SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. vuanh886

  vuanh886

  Đ.Ký:
  13/08/2017
  Bài viết:
  2,372
  Được thích:
  1,998
  Xu:
  5,824,894
  Giới tính:
  Nam
  @vuanh886 chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 25 30 34 35 36 37 39 43 45 49
  Dàn lót: 75 81 85 89 90 91 93 94 98 99
   
 2. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  2,169
  Được thích:
  1,692
  Xu:
  3,373,363
  Giới tính:
  Nữ
  @TTPL7986 chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 94 95 96 98 99 00 01 03 04 05
  Dàn lót: 07 08 10 13 16 19 23 26 29 30
   
 3. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  3,319
  Được thích:
  3,895
  Xu:
  12,657,196
  @mo3cang chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 00 01 03 04 05 07 08 10 13 14
  Dàn lót: 23 25 30 31 32 34 35 37 38 40
   
 4. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  3,339
  Được thích:
  3,970
  Xu:
  7,338,966
  @giaosuxoay chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 01 02 06 08 09 10 15 20 24 29
  Dàn lót: 33 35 36 38 39 42 44 45 47 48
   
 5. tuandjgj

  tuandjgj

  Đ.Ký:
  10/06/2019
  Bài viết:
  2,822
  Được thích:
  2,890
  Xu:
  5,710,066
  Giới tính:
  Nam
  @tuandjgj chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 21 22 26 28 29 30 31 38 39 40
  Dàn lót: 46 48 49 52 56 58 59 61 62 66
   
 6. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  2,169
  Được thích:
  2,316
  Xu:
  143,277,451
  Giới tính:
  Nữ
  @SaoMai789 chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 00 10 12 19 20 23 39 41 42 46
  Dàn lót: 02 05 11 13 14 15 17 18 44 45
   
 7. toilatoi7x

  toilatoi7x

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  3,332
  Được thích:
  3,932
  Xu:
  10,268,356
  @toilatoi7x chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 23 24 25 26 27 28 50 52 53 54
  Dàn lót: 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66
   
 8. lode2019

  lode2019

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  3,326
  Được thích:
  3,925
  Xu:
  8,928,039
  @lode2019 chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 24 25 27 28 29 63 70 72 73 74
  Dàn lót: 00 01 02 05 06 07 09 10 20 23
   
 9. Xyz18

  Xyz18

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  4,365
  Được thích:
  4,517
  Xu:
  93,640
  Giới tính:
  Nữ
  @Xyz18 chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  DÀN CHÍNH: 00,01,02,04,06,09,19,20,21,22
  DÀN LÓT: 40,41,42,44,46,49,63,69,90,91
   
 10. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,833
  Được thích:
  6,758
  Xu:
  94,141,998
  Giới tính:
  Nam
  @NetCaFe chốt event đặc biệt ngày 22/10/2020
  Dàn chính: 00 04 10 30 34 40 64 74 84 94
  Dàn lót: 14 20 24 44 50 54 60 70 80 90

   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này