THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 13/02/2020

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 12/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. (Áp dụng từ ngày 24/02/2017)
  1. Tất cả các bài viết sử dụng tiếng việt có dấu, nếu không thể viết có dấu phải nêu lý do (ví dụ post bài từ điện thoại, lỗi máy tính,...)
  2. Ngoài chốt con số, có thể đưa ra ý kiến, nhận định hay phương pháp về nghiên cứu con số, cách đánh có hiệu quả,...)
  3. Được phép đưa ra ý kiến, nhận định về con số của người khác, nhưng phải nêu cơ sở nhận định (bạc nhớ nào, thống kê nào,...)
  4. Chỉ được post các link web, hình ảnh web, công cụ, thống kê từ trang chủ webxoso.net
  5. Không gợi ý, lôi kéo ace tham gia các nhóm hội ngoài webxoso.net và forum.webxoso.net

  6 - Ace chỉ được tặng xu cho một bài viết đầu tiên, từ bài thứ 2 trở đi không được tặng xu (tránh spam bài viết lấy xu).
  7. Thời gian khóa topic vào khoảng 17h50' hàng ngày.
  8. Bắt đầu từ ngày 12/12/2017, thời gian sửa bài trước 17h00 . Sau 17h00, ACE nào sửa sẽ không được chấp nhân bài sửa
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:43:33) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:22)
 2. [​IMG]


  BẢNG VÀNG THẢO LUẬN NGÀY 12/02/2020


  NHẤT DƯƠNG CHỈ

  * TRÚNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY ĐẦU
  @Monglode113 : ...BTL 22*
  @TranDung64 : ...BTL 96*
  @Bayvaokhonggian : ...BTL 22*
  @thichduhet : ...BTL 48*
  @lekieuoanh77 : ...BTL 49**
  @trangkat95 : ...BTL 43*
  @dotrangnhung123 : ...BTL 77*
  @DuongBaHo : ...BTL 77*
  @nguyentan479 : ...BTL 43*
  @Bachhaiduong : ...BTL 22*
  @Rongbachkim : ...BTL 29*
  @ThuHuong2504 : ...BTL 48*
  @hoainam71 : ...BTL 59*
  @thanhbinhtn111 : ...BTL 59*
  @Thienchi2608 : ...BTL 48*
  @lodemayrui : ...BTL 22*
  @HoaMauDon : ...BTL 59*
  @SaoMai789 : ...BTL 59*
  @DOREMON : ...BTL 55*
  @xauzai88 : ...BTL 49**

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 2
  @Thuminh : ...BTL 68*...BTL 97**
  @nguyenthiloan : ...BTL 93*...BTL 29*
  @tienls217 : ...BTL 93*...BTL 29*
  @anhconnoem : ...BTL 11**...BTL 44*

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 3
  @bachchienbachthang : ...BTL 69*...BTL 55*...BTL 44*...thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : ...BTL 41*...BTL 54*...BTL 22*...thưởng 30000 xu.
  @Haninh84 : ...BTL 99*...BTL 63**...BTL 96*...thưởng 30000 xu.
  @Vang_toi_ngheo09 : ...BTL 99*...BTL 63**...BTL 96*...thưởng 30000 xu.

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 4
  @chilaaoanh : ...BTL 73*...BTL 98*...BTL 55*...BTL 44*...thưởng 40000 xu.


  TAM ĐẠI ANH HÙNG

  Chúc anh chị em may mắn lần sau :p

  TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

  Chúc anh chị em may mắn lần sau :p

  DÀN ĐẶC BIỆT 50 SỐ

  * TRÚNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dmlode113 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @laphuong257 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @SAT_THU_GAI69 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @tienls217 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Lady_Killer6969 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @thanlo368 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @sat_thu_de12 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Hangle123 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Huong122 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Langtucodon12 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @traiphonui : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @chuoi : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @phunghuy101 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @doinhulon90 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @TLong888 : ...DÀN 36 SỐ CÓ 47
  @Galaxy : ...DÀN 44 SỐ CÓ 47
  @ANNHIEN007 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Champions : ...DÀN 50 SỐ CÓ 47
  @lekieuoanh77 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Bachhaiduong : ...DÀN 50 SỐ CÓ 47
  @HoangToan : ...DÀN 50 SỐ CÓ 47
  @Monday2 : ...DÀN 48 SỐ CÓ 47
  @mrpts : ...DÀN 20 SỐ CÓ 47
  @DOREMON : ...DÀN 50 SỐ CÓ 47

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 2
  @SamSam19 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @thanhbinhtn111 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @thungoaingu123 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @DuongBaHo : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Rongbachkim : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @DauTay : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @SaoMai789 : ...DÀN 48 SỐ CÓ 96...DÀN 48 SỐ CÓ 47
  @Vang_toi_ngheo09 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @vualode41 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @phamanhvo : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @TuongVi007 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @Thanhhbl14 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @lodemayrui : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 51 SỐ CÓ 47
  @HEOVANG1983 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 50 SỐ CÓ 47
  @JuLy : ...DÀN 50 SỐ CÓ 96...DÀN 50 SỐ CÓ 47
  @Tuyetngan : ...DÀN 51 SỐ CÓ 96...DÀN 50 SỐ CÓ 47

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 3
  @quynhanh : : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 30000 xu.
  @Banhbao888 : : DÀN 49 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 30000 xu.
  @vjpcachua : : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 50 SỐ...CÓ 96 : DÀN 50 SỐ...CÓ 47...thưởng 30000 xu.
  @chilaaoanh : : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 50 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 30000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 4
  @Trinhthihuong789 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 47 : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 40000 xu.
  @Annhien : : DÀN 48 SỐ...CÓ 47 : DÀN 48 SỐ...CÓ 45 : DÀN 48 SỐ...CÓ 96 : DÀN 48 SỐ...CÓ 47...thưởng 40000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 5
  @Nhungun756 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 91 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47 : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 50000 xu.
  @mackedoi90 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 91 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47 : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 50000 xu.
  @Monglode113 : : DÀN 51 SỐ...CÓ 91 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47 : DÀN 51 SỐ...CÓ 45 : DÀN 51 SỐ...CÓ 96 : DÀN 51 SỐ...CÓ 47...thưởng 50000 xu.


  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG  Ai thiếu inbox @
  nhat_chi_mai để bổ sung nhé

  NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP CỦA BẠN - MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT ĐẾN BẠN
  WEBXOSO.NET SẼ VINH DANH BẠN - SET CHO BẠN DANH HIỆU CAO QUÝ

  (Áp dụng từ ngày 24/02/2017)
  Chốt 1 nhát BTL, một Xiên 3, một Xiên 4, dàn đặc biệt không quá 50 số để được vinh danh đẳng cấp.
  - Thông BTL từ 3 ngày trở lên: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu .....
  Set vào nhóm THÔNG BTL X NGÀY cho thành viên thông từ 5 ngày trở lên.
  - Trúng xiên 3 thưởng nóng ngay 50.000 xu ==> Set vào nhóm TAM ĐẠI ANH HÙNG
  - Trúng xiên 4 thưởng nóng ngay 100.000 xu ==> Set vào nhóm TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
  - Thông dàn đặc biệt từ 3 ngày trở lên với dàn không quá 50 số: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu, ...
  Lưu ý: ở box Thảo luận này, dàn đặc biệt có thể viết vắn tắt các kiểu theo đầu, đuôi, tổng, bộ, chạm,..., tuy nhiên phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.
  Với dàn đặc biệt nhiều số, phải viết thành nhiều dòng, mỗi dòng 10 số hoặc 20 số và phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.


  < CHÀO ĐÓN CÁC BẠN KETQUA.NET VỀ ĐÂY HỘI TỤ QUẦN HÙNG >
   
  Sửa lần cuối: 12/02/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:17) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:34)
 3. DANH SÁCH ACE ĐƯỢC TẶNG THẺ ĐIỆN THOẠI
  THÁNG 02/2020

  (Cập nhật đầy đủ tại topic Thảo luận hàng ngày tại bài số tt #3)


  Ngày 01/02/2020
  @NetCaFe : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @mackedoi90 : :...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @lodemayrui ::...thẻ 50k ...xiên 3, xiên 4(đã gửi thẻ)
  @phamcham1904 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @SAT_THU_GAI69 :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @bachchienbachthang :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 02/02/2020
  @ngohuong1502 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @vuhangqt :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Monglode113 :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @phamanhvo : .: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @CaChepHoaRong : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Rongbachkim : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 03/02/2020
  @lethutrang::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @phamcham1904 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @tienls217 :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  @HoaHeoTan_87 :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(tặng thẻ cho WEB)
  @DOREMI :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 04/02/2020
  @lotxac03 ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @trangkat95: :...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Monday2 ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @levuquynhnga : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Thuhuong94 :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @nongthihienbg : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Duonghoaithu161095 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã gửi thẻ)
  Ngày 05/02/2020
  @AngelLinh57 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @showbit12 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @thungoaingu123 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @MeoCon1999 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Xomholao67 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Ngoc_hn : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 06/02/2020
  @lekieuoanh77 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã gửi thẻ)
  Ngày 07/02/2020
  @TLong888 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @sat_thu_de12 : :...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 08/02/2020
  @sat_thu_de12 ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @mackedoi90 ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @nguyenhien1995 : :...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Thuminh : :...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Duonghoaithu161095 : :...thẻ 50k ...xiên 4(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 09/02/2020
  @Galaxy : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 10/02/2020
  @hoangquynhspanh ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @thanlo368 ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Duonghoaithu161095 : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @mackedoi90 ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Vang_toi_ngheo09 ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Hangle123 ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Langtucodon12 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @traiphonui :: ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 11/02/2020
  @chilaaoanh : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã gửi thẻ)
  @traiphonui ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @lekieuoanh77::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Toyota ::...thẻ 20k ...xiên 3(đã nạp thẻ thành công)
  Ngày 12/02/2020
  @bachchienbachthang : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3
  @ptsmr : :...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã gửi thẻ)
  @Haninh84 ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Vang_toi_ngheo09 ::...thẻ 20k ...BTL ngày 3(đã nạp thẻ thành công)
  @Nhungun756 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @mackedoi90 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)
  @Monglode113 : : ...thẻ 20k ...dàn đặc biệt ngày 5(đã nạp thẻ thành công)

  Yêu cầu thành viên được tặng thẻ

  1. Nói rõ loại thẻ (Vina, Mobi, Viettel) cần sử dụng bằng cách Bình luận vào bên dưới bài viết này
  2. Sau khi nhận được thẻ và nạp thành công vào xác nhận bằng cách Bình luận vào bên dưới bài viết này
  3.Nếu ngày 03/09 nhận được thẻ và nạp thành công thì bình luận xác nhận vào topic Thảo luận hôm sau, tức là topic Thảo luận ngày 04/09 và cứ như vậy

  Lưu ý: Nếu không bình luận lấy loại thẻ gì sẽ không nhận được thẻ.
  Nếu nhận được thẻ, nạp thành công mà không xác nhận nạp thẻ thành công thì lần sau nếu trúng thẻ cũng sẽ không được nhận thẻ nữa
   
  Sửa lần cuối: 13/02/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:21) , chinh1689482997 (13/02/2020 at 02:00:04) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:42) , Monday2 (12/02/2020 at 22:56:27) , ThachDua (13/02/2020 at 17:11:23)
  1. Xem các bình luận trước...
  2. Vang_toi_ngheo09
   nạp ok rồi b nhé
    
   Vang_toi_ngheo09, 12/02/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (13/02/2020 at 10:23:42)
  3. Nhungun756
   mình nạp thành công nha
    
   Nhungun756, 12/02/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (13/02/2020 at 10:23:36)
  4. mackedoi90
   nạp ok rồi b nhé nạp ok rồi b nhé nạp ok rồi b nhé
   =====================================

   (thothozl07)(thothozl07)(thothozl07)(chudepzl02)
    
   Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 13/02/2020
   mackedoi90, 12/02/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (13/02/2020 at 10:21:42)
  5. ptsmr
   Mình đăng ký thẻ VTel nhé.
    
   ptsmr, 13/02/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (13/02/2020 at 10:21:29)
  6. ptsmr
   Mình đã nạp thành công, Cảm ơn Mod nhiều.
    
   ptsmr, 13/02/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   ThachDua (13/02/2020 at 17:11:34)
 4. TẶNG XU NGÀY 12/02/2020

  19. @thanlo368 : có loto 19 ... tặng 50000 xu.
  22. @lotxac03 : có loto 22 ... tặng 50000 xu.
  29. @lethihoa95 : có loto 29 ... tặng 50000 xu.
  38. @DauTay : có loto 38 ... tặng 50000 xu.
  43. @AngelLinh57 : có loto 43 ... tặng 50000 xu.
  44. @nguyenhien1995 : có loto 44 ... tặng 50000 xu.
  47. @ThuNguyet1510 : có loto 47 47; có đặc biệt 47 ... tặng 500000 xu.
  48. @DuongBaHo : có loto 48 ... tặng 50000 xu.
  49. @lethutrang : có loto 49 49 ... tặng 100000 xu.
  54. @haylamotkyniem1991 : có loto 54 ... tặng 50000 xu.
  55. @Minhtam168 : có loto 55 ... tặng 50000 xu.
  59. @Xuanphuongsfl : có loto 59 ... tặng 50000 xu.
  61. @huonglonto123 : có loto 61 ... tặng 50000 xu.
  62. @Dinhhang1996 : có loto 62 ... tặng 50000 xu.
  64. @tienls217 : có loto 64 64 ... tặng 100000 xu.
  65. @phamcham1904 : có loto 65 ... tặng 50000 xu.
  68. @Trinhthihuong789 : có loto 68 ... tặng 50000 xu.
  71. @laphuong257 : có loto 71 ... tặng 50000 xu.
  77. @thanhbinhtn111 : có loto 77 ... tặng 50000 xu.
  80. @ngocdiemvn : có loto 80 ... tặng 50000 xu.
  81. @doinhulon90 : có loto 81 ... tặng 50000 xu.
  96. @TienDung : có loto 96 ... tặng 50000 xu.
  97. @Banhbao888 : có loto 97 97 ... tặng 100000 xu.
  119. @chuoi : có loto 19 ... tặng 50000 xu.
  122. @trandangkhoa : có loto 22 ... tặng 50000 xu.
  129. @Southernbank : có loto 29 ... tặng 50000 xu.
  138. @Trungthanh99990 : có loto 38 ... tặng 50000 xu.
  143. @DOREMON : có loto 43 ... tặng 50000 xu.
  144. @HoaMauDon : có loto 44 ... tặng 50000 xu.
  147. @HOANG YEN : có loto 47 47; có đặc biệt 47 ... tặng 500000 xu.
  148. @bactrangtinhdoi : có loto 48 ... tặng 50000 xu.
  149. @thienbinh : có loto 49 49 ... tặng 100000 xu.

  CHÚC MỪNG ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Sửa lần cuối: 12/02/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:26) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:50) , ThachDua (13/02/2020 at 17:11:42)
 5. Satthuhoahong1991

  Satthuhoahong1991

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  6,866
  Xu:
  22,494,269
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 61
  X3: 61-64-67
  X4: 26-44-50-95
  DB: Chạm 3.6.1.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:30) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:52)
 6. SAT_THU_GAI69

  SAT_THU_GAI69

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,878
  Được thích:
  6,750
  Xu:
  21,726,817
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 64
  X3: 36-47-15
  X4: 57-44-50-26
  DB: Chạm 4.8.5.(51S)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:32) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:56)
 7. Langtucodon12

  Langtucodon12

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,822
  Được thích:
  6,347
  Xu:
  18,396,194
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 67
  X3: 76-20-77
  X4: 20-07-49-78
  DB: Chạm 2.7.0.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:34) , ductrinh (13/02/2020 at 14:41:58)
 8. Bach_thu_lo85

  Bach_thu_lo85

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,802
  Được thích:
  6,588
  Xu:
  3,870,600
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 36
  X3: 73-69-21
  X4: 11-00-48-99
  DB: Chạm 3.9.5.=51 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:36) , ductrinh (13/02/2020 at 14:42:00)
 9. Vang_toi_ngheo09

  Vang_toi_ngheo09

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,751
  Được thích:
  5,996
  Xu:
  26,286,631
  Giới tính:
  Nam
  LÔ: 47
  X3: 44-07-34
  X4: 50-79-32-11
  DB: Chạm 6.2.1.Tông 51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:38) , ductrinh (13/02/2020 at 14:42:03)
 10. Boynhaquehn11

  Boynhaquehn11

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,794
  Được thích:
  6,200
  Xu:
  18,655,518
  Giới tính:
  Nữ
  LÔ: 76
  X3: 12-99-11
  X4: 13-32-49-02
  DB: Chạm 1.7.4.Tổng 51s
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (12/02/2020 at 23:44:39) , ductrinh (13/02/2020 at 14:42:05)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này