THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 23/02/2021

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 22/02/2021 at 18:27:45.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. huongnam1402

  huongnam1402

  Đ.Ký:
  19/10/2016
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  117
  Xu:
  64,007
  Tiếng kết cho ace
  Btl78 lót87
  Btd575 lót787,282 bộ57,87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:30)
 2. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,583
  Được thích:
  11,594
  Xu:
  267,236
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/2
  9 5 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  8 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,87,88,
  90,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,
  28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,
  74,76,77,78,80,81,82,84,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  6 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,
  28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,56,57,59,60,62,63,68,70,72,74,76,77,78,80,81,82,84,87,88,
  90,92,93,94,95,96,97,99
  5 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,
  28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,42,44,48,49,51,53,56,57,59,60,
  62,63,77,78,80,81,82,84,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  4 8 số
  00,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,28,29,
  31,33,35,37,39,42,44,48,49,51,53,56,57,59,60,62,63,77,80,81,
  82,84,88,90,94,96,97,99
  3 8 số
  04,05,09,10,11,12,13,21,22,28,29,31,33,35,37,39,42,44,48,49,
  51,53,56,57,59,60,62,63,77,80,81,82,84,88,90,94,96,99
  2 8 số
  28,29,31,33,35,37,39,42,44,48,49,51,53,56,57,59,60,62,63,77,
  80,81,82,84,88,90,94,96
  1 8 số
  37,39,42,44,48,49,51,53,56,57,59,60,62,63,77,80,81,82
  0 8 số
  49,51,53,56,57,59,60,62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:35)
 3. BTL: 66
  Xiên 3: 77 66 57
  Xiên 4: 77 57 65 66
  ĐB: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:38)
 4. DonaldTrump45

  DonaldTrump45

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  1,503
  Được thích:
  7,218
  Xu:
  56,048,762
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 46
  ĐB: Chạm 9(4) & 5(0)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:42)
 5. basao

  basao

  Đ.Ký:
  13/06/2016
  Bài viết:
  13
  Được thích:
  45
  Xu:
  11,263,450
  Giới tính:
  Nam
  stl 18 98
  đb chạm 16 =36 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:43)
 6. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  4,978
  Được thích:
  18,899
  Xu:
  52,038,901
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 44
  X3: 44, 58, 80
  X4: 08, 58, 74, 99
  ĐỀ: Chạm 045
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:46)
 7. lodelk

  lodelk

  Đ.Ký:
  14/04/2016
  Bài viết:
  4,042
  Được thích:
  27,431
  Xu:
  80,326
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 70
  Đặc biệt: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:25:56)
 8. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  4,619
  Được thích:
  7,656
  Xu:
  78,160,584
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/02/2021
  Loto: 00
  Xiên 3: 00,30,46
  Xiên 4: 00,30,64,89
  Đặc biệt: chạm tổng 05

  Chúc ace may mắn nhé!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/02/2021 at 16:26:56)
 9. BTL: 41
  ĐB: Chạm 3578
   
 10. kiep_lo_de

  kiep_lo_de

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  2,766
  Được thích:
  2,909
  Xu:
  14,115,305
  Giới tính:
  Nam
  Btl : 08
  X3 : 08_24_76
  X4 : 08_24_76_09
  Đb đuôi 3,6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (24/02/2021 at 01:28:41)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này