THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 20/1/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 19/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DonaldTrump45

  DonaldTrump45 Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  2,790
  Được thích:
  17,060
  Xu:
  85,912,040
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 12
  Đb chạm: 16 & 27
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:25) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:41) , Thuminh (20/01/2022 at 16:24:53) , chutheanh (20/01/2022 at 06:15:53) , chosau18h (20/01/2022 at 15:08:11) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:24) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:18) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:30:28) , shopeone (20/01/2022 at 08:28:10) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:50:13) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:52:28) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:09:54) , nonanoni (19/01/2022 at 21:51:11) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:49:59) , niemvuisohoc (19/01/2022 at 22:26:02) , kemngot (20/01/2022 at 09:17:11) , OK6868 (20/01/2022 at 10:52:09) , TM201210 (20/01/2022 at 12:45:38) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:04:55) , qtv272 (20/01/2022 at 18:09:27) , Canh1102 (19/01/2022 at 23:47:43) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:34:32) , vanmaymoi (19/01/2022 at 23:05:38) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:37:55) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:02) , bacnholode (20/01/2022 at 09:54:43)
 2. sat_thu_lo_pro

  sat_thu_lo_pro

  Đ.Ký:
  29/03/2021
  Bài viết:
  541
  Được thích:
  3,349
  Xu:
  1,230
  bt 04
  st 04 09
  x 04 26 02
  x 04 26 80 02
  dan đuôi 3850
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:30) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:46) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:10) , chosau18h (20/01/2022 at 15:08:26) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:26) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:19) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:30:43) , shopeone (20/01/2022 at 08:28:26) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:50:28) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:52:43) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:09:56) , nonanoni (19/01/2022 at 21:51:26) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:50:14) , lochoang688 (20/01/2022 at 14:31:09) , niemvuisohoc (19/01/2022 at 22:26:18) , kemngot (20/01/2022 at 09:17:27) , OK6868 (20/01/2022 at 10:52:24) , TM201210 (20/01/2022 at 12:45:53) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:05:10) , qtv272 (20/01/2022 at 18:09:42) , Canh1102 (19/01/2022 at 23:47:58) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:34:47) , vanmaymoi (19/01/2022 at 23:05:53) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:38:10) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:04) , bacnholode (20/01/2022 at 09:54:58)
 3. BTL: 25
  X3: 66 25 52
  X4: 66 57 25 52
  ĐB: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:36) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:49) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:16) , chosau18h (20/01/2022 at 15:08:41) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:28) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:21) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:30:59) , shopeone (20/01/2022 at 08:28:41) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:50:43) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:52:58) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:00) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:50:29) , niemvuisohoc (19/01/2022 at 22:26:33) , kemngot (20/01/2022 at 09:17:42) , OK6868 (20/01/2022 at 10:52:39) , TM201210 (20/01/2022 at 12:46:08) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:05:25) , qtv272 (20/01/2022 at 18:09:57) , Canh1102 (19/01/2022 at 23:48:13) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:35:02) , vanmaymoi (19/01/2022 at 23:06:08) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:38:25) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:06) , bacnholode (20/01/2022 at 09:55:13)
 4. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  3,738
  Được thích:
  7,915
  Xu:
  21,530,725
  Giới tính:
  Nam
  BTL ; 05
  X3 ; 05,19,38
  ĐB ;
  01 04 05 06 07 08 09 10 11 13
  14 15 16 17 18 19 21 23 24 26
  27 28 29 31 33 34 36 38 39 41
  43 46 48 51 53 54 56 57 58 59
  60 61 62 63 65 66 67 68 69 73
  74 76 78 79 80 81 83 85 86 91
  92 93 94 96 97 99
  ĐB ;
  01 06 10 11 13 14 15 16 18 19
  24 29 31 33 34 36 38 39 41 42
  43 46 47 48 51 56 60 61 63 64
  65 66 68 69 74 79 81 83 84 86
  88 89 91 92 93 96 97 98
  ĐB ;
  01 06 10 13 15 18 24 29 31 33
  36 38 42 47 51 56 60 63 65 68
  74 79 81 83 86 88 92 97
  ĐB ;
  01 06 10 13 15 18 31 36 51 56
  60 63 65 68 81 86 33 88
   
  Sửa lần cuối: 19/01/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:40) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:53) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:19) , chosau18h (20/01/2022 at 15:08:56) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:32) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:24) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:31:14) , shopeone (20/01/2022 at 08:28:56) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:50:58) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:53:13) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:04) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:50:44) , lochoang688 (20/01/2022 at 14:31:14) , kemngot (20/01/2022 at 09:17:57) , OK6868 (20/01/2022 at 10:52:54) , TM201210 (20/01/2022 at 12:46:23) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:05:40) , qtv272 (20/01/2022 at 18:10:12) , Canh1102 (19/01/2022 at 23:48:28) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:35:17) , vanmaymoi (19/01/2022 at 23:06:23) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:38:40) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:09) , bacnholode (20/01/2022 at 09:55:28)
 5. sat_thu_lo_pro

  sat_thu_lo_pro

  Đ.Ký:
  29/03/2021
  Bài viết:
  541
  Được thích:
  3,349
  Xu:
  1,230
  bt 04
  st 04 09
  dan đuôi 3849
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:43) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:56) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:23) , chosau18h (20/01/2022 at 15:09:11) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:34) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:26) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:31:29) , shopeone (20/01/2022 at 08:29:11) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:51:13) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:53:28) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:07) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:50:59) , lochoang688 (20/01/2022 at 14:31:32) , kemngot (20/01/2022 at 09:18:12) , OK6868 (20/01/2022 at 10:53:09) , TM201210 (20/01/2022 at 12:46:38) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:05:55) , qtv272 (20/01/2022 at 18:10:29) , Canh1102 (19/01/2022 at 23:48:43) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:35:32) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:38:55) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:11) , bacnholode (20/01/2022 at 09:55:43)
 6. lotodocthu

  lotodocthu

  Đ.Ký:
  23/08/2021
  Bài viết:
  106
  Được thích:
  1,340
  Xu:
  2,656,365
  Giới tính:
  Nam
  BTL 22
  Xiên 3: 22 86 87
  Xiên 4: 22 86 87 88
  ĐB chạm 2.7
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:50) , A_555 (20/01/2022 at 08:04:59) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:26) , chosau18h (20/01/2022 at 15:09:26) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:36) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:28) , bachthu3nhay (20/01/2022 at 00:31:44) , shopeone (20/01/2022 at 08:29:26) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:51:28) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:53:43) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:09) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:51:14) , kemngot (20/01/2022 at 09:18:27) , OK6868 (20/01/2022 at 10:53:24) , TM201210 (20/01/2022 at 12:46:53) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:06:10) , qtv272 (20/01/2022 at 18:10:44) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:35:47) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:39:10) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:13) , bacnholode (20/01/2022 at 09:55:58)
 7. 03/-BOX THẢO LUẬN
  1/- LOTO
  - Bạch thủ lô : 75
  - Xiên 3 : 75 57 68
  2/- ĐẶC BIỆT
  - Bạch thủ đề 15. Càng 515,415. Song thủ đề 15,51
  - Dàn đặc biệt 64s :
  01 02 04 07 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 31 32 34 37 40 41
  42 43 44 45 46 47 48 49 51 52
  54 59 61 62 64 70 71 72 73 74
  78 79 80 81 82 83 84 87 88 91
  92 94 95 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:53) , A_555 (20/01/2022 at 08:05:02) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:28) , chosau18h (20/01/2022 at 15:09:41) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:38) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:30) , shopeone (20/01/2022 at 08:29:41) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:51:43) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:53:58) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:12) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:51:29) , lochoang688 (20/01/2022 at 14:31:37) , kemngot (20/01/2022 at 09:18:42) , OK6868 (20/01/2022 at 10:53:39) , TM201210 (20/01/2022 at 12:47:08) , nguyenyenlinh (20/01/2022 at 06:06:25) , qtv272 (20/01/2022 at 18:10:59) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:36:02) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:39:25) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:15) , bacnholode (20/01/2022 at 09:56:13)
 8. chutheanh

  chutheanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,085
  Được thích:
  70,516
  Xu:
  137,423,796
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 22
  STL: 12,84
  X3: 12x22x84
  ĐB: Chạm 2,4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:33:57) , A_555 (20/01/2022 at 08:05:06) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:32) , chosau18h (20/01/2022 at 15:09:56) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:41) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:33) , shopeone (20/01/2022 at 08:29:56) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:51:58) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:54:13) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:15) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:51:44) , lochoang688 (20/01/2022 at 14:31:52) , kemngot (20/01/2022 at 09:18:57) , OK6868 (20/01/2022 at 10:53:54) , TM201210 (20/01/2022 at 12:47:23) , qtv272 (20/01/2022 at 18:11:15) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:36:17) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:39:40) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:18) , bacnholode (20/01/2022 at 09:56:28)
 9. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,329
  Được thích:
  5,280
  Xu:
  34,229,306
  Đb chạm 3657 = 64 số
  Lô bt : 33
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:34:01) , A_555 (20/01/2022 at 08:05:09) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:34) , chosau18h (20/01/2022 at 15:10:11) , Cachivang_222 (20/01/2022 at 08:13:42) , NhuY123 (20/01/2022 at 08:18:35) , shopeone (20/01/2022 at 08:30:11) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:52:14) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:54:28) , VuCaoThang (20/01/2022 at 08:10:18) , emtapdanhlo (20/01/2022 at 06:51:59) , kemngot (20/01/2022 at 09:19:12) , OK6868 (20/01/2022 at 10:54:09) , TM201210 (20/01/2022 at 12:47:38) , qtv272 (20/01/2022 at 18:11:30) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:36:32) , vuvanvinh (20/01/2022 at 07:39:55) , ATuMaY (20/01/2022 at 08:16:21) , bacnholode (20/01/2022 at 09:56:43)
 10. lochoang688

  lochoang688

  Đ.Ký:
  23/01/2020
  Bài viết:
  199
  Được thích:
  999
  Xu:
  4,910,420
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 20/01/2022
  BTL: 11
  Dàn đề 40 số:
  08 13 20 21 23 26 28 31 32 35
  37 39 40 41 45 46 48 53 58 59
  62 66 67 68 69 71 72 73 76 77
  78 79 80 81 82 84 85 86 87 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/01/2022 at 10:34:04) , Thuminh (20/01/2022 at 16:25:36) , chosau18h (20/01/2022 at 15:10:26) , HaiNam92 (20/01/2022 at 11:52:29) , ViettelDaily (20/01/2022 at 13:54:43) , OK6868 (20/01/2022 at 10:54:24) , TM201210 (20/01/2022 at 12:47:53) , qtv272 (20/01/2022 at 18:11:45) , sangtruatoi (20/01/2022 at 16:36:47)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời