/2016 at 19:52:52) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:41) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:03) , hoangmui (26/05/2018 at 16:54:58)
 3. DIEPVIEN7777

  DIEPVIEN7777

  Đ.Ký:
  27/02/2016
  Bài viết:
  230
  Được thích:
  1,228
  Xu:
  650
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/03dàn25$
  04,40,50,60,80
  05,45,54,64,84
  06,46,56,65,85
  08,48,58,68,86
  34,43,35,36,53
  CHÚC AE BIGWIN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ductuan59sc (02/03/2016 at 15:08:03) , mien_dat_hua (01/03/2016 at 19:50:08) , LayLaiNhungGiDaMat6868 (04/03/2016 at 16:50:33) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:45) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:05) , hoangmui (26/05/2018 at 16:54:59)
 4. mien_dat_hua

  mien_dat_hua QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  5,900
  Được thích:
  49,912
  Xu:
  197,908,791
  web 01.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (01/03/2016 at 22:57:09) , ductuan59sc (02/03/2016 at 15:07:49) , locphat66 (01/03/2016 at 20:13:33) , DIEPVIEN7777 (01/03/2016 at 19:57:50) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:48) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:09) , PTran_34 (24/07/2016 at 18:05:33) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:01)
 5. locphat66

  locphat66

  Đ.Ký:
  23/02/2016
  Bài viết:
  839
  Được thích:
  6,271
  Xu:
  12,045,016
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 2/3: Dàn ĐB 60s
  00 01 02 03 04 05 07 08 09 10
  13 14 15 17 18 19 20 23 24 25
  28 29 40 41 42 43 44 45 47 48
  49 50 51 52 53 54 55 57 58 59
  60 61 62 63 64 65 68 70 71 73
  74 75 78 79 90 91 92 94 95 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  viettel (02/03/2016 at 17:17:55) , mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:56:17) , DIEPVIEN7777 (01/03/2016 at 20:28:20) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:50) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:10) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:03)
 6. DIEPVIEN7777

  DIEPVIEN7777

  Đ.Ký:
  27/02/2016
  Bài viết:
  230
  Được thích:
  1,228
  Xu:
  650
  Giới tính:
  Nam
  NGÀY 2/3 DÀN 19$
  06,16,26,36,46
  56,66,76,86,96
  60,61,62,63,64
  65,67,68,69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:57:21) , locphat66 (02/03/2016 at 07:21:48) , LayLaiNhungGiDaMat6868 (04/03/2016 at 16:50:37) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:53) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:12) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:04)
 7. viettel

  viettel

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  543
  Xu:
  11,173,365
  Giới tính:
  Nam
  NGÀY 2/3. DÀN 50S.
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  60,61,61,62,64,65,66,67,68,68
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:57:18) , locphat66 (02/03/2016 at 07:21:50) , DIEPVIEN7777 (01/03/2016 at 21:13:29) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:55) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:13) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:05)
 8. phucbin

  phucbin

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  776
  Được thích:
  4,815
  Xu:
  12,000
  Giới tính:
  Nam
  02/3 (62 số)

  00 02 04 05 07 08 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  25 28 29 31 35 38 40 45 48 52
  54 55 56 57 60 62 63 65 66 68
  69 70 71 73 74 75 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 88 89 92 95
  97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:58:30) , locphat66 (02/03/2016 at 07:21:51) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:57) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:15) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:07)
 9. ductuan59sc

  ductuan59sc

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  1,618
  Được thích:
  5,586
  Xu:
  12,299,127
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0985737116
  NGÀY 02/03/2016
  DÀN 48 SỐ
  03 04 05 06 07
  12 13 14 15 16
  18 19
  32 34 36 37 42 43 45 46
  47 49 52 54 55 56 58 59 63 64
  65
  67 68 69 82 83 85 86 87 88
  89 92
  94 95 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:58:38) , locphat66 (02/03/2016 at 07:21:53) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:10:59) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:17) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:08)
 10. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,954
  Được thích:
  21,293
  Xu:
  80,291,137
  Ngày 02/03 Dàn 42 số
  00 01 02 05 06 07
  10 11 12 15 16 17
  20 21 22 25 26 27
  50 51 52 55 56 57
  60 61 62 65 66 67
  70 71 72 75 76 77
  80 81 82 85 86 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SOMA (02/03/2016 at 20:46:40) , viettel (02/03/2016 at 17:17:43) , mien_dat_hua (02/03/2016 at 19:59:40) , Dodonguyen (13/08/2017 at 15:11:00) , MAVUONGUS (26/05/2017 at 05:57:18) , hoangmui (26/05/2018 at 16:55:15)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời