M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 10/10/2019: BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRI

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 09/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  13,838
  Được thích:
  20,193
  Xu:
  48,909,795
  BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRI
   
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  495
  Được thích:
  963
  Xu:
  377,559
  Giới tính:
  Nam
  Stl 43 67
  Dan 50 sô:
  03 04 05 08 10 13 14 18 20 21 23 24 28 30 31 32 36 38 39 40 41
  47 48 49 51 52 53 54 56 58 59 60 67 68 69 72 73 81 82 83
  84 86 87 92 95 96 97 98 99
  3d càng 4769821
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:27:20)
 3. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  443
  Được thích:
  889
  Xu:
  202,127
  Giới tính:
  Nam
  stl 26 64
  _______

  Dàn
  01 02 04 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 23 24 25 26
  30 32 34 39 38 40 41 42 47 48
  51 52 53 63 64 65 67 69 70 71
  72 74 76 82 85 86 90 93 97 98
  ____________
  cang 3d:7946032
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:27:52)
 4. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  434
  Được thích:
  832
  Xu:
  266,613
  Giới tính:
  Nam
  stl 69 96
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 15 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 43 45 50 51 53 59 62 63 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77
  81 82 83 84 86 87 90 92 93 97
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:28:21)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 50* 850*thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 5. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  427
  Được thích:
  837
  Xu:
  509,246
  Giới tính:
  Nam
  Stl 565
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28, 34,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  68 69 71 74 75 76 78 81 82 84
  85 86 89 90 91 92 93 94 96 97

  3d cang: 75492013
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:28:50)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 91* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 6. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  505
  Được thích:
  1,045
  Xu:
  131,834
  Giới tính:
  Nam
  Stl 19 75
  Dàn 50 số
  01 03 04 09 10 13 14 15 18 19
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 37
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 60
  66 69 71 73 74 76 77 79 82 84
  86 88 87 91 92 93 94 95 97 98
  3d càng 2653910
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:29:17)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 79* 91* 179* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 7. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  429
  Được thích:
  799
  Xu:
  614,886
  Giới tính:
  Nam
  Lô 22 02
  đề dàn 50s
  03 04 05 12 13 16 17 19 21 23
  25 26 27 28 30 31 35 37 39 41
  42 41 44 45 47 50 51 52 53 54
  56 57 59 62 65 67 69 70 73 74
  75 76 81 85 90 91 92 93 96 98
  3d càng 6283751
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:29:49)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 22* db 50* 91* 850* 891* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 8. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  486
  Được thích:
  928
  Xu:
  757,200
  Giới tính:
  Nam
  stl 29 62
  Dàn đặc biệt 50 số:
  01 02 03 06 08 09 10 15 18 19
  20 21 24 25 28 29 31 34 35 36
  40 44 45 50 51 53 54 55 56 57
  58 59 60 61 63 64 65 66 68 69
  71 76 79 85 87 90 92 93 95 96

  3d càng 6839201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:30:24)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 50* 79* 850* 179** thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 9. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  404
  Được thích:
  790
  Xu:
  263,513
  Giới tính:
  Nam
  Lô 19 22
  Db dan:
  01 04 06 12 13 14 16 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 38
  39 41 43 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 68 69 71 72 76 79
  80 81 82 84 86 92 94 96 98 99
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:31:12)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 22* db 79* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019
 10. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  456
  Được thích:
  898
  Xu:
  216,192
  Giới tính:
  Nam
  stl 12 38
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 23 24 25 26
  30 32 34 39 38 40 41 42 47 48
  51 52 53 63 64 65 67 69 70 71
  72 74 76 82 86 90 93 97 98 99
  ____________
  cang 3d:7946032
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (10/10/2019 at 22:31:54)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 38* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 10/10/2019

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này