M.TRUNG THỨ 7 NGÀY 14/09/2019 ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI - ĐẮK NÔNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 13/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  19,779
  Được thích:
  20,667
  Xu:
  64,913,387
  ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI - ĐẮK NÔNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Huydinh (19/04/2020 at 14:21:00) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:44)
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  919
  Được thích:
  3,267
  Xu:
  5,600
  Giới tính:
  Nam
  Stl 71 93
  Dan 50 sô:
  03 04 07 08 13 15 17 18 21 23 24 28 29 31 32 36 37 39 40 41
  43 45 47 49 50 51 52 53 54 58 59 60 67 69 70 71 72 75 81 82
  84 85 86 91 92 93 95 96 98 99
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:21:07) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:01) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:36) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:40:53) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:47)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 93* db 51* 86* 451* 786* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 3. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  837
  Được thích:
  2,985
  Xu:
  8,046
  Giới tính:
  Nam
  Lô 52 83

  đề dàn 50s
  01 04 08 10 16 17 18 19 20 22
  25 26 28 29 31 32 37 38 39 41
  44 46 47 50 51 52 53 56 57 60
  61 62 64 65 67 68 71 73 74 75
  76 80 81 84 85 90 91 92 94 95

  3d càng 6284013
  4cang 7895431
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:22:46) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:02) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:36) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:40:54) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:50)
  1. Minh_Quan
   trúng l db 51* * 451* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 4. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  890
  Được thích:
  3,050
  Xu:
  5,622
  Giới tính:
  Nam
  Stl 77 11
  Dàn 2D
  02,03,07,08,12,13,14,18,19,24,
  26,28, 35,36,37 39 41 45 4748
  50 51 53 57 61 62 63 64 65 67
  69 70 71 72 73 74 75 76 78 80
  84 85 86 87 90 91 92 94 95 96

  3d cang: 4568291
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:24:34) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:40:57) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:53)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 11* db 51* 86* 451* thưởng 180.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 5. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  693
  Được thích:
  2,662
  Xu:
  101,100
  Giới tính:
  Nam
  Lô 17 59

  đề dàn 50s
  03 04 08 10 16 17 18 19 22 23
  25 26 28 29 31 32 37 38 39 41
  44 46 47 49 50 51 52 56 57 60
  61 62 64 65 67 68 71 73 74 75
  76 80 81 84 85 90 91 92 94 95

  3d càng 6284013
  4cang 7895431
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:24:58) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:04) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:39) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:40:57) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:56)
  1. Minh_Quan
   trúng l db 51* 451* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 6. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  652
  Được thích:
  2,312
  Xu:
  5,930
  Giới tính:
  Nam
  stl 38.42
  Dan de DB 50 so :
  04 07 08 09 17 18 23 24 26 27
  29 32 34 35 36 40 41 43 45 46
  47 48 49 50 53 54 58 59 64 67
  70 71 73 76 78 79 80 81 84 85
  86 87 90 92 93 94 95 96 97 99

  càng 3d,4d: 8372496​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:26:02) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:05) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:40) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:40:58) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:28:59)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 42* db 86* 97* 786* 497* thưởng 230.000xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 7. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  511
  Được thích:
  1,956
  Xu:
  200,459
  Giới tính:
  Nam
  stl 13 49
  Db
  02,07,08,12,15,17,18,20,21,23
  24,26,27,28,29,31,34,35,37,38
  39,40,41,42,43,45,47,48,51,52
  53,54,56,57,58,59,61,65,68,69
  70,73,74,75,76,77,78,86,91,92
  3D cang 4237069
  4D cang0356789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:26:32) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:06) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:42) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:41:00) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:29:02)
  1. Minh_Quan
   trúng db 51* 86* 451* 786* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 8. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  693
  Được thích:
  2,363
  Xu:
  208,392
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 14 49
  _______
  Dàn 50 số
  05 06 07 08 13 15 16 17 18 19
  21 23 26 28 30 31 32 34 36 37
  41 43 46 51 52 55 56 57 58 59
  61 62 65 67 72 73 74 75 78 80
  82 84 85 86 90 91 92 95 96 97
  ______
  3d càng 0259876
  4d càng 6598321
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:27:01) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:08) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:47) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:41:01) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:29:07)
  1. Minh_Quan
   trúng db 51* 86* 97* 786* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 9. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  944
  Được thích:
  3,411
  Xu:
  8,842
  Giới tính:
  Nam
  Stl 76 67
  Dàn 50 số
  00 04 05 08 09 10 12 13 17 18
  21 25 28 30 31 32 34 35 36 37
  38 39 41 45 46 47 50 56 57 58
  61 66 67 71 73 74 75 77 83 84
  85 86 88 90 91 93 94 95 96 97
  3d càng 2653910
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:27:31) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:09) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:45) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:41:03) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:29:10)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 76* db 86* 97* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
 10. Bachhaiduong

  Bachhaiduong

  Đ.Ký:
  03/01/2019
  Bài viết:
  596
  Được thích:
  2,169
  Xu:
  14,022
  Giới tính:
  Nam
  Lô 62 01
  đề dàn 50s
  01 03 08 11 16 17 18 19 21 22
  25 26 28 29 31 32 36 38 39 41
  42 43 44 45 47 50 51 53 56 60
  61 62 64 65 67 68 70 72 73 75
  76 77 79 80 85 90 91 93 94 99
  3d càng 6287915
  4cang 7895431
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (14/09/2019 at 19:28:36) , Huydinh (19/04/2020 at 14:21:10) , Vinaphone (03/04/2020 at 06:50:51) , lodemayrui (10/04/2020 at 12:41:04) , TranDung64 (14/09/2019 at 13:29:12)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 01* db 51* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 14/09/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này