THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 02/07/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 2/7
  dàn thi đấu
  01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,
  15,16,17,19,20,24,25,26,30,31,
  35,36,40,41,42,43,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,74,75,76,77,80,84,85,86,
  90,91,95,96,
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:09:04) , tengteng (02/07/2022 at 06:09:53) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:22:05) , hoanghonxanh (01/07/2022 at 23:05:36) , giacatgia (01/07/2022 at 22:31:48) , giangmobile (02/07/2022 at 12:26:44) , happyday (02/07/2022 at 00:50:17) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:18:28) , zozozo (02/07/2022 at 10:04:45) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:14:46) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:41:52) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:49:34) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:24:46) , hoahuong (02/07/2022 at 15:39:46) , quocanhht (02/07/2022 at 06:47:28) , cutibatlo (01/07/2022 at 23:40:09) , vtvcab (02/07/2022 at 00:14:59) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:48:24) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:36:29) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:02:07) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:03:35)
 2. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 02/07/2022 dàn 64 số
  00,03,06,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,28,29,30,33,36,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,57,59,60,63,69,70,71,73,74,
  75,76,78,79,80,83,89,90,92,93,
  94,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:09:09) , tengteng (02/07/2022 at 06:10:08) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:22:20) , hoanghonxanh (01/07/2022 at 23:05:51) , giangmobile (02/07/2022 at 12:26:59) , happyday (02/07/2022 at 00:50:32) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:18:43) , zozozo (02/07/2022 at 10:05:00) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:15:01) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:42:07) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:49:49) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:25:01) , hoahuong (02/07/2022 at 15:40:01) , quocanhht (02/07/2022 at 06:47:43) , cutibatlo (01/07/2022 at 23:40:24) , vtvcab (02/07/2022 at 00:15:14) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:48:39) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:36:44) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:02:22) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:03:50)
 3. caoson48

  caoson48

  Đ.Ký:
  21/11/2021
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  493
  Xu:
  232,490
  Giới tính:
  Nam
  Dàn thi đấu 64 số
  07.08.11.12.13.14.15.16 17 18
  19.20.21.22 23.24.25.26 27.29
  30.31.32.33.34.35.36.38.39.40.
  41.42.43.44 45.46.47.48 .49.50.
  52.53.54.55.56.57 .61.62.66.68.
  70.71.75.76.77.78.79.80.81.82.
  88.89.90.91.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 23:09:15) , tengteng (02/07/2022 at 06:10:23) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:22:35) , hoanghonxanh (01/07/2022 at 23:06:06) , giangmobile (02/07/2022 at 12:27:14) , happyday (02/07/2022 at 00:50:47) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:18:58) , zozozo (02/07/2022 at 10:05:15) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:15:16) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:42:22) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:50:04) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:25:16) , hoahuong (02/07/2022 at 15:40:16) , quocanhht (02/07/2022 at 06:47:58) , cutibatlo (01/07/2022 at 23:40:39) , vtvcab (02/07/2022 at 00:15:29) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:48:54) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:36:59) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:02:37) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:04:05)
 4. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  9,460
  Xu:
  47,614,405
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 02/07/2022 dàn 64 số
  01 03 06 07 08 10 12 13 14 15
  17 18 19 22 23 24 25 26 27 30
  31 32 34 36 39 41 42 43 45 46
  47 48 50 51 52 53 54 56 57 58
  60 62 63 64 65 67 68 69 70 71
  72 74 75 76 77 80 81 84 85 86
  89 91 96 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 00:16:31) , tengteng (02/07/2022 at 06:10:38) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:22:50) , giangmobile (02/07/2022 at 12:27:29) , happyday (02/07/2022 at 00:51:02) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:19:13) , zozozo (02/07/2022 at 10:05:30) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:15:31) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:42:37) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:50:19) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:25:31) , hoahuong (02/07/2022 at 15:40:31) , quocanhht (02/07/2022 at 06:48:13) , cutibatlo (01/07/2022 at 23:40:54) , vtvcab (02/07/2022 at 00:15:44) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:49:09) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:37:14) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:02:52) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:04:20)
 5. vjpcachua

  vjpcachua

  Đ.Ký:
  14/09/2016
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  5,378
  Xu:
  511,353
  Giới tính:
  Nam
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 02/07/2022
  00,02,04,05,07,09,10,13,14,15,
  18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,
  32,33,34,37,38,39,40,42,43,45,
  47,48,50,52,54,55,57,59,60,63,
  64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,
  78,79,82,83,84,87,88,89,90,92,
  93,95,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 00:16:41) , tengteng (02/07/2022 at 06:10:53) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:23:05) , giangmobile (02/07/2022 at 12:27:44) , happyday (02/07/2022 at 00:51:17) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:19:28) , zozozo (02/07/2022 at 10:05:45) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:15:46) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:42:52) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:50:34) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:25:46) , hoahuong (02/07/2022 at 15:40:46) , quocanhht (02/07/2022 at 06:48:28) , vtvcab (02/07/2022 at 00:15:59) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:49:24) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:37:29) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:03:07) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:04:35)
 6. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 02/07/2022 dàn 64 số:

  02 04 05 08 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 31 32 34 35 38 41 42 43
  44 45 46 47 48 49 51 52 53 54
  56 58 59 61 62 64 65 68 71 72
  74 78 81 82 83 84 85 86 87 89
  91 94 95 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/07/2022 at 06:11:08) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:23:20) , giangmobile (02/07/2022 at 12:27:59) , happyday (02/07/2022 at 00:51:32) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:19:43) , zozozo (02/07/2022 at 10:06:00) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:16:01) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:43:07) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:50:49) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:26:01) , hoahuong (02/07/2022 at 15:41:01) , quocanhht (02/07/2022 at 06:48:43) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:49:39) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:37:44) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:03:22) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:04:50) , Tedivn88 (02/07/2022 at 13:02:02)
 7. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,711
  Được thích:
  78,782
  Xu:
  152,405,712
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 36
  STL: 30,09
  X3: 09,30,36
  ĐB chạm: 3,0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 16:17:52) , tengteng (02/07/2022 at 06:11:38) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:23:35) , giangmobile (02/07/2022 at 12:28:14) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:19:58) , zozozo (02/07/2022 at 10:06:15) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:16:16) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:43:22) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:51:04) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:26:16) , hoahuong (02/07/2022 at 15:41:16) , quocanhht (02/07/2022 at 06:49:13) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:49:54) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:37:59) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:03:37) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:05:05)
 8. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  10,711
  Được thích:
  78,782
  Xu:
  152,405,712
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 02/7/2022
  80,08,03,30,58,85,53,35,81,18
  13,31,63,36,68,86,28,82,23,32
  37,73,78,87,84,48,34,43,98,89
  93,39,07,70,02,20,52,25,57,75
  01,10,15,51,56,65,06,60,04,40
  09,90,59,95,54,45,33,88,38,83
  00,55,05,50
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 16:17:55) , tengteng (02/07/2022 at 06:11:53) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:23:50) , giangmobile (02/07/2022 at 12:28:29) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:20:13) , zozozo (02/07/2022 at 10:06:30) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:16:32) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:43:37) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:51:19) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:26:31) , hoahuong (02/07/2022 at 15:41:31) , quocanhht (02/07/2022 at 06:49:28) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:50:09) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:38:14) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:03:52) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:05:20)
 9. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,605
  Được thích:
  6,134
  Xu:
  37,899,726
  Ngày 2-7-2022
  Thi đấu dàn đb 64 số
  30 03 31 13 32 23 33 34 43 35
  53 36 63 37 73 38 83 39 93 80
  08 81 18 82 28 84 48 85 58 86
  68 87 78 88 60 06 61 16 62 26
  64 46 65 56 66 67 76 69 96 10
  01 11 12 21 14 41 15 51 17 71
  19 91 89 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 16:17:59) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:24:05) , giangmobile (02/07/2022 at 12:28:44) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:20:28) , zozozo (02/07/2022 at 10:06:45) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:16:47) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:43:52) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:51:34) , baoanhthu (02/07/2022 at 07:26:46) , hoahuong (02/07/2022 at 15:41:46) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:50:24) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:38:29) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:04:07) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:05:35)
 10. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,605
  Được thích:
  6,134
  Xu:
  37,899,726
  Lô bt 93
  Stl : 92 93
  Đb chạm 3861 = 64 số
  Hạ chạm 38 = 36 số
  Dàn Trên cũng như dưới ,dưới cũng như trên ..
   
  Sửa lần cuối: 02/07/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 16:18:03) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:24:20) , giangmobile (02/07/2022 at 12:28:59) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:20:43) , zozozo (02/07/2022 at 10:07:00) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:17:02) , thuhuyengirl (02/07/2022 at 08:44:07) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 10:51:49) , hoahuong (02/07/2022 at 15:42:01) , WIN2020 (02/07/2022 at 16:50:39) , phocuvangem (02/07/2022 at 11:38:44) , khongcohoiket (02/07/2022 at 08:04:22) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:05:50)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời