M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 24/06/2022 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,241
  Được thích:
  21,332
  Xu:
  79,182,837
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
 2. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,227
  Được thích:
  47,705
  Xu:
  105,445,904
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Lô 69,96
  Db
  (5 0 ) số
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,13,
  14,15,16,19,20,23,24,25,26,31,
  32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,
  50,51,52,55,56,60,61,62,65,69,
  70,71,73,75,80,83,91,93,95,96

  3d càng 0123578
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:25:06)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 19* 319* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 24/06/2022
 3. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  746
  Được thích:
  723
  Xu:
  3,087,460
  Giới tính:
  Nam
  3 8 số
  06,08,10,11,13,17,22,25,27,29,30,32,35,36,38,39,40,42,45,49,55,56,57,58,66,70,73,75,78,81,82,84,90,91,92,94,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:25:34)
 4. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  862
  Được thích:
  860
  Xu:
  12,998,520
  Giới tính:
  Nữ
  LOTO 89 98
  DB CHẠM 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:25:42)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 19* 48* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 24/06/2022
 5. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  767
  Được thích:
  718
  Xu:
  1,908,060
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  6 8 số
  00,01,04,06,07,08,10,12,13,15,16,19,20,24,27,29,31,33,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,98,99
  5 8 số
  00,01,04,06,07,08,10,12,13,15,16,19,20,24,27,29,31,33,36,39,41,42,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,62,64,65,66,67,68,69,70,74,77,78,79,81,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,98,99
  4 8 số
  00,01,04,06,13,16,19,20,24,27,29,31,33,36,39,41,45,47,48,50,51,53,55,56,57,62,64,65,66,67,68,69,70,74,77,78,79,81,84,85,87,89,90,91,92,94,95,99
  3 8 số
  00,04,13,19,24,27,29,31,33,36,39,41,45,47,48,50,51,53,57,64,65,66,67,68,69,70,77,78,81,84,85,87,89,90,91,92,95,99
  2 8 số
  00,04,13,19,24,33,36,39,47,48,50,51,53,65,66,70,77,78,81,84,85,87,89,90,91,92,95,99
  1 8 số
  04,19,24,36,39,47,48,50,51,53,65,66,70,87,89,90,92,99
  0 8 số
  04,19,24,87,89,90,92,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:26:02)
  1. Minh_Quan
   trúng db 19* 48* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 24/06/2022
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  382
  Được thích:
  337
  Xu:
  676,970
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 29 92
  DB BỘ 01 02 03
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:26:22)
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  370
  Được thích:
  322
  Xu:
  460,780
  Giới tính:
  Nam
  3 8 số
  01,02,03,04,05,07,11,13,14,25,26,27,31,32,33,37,40,44,46,51,52,54,55,60,61,63,66,67,70,73,77,78,79,88,90,92,93,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (24/06/2022 at 22:26:25)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời