SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2022

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. khongcogihet

  khongcogihet

  Đ.Ký:
  19/01/2021
  Bài viết:
  4,954
  Được thích:
  2,682
  Xu:
  139,108
  @khongcogihet chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 32 33 34 21 35 36 37 38 39 20
  Dàn lót: 24 25 23 26 27 28 29 30 22 31
   
 2. nonanoni

  nonanoni

  Đ.Ký:
  22/05/2019
  Bài viết:
  8,469
  Được thích:
  6,332
  Xu:
  205,552
  Giới tính:
  Nam
  @nonanoni chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 28 29 31 38 39 66 68 69 71 74
  Dàn lót: 01 04 06 08 11 14 19 21 24 26
   
 3. toanbatbai

  toanbatbai

  Đ.Ký:
  09/01/2021
  Bài viết:
  5,015
  Được thích:
  2,764
  Xu:
  191,543
  @toanbatbai chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 00 01 03 05 07 10 11 12 15 16
  Dàn lót: 19 20 21 25 28 70 71 73 75 76
   
 4. vuquy48

  vuquy48

  Đ.Ký:
  20/01/2021
  Bài viết:
  4,836
  Được thích:
  2,590
  Xu:
  106,102
  @vuquy48 chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 00 02 03 05 06 07 08 12 14 16
  Dàn lót: 18 19 21 22 23 72 73 76 78 82
   
 5. anhQuanday

  anhQuanday

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,693
  Được thích:
  7,043
  Xu:
  833,298
  @anhQuanday chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 51 54 55 56 57 58 59 60 64 65
  Dàn lót: 67 68 72 73 74 75 76 77 79 81
   
 6. luonluontop1

  luonluontop1

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,615
  Được thích:
  6,987
  Xu:
  1,221,441
  @luonluontop1 chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 60 61 65 67 70 72 74 75 76 79
  Dàn lót: 81 83 84 85 88 89 90 92 97 98
   
 7. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,261
  Xu:
  642,329,300
  Giới tính:
  Nam
  @TLong888 chốt event đặc biệt ngày 30/06/2022
  Dàn chính: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 68
  Dàn lót: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
 8. Hoalanrung

  Hoalanrung

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,643
  Được thích:
  7,034
  Xu:
  257,610
  @Hoalanrung chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 11 15 18 19 20 21 24 28 30 31
  Dàn lót: 64 68 70 71 73 78 79 80 81 82
   
 9. cucaitron

  cucaitron VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/12/2020
  Bài viết:
  5,171
  Được thích:
  2,973
  Xu:
  2,717,853
  @cucaitron chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 36 37 40 41 11 45 46 50 52 07
  Dàn lót: 55 57 61 62 66 05 70 71 72 75
   
 10. PhaoloAnh

  PhaoloAnh

  Đ.Ký:
  20/06/2022
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  322
  Xu:
  1,310,763
  Giới tính:
  Nam
  @PhaoloAnh chốt event đặc biệt ngày 2022-06-30
  Dàn chính: 18 36 37 38 39 43 45 48 81 86
  Dàn lót: 34 54 63 68 73 83 84 89 93 98
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời