THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 25/02/2021

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 24/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,836
  Được thích:
  12,953
  Xu:
  132,966
  Giới tính:
  Nam
  N15 <=> 86 = 5x
  N16 <=> 03 = 3x
  N17 <=> 77 = 8x
  N18 <=> 10 = 4x
  N19 <=> 03 = 4x
  N20 <=> 30 = 8x
  N21 <=> 07 = 3x
  N22 <=> 08 = 3x
  N23 <=> 10 = 3x
  N24 <=> 15 = 4x
  N25 <=> ..?
  9 5 số
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  8 8 số
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,93,94,
  96,97,98,99
  7 8 số
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,
  28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,70,71,72,74,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  6 8 số
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,
  28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,43,44,47,49,50,52,55,56,57,61,
  62,63,64,66,70,71,72,74,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,93,
  94,96,97,98,99
  5 8 số
  02,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,
  29,30,31,32,35,36,37,41,43,47,49,50,52,56,57,62,63,64,70,71,72,
  74,77,80,81,82,84,86,87,89,91,93,94,96,97,98,99
  4 8 số
  02,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,35,
  36,37,41,43,47,49,50,52,56,57,62,63,64,70,71,72,74,77,86,87,89,
  91,93,96,97,98,99
  3 8 số
  02,07,08,11,14,15,17,21,24,27,28,35,36,37,41,43,47,49,50,52,56,
  57,62,63,64,70,71,72,74,77,86,87,89,91,93,96,97,99
  2 8 số
  27,28,35,36,37,41,43,47,49,50,52,56,57,62,63,64,70,71,72,74,77,
  86,87,89,91,93,96,97
  1 8 số
  41,43,47,49,50,52,56,57,62,63,64,70,71,72,74,77,86,87
  0 8 số
  52,56,57,62,63,64,70,71
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:02:49)
 2. BTL: 92
  Xiên 3: 70 92 29
  Xiên 4: 70 66 92 29
  ĐB: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:02:52)
 3. NetCaFe

  NetCaFe VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  6,855
  Được thích:
  14,320
  Xu:
  78,840,267
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 25/02/2021
  Loto: 89
  Xiên 3: 00,08,89
  Xiên 4: 00,08,33,98
  Đặc biệt: chạm tổng 83

  Chúc ace may mắn nhé!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:02:55)
 4. DOREMI

  DOREMI

  Đ.Ký:
  16/08/2019
  Bài viết:
  2,438
  Được thích:
  4,532
  Xu:
  378,179,070
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 65
  X3: 48,65,99
  X4: 16,65,84,99
  ĐB: Chạm 278
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:02:58)
 5. SoLuuHuong

  SoLuuHuong

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  2,152
  Được thích:
  5,417
  Xu:
  11,973,365
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 14
  X3: 14,30,56
  X4: 14,30,39,56
  DB: Chạm 072
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:11)
 6. ongbau_1980

  ongbau_1980

  Đ.Ký:
  18/10/2017
  Bài viết:
  2,461
  Được thích:
  13,164
  Xu:
  22,000,000
  Giới tính:
  Nam
  ngày 25/02/2021
  BTL 40
  stl 16,61,
  x3: 16-33-08
  DB tổng 2,3,4,7,9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:13)
 7. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,326
  Được thích:
  5,270
  Xu:
  34,109,106
  Lô 70
  Đb chạm 24
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:18)
 8. Hoangkun1989

  Hoangkun1989

  Đ.Ký:
  11/12/2020
  Bài viết:
  518
  Được thích:
  3,597
  Xu:
  16,024,920
  Giới tính:
  Nam
  00 45 91 05 40 55 85 98 97 42
  46 78 90 08 23 72 15 58 73 82
  89 04 28 68 87 94 11 21 25 43
  47 48 80 86 02 27 33 41 44 50
  59 63 81 09 49 62 75 93 07 64
  69 70 92 96
  Hạ:
  00 45 05 40 55 98 97 42 78 90
  23 72 15 73 82 89 04 28 68 87
  25 43 47 48 02 27 33 50 59 63
  09 75 93 07 64 69 70 92
  Hạ:
  05 98 97 23 72 15 73 82 89 04
  28 87 43 47 02 27 50 63 09 93
  07 64 70
  Btd:43
   
  Sửa lần cuối: 25/02/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:24)
 9. HoaSenTrang

  HoaSenTrang

  Đ.Ký:
  04/09/2019
  Bài viết:
  950
  Được thích:
  1,320
  Xu:
  28,130,579
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 72
  X3: 08,70,72
  X4: 08,27,70,84
  Đề: tổng 1,2,6,7,8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:36)
 10. vuasoxo

  vuasoxo

  Đ.Ký:
  14/06/2017
  Bài viết:
  204
  Được thích:
  804
  Xu:
  16,085,590
  Giới tính:
  Nam
  BTL;73
  X2;73*00
  X3;73-00-62
  OK
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/02/2021 at 17:03:46)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời