THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 30/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 29/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Akina

  Akina

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  2,987
  Xu:
  4,285,880
  Giới tính:
  Nữ
  Lô. 33
  Xiên 3: 01,18,33
  Xiên 4: 01,18,33,85
  Đề: chạm 1627
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:54:04) , minhdiep (29/06/2022 at 22:14:12) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:58:03) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:00:17) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:02:04) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:28:31) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:18:37) , nonanoni (30/06/2022 at 06:10:05) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:56:55) , thichchotso (30/06/2022 at 00:34:33) , soiroichot (29/06/2022 at 22:45:38) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:55:57) , chilaconso (30/06/2022 at 12:57:30) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:42:06) , remix (30/06/2022 at 16:12:56) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:03:22) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:09:27) , songla (29/06/2022 at 23:20:16)
 2. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,613
  Được thích:
  41,209
  Xu:
  2,046,000
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 30/06/2022
  03,04,08,09,12,13,14,18,19,21
  22,23,24,26,27,28,30,31,32,33
  35,36,37,38,40,41,42,44,45,46
  47,49,53,54,58,59,62,63,64,67
  68,69,72,73,74,76,77,78,79,80
  81,82,83,85,86,87,88,90,91,94
  95,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:54:16) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:58:18) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:00:32) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:02:19) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:28:46) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:18:52) , nonanoni (30/06/2022 at 06:10:20) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:57:10) , thichchotso (30/06/2022 at 00:34:48) , soiroichot (29/06/2022 at 22:45:53) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:56:12) , chilaconso (30/06/2022 at 12:57:45) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:42:21) , remix (30/06/2022 at 16:13:11) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:03:37) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:09:42) , songla (29/06/2022 at 23:20:31)
 3. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,270
  Được thích:
  9,409
  Xu:
  47,459,695
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 30/06/2022

  00 01 03 04 06 08 09 10 13 14
  15 18 19 24 25 27 29 30 31 33
  34 35 36 38 39 40 41 42 43 44
  45 46 47 48 51 53 54 55 56 58
  59 60 63 64 65 68 70 71 74 79
  80 81 83 84 85 86 88 90 91 92
  93 95 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:54:19) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:58:33) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:00:47) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:02:34) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:29:01) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:19:07) , nonanoni (30/06/2022 at 06:10:35) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:57:26) , thichchotso (30/06/2022 at 00:35:03) , soiroichot (29/06/2022 at 22:46:08) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:56:27) , chilaconso (30/06/2022 at 12:58:00) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:42:36) , remix (30/06/2022 at 16:13:26) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:03:52) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:09:57) , songla (29/06/2022 at 23:20:46)
 4. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 30/06/2022
  12,13,14,15,16,19,21,23,24,25,
  26,27,28,31,32,34,35,36,38,39,
  41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,
  54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,
  81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:54:22) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:58:48) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:01:02) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:02:49) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:29:16) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:19:22) , nonanoni (30/06/2022 at 06:10:50) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:57:41) , thichchotso (30/06/2022 at 00:35:18) , soiroichot (29/06/2022 at 22:46:23) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:56:43) , chilaconso (30/06/2022 at 12:58:15) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:42:51) , remix (30/06/2022 at 16:13:41) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:04:08) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:10:12) , songla (29/06/2022 at 23:21:01)
 5. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  3,613
  Được thích:
  41,209
  Xu:
  2,046,000
  Giới tính:
  Nam
  Hạ 28số
  03 12 18 21 22 23 24 27 30 32
  33 36 38 42 44 45 54 63 67 69
  72 76 78 81 83 87 88 96
  Hạ 10số
  12 21 23 32 45 54 67 76 78 87
  Hạ 4số
  12 21 23 32
  BT 32 _ càng 0257
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (29/06/2022 at 22:54:24) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:59:03) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:01:18) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:03:04) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:29:31) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:19:37) , nonanoni (30/06/2022 at 06:11:05) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:57:56) , thichchotso (30/06/2022 at 00:35:33) , soiroichot (30/06/2022 at 17:44:22) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:56:58) , chilaconso (30/06/2022 at 12:58:30) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:43:06) , remix (30/06/2022 at 16:13:56) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:04:23) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:10:27) , songla (29/06/2022 at 23:21:16)
 6. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2022 nhận 18
  Ngày 02/06/2022 miss 68
  Ngày 03/06/2022 nhận 42
  Ngày 04/06/2022 nhận 32
  Ngày 05/06/2022 nhận 79
  Ngày 06/06/2022 nhận 84
  Ngày 07/06/2022 miss 25
  Ngày 08/06/2022 miss 77
  Ngày 09/06/2022 miss 81
  Ngày 10/06/2022 nhận 91
  Ngày 11/06/2022 nhận 24
  Ngày 12/06/2022 miss 18
  Ngày 13/06/2022 nhận 27
  Ngày 14/06/2022 nhận 62
  Ngày 15/06/2022 nhận 16
  Ngày 16/06/2022 nhận 24
  Ngày 17/06/2022 nhận 74
  Ngày 18/06/2022 miss 90
  Ngày 19/06/2022 miss 49
  Ngày 20/06/2022 nhận 08
  Ngày 21/06/2022 miss 71
  Ngày 22/06/2022 nhận 46
  Ngày 23/06/2022 nhận 40
  Ngày 24/06/2022 nhận 77
  Ngày 25/06/2022 nhận 68
  Ngày 26/06/2022 nhận 70
  Ngày 27/06/2022 nhận 71
  Ngày 28/06/2022 nhận 49
  Ngày 29/06/2022 miss 92
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022
  00,01,02,04,05,06,07,10,11,13,
  14,15,16,19,20,23,24,25,28,29,
  31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,
  46,48,50,51,52,55,56,57,59,60,
  61,64,65,66,68,69,70,73,74,75,
  78,79,82,83,84,86,87,88,91,92,
  93,95,96,98
  BTL: 08
  LÓT: 33
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/06/2022 at 00:39:42) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:59:18) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:01:33) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:03:19) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:29:46) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:19:52) , nonanoni (30/06/2022 at 06:11:20) , dieuanh96 (29/06/2022 at 23:58:26) , thichchotso (30/06/2022 at 00:35:48) , soiroichot (30/06/2022 at 17:44:37) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:57:13) , chilaconso (30/06/2022 at 12:58:45) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:43:21) , remix (30/06/2022 at 16:14:11) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:04:38) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:10:42)
 7. ptmobile977

  ptmobile977

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  1,140
  Được thích:
  7,154
  Xu:
  2,295,755
  Giới tính:
  Nam
  Đb chạm
  0358
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/06/2022 at 01:02:09) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:59:33) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:01:48) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:03:34) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:30:01) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:20:07) , nonanoni (30/06/2022 at 06:11:35) , soiroichot (30/06/2022 at 17:44:52) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:57:28) , chilaconso (30/06/2022 at 12:59:00) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:43:36) , remix (30/06/2022 at 16:14:26) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:04:53) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:10:57)
 8. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022 dàn 64 số:

  02 03 04 05 08 09 12 13 14 15
  18 19 21 23 25 26 28 30 31 32
  34 37 38 39 40 41 43 44 45 46
  48 50 51 52 54 56 57 58 59 62
  64 65 68 69 73 75 78 80 81 82
  83 84 85 86 87 88 89 90 91 93
  95 96 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vjpcachua (30/06/2022 at 01:30:02) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 13:59:48) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:02:03) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:03:49) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:30:16) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:20:22) , nonanoni (30/06/2022 at 06:11:50) , soiroichot (30/06/2022 at 17:45:07) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:57:43) , chilaconso (30/06/2022 at 12:59:15) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:43:51) , remix (30/06/2022 at 16:14:41) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:05:08) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:11:12)
 9. vjpcachua

  vjpcachua

  Đ.Ký:
  14/09/2016
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  5,378
  Xu:
  511,353
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022
  00,01,04,05,06,07,09,10,14,15,
  16,17,19,22,24,25,26,27,29,31,
  32,34,35,36,37,40,41,42,44,45,
  46,47,50,51,52,54,55,56,59,60,
  61,62,64,65,69,70,71,72,74,77,
  79,80,81,82,86,87,89,90,91,92,
  95,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:34:50) , chinh1689482997 (30/06/2022 at 04:34:50) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:00:03) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:02:18) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:04:04) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:30:31) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:20:37) , nonanoni (30/06/2022 at 06:12:05) , soiroichot (30/06/2022 at 17:45:22) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:57:58) , chilaconso (30/06/2022 at 12:59:30) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:44:06) , remix (30/06/2022 at 16:14:56) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:05:23) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:11:27)
 10. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  BTl 27
  đặc biệt chạm 1638 tròn 64s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:34:53) , chinh1689482997 (30/06/2022 at 04:34:53) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:00:19) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:02:33) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:04:19) , ViettelDaily (30/06/2022 at 08:30:46) , haiyen1295 (30/06/2022 at 09:20:52) , nonanoni (30/06/2022 at 06:12:20) , soiroichot (30/06/2022 at 17:45:37) , tinhyeucuatoi (30/06/2022 at 06:58:13) , chilaconso (30/06/2022 at 12:59:45) , DuyManh92 (30/06/2022 at 07:44:21) , remix (30/06/2022 at 16:15:11) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:05:38) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:11:42)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời