M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 01/07/2022 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 30/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,237
  Được thích:
  21,332
  Xu:
  79,182,437
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
 2. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  692
  Được thích:
  676
  Xu:
  12,230,850
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,82,83,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,78,80,82,83,85,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  6 8 số
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,72,73,75,78,80,82,83,85,88,91,92,93,94,96,98
  5 8 số
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,33,34,35,36,39,40,41,42,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,72,73,75,78,80,83,85,91,92,93,96,98
  4 8 số
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,27,28,33,34,35,36,39,40,41,42,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,64,69,75,78,80,83,85,92,96,98
  3 8 số
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,33,36,39,40,41,42,47,48,49,54,57,58,61,64,69,75,78,80,83,92,96,98
  2 8 số
  01,05,09,11,12,13,15,18,21,33,36,39,40,41,42,47,48,49,54,57,58,61,64,69,78,80,83,98
  1 8 số
  01,05,09,13,15,18,21,33,36,40,41,47,48,49,64,78,80,83
  0 8 số
  01,05,09,15,21,36,64,80
   
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  856
  Được thích:
  860
  Xu:
  12,997,920
  Giới tính:
  Nữ
  LOTO 45 54
  DB CHAM 457
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:59:02)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  760
  Được thích:
  718
  Xu:
  1,907,360
  Giới tính:
  Nam
  (4 9 số)
  03,06,12,13,15,16,21,23,24,26,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  42,43,46,49,51,53,56,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,
  79,83,85,86,88,93,94,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:59:07)
 5. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  744
  Được thích:
  723
  Xu:
  3,087,260
  Giới tính:
  Nam
  SONG THỦ LOTO 89 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:59:21)
 6. Tencent

  Tencent Chốt thông

  Đ.Ký:
  15/06/2022
  Bài viết:
  153
  Được thích:
  1,786
  Xu:
  4,225,790
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 6X MT
  12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:59:24)
  1. Minh_Quan
   trúng 25* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời