THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/1/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 04/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. lotodocthu

  lotodocthu

  Đ.Ký:
  23/08/2021
  Bài viết:
  106
  Được thích:
  1,340
  Xu:
  2,656,365
  Giới tính:
  Nam
  BTL 97
  Xiên 3: 97 87 27
  ĐB chạm 4,9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:23) , Thuminh (05/01/2022 at 16:43:33) , cuunon (05/01/2022 at 09:56:12) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:41:24) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:38:36) , quangninh279 (05/01/2022 at 19:58:52) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:16:28) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:05:22) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:41:48) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:30:04) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:09:15) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:40:33) , thichchotso (05/01/2022 at 10:47:01) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:31:54) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:09:15) , TM201210 (05/01/2022 at 13:48:58) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:34:02) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:13:52) , chilaconso (04/01/2022 at 23:54:43) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:56:56) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:24:13) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:40:45) , Hailao (04/01/2022 at 21:48:00) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:35:45) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:03:16)
 2. - BTL: 79
  - STL: 81,85
  - Xiên 3: 79,81,85
  - ĐB: Đít 4,5,7,9 ( 40 số )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:26) , Thuminh (05/01/2022 at 16:43:52) , cuunon (05/01/2022 at 09:56:27) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:41:39) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:38:51) , quangninh279 (05/01/2022 at 19:59:07) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:16:43) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:05:37) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:42:03) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:30:19) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:09:30) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:40:48) , thichchotso (05/01/2022 at 10:47:16) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:32:09) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:09:30) , TM201210 (05/01/2022 at 13:49:13) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:34:17) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:14:07) , chilaconso (04/01/2022 at 23:54:58) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:57:11) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:24:28) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:41:00) , Hailao (04/01/2022 at 21:48:02) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:35:47) , DAOMO123 (04/01/2022 at 23:10:26)
 3. Baminhbeo

  Baminhbeo

  Đ.Ký:
  24/04/2016
  Bài viết:
  7,748
  Được thích:
  60,572
  Xu:
  5,028,100
  BTL: 66
  X2 : 66 77
  ĐB : Đầu 0,đầu 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:30) , Thuminh (05/01/2022 at 16:43:56) , cuunon (05/01/2022 at 09:56:42) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:41:54) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:39:06) , quangninh279 (05/01/2022 at 19:59:22) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:16:58) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:05:52) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:42:18) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:30:34) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:09:45) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:41:03) , thichchotso (05/01/2022 at 10:47:31) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:32:24) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:09:45) , TM201210 (05/01/2022 at 13:49:28) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:34:32) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:14:22) , chilaconso (04/01/2022 at 23:55:13) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:57:26) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:24:43) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:41:15) , Hailao (04/01/2022 at 21:48:04) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:36:09) , DAOMO123 (04/01/2022 at 23:10:29)
 4. BTL: 35
  Xiên 3: 35 84 11
  Xiên 4: 35 11 84 85
  ĐB: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:32) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:09) , cuunon (05/01/2022 at 09:56:57) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:42:09) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:39:21) , quangninh279 (05/01/2022 at 19:59:37) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:17:13) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:06:07) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:42:33) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:30:49) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:10:00) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:41:18) , thichchotso (05/01/2022 at 10:47:46) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:32:39) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:10:00) , TM201210 (05/01/2022 at 13:49:43) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:34:47) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:14:37) , chilaconso (04/01/2022 at 23:55:28) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:57:41) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:24:58) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:41:30) , Hailao (04/01/2022 at 21:48:06) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:36:11) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:03:46) , DAOMO123 (04/01/2022 at 23:10:05)
 5. falcon123

  falcon123 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/11/2021
  Bài viết:
  525
  Được thích:
  8,242
  Xu:
  11,078,480
  Giới tính:
  Nam
  Btl 91
  ĐB 90.91 lót 19.98.89.45.54.07
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:35) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:12) , cuunon (05/01/2022 at 09:57:12) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:42:24) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:39:36) , quangninh279 (05/01/2022 at 19:59:52) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:17:28) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:06:22) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:42:48) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:31:04) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:10:15) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:41:33) , thichchotso (05/01/2022 at 10:48:01) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:32:54) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:10:16) , TM201210 (05/01/2022 at 13:49:58) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:35:02) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:14:52) , chilaconso (04/01/2022 at 23:55:43) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:57:56) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:25:13) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:41:45) , Hailao (04/01/2022 at 21:48:08) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:36:13) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:03:54)
 6. BTL: 35
  Xiên 3: 35 53 48
  Xiên 4: 35 53 48 49
  ĐB: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:38) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:14) , cuunon (05/01/2022 at 09:57:27) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:42:39) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:39:51) , quangninh279 (05/01/2022 at 20:00:07) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:17:43) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:06:37) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:43:03) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:31:19) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:10:30) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:41:48) , thichchotso (05/01/2022 at 10:48:16) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:33:09) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:10:31) , TM201210 (05/01/2022 at 13:50:13) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:35:17) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:15:07) , chilaconso (04/01/2022 at 23:55:58) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:58:11) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:25:28) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:42:00) , Hailao (04/01/2022 at 21:46:30) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:36:15) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:03:59)
 7. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  3,738
  Được thích:
  7,916
  Xu:
  21,531,725
  Giới tính:
  Nam
  BTL ; 56
  ĐB ; 04 09 12 17 19 21 26 40 45 46 54 59 62 64 67 71 76 90 91 95
  BTĐ 90
   
  Sửa lần cuối: 04/01/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:41) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:17) , cuunon (05/01/2022 at 09:57:42) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:42:54) , hyvongwin (04/01/2022 at 21:40:06) , quangninh279 (05/01/2022 at 20:00:22) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:17:58) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:06:52) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:43:18) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:31:34) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:10:45) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:42:03) , thichchotso (05/01/2022 at 10:48:31) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:33:24) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:10:45) , TM201210 (05/01/2022 at 13:50:28) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:35:32) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:15:22) , chilaconso (04/01/2022 at 23:56:13) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:58:26) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:25:43) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:42:15) , Hailao (04/01/2022 at 21:46:33) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:36:17)
 8. Hailao

  Hailao

  Đ.Ký:
  21/11/2021
  Bài viết:
  203
  Được thích:
  2,065
  Xu:
  5,823,809
  Giới tính:
  Nam
  BTĐ : 89
  BTL : 50
  Xiên 3 : 50,89,42
  Xiên 4 : 50,89,42,67
  ĐB 40số :
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:45) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:19) , cuunon (05/01/2022 at 09:57:57) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:43:09) , quangninh279 (05/01/2022 at 20:00:37) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:18:13) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:07:07) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:43:33) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:31:49) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:11:00) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:42:18) , thichchotso (05/01/2022 at 10:48:46) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:33:39) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:11:00) , TM201210 (05/01/2022 at 13:50:43) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:35:47) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:15:37) , chilaconso (04/01/2022 at 23:56:28) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:58:41) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:25:58) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:42:30) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:34:20) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:04:12)
 9. BTL: 85
  X3: 37 58 85
  X4: 37 58 85 70
  ĐB: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:47) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:22) , cuunon (05/01/2022 at 09:58:12) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:43:24) , quangninh279 (05/01/2022 at 20:00:52) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:18:28) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:07:22) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:43:48) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:32:04) , tuandjgj (04/01/2022 at 22:11:15) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:42:33) , thichchotso (05/01/2022 at 10:49:01) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:33:54) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:11:15) , TM201210 (05/01/2022 at 13:50:58) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:36:02) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:15:52) , chilaconso (04/01/2022 at 23:56:43) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:58:56) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:26:13) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:42:45) , Khovilode83 (04/01/2022 at 22:34:21) , dattamdo13689 (04/01/2022 at 22:04:18)
 10. Khovilode83

  Khovilode83

  Đ.Ký:
  26/11/2021
  Bài viết:
  172
  Được thích:
  2,191
  Xu:
  1,081,480
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 34
  Xiên 3 : 34,24,50
  Xiên 4 : 34,24,50,67
  Đb 40 so :
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (04/01/2022 at 22:59:49) , Thuminh (05/01/2022 at 16:44:25) , cuunon (05/01/2022 at 09:58:27) , danvietanhhung (04/01/2022 at 22:43:39) , quangninh279 (05/01/2022 at 20:01:07) , Ronaldo7 (04/01/2022 at 23:18:43) , tinhtuoisang (05/01/2022 at 15:07:37) , HoangMinhTu (05/01/2022 at 11:44:03) , lienquan2019 (05/01/2022 at 16:32:19) , huyenhuyen (05/01/2022 at 07:42:48) , thichchotso (05/01/2022 at 10:49:16) , SoiLoto (04/01/2022 at 23:16:35) , vaobothoi (05/01/2022 at 18:34:09) , dacbiet99 (05/01/2022 at 09:11:30) , TM201210 (05/01/2022 at 13:51:13) , DAIPHAT88 (05/01/2022 at 00:36:17) , tamhoncuada (05/01/2022 at 06:16:07) , chilaconso (04/01/2022 at 23:56:58) , DuyManh92 (05/01/2022 at 06:59:11) , phocuvangem (05/01/2022 at 08:26:28) , cachimvanganh (05/01/2022 at 12:43:00) , dattamdo13689 (05/01/2022 at 07:58:43)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời