THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 26/02/2021

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 25/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL: 14
  X3: 14 41 04
  X4: 14 41 53 04
  ĐB: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 23:48:58) , SaoMai789 (26/02/2021 at 07:36:40)
 2. DOREMON

  DOREMON

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  1,026
  Được thích:
  1,366
  Xu:
  317,986,973
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 38
  X3: 24,38,80
  X4: 08,24,38,80
  DB: Chạm 247
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 23:49:02)
 3. DauTay

  DauTay

  Đ.Ký:
  19/08/2019
  Bài viết:
  1,231
  Được thích:
  1,697
  Xu:
  40,577,655
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 26/02/2021
  Lô: 65
  X3: 24,56,68
  X4: 24,65,68,70
  Dàn đặc biệt 64 số:
  02 06 07 08 09 13 14 15 16 17
  18 20 22 23 24 25 26 27 31 32
  33 34 35 39 40 41 42 43 44 45
  48 51 52 53 54 57 59 60 61 62
  63 66 68 69 70 71 72 75 77 78
  80 81 84 86 87 88 89 90 93 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 23:49:06) , chinh1689482997 (25/02/2021 at 23:22:52)
 4. SoLuuHuong

  SoLuuHuong

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  2,152
  Được thích:
  5,417
  Xu:
  11,973,365
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 10
  X3: 10,16,86
  X4: 10,61,80,86
  ĐB: Tổng 1,6,3,2,7
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 23:49:08) , chinh1689482997 (25/02/2021 at 23:22:59)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,086
  Được thích:
  34,627
  Xu:
  97,720,801
  Giới tính:
  Nữ
  BTL; 73
  X3 ; 73 81 65
  ĐB CHẠM 358
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 23:49:12) , HoangToan (27/02/2021 at 03:27:20)
 6. 03/-BOX THẢO LUẬN

  1/- Lotto :
  BTL: 65
  Xiên 3 : 65 81 26
  Xiên 4 : 65 81 26 84

  2/ - Ngày 26/02 dàn 64s
  01 02 04 06 08 09 10 12 13 15
  17 19 20 21 23 24 26 28 31 32
  33 34 35 37 38 39 40 42 43 45
  46 48 51 53 54 56 57 59 60 62
  64 65 67 68 71 73 75 76 78 79
  80 82 83 84 86 87 88 89 90 91
  93 95 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/02/2021 at 16:19:09) , HoangToan (27/02/2021 at 03:27:25)
 7. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  3,390
  Được thích:
  6,567
  Xu:
  26,577,017
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 26/02/2021
  LÔ: 08
  X3: 08,65,82
  X4: 08,65,81,82
  Dàn đặc biệt 64 số:
  02 03 04 06 07 08 12 13 14 16
  17 18 20 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 32 34 35 36 37 40
  41 42 43 47 48 52 53 57 58 60
  61 62 63 67 68 70 71 72 73 74
  75 76 77 78 79 80 81 82 84 85
  86 87 92 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/02/2021 at 16:20:05)
 8. CASTROL

  CASTROL Chốt thông

  Đ.Ký:
  30/04/2016
  Bài viết:
  891
  Được thích:
  5,751
  Xu:
  9,133,963
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0945656658
  - Mức 1: (60 số)
  06 08 10 12 14 15 16 17 19 21
  22 23 25 26 28 29 32 35 36 37
  38 39 40 41 42 43 46 47 48 49
  50 53 55 58 59 62 64 66 67 68
  69 72 74 75 76 77 78 79 81 82
  83 84 85 86 87 88 90 95 96 99


  - Mức 1: (21 số)
  06 12 21 23 26 32 36 49 50 58
  59 62 64 79 81 84 85 86 87 88
  95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/02/2021 at 16:20:11) , HoangToan (27/02/2021 at 03:27:29)
 9. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,836
  Được thích:
  12,953
  Xu:
  132,966
  Giới tính:
  Nam
  N15 <=> 86 = 5x
  N16 <=> 03 = 3x
  N17 <=> 77 = 8x
  N18 <=> 10 = 4x
  N19 <=> 03 = 4x
  N20 <=> 30 = 8x
  N21 <=> 07 = 3x
  N22 <=> 08 = 3x
  N23 <=> 10 = 3x
  N24 <=> 15 = 4x
  N25 <=> 55 = 6x
  N26 <=>..?
  9 5 số
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,91,93,94,95,
  96,97,98,99
  7 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,
  27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,
  81,83,84,85,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,
  27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,55,58,59,
  60,61,64,66,70,71,72,75,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,91,93,94,
  95,96,97,98,99
  5 8 số
  02,03,04,06,09,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,
  32,33,34,35,36,39,40,43,46,48,49,55,58,59,60,61,64,66,70,71,75,
  77,78,79,81,84,85,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  4 8 số
  02,03,04,06,09,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,30,35,36,
  39,40,43,46,48,49,55,58,59,60,61,64,66,70,71,77,78,79,81,84,85,
  87,88,91,95,97,98
  3 8 số
  02,03,10,12,16,20,21,22,26,30,35,36,39,40,43,46,48,49,55,58,59,
  60,61,64,66,70,71,77,78,79,81,84,85,87,88,91,95,97
  2 8 số
  30,35,36,39,40,43,46,48,49,55,58,59,60,61,64,66,70,71,77,78,79,
  81,84,85,87,88,91,95
  1 8 số
  43,46,48,49,55,58,59,60,61,64,66,70,71,77,78,79,81,84
  0 8 số
  58,59,60,61,64,66,70,71
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/02/2021 at 16:20:18) , HoangToan (27/02/2021 at 03:27:34)
 10. manhung8286

  manhung8286

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  33
  Xu:
  28,015
  Giới tính:
  Nam
  ĐB : Chạm 0,5 = 36s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (26/02/2021 at 16:29:32)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời