M.TRUNG THỨ 4 NGÀY 30/10/2019 ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 29/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,572
  Được thích:
  21,245
  Xu:
  84,813,637
  ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA
   
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  Stl 52 29
  Dan 50 sô:
  03 04 05 08 10 13 14 18 20 21 23 24 28 30 31 32 36 38 39 40 41
  47 48 49 51 52 53 54 56 57 59 60 67 69 71 72 73 74 81 82 83 85 86 87 90 92 95 96 99
  3d càng 4769821
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:42:08) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:11) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:44) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:23)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 52* db 36* 136* * thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 3. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,024
  Được thích:
  3,190
  Xu:
  411,507
  Giới tính:
  Nam
  Stl 56 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  69 70 71 73 75 76 78 79 81 82
  85 86 87 89 90 91 92 93 94 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:43:01) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:12) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:45) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:25)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 56* db 36* 136* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 4. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 69 72
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 10 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 45 50 51 53 54 59 62 63 64 67 70 71 72 73 74 75 76 77
  81 82 83 86 87 90 92 93 95 99
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:43:38) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:14) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:47) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:29)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 36* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 5. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  718
  Được thích:
  2,688
  Xu:
  567,600
  Giới tính:
  Nam
  Stl 56 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  69 70 73 74 75 76 78 79 81 82
  85 86 87 89 90 91 92 93 94 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:43:58) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:48) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:30)
  1. Minh_Quan
   trùng bài trên
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 6. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  1,372
  Được thích:
  3,566
  Xu:
  10,443
  Giới tính:
  Nam
  stl 85 62
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:44:16) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:17) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:51) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:32)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 62* db thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 7. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  997
  Được thích:
  2,693
  Xu:
  9,940
  Giới tính:
  Nam
  stl 85 75
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 06 08 09 12 17 18 19 23 26
  28 30 31 34 35 39 40 41 45 46
  47 48 50 53 54 56 57 59 62 64
  68 69 70 73 75 79 80 81 82 84
  86 87 89 90 92 93 94 97 98 99

  càng 3d,4d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:44:33) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:18) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:52) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:33)
 8. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  521
  Được thích:
  1,966
  Xu:
  11,459
  Giới tính:
  Nam
  stl 262
  __
  Dan de DB 50s :
  01 02 03 04 06 07 08 10 12 13
  15 17 18 19 23 26 28 30 31 34
  35 36 37 39 50 53 54 56 57 59
  60 62 63 64 65 67 68 70 71 73
  75 76 78 80 81 82 84 85 86 87

  cang 3d 5678901
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:44:42) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:20) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:53) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:35)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 62* db 36* 136* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 9. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 030
  Dàn 50 số
  01 03 04 06 09 10 13 14 18 19
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 37
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 60
  66 69 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 98
  3d càng 2653910​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:45:18) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:21) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:55)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 03* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
 10. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 51 30
  _______
  Dàn 50 số
  01 02 06 08 13 15 16 17 19 20
  21 23 28 31 34 36 37 39 40 41
  44 45 51 52 53 56 57 58 59 60
  61 62 65 67 70 72 73 75 78 80
  82 83 85 86 87 89 90 91 92 97
  ______
  3d càng 0259876
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/10/2019 at 20:45:43) , Huydinh (19/04/2020 at 06:35:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:35:57) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:12:37)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 51* db 36* 61** 961* thưởng 180.000 xu
    
   Minh_Quan, 30/10/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời