M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 06/05/2022 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 05/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,968
  Được thích:
  21,296
  Xu:
  79,803,557
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  700
  Được thích:
  674
  Xu:
  1,857,360
  Giới tính:
  Nam
  dàn db
  00,01,02,04,05,06,07,09,15,16,
  17,18,21,28,29,36,37,38,39,41,
  42,49,51,52,55,57,59,64,66,68,
  71,72,75,78,80,81,84,87,89,91,
  94,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:21:37)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 75* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 06/05/2022
 3. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  673
  Được thích:
  658
  Xu:
  3,015,160
  Giới tính:
  Nam
  BTL 89
  BTD 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:21:53)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG LOTO 89* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 06/05/2022
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  700
  Được thích:
  674
  Xu:
  1,857,360
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,02,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,22,23,24,25,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,51,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,80,81,82,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,98
  5x
  00,02,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,22,24,25,29,31,32,34,36,37,38,40,41,43,45,47,49,50,51,54,55,56,57,58,61,63,65,67,68,70,72,73,74,75,76,80,81,82,85,87,89,90,92,94,95,96,97
  4x
  00,10,11,13,14,16,18,24,25,29,31,32,34,37,38,40,41,43,47,49,50,51,55,56,57,58,61,63,67,68,70,72,73,74,75,76,80,81,82,85,87,89,90,92,94,95,96,97
  3x
  10,11,14,16,18,25,29,31,32,34,37,38,41,47,49,50,51,55,56,57,61,67,68,70,73,74,76,80,81,82,85,87,89,90,94,95,96,97
  2x
  10,11,14,18,29,31,32,37,41,49,50,51,55,56,57,61,67,68,76,82,85,87,89,90,94,95,96,97
  1x
  10,14,18,31,32,37,50,55,56,61,68,82,85,87,89,90,94,96
  0x
  10,14,37,56,61,68,82,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:22:15)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 37* 75* THƯỞNG 100.000 XU
    
   Minh_Quan, 06/05/2022
 5. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  308
  Được thích:
  274
  Xu:
  406,580
  Giới tính:
  Nam
  3 8 số
  00,12,15,16,18,19,20,24,26,27,
  29,30,32,34,40,41,48,52,54,56,
  58,60,62,64,65,70,73,75,77,80,
  82,83,87,90,92,93,95,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:22:30)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 75* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 06/05/2022
 6. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  626
  Được thích:
  622
  Xu:
  12,167,250
  Giới tính:
  Nam
  btl 01
  BTD 10
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:22:44)
 7. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  790
  Được thích:
  814
  Xu:
  12,944,810
  Giới tính:
  Nữ
  LOTO 14 41
  DB CHẠM 14
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (06/05/2022 at 21:22:49)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG LOTO 41* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 06/05/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời