SỰ KIỆN EVENT VUI CHƠI CHỐT SỐ CÓ THƯỞNG NGÀY 21/04/2020

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi nhat_chi_mai, 20/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. anhnumberone

  anhnumberone

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,264
  Được thích:
  6,932
  Xu:
  184,223
  Lô: 02
  X2: 02-12
  X3: 02-12-22
  X4: 02-12-22-32
  3 càng: 003
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:41)
 2. HUYEN6879

  HUYEN6879

  Đ.Ký:
  26/02/2020
  Bài viết:
  7,168
  Được thích:
  4,885
  Xu:
  135,651
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 70
  X2: 70&71
  X3: 70&71&72
  X4: 70&71&72&73
  Đề: 06
  3 số: 606
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:40)
 3. luonluontop1

  luonluontop1

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,224
  Được thích:
  6,967
  Xu:
  304,931
  Lô: 01
  xiên 2: 01-10
  xiên 3: 01-10-11
  xiên 4: 01-10-11-12
  Đb: 03
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:39)
 4. alololo

  alololo

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,277
  Được thích:
  6,966
  Xu:
  222,608
  Lô: 01
  xiên 3: 01&11&21
  xiên 4: 01&11&21&31
  Đề: 01
  3c: 301
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:39)
 5. cuunon

  cuunon

  Đ.Ký:
  14/11/2017
  Bài viết:
  7,306
  Được thích:
  5,129
  Xu:
  473,065
  Giới tính:
  Nam
  Lô: 00
  xiên 2: 00,01
  xiên 3: 00,01,02
  xiên 4: 00,01,02,03
  Đề: 01
  3c: 601
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:38)
 6. minhlonghn

  minhlonghn

  Đ.Ký:
  14/11/2017
  Bài viết:
  7,321
  Được thích:
  5,117
  Xu:
  1,959,585
  Giới tính:
  Nam
  X2: 14.24
  X4: 14.24.34.44
  Đề: 03
  3 số: 103
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:50)
 7. antamwin

  antamwin

  Đ.Ký:
  06/02/2020
  Bài viết:
  7,414
  Được thích:
  5,121
  Xu:
  131,651
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 01
  x3: 01!0@9
  3 số: 801
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:49)
 8. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  7,116
  Được thích:
  4,788
  Xu:
  1,019,850
  Giới tính:
  Nữ
  Lô: 27
  xiên 2: 27,36
  xiên 3: 27,36,45
  xiên 4: 27,36,45,54
  3 càng: 400
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:48)
 9. bababyby

  bababyby

  Đ.Ký:
  21/02/2020
  Bài viết:
  7,246
  Được thích:
  4,952
  Xu:
  6,118,640
  Giới tính:
  Nữ
  xiên 2: 02-07
  xiên 3: 02-07-12
  xiên 4: 02-07-12-16
  Đb: 02
  3 số: 002
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:47)
 10. thichchotso

  thichchotso

  Đ.Ký:
  09/02/2020
  Bài viết:
  7,347
  Được thích:
  5,120
  Xu:
  4,826,986
  Giới tính:
  Nam
  Lô: 66
  xiên 2: 66&0
  xiên 4: 66&0&5*0
  3c: 811
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nguyenphuong1992 (23/04/2020 at 17:42:46)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời