THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 08/1/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 07/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. 123nhaycau

  123nhaycau

  Đ.Ký:
  10/10/2020
  Bài viết:
  620
  Được thích:
  6,046
  Xu:
  54,100
  Giới tính:
  Nam
  ĐB: Chạm 0167 = 64 số
  STĐ 10 12
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:04:53) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:26) , hoisohoc (07/01/2022 at 21:20:16) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:48:16) , babylove (08/01/2022 at 09:24:14) , chutichhoidong (07/01/2022 at 23:14:28) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:20:47) , vinamilk (07/01/2022 at 21:57:52) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:31:42) , lochoang688 (08/01/2022 at 17:38:08) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:52:33) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:41:35) , chilaconso (07/01/2022 at 22:36:31) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:31:44) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:31:16) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:05:38) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:23:10) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:20:48)
 2. BTL: 89
  X3: 89 98 96
  X4: 89 98 96 54
  ĐB: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:04:57) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:30) , hoisohoc (07/01/2022 at 21:20:31) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:48:31) , babylove (08/01/2022 at 09:24:29) , chutichhoidong (07/01/2022 at 23:14:43) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:21:02) , vinamilk (07/01/2022 at 21:58:07) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:31:57) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:52:48) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:41:50) , chilaconso (07/01/2022 at 22:36:46) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:31:59) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:31:31) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:05:53) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:23:25) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:21:03)
 3. falcon123

  falcon123 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/11/2021
  Bài viết:
  525
  Được thích:
  8,242
  Xu:
  11,078,480
  Giới tính:
  Nam
  Btl 22 lót 77
  Btđ 22 & 77.27.72.39.93.98.89.86.68
  Càng 7.4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:02) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:33) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:48:46) , babylove (08/01/2022 at 09:24:44) , chutichhoidong (07/01/2022 at 23:14:58) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:21:17) , vinamilk (07/01/2022 at 21:58:22) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:32:12) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:53:03) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:42:05) , chilaconso (07/01/2022 at 22:37:01) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:32:14) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:31:46) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:06:08) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:23:40) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:21:18)
 4. sat_thu_lo_pro

  sat_thu_lo_pro

  Đ.Ký:
  29/03/2021
  Bài viết:
  541
  Được thích:
  3,349
  Xu:
  1,230
  bt 03
  x 03 78 87
  dan c 03
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:07) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:41) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:49:01) , babylove (08/01/2022 at 09:24:59) , chutichhoidong (07/01/2022 at 23:15:13) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:21:32) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:32:27) , lochoang688 (08/01/2022 at 17:38:02) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:53:18) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:42:20) , chilaconso (07/01/2022 at 22:37:16) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:32:29) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:32:01) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:06:23) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:23:55) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:21:33)
 5. lotodocthu

  lotodocthu

  Đ.Ký:
  23/08/2021
  Bài viết:
  106
  Được thích:
  1,340
  Xu:
  2,656,365
  Giới tính:
  Nam
  BTL 34
  Xiên: 34 35 36
  ĐB chạm 3,4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:11) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:46) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:49:16) , babylove (08/01/2022 at 09:25:14) , chutichhoidong (07/01/2022 at 23:15:28) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:21:47) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:32:42) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:53:33) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:42:35) , chilaconso (07/01/2022 at 22:37:31) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:32:44) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:32:16) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:06:38) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:24:10) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:21:48)
 6. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  3,738
  Được thích:
  7,916
  Xu:
  21,531,725
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 41
  X3 : 41,08,05
  ĐB : 44x
  00 01 03 05 06 08 10 11 13 14
  15 16 18 19 30 31 35 36 41 44
  46 49 50 51 53 55 56 58 60 61
  63 64 65 66 68 69 80 81 85 86
  91 94 96 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:15) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:55) , TTPL7986 (07/01/2022 at 23:49:31) , babylove (08/01/2022 at 09:25:29) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:22:02) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:32:57) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:53:48) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:42:50) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:32:59) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:32:31) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:06:53) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:24:25) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:22:03)
 7. Khovilode83

  Khovilode83

  Đ.Ký:
  26/11/2021
  Bài viết:
  172
  Được thích:
  2,191
  Xu:
  1,081,480
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 69
  Xiên 3 : 67,69,96
  Xiên 4 : 67,69,96,49
  Đb 40so :
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:21) , Thuminh (08/01/2022 at 16:12:58) , babylove (08/01/2022 at 09:25:44) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:22:17) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:33:12) , lochoang688 (08/01/2022 at 17:36:04) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:54:03) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:43:05) , nguyenyenlinh (08/01/2022 at 00:33:14) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:32:46) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:07:08) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:24:40) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:22:18)
 8. lochoang688

  lochoang688

  Đ.Ký:
  23/01/2020
  Bài viết:
  199
  Được thích:
  999
  Xu:
  4,910,420
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 08/01/2022
  BTL: 30
  Dàn đề 40 số:
  03 04 08 09 14 16 17 20 23 26
  28 30 31 36 38 40 41 46 48 53
  54 56 57 61 62 63 64 67 68 69
  70 71 79 82 83 84 86 90 91 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:26) , Thuminh (08/01/2022 at 16:13:03) , babylove (08/01/2022 at 09:25:59) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:22:32) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:33:27) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:54:18) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:43:20) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:33:01) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:07:23) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:24:55) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:22:33)
 9. 03/-BOX THẢO LUẬN

  1/- LOTO
  - Bạch thủ lô : 11
  - Xiên 2: 11 49
  - Xiên 3 : 11 49 94
  - Xiên 4 : 11 49 94 55

  2/- ĐẶC BIỆT
  - Bạch thủ đề : 85. Càng 585
  - Dàn đặc biệt 64s :
  03 06 08 09 13 16 18 19 23 26
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  38 39 43 46 48 49 53 56 58 59
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  73 76 78 79 80 81 82 83 84 85
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:30) , Thuminh (08/01/2022 at 16:13:10) , Songlucnuihuyen (08/01/2022 at 17:38:21) , babylove (08/01/2022 at 09:26:14) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:22:47) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:33:42) , lochoang688 (08/01/2022 at 17:35:55) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:54:33) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:43:35) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:33:16) , sangtruatoi (08/01/2022 at 06:07:38) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:25:10) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:22:48)
 10. chutheanh

  chutheanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,085
  Được thích:
  70,517
  Xu:
  137,424,796
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 46
  STL: 09,39
  X3: 09,39,46
  ĐB: Chạm 4,9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (08/01/2022 at 07:05:35) , Thuminh (08/01/2022 at 16:13:19) , babylove (08/01/2022 at 09:26:29) , quangninh279 (08/01/2022 at 11:23:02) , CatLinhHD (08/01/2022 at 08:33:57) , lochoang688 (08/01/2022 at 17:36:00) , vaobothoi (08/01/2022 at 06:54:48) , dacbiet99 (08/01/2022 at 07:43:50) , ansongaymai (08/01/2022 at 13:33:31) , EMGAI8864 (08/01/2022 at 12:25:25) , tengicungduoc (08/01/2022 at 10:23:03)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời