THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 04/07/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL: 23
  Xiên 3: 29 23 13
  Xiên 4: 29 92 23 13
  ĐB: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:16) , Thuminh (04/07/2022 at 22:03:42) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:57:37) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:11:22) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:30:51) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:35:53) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:52:40) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:56:28) , antamwin (05/07/2022 at 00:06:27) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:09:37) , hung83 (05/07/2022 at 00:43:03) , Covid19 (05/07/2022 at 07:12:01) , kemngot (04/07/2022 at 22:23:49) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:38:08) , TM201210 (05/07/2022 at 16:16:47) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:09:54) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:19:56) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:46:07) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:56:31) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:55:07) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:26:40) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:03:29) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:12)
 2. Tencent

  Tencent

  Đ.Ký:
  15/06/2022
  Bài viết:
  162
  Được thích:
  1,923
  Xu:
  4,383,290
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 05/07/2022

  02,08,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,27,28,29,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,43,45,47,48,49,51,
  53,54,56,58,59,61,63,65,67,69,
  71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:20) , Thuminh (04/07/2022 at 22:03:44) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:57:52) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:11:37) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:36:08) , xosoxmien (04/07/2022 at 21:52:55) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:56:43) , antamwin (05/07/2022 at 00:06:42) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:09:23) , hung83 (05/07/2022 at 00:43:18) , Covid19 (05/07/2022 at 07:12:16) , kemngot (04/07/2022 at 22:24:04) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:38:23) , TM201210 (05/07/2022 at 16:17:02) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:10:09) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:20:11) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:46:22) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:56:46) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:55:22) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:26:55) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:03:44) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:19)
 3. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  8,221
  Xu:
  22,051,736
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  5/7
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU:
  02,04,07,09,12,13,14,17,18,19,
  20,21,24,25,26,29,30,31,34,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,60,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,
  81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:22) , Thuminh (05/07/2022 at 00:38:35) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:58:07) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:11:52) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:31:21) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:36:23) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:56:58) , antamwin (05/07/2022 at 00:06:57) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:09:15) , hung83 (05/07/2022 at 00:43:33) , Covid19 (05/07/2022 at 07:12:31) , kemngot (04/07/2022 at 22:24:19) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:38:38) , TM201210 (05/07/2022 at 16:17:17) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:10:24) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:20:26) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:46:37) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:57:01) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:55:37) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:27:10) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:03:59)
 4. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  9,464
  Xu:
  47,618,405
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 05/07/2022

  02,20,03,30,04,40,06,60,09,90,
  12,21,13,31,14,41,17,71,19,91,
  23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,
  29,92,33,34,43,36,63,37,73,39,
  93,45,54,47,74,49,94,56,65,57,
  75,58,85,59,95,67,76,68,86,69,
  96,79,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:26) , Thuminh (05/07/2022 at 00:38:43) , chinh1689482997 (04/07/2022 at 23:03:18) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:58:37) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:12:22) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:31:51) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:36:53) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:57:28) , hung83 (05/07/2022 at 00:44:03) , Covid19 (05/07/2022 at 07:13:01) , kemngot (04/07/2022 at 22:24:49) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:39:08) , TM201210 (05/07/2022 at 16:17:47) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:10:54) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:20:56) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:47:07) , DuyManh92 (04/07/2022 at 22:57:31) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:56:07) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:27:40) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:04:29) , TuanKiet37 (05/07/2022 at 14:53:01) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:23)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,595
  Được thích:
  39,710
  Xu:
  127,625,441
  Giới tính:
  Nữ
  BTL; 59
  X3 59 91 54
  X4 59 91 54 42
  ĐB CHẠM, 0468
  HẠ DÀN ; CHẠM 48
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:28) , Thuminh (05/07/2022 at 00:38:51) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:58:52) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:12:37) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:32:06) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:37:08) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:57:43) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:08:25) , hung83 (05/07/2022 at 00:44:18) , Covid19 (05/07/2022 at 07:13:16) , kemngot (05/07/2022 at 06:44:05) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:39:23) , TM201210 (05/07/2022 at 16:18:02) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:11:09) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:21:11) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:47:22) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:56:22) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:27:55) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:04:44) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:26) , Bonghoa123 (05/07/2022 at 00:59:55)
 6. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,595
  Được thích:
  39,710
  Xu:
  127,625,441
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 06/7/2022 dàn 64 số;
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  02 12 32 42 52 72.04 14 34 54
  74 94 06 16 36 56 76 96 08 18
  38 58 78 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:31) , Thuminh (05/07/2022 at 00:38:07) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:59:07) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:12:52) , thuyanh29 (04/07/2022 at 23:32:21) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:37:23) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:57:58) , antamwin (05/07/2022 at 00:07:57) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:08:36) , hung83 (05/07/2022 at 00:44:33) , Covid19 (05/07/2022 at 07:13:31) , kemngot (05/07/2022 at 06:44:20) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:39:38) , TM201210 (05/07/2022 at 16:18:17) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:11:24) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:21:26) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:47:37) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:56:37) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:28:14) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:04:59) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:28)
 7. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 05/07/2022 dàn 64 số:

  01 03 04 07 09 10 13 14 15 16
  17 18 19 21 23 24 27 29 31 33
  34 35 36 37 38 39 41 43 44 45
  46 47 48 49 51 53 54 57 59 61
  63 64 67 69 71 72 73 74 75 76
  78 79 81 83 84 87 89 91 93 94
  95 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:41:36) , chinh1689482997 (05/07/2022 at 21:56:47) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:59:37) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:13:22) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:37:53) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:58:28) , SoiLoto (05/07/2022 at 01:08:50) , hung83 (05/07/2022 at 00:45:03) , Covid19 (05/07/2022 at 07:14:01) , kemngot (05/07/2022 at 06:44:50) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:39:53) , TM201210 (05/07/2022 at 16:18:32) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:11:54) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:21:56) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:48:07) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:57:07) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:28:44) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:05:14) , TuanKiet37 (05/07/2022 at 14:52:58) , Lookingfor (05/07/2022 at 01:29:32) , Bonghoa123 (05/07/2022 at 01:00:01)
 8. Lookingfor

  Lookingfor

  Đ.Ký:
  02/07/2022
  Bài viết:
  81
  Được thích:
  1,528
  Xu:
  615,835
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Thi Đấu 64 số
  05/07/2022
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  31 38 35 36 47 40 41 44 46 95
  20 22 23 25 26 51 59 97 91
  00 04 06 08 91 17 15 13 50 99
  56 16 58 07
   
  Sửa lần cuối: 05/07/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:42:38) , Thuminh (05/07/2022 at 16:18:34) , chinh1689482997 (05/07/2022 at 21:57:01) , MRNam86 (05/07/2022 at 07:59:52) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:13:37) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:38:08) , quochuy92 (05/07/2022 at 12:58:43) , Covid19 (05/07/2022 at 07:14:16) , kemngot (05/07/2022 at 06:45:05) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:40:08) , TM201210 (05/07/2022 at 16:18:47) , lethuylinh (05/07/2022 at 06:12:09) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:22:11) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:48:22) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:57:22) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:28:59) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:05:29)
  1. nhat_chi_mai
   @Lookingfor . Sửa bài là Phạm Quy. Chốt bài khác đi bạn
    
   nhat_chi_mai, 05/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   chinh1689482997 (05/07/2022 at 21:57:09), Lookingfor (05/07/2022 at 15:40:21)
 9. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,415
  Được thích:
  29,367
  Xu:
  3,371,100
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Thi Đấu 64 số
  05/07/2022
  00 01 02 03 04 06 10 11 12 13
  14 15 20 21 22 23 24 25 26 30
  31 32 33 34 35 36 37 40 41 42
  43 44 45 46 47 48 51 52 53 54
  55 56 57 58 60 61 62 63 64 65
  66 67 68 73 74 75 76 77 78 88
  84 85 86 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:44:20) , Thuminh (05/07/2022 at 16:18:39) , chinh1689482997 (05/07/2022 at 21:57:13) , MRNam86 (05/07/2022 at 08:01:17) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:15:02) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:39:33) , quochuy92 (05/07/2022 at 13:00:08) , Covid19 (05/07/2022 at 07:15:41) , kemngot (05/07/2022 at 06:46:45) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:40:23) , TM201210 (05/07/2022 at 16:19:02) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:23:36) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:49:47) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:58:47) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:30:25) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:05:44)
 10. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,711
  Được thích:
  78,815
  Xu:
  152,438,712
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 52
  STL: 15,88
  X3: 15,52,88
  ĐB chạm: 5,8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (05/07/2022 at 08:44:23) , Thuminh (05/07/2022 at 16:19:08) , MRNam86 (05/07/2022 at 08:01:32) , kyniemxua (05/07/2022 at 12:15:17) , HaiNam92 (05/07/2022 at 09:39:48) , quochuy92 (05/07/2022 at 13:00:23) , Covid19 (05/07/2022 at 07:15:56) , kemngot (05/07/2022 at 06:47:00) , tinhyeucuatoi (05/07/2022 at 17:41:48) , TM201210 (05/07/2022 at 16:20:27) , DAIPHAT88 (05/07/2022 at 11:23:51) , tamhoncuada (05/07/2022 at 08:50:02) , ansongaymai (05/07/2022 at 13:59:02) , cachimvanganh (05/07/2022 at 10:30:40) , amthanhmoi (05/07/2022 at 15:07:09)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời