MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 05/08/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

 1. PHẦN THƯỞNG
  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy
  2. Đặc biệt.
  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số
  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
  3. Thời gian đăng bài trước 17h45p hàng ngày
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  BaoChau (06/08/2018 at 00:11:35) , NgocNgoc (06/08/2018 at 16:44:47) , Thuminh (06/08/2018 at 00:33:42) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:05) , meomisa17 (05/08/2018 at 21:49:32) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:37) , End_303 (06/08/2018 at 16:56:03) , Caps (06/08/2018 at 17:01:09) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:27) , dongkhanh1994 (05/08/2018 at 21:39:47) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:05) , hoanghuynh (05/08/2018 at 21:39:06) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:19:55) , quangchien (06/08/2018 at 15:51:36)

 2. dongkhanh1994

  dongkhanh1994

  Đ.Ký:
  19/03/2018
  Bài viết:
  1,790
  Được thích:
  7,907
  Xu:
  9,982,634
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 14 03
  Đặc biệt: 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:33:48) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:06) , meomisa17 (05/08/2018 at 21:49:44) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:42) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:31) , MrLeebk (06/08/2018 at 16:12:13) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:09) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:19:58) , Nthy0221 (05/08/2018 at 22:19:50) , Tonythaoqn0333 (06/08/2018 at 21:05:11)
 3. hoanghuynh

  hoanghuynh

  Đ.Ký:
  21/06/2018
  Bài viết:
  198
  Được thích:
  750
  Xu:
  1,500
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 88 99 55

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:33:52) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:08) , meomisa17 (05/08/2018 at 21:49:56) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:44) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:36) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:13) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:19:59)
 4. lythatda

  lythatda

  Đ.Ký:
  01/04/2018
  Bài viết:
  1,239
  Được thích:
  5,142
  Xu:
  300,260
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01667257569
  Loto: 36 63

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:33:54) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:09) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:44:51) , chinhhongvan (06/08/2018 at 17:50:57) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:47) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:38) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:17) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:20:01) , Tonythaoqn0333 (06/08/2018 at 21:05:17)
 5. longhoang1970

  longhoang1970

  Đ.Ký:
  08/01/2017
  Bài viết:
  766
  Được thích:
  5,334
  Xu:
  7,499,927
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 59 95

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:34:16) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:10) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:44:38) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:49) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:39) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:20) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:22:09) , Nthy0221 (05/08/2018 at 22:20:00)
 6. Longtomaha

  Longtomaha

  Đ.Ký:
  21/07/2018
  Bài viết:
  207
  Được thích:
  1,228
  Xu:
  3,164
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 62 26 71
  Đặc biệt: 62 72 67 15 31 38 83 95 98 01 03 30 40 70 00

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (06/08/2018 at 14:06:40) , Thuminh (06/08/2018 at 00:34:19) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:11) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:51) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:41) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:24) , Nthy0221 (05/08/2018 at 22:23:00)
 7. Nthy0221

  Nthy0221

  Đ.Ký:
  28/07/2018
  Bài viết:
  16
  Được thích:
  52
  Xu:
  448,300
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 59 95
  Đặc biệt: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:34:23) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:12) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:43:47) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:53) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:42) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:29) , Longtomaha (05/08/2018 at 22:22:55)
 8. habongda2002

  habongda2002

  Đ.Ký:
  26/07/2016
  Bài viết:
  340
  Được thích:
  1,786
  Xu:
  1,438,765
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01668713020
  Loto: 89 98

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:34:25) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:13) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:43:33) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:56) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:44) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:32) , Longtomaha (06/08/2018 at 17:42:46)
 9. DINHMINHSON

  DINHMINHSON

  Đ.Ký:
  30/05/2017
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  1,613
  Xu:
  792,420
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 55 77 95

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:33:35) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:14) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:43:21) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:57) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:45) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:36) , Longtomaha (06/08/2018 at 17:42:48)
 10. Chetvidep6789

  Chetvidep6789

  Đ.Ký:
  16/06/2017
  Bài viết:
  1,051
  Được thích:
  4,449
  Xu:
  655,511
  Giới tính:
  Nữ
  Loto: 04 40
  Đặc biệt: 19 91 14 41 64 46 69 96 23 32 28 82 37 73 78 87 50 05 55 00

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 06/08/2018
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (06/08/2018 at 00:34:32) , thantai368 (06/08/2018 at 14:42:15) , meomisa17 (06/08/2018 at 08:43:14) , nganthinh (06/08/2018 at 07:56:59) , hoangmui (06/08/2018 at 10:09:46) , kiemcom1986 (06/08/2018 at 05:43:40) , Longtomaha (06/08/2018 at 17:42:49) , Tonythaoqn0333 (06/08/2018 at 21:05:32)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này