THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 16/10/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 15/10/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,541
  Được thích:
  11,527
  Xu:
  1,163,276
  Giới tính:
  Nam
  MB 16/10
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99
  8 8 số
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,03,05,07,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,60,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,88,89,
  90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  00,01,03,05,07,09,10,11,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,
  36,38,39,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,64,67,68,70,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  5 8 số
  00,01,03,09,11,15,19,20,22,23,24,25,26,29,33,34,36,38,39,42,43,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,60,64,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,82,83,84,86,88,89,94,96,97,98,99
  4 8 số
  00,01,11,19,20,22,23,24,25,26,29,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,57,60,64,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,88,94,96,
  97,98
  3 8 số
  00,01,22,23,24,25,29,33,36,38,39,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,57,70,
  72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,88,94,96,97,98
  2 8 số
  22,24,25,29,38,39,42,43,44,46,47,49,50,57,70,72,73,75,78,79,80,82,83,
  84,88,94,96,97
  1 8 số
  22,25,29,38,43,44,47,50,72,75,78,80,82,83,84,94,96,97
  0 8 số
  50,72,75,78,82,83,84,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:02:14) , Thuminh (16/10/2020 at 17:09:45)
 2. chuoi

  chuoi

  Đ.Ký:
  23/05/2018
  Bài viết:
  9,364
  Được thích:
  18,745
  Xu:
  1,522,184
  Giới tính:
  Nam
  Btl.07
  Đb chạm 275
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:02:17) , Thuminh (16/10/2020 at 17:09:47)
 3. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  2,280
  Xu:
  133,093,851
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 64
  X3: 04,46,93
  X4: 04,46,71,93
  DB: Chạm 456
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:02:23) , Thuminh (16/10/2020 at 17:09:51)
 4. CaDoLa98

  CaDoLa98

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  565
  Được thích:
  812
  Xu:
  52,269,836
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 65
  X3: 31,65,73
  X4: 15,31,65,73
  ĐB: TỔNG 0,5,4,9,6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:03:07) , Thuminh (16/10/2020 at 17:09:54)
 5. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  4,229
  Được thích:
  18,042
  Xu:
  56,411,381
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 71
  X3: 55,71,94
  X4: 55,71,84,94
  ĐỀ: Dàn 56 số
  00 01 03 04 06 07 08 09 10 12
  16 17 18 24 26 27 29 30 31 33
  34 35 36 37 40 42 43 44 45 46
  50 61 62 63 65 67 69 70 71 72
  74 76 80 81 83 84 86 87 88 90
  92 93 95 96 97 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:03:13) , Thuminh (16/10/2020 at 17:09:57)
 6. MUAXUAN2019

  MUAXUAN2019

  Đ.Ký:
  12/09/2019
  Bài viết:
  495
  Được thích:
  634
  Xu:
  9,954,295
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 01
  X3: 01,07,90
  DB: CT 19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:03:16) , Thuminh (16/10/2020 at 17:10:00)
 7. lode3012

  lode3012

  Đ.Ký:
  31/03/2018
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  6
  Xu:
  17,210
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:03:22) , Thuminh (16/10/2020 at 17:10:02)
 8. January

  January

  Đ.Ký:
  22/12/2018
  Bài viết:
  1,525
  Được thích:
  2,879
  Xu:
  39,384,019
  Giới tính:
  Nữ
  Btl: 55
  X3: 41,48,55
  X4: 00,41,48,97
  Đề: chạm 582
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (16/10/2020 at 16:03:30) , Thuminh (16/10/2020 at 17:10:04)
 9. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,790
  Được thích:
  6,710
  Xu:
  94,033,798
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 16/10/2020
  Loto: 30
  Xiên 3: 30,38,90
  Xiên 4: 30,39,90,99
  Đặc Biệt: chạm tổng 06​

  Chúc cả nhà may mắn nhé!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (16/10/2020 at 17:10:08)
 10. DOREMI

  DOREMI

  Đ.Ký:
  16/08/2019
  Bài viết:
  1,742
  Được thích:
  2,190
  Xu:
  25,743,580
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 97
  X3: 63,90,97
  X4: 12,63,90,97
  DB: 64 Số
  00 01 04 05 06 08 10 13 14 15
  17 18 22 23 24 26 27 28 31 32
  33 35 36 37 38 40 41 42 44 45
  46 47 50 51 53 54 55 56 60 62
  63 64 65 68 71 72 73 74 77 78
  80 81 82 83 86 87 88 90 91 92
  95 96 97 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (16/10/2020 at 17:10:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này