M.TRUNG THỨ 2 NGÀY 20/06/2022 PHÚ YÊN - TT HUẾ

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 19/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,273
  Được thích:
  21,345
  Xu:
  79,223,267
  PHÚ YÊN - TT HUẾ
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  758
  Được thích:
  735
  Xu:
  3,100,660
  Giới tính:
  Nam
  4x
  01,03,06,08,10,12,13,15,17,18,21,24,27,29,30,31,34,42,43,45,46,47,49,51,54,56,59,60,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,78,80,81,86,87,88,89,94,95,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/06/2022 at 18:51:52)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 51* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 20/06/2022
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  687
  Xu:
  12,243,350
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 89 98
  DB CHẠM 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/06/2022 at 18:52:17)
  1. Minh_Quan
   trúng db 99* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 20/06/2022
 4. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  380
  Được thích:
  329
  Xu:
  468,780
  Giới tính:
  Nam
  Dàn db (4 9 số)
  03,06,12,13,15,16,21,23,24,26,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  42,43,46,49,51,53,56,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,
  79,83,85,86,88,93,94,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/06/2022 at 18:52:35)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 51* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 20/06/2022
 5. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  394
  Được thích:
  347
  Xu:
  688,170
  Giới tính:
  Nam
  SONG THU LOTO 08 80
  DB BỘ 01 02 03 04
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/06/2022 at 18:53:03)
  1. Minh_Quan
   Trúng loto 08 *80* db 51* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 20/06/2022
 6. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  872
  Được thích:
  868
  Xu:
  13,007,520
  Giới tính:
  Nữ
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,13,14,15,17,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 8 số
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,13,14,15,17,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,36,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,57,60,62,64,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5 8 số
  01,02,03,04,05,07,08,11,14,15,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,39,41,42,43,47,48,49,50,51,52,54,60,62,64,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99
  4 8 số
  01,03,04,05,07,08,11,14,21,22,23,24,26,29,30,33,34,39,41,43,47,48,51,52,54,60,62,64,66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99
  3 8 số
  01,03,04,07,08,11,14,22,24,26,33,34,39,48,51,52,54,60,62,66,67,69,71,73,74,75,76,78,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99
  2 8 số
  03,04,07,08,11,14,24,33,39,48,60,62,66,67,69,71,73,74,75,76,78,85,86,88,90,91,96,99
  1 8 số
  07,08,11,14,33,39,48,60,62,69,71,73,74,75,85,88,96,99
  0 8 số
  07,08,60,62,69,85,96,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/06/2022 at 18:53:27)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 51* 99* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 20/06/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời