SỰ KIỆN HOT HOT EVENT TẤT NIÊN 2020 THƯỞNG LỚN

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 25/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Baminhbeo

  Baminhbeo

  Đ.Ký:
  24/04/2016
  Bài viết:
  7,872
  Được thích:
  63,002
  Xu:
  3,026,600
  Chốt ngày 09/02/2021
  BTL: 11
  Lót: 22
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:20:12) , Thuminh (09/02/2021 at 01:26:25) , Champions (09/02/2021 at 11:09:31)
 2. Chốt ngày 09/02/2021
  BTL : 72
  Lót : 07
  Tổng điểm : 13
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:21:03) , Thuminh (09/02/2021 at 01:26:27) , Champions (09/02/2021 at 11:09:33)
 3. Banhbao888

  Banhbao888

  Đ.Ký:
  16/10/2018
  Bài viết:
  2,933
  Được thích:
  4,903
  Xu:
  2,857,916
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 09/02/2021
  BTL:11
  Lót : 66
  Tổng điểm : 5đ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:21:16) , Thuminh (09/02/2021 at 01:26:31) , Champions (09/02/2021 at 11:09:36)
 4. DocCoCauBai123

  DocCoCauBai123

  Đ.Ký:
  20/07/2020
  Bài viết:
  353
  Được thích:
  2,313
  Xu:
  847,210
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 27/01/2021
  BTL: 18 Nhận 18x1=3 điểm
  Lót: 81 xịt
  Chốt ngày 28/01/2021
  BTL: 23 xịt
  Lót: 24 xịt
  Chốt ngày 29/01/2021
  BTL: 98 Nhận 98x1=3 điểm
  Lót: 23 xịt
  Chốt ngày 30/01/2021
  BTL: 89 xịt
  Lót: 82 nhận 82x1= 1 điểm
  Chốt ngày 31/01/2021
  BTL: 34 nhận 34x1= 3 điểm
  Lót: 43 xịt
  Chốt ngày 01/02/2021
  BTL: 43 nhận 43x1= 3 điểm
  Lót: 48 xịt
  Chốt ngày 02/02/2021
  BTL : 37 xịt
  Lót : 89 nhận 89x2= 1,5 điểm
  Chốt ngày 03/02/2021
  BTL : 37 xịt
  Lót : 97 nhận 97x1 = 1 điểm
  Chốt ngày 04/02/2021
  BTL : 28 xịt
  Lót : 78 xịt
  Chốt ngày 05/02/2021
  BTL: 17 nhận 17x2 = 3,5 điểm
  Lót: 12 xịt
  Chốt ngày 06/02/2021
  BTL : 79 xịt
  Lót : 24 nhận 24 x1 = 1 điểm
  Chốt ngày 07/02/2021
  BTL : 34 nhận 34 x 1 = 3 điểm
  Lót : 03 xịt
  Chốt ngày 08/02/2021
  BTL : 56 nhận 56 x 1 = 3 điểm
  Lót : 59 xịt
  Chốt ngày 09/02/2021
  BTL : 40
  Lót : 45
  Tổng điểm : 26
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:22:08) , Thuminh (09/02/2021 at 01:26:59) , Vuaonline92 (08/02/2021 at 21:43:19) , Champions (09/02/2021 at 11:09:39) , AOVAICHUONG (08/02/2021 at 21:50:25)
  1. AOVAICHUONG
   Nhất cụ này.Bám mạnh mấy ngày cuối
    
   AOVAICHUONG, 08/02/2021
 5. Chốt ngày 09/02/2021
  BTL: 60
  Lót: 70
  Tổng điểm: 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:22:15) , Thuminh (09/02/2021 at 01:27:24) , Champions (09/02/2021 at 11:09:45)
 6. Vuaonline92

  Vuaonline92

  Đ.Ký:
  14/11/2018
  Bài viết:
  1,718
  Được thích:
  9,942
  Xu:
  1,504,192
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 09/02/2021
  BTL : 86
  Lót : 68
  Tổng điểm : 23
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:23:51) , Thuminh (09/02/2021 at 01:27:59) , Champions (09/02/2021 at 11:09:54)
 7. Chốt ngày 09/02/2021
  BTL: 97
  Lót: 79
  Tổng điểm: 8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (09/02/2021 at 01:29:00) , Champions (09/02/2021 at 11:09:57)
 8. binh_HN

  binh_HN

  Đ.Ký:
  03/12/2016
  Bài viết:
  2,148
  Được thích:
  22,659
  Xu:
  208,590
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 9/02/2021
  BTL : 72
  Lót : 27
  Tổng điểm : 18,5
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:24:51) , Thuminh (09/02/2021 at 01:29:21) , Champions (09/02/2021 at 11:08:57)
 9. Timbanlode

  Timbanlode

  Đ.Ký:
  19/04/2016
  Bài viết:
  317
  Được thích:
  1,447
  Xu:
  16,212,640
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 9/2
  Btl: 34
  Lót: 43
  Tổng điểm: 11
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:25:33) , Thuminh (09/02/2021 at 01:29:25) , Champions (09/02/2021 at 11:08:59)
 10. 61c29851

  61c29851

  Đ.Ký:
  28/07/2019
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  1,963
  Xu:
  17,267,290
  Giới tính:
  Nam
  Chốt ngày 9/02/2021
  BTL : 93
  Lót : 94
  Tổng điểm : 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (09/02/2021 at 20:25:46) , Thuminh (09/02/2021 at 01:29:27) , Champions (09/02/2021 at 11:09:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời