M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 26/05/2022 BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 25/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,253
  Được thích:
  21,334
  Xu:
  79,199,747
  BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ
   
 2. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  Ngày 26/05 Bình Định
  Dàn 50s
  00,02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (25/05/2022 at 20:21:38)
 3. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  752
  Được thích:
  729
  Xu:
  3,094,060
  Giới tính:
  Nam
  1x
  ,04,19,36,37,40,51,56,60,64,65,71,73,74,75,82,84,88,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (26/05/2022 at 20:02:12)
 4. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  864
  Được thích:
  864
  Xu:
  13,002,720
  Giới tính:
  Nữ
  BTL 38 LÓT 83
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (26/05/2022 at 20:02:18)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG LOTO 38* 83* THƯỞNG 30.000 XU
    
   Minh_Quan, 26/05/2022
 5. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  769
  Được thích:
  723
  Xu:
  1,913,260
  Giới tính:
  Nam
  9X
  77,80,82,86,87,89,46,48,50,52,55,57,61,62,70,75,00,06,11,17,20,22,25,26,34,43,01,04,08,10,12,14,15,27,32,35,37,39,40,41,42,44,45,47,56,60,64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  8X
  46,48,50,52,55,57,61,62,70,75,00,06,11,17,20,22,25,26,34,43,01,04,08,10,12,14,15,27,32,35,37,39,40,41,42,44,45,47,56,60,64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  7X
  00,06,11,17,20,22,25,26,34,43,01,04,08,10,12,14,15,27,32,35,37,39,40,41,42,44,45,47,56,60,64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  6X
  01,04,08,10,12,14,15,27,32,35,37,39,40,41,42,44,45,47,56,60,64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  5X
  37,39,40,41,42,44,45,47,56,60,64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  4X
  64,65,67,71,72,76,83,85,95,96,03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  3X
  03,09,13,19,21,23,88,93,98,24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  2X
  24,28,30,31,36,49,51,53,54,59,68,69,33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  1X
  33,38,73,74,78,81,90,91,92,18,29,58,63,79,94,97,99
  0X
  18,29,58,63,79,94,97,99
   
 6. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  700
  Được thích:
  681
  Xu:
  12,236,650
  Giới tính:
  Nam
  9 4 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,70,71,73,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  6 8 số
  00,01,04,05,06,07,09,11,12,13,15,17,18,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,70,71,73,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  5 8 số
  00,04,05,06,07,09,11,12,13,15,17,18,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,70,77,79,82,83,84,85,87,88,90,93,94
  4 8 số
  00,04,05,06,07,09,11,12,13,15,17,18,22,23,25,28,30,31,33,36,37,39,40,41,45,46,53,54,55,56,57,58,60,63,64,65,70,77,79,82,83,84,85,87,88,90,93,94
  3 8 số
  00,04,05,06,12,13,15,17,22,23,25,28,30,31,33,36,37,39,40,41,45,46,53,54,63,64,65,70,77,79,83,84,85,87,88,90,93,94
  2 8 số
  04,05,06,12,22,23,25,28,30,33,36,37,39,45,46,53,54,63,64,65,70,77,79,83,87,90,93,94
  1 8 số
  04,05,06,23,25,36,37,39,45,53,63,64,70,77,87,90,93,94
  0 8 số
  05,23,25,37,53,63,64,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (26/05/2022 at 20:02:48)
  1. Minh_Quan
   TRÚNG DB 07* THƯỞNG 50.000 XU
    
   Minh_Quan, 26/05/2022
 7. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  388
  Được thích:
  343
  Xu:
  683,570
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 45 54
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (26/05/2022 at 20:03:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời