M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 30/06/2022 BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 29/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,262
  Được thích:
  21,336
  Xu:
  79,208,967
  BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (30/06/2022 at 06:43:58)
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  754
  Được thích:
  733
  Xu:
  3,098,260
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 29 92
  DB CHẠM 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:41:20) , chinh1689482997 (30/06/2022 at 06:47:40)
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  701
  Được thích:
  686
  Xu:
  12,241,750
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,71,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6 8 số
  02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,46,50,53,54,55,56,57,58,61,62,65,66,67,68,71,76,77,78,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5 8 số
  02,03,06,08,09,10,11,12,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,46,50,53,54,55,56,57,58,61,62,65,66,67,68,71,76,77,78,82,84,87,89,90,91,92,93,98,99
  4 8 số
  02,03,06,08,09,10,11,12,16,18,20,22,23,25,27,28,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,50,53,55,56,57,62,66,68,71,76,77,78,82,84,87,89,90,92,98,99
  3 8 số
  02,03,08,09,10,11,12,20,22,23,25,27,28,30,31,33,34,38,41,43,44,50,53,55,56,57,62,66,68,71,76,77,78,82,89,92,98,99
  2 8 số
  02,03,08,10,11,20,23,25,27,28,30,31,33,34,41,43,55,56,62,68,71,77,78,82,89,92,98,99
  1 8 số
  02,08,10,11,20,23,25,28,30,33,34,41,43,55,62,77,78,89
  0 8 số
  02,10,28,30,33,41,43,78
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:41:22) , chinh1689482997 (30/06/2022 at 06:47:38)
 4. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  388
  Được thích:
  347
  Xu:
  687,570
  Giới tính:
  Nam
  song thủ lô 19 91
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:41:23) , chinh1689482997 (30/06/2022 at 06:45:37)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997 Chốt thông

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,597
  Được thích:
  39,746
  Xu:
  127,704,841
  Giới tính:
  Nữ
  STL; 90 46
  ĐB ĐẦU 13579 .; [Ưu tiên quảng trị ,quảng bình]
  3d ;13567
  4d; 13578
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:41:38)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG LOTO 46* DB 76* 567* 7576* THƯỞNG 180.000 XU
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   chinh1689482997 (02/07/2022 at 11:41:24)
 6. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,227
  Được thích:
  47,705
  Xu:
  105,445,904
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Lô 58,85
  Db
  (5 0 ) số
  00,01,04,05,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,21,22,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,38,42,44,46,
  47,48,49,50,52,55,56,57,58,64,
  65,66,70,71,72,74,83,85,91,93

  3d càng 0345679
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:42:22)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 27* 65* 427* THƯỞNG 150.000 XU
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
 7. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  867
  Xu:
  13,005,920
  Giới tính:
  Nữ
  LOTO 79 97
  DÀN DB BỘ 01 02 03 04
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:43:00)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 65* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
 8. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  372
  Được thích:
  327
  Xu:
  465,980
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 số
  00,01,02,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  6 8 số
  00,01,02,07,08,09,10,11,12,13,15,16,20,21,22,23,24,26,27,28,31,33,34,35,36,37,40,41,42,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,71,75,77,78,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,97,99
  5 8 số
  00,01,02,07,08,09,11,12,13,15,16,20,21,22,23,26,27,28,31,33,34,35,36,37,40,41,42,44,45,46,50,51,52,53,55,57,58,59,60,62,63,65,66,68,71,75,77,83,85,86,87,88,91,92,94,95,97,99
  4 8 số
  00,01,02,07,08,09,11,12,13,15,16,22,26,27,28,31,33,34,36,37,40,41,45,46,50,51,53,57,59,60,62,65,66,68,71,75,77,83,85,86,87,88,91,92,94,95,97,99
  3 8 số
  00,01,07,08,12,15,22,26,28,33,34,36,37,40,41,45,46,50,51,53,57,59,60,62,65,66,68,71,75,77,83,85,86,88,91,92,94,99
  2 8 số
  00,07,12,22,26,28,34,37,40,41,45,46,50,51,53,57,59,62,66,71,77,83,85,86,88,91,92,94
  1 8 số
  00,07,22,26,28,34,40,41,46,50,59,71,83,85,86,88,91,92
  0 8 số
  22,34,40,41,46,50,83,88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:43:20)
  1. Minh_Quan
   tRÚNG DB 65* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
 9. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  771
  Được thích:
  726
  Xu:
  1,916,460
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 69 96
  DB CHẠM 036
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (01/07/2022 at 21:43:32)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 65* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 01/07/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời