SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT TẾT THIẾU NHI THÁNG 06/2019

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/05/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Monglode113

  Monglode113

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  1,936
  Được thích:
  6,127
  Xu:
  19,055,338
  Giới tính:
  Nam
  @Monglode113 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Dàn Phụ: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:47) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:22) , Nhathai (19/06/2019 at 13:52:48) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:52:56) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:10) , Champions (04/06/2019 at 15:43:31) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:52)
 2. Gai_ban_dam

  Gai_ban_dam

  Đ.Ký:
  06/09/2017
  Bài viết:
  2,101
  Được thích:
  6,894
  Xu:
  9,331,851
  Giới tính:
  Nữ
  @Gai_ban_dam Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Dàn Phụ: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:48) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:24) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:52:58) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:13) , Champions (04/06/2019 at 15:43:33) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:54)
 3. Lady_Killer6969

  Lady_Killer6969

  Đ.Ký:
  13/06/2017
  Bài viết:
  2,340
  Được thích:
  8,715
  Xu:
  7,111,801
  Giới tính:
  Nam
  @Lady_killer696 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dàn Phụ: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:50) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:26) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:00) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:16) , Champions (04/06/2019 at 15:43:34) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:55)
 4. sat_thu_de12

  sat_thu_de12

  Đ.Ký:
  09/09/2017
  Bài viết:
  1,948
  Được thích:
  6,125
  Xu:
  24,745,575
  Giới tính:
  Nữ
  @sat_thu_de12 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Dàn Phụ: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:51) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:28) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:02) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:17) , Champions (04/06/2019 at 15:43:35) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:57)
 5. tolanphuong84

  tolanphuong84

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,939
  Được thích:
  6,055
  Xu:
  24,464,853
  Giới tính:
  Nữ
  @tolanphuong84 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn Phụ: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:52) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:30) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:04) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:19) , Champions (04/06/2019 at 15:43:37) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:58)
 6. nguyentan479

  nguyentan479

  Đ.Ký:
  10/09/2017
  Bài viết:
  1,967
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  22,637,490
  Giới tính:
  Nam
  @nguyentan479 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Dàn Phụ: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:54) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:32) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:06) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:20) , Champions (04/06/2019 at 15:43:39) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:28:59)
 7. tranphuongab41

  tranphuongab41

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,879
  Được thích:
  5,645
  Xu:
  22,634,415
  Giới tính:
  Nữ
  @tranphuongab41 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:55) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:34) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:08) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:21) , Champions (04/06/2019 at 15:43:40) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:29:02)
 8. Nhungun756

  Nhungun756

  Đ.Ký:
  02/11/2017
  Bài viết:
  1,908
  Được thích:
  5,824
  Xu:
  25,280,462
  Giới tính:
  Nữ
  @Nhungun756 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Dàn Phụ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:57) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:36) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:11) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:25) , Champions (04/06/2019 at 15:43:42) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:29:04)
 9. thanlo368

  thanlo368

  Đ.Ký:
  12/01/2018
  Bài viết:
  1,796
  Được thích:
  5,360
  Xu:
  24,198,315
  Giới tính:
  Nam
  @thanlo368 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Dàn Phụ: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:09:58) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:38) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:14) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:27) , Champions (04/06/2019 at 15:43:43) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:29:05)
 10. lekieuoanh77

  lekieuoanh77

  Đ.Ký:
  21/01/2018
  Bài viết:
  1,813
  Được thích:
  5,401
  Xu:
  35,161,563
  Giới tính:
  Nữ
  @ Lekieuoanh77 Chốt ngày: 1.6.2019
  Dàn Chính: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Dàn Phụ: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (01/06/2019 at 15:10:00) , Thuminh (31/05/2019 at 23:18:40) , Thanlo686 (01/06/2019 at 06:53:15) , dongkhanh1994 (01/06/2019 at 11:23:30) , Champions (04/06/2019 at 15:43:44) , Songlotuthude688 (01/06/2019 at 00:29:06)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này