SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/07/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. adayroihihi

  adayroihihi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,955
  Được thích:
  7,070
  Xu:
  260,094
  @adayroihihi chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 10 12 14 16 17 20 22 24 26 27
  Dàn lót: 60 62 64 66 67 70 72 74 76 77
   
 2. saptrungtoroi

  saptrungtoroi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,858
  Được thích:
  6,941
  Xu:
  921,912
  @saptrungtoroi chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 03 05 12 15 19 23 29 32 33 42
  Dàn lót: 49 55 65 69 73 79 82 83 85 92
   
 3. chutichhoidong

  chutichhoidong

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,899
  Được thích:
  7,113
  Xu:
  1,577,797
  @chutichhoidong chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 03 06 08 13 23 26 33 49 53 58
  Dàn lót: 59 68 69 76 78 79 86 88 96 99
   
 4. anquanhnam

  anquanhnam

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,888
  Được thích:
  6,983
  Xu:
  108,312
  @anquanhnam chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  Dàn lót: 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
   
 5. Hai1992

  Hai1992

  Đ.Ký:
  31/03/2018
  Bài viết:
  10,059
  Được thích:
  50,539
  Xu:
  169,229,800
  Giới tính:
  Nam
  @Hai1992 chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 03 30 08 80 35 53 58 85 89 98
  Dàn lót: 04 40 09 90 45 54 59 95 67 76
   
 6. hoahuong

  hoahuong VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  09/06/2019
  Bài viết:
  7,648
  Được thích:
  6,233
  Xu:
  5,888,290
  Giới tính:
  Nữ
  @hoahuong chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 01 04 05 06 09 11 14 15 16 19
  Dàn lót: 31 34 35 36 39 71 74 75 76 79
   
 7. danvietanhhung

  danvietanhhung VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,857
  Được thích:
  7,008
  Xu:
  935,165
  @danvietanhhung chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 01 02 10 11 15 20 22 31 38 40
  Dàn lót: 42 48 51 60 65 68 75 88 92 95
   
 8. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,916
  Được thích:
  7,077
  Xu:
  677,172
  @haiyen1295 chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Dàn lót: 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
   
 9. happyday

  happyday

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,875
  Được thích:
  7,049
  Xu:
  2,029,317
  @happyday chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dàn lót: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
 10. songque38

  songque38

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,888
  Được thích:
  7,017
  Xu:
  452,671
  @songque38 chốt đặc biệt ngày 31/08/2019
  Dàn chính: 30 31 36 37 38 40 45 46 47 49
  Dàn lót: 63 64 65 67 68 81 82 83 85 86
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời