M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 07/02/2020 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 06/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,273
  Được thích:
  21,345
  Xu:
  79,223,267
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
 2. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:14:05) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:37) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:23) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:01) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:33) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:36) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:50:59) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:19) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:05) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:03) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:29)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* 97* * 497* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 3. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  Stl 19 39
  Dàn
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  23 25 27 29 31 33 35 37 39 40
  42 43 45 46 47 48 51 52 53 56
  60 62 64 65 67 68 70 71 72 73
  78 79 81 82 84 86 89 90 93 95

  3d cang:0983765
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:14:33) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:50) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:25) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:02) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:35) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:38) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:01) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:20) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:06) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:04) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:31)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* * 914* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 4. Rongbachkim

  Rongbachkim

  Đ.Ký:
  26/04/2018
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,551
  Xu:
  11,898
  Giới tính:
  Nam
  stl 232
  Dàn 50s
  03 04 07 08 09 12 13 16 17 18
  21 22 25 26 27 30 31 34 35 36
  40 43 44 45 49 52 53 54 58 59
  61 62 63 67 68 70 71 72 76 77
  80 81 85 86 89 90 94 95 98 99
  Càng 2346789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:14:44) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:52) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:39) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:27) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:03) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:36) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:39) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:03) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:25) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:09) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:06) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:32)
 5. Huutai

  Huutai

  Đ.Ký:
  20/03/2017
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,888
  Xu:
  5,188
  Giới tính:
  Nam
  stl 808
  Dàn 50s
  08 09 12 13 16 17 18 19 20 21
  23 24 25 26 27 30 31 34 35 37
  39 43 44 45 49 52 53 54 58 60
  63 67 68 70 71 72 76 77 78 79
  80 81 85 86 89 90 91 92 94 95
  Càng 2560174
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:14:49) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:53) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:41) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:28) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:05) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:37) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:43) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:07) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:24) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:10) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:08) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:33)
 6. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  1,372
  Được thích:
  3,566
  Xu:
  10,443
  Giới tính:
  Nam
  stl 262
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 05 08 12 13 17 18 19 23 24
  27 28 29 31 34 35 41 42 43 45
  46 49 52 53 54 56 57 59 62 63
  64 70 71 73 78 79 80 81 82 83
  84 89 90 91 92 93 94 95 96 97

  càng 3d: 4801256​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:14:56) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:55) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:42) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:30) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:06) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:38) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:44) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:08) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:26) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:11) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:08) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:34)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 97* * 497* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 7. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  997
  Được thích:
  2,693
  Xu:
  9,940
  Giới tính:
  Nam
  Stl 969
  Dàn
  00,02,06,12,13,15,18,19,24,27
  ,28,29,35,36,37 38 41 48 50 51
  52 53 58 59 60 62 63 64 65 66
  69 70 73 73 76 78 79 81 82 84
  85 86 87 89 90 91 92 93 95 96

  3d cang: 6903247
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:15:09) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:58) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:44) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:31) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:07) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:42) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:45) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:10) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:28) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:10) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:35)
 8. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  521
  Được thích:
  1,966
  Xu:
  11,459
  Giới tính:
  Nam
  Stl 707
  Dàn
  12,13,15,18,19,20 ,21,22,23,24
  29,35,36,37 38 42 45 48 50 51
  58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
  68 70 73 74 76 78 79 80 81 82
  84 86 87 88 90 91 92 93 94 98

  3d cang: 4579081
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:15:11) , Huydinh (18/04/2020 at 06:42:58) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:45) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:34) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:08) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:47:43) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:47) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:11) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:30) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:14) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:11) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:36)
 9. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  stl 252
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Huydinh (18/04/2020 at 06:42:59) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:47) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:36) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:09) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:51) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:13) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:31) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:15) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:13) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:38)
 10. TranDung64

  TranDung64

  Đ.Ký:
  07/08/2019
  Bài viết:
  2,766
  Được thích:
  4,078
  Xu:
  21,078,195
  Giới tính:
  Nam
  STL=23,32
  DB=cham=2,3,4
  3cang=9871432
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:15:15) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:37) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:52)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* * 914* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời