THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 06/1/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL: 35
  Xiên 3: 35 84 11
  Xiên 4: 35 11 84 85
  ĐB: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:34) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:30) , tengteng (05/01/2022 at 22:48:17) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:15:51) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:23:09) , giacatgia (06/01/2022 at 00:39:40) , vinamilk (05/01/2022 at 21:44:57) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:26:22) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:19:06) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 23:59:50) , mo3cang (05/01/2022 at 21:17:28) , Covid19 (06/01/2022 at 17:45:26) , soiroichot (06/01/2022 at 12:39:30) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:07:32) , Emailty (06/01/2022 at 07:39:57) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:10:03) , vuquy48 (05/01/2022 at 20:51:28) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:14:30) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:54:09) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:31:02) , oneclick (06/01/2022 at 13:55:45)
 2. lotodocthu

  lotodocthu

  Đ.Ký:
  23/08/2021
  Bài viết:
  106
  Được thích:
  1,340
  Xu:
  2,656,365
  Giới tính:
  Nam
  BTL 97
  Xiên 3: 97 36 16
  ĐB chạm 6.8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:38) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:37) , tengteng (05/01/2022 at 22:48:32) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:16:06) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:23:24) , giacatgia (06/01/2022 at 00:39:55) , vinamilk (05/01/2022 at 21:45:12) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:26:37) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:19:21) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:00:05) , mo3cang (05/01/2022 at 21:17:43) , Covid19 (06/01/2022 at 17:45:41) , soiroichot (06/01/2022 at 12:39:45) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:07:47) , Emailty (06/01/2022 at 07:40:12) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:10:18) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:14:45) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:54:24) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:31:17) , oneclick (06/01/2022 at 13:56:00)
 3. DonaldTrump45

  DonaldTrump45 Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  2,790
  Được thích:
  17,061
  Xu:
  85,913,040
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 86
  Đb chạm: 05 & 16
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:42) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:40) , tengteng (05/01/2022 at 22:48:47) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:16:21) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:23:39) , giacatgia (06/01/2022 at 00:40:10) , vinamilk (05/01/2022 at 21:45:27) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:26:52) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:19:36) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:00:20) , mo3cang (05/01/2022 at 21:17:58) , Covid19 (06/01/2022 at 17:45:56) , soiroichot (06/01/2022 at 12:40:00) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:08:02) , Emailty (06/01/2022 at 07:40:27) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:10:33) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:15:00) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:54:39) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:31:32) , oneclick (06/01/2022 at 13:56:15)
 4. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  14,191
  Được thích:
  26,612
  Xu:
  291,638,300
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 96
  X3: 15 96 46
  X4: 35 15 96 46
  ĐB: Chạm 4.0= 36 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:47) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:46) , tengteng (05/01/2022 at 22:49:02) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:16:36) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:23:54) , giacatgia (06/01/2022 at 00:40:25) , vinamilk (05/01/2022 at 21:45:42) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:27:07) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:19:51) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:00:35) , Covid19 (06/01/2022 at 17:46:11) , soiroichot (06/01/2022 at 12:40:15) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:08:17) , Emailty (06/01/2022 at 07:40:42) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:10:48) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:15:15) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:54:54) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:31:47) , oneclick (06/01/2022 at 13:56:30)
 5. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  3,738
  Được thích:
  7,916
  Xu:
  21,531,725
  Giới tính:
  Nam
  BTL ; 11
  STL ; 11-44
  X3 ; 11,44,33
  ĐB ; 40x
  01 03 04 06 08 09 10 14 15 19
  30 34 35 39 40 41 43 45 46 48
  51 53 54 56 58 59 60 64 65 69
  80 84 85 89 90 91 93 95 96 98
  ĐB ; 16x
  01 04 06 09 10 15 40 45 51 54
  56 59 60 65 90 95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:50) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:49) , tengteng (05/01/2022 at 22:49:17) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:16:51) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:24:09) , giacatgia (06/01/2022 at 00:40:40) , vinamilk (05/01/2022 at 21:45:57) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:27:22) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:20:06) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:00:50) , Covid19 (06/01/2022 at 17:46:26) , soiroichot (06/01/2022 at 12:40:30) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:08:32) , Emailty (06/01/2022 at 07:40:57) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:11:03) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:15:30) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:55:09) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:32:02) , oneclick (06/01/2022 at 13:56:45)
 6. BTL: 85
  X3: 36 58 85
  X4: 36 35 58 85
  ĐB: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:54) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:51) , tengteng (05/01/2022 at 22:49:32) , TTPL7986 (05/01/2022 at 22:17:06) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:24:24) , giacatgia (06/01/2022 at 00:40:55) , vinamilk (05/01/2022 at 21:46:12) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:27:37) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:20:21) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:01:05) , Covid19 (06/01/2022 at 17:46:41) , soiroichot (06/01/2022 at 12:40:45) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:08:47) , Emailty (06/01/2022 at 07:41:12) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:11:18) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:15:45) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:55:24) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:32:17) , oneclick (06/01/2022 at 13:57:00)
 7. Khovilode83

  Khovilode83

  Đ.Ký:
  26/11/2021
  Bài viết:
  172
  Được thích:
  2,191
  Xu:
  1,081,480
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 91
  Xiên 3 : 19,91,59
  Xiên 4 : 19,91,59,93
  Đb 40 so :
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:29:58) , Thuminh (06/01/2022 at 16:10:54) , tengteng (05/01/2022 at 22:49:47) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:24:39) , giacatgia (06/01/2022 at 00:41:10) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:27:52) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:20:36) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:01:20) , soiroichot (06/01/2022 at 12:41:00) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:09:02) , Emailty (06/01/2022 at 07:41:27) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:11:33) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:16:00) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:55:39) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:32:32) , oneclick (06/01/2022 at 13:57:15)
 8. BTL: 96
  Xiên 3: 10 96 06
  Xiên 4: 10 01 96 06
  ĐB: 21 23 25 26 40 41 47 53 56 58 64 65 68 84 85 86 87 93 95 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/01/2022 at 22:30:04) , Thuminh (06/01/2022 at 16:11:03) , tengteng (05/01/2022 at 22:50:02) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:24:54) , giacatgia (06/01/2022 at 00:41:25) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:28:07) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:20:51) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:01:35) , Covid19 (06/01/2022 at 17:47:11) , soiroichot (06/01/2022 at 12:41:15) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:09:17) , Emailty (06/01/2022 at 07:41:42) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:11:48) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:16:15) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:55:54) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:32:47) , oneclick (06/01/2022 at 13:57:30)
 9. BTL: 96
  Xiên 3: 95 96 64
  Xiên 4: 95 96 64 46
  ĐB: 24 25 28 34 35 41 52 54 56 60 62 63 64 65 66 67 68 93 95 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (06/01/2022 at 09:33:19) , Thuminh (06/01/2022 at 16:11:07) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:25:09) , giacatgia (06/01/2022 at 00:41:40) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:28:22) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:21:06) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:01:50) , Covid19 (06/01/2022 at 17:47:26) , soiroichot (06/01/2022 at 12:41:30) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:09:32) , Emailty (06/01/2022 at 07:41:57) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:12:03) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:16:30) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:56:09) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:33:02) , oneclick (06/01/2022 at 13:57:45)
 10. sat_thu_lo_pro

  sat_thu_lo_pro

  Đ.Ký:
  29/03/2021
  Bài viết:
  541
  Được thích:
  3,349
  Xu:
  1,230
  bt 23
  x 23 28 07 93
  dan c đuôi 1649
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (06/01/2022 at 09:33:23) , Thuminh (06/01/2022 at 16:11:11) , danvietanhhung (05/01/2022 at 23:25:24) , giacatgia (06/01/2022 at 00:41:55) , vungtroisohoc (06/01/2022 at 08:28:37) , Uyennhi2019 (06/01/2022 at 15:21:21) , HoangMinhTu (06/01/2022 at 00:02:05) , Covid19 (06/01/2022 at 17:47:41) , soiroichot (06/01/2022 at 12:41:45) , hongtutoan (06/01/2022 at 10:09:47) , Emailty (06/01/2022 at 07:42:12) , WIN2020 (06/01/2022 at 06:12:18) , EMGAI8864 (06/01/2022 at 09:16:45) , HUUHOANG (06/01/2022 at 06:56:24) , bachthu40 (06/01/2022 at 11:33:17) , oneclick (06/01/2022 at 13:58:00)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời