ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 7/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Akina

  Akina

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  287
  Được thích:
  2,997
  Xu:
  4,296,580
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/07. Nhận 4x. 6đ
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,32,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,70,71,72,74,75,76,77,79,80,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98
  5x
  01,02,03,05,06,08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,26,28,30,32,37,38,39,41,42,43,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,65,66,67,70,72,74,76,77,79,80,84,85,87,88,89,90,92,94,96,97,98
  4x
  01,02,03,05,06,08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,26,30,32,38,39,41,42,43,48,49,51,52,56,57,58,60,65,66,70,77,79,80,84,85,87,88,89,92,94,96,97,98
  3x
  03,06,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,26,30,32,38,41,42,43,49,51,52,56,57,60,65,66,70,77,79,80,84,85,88,89,92,94,97
  2x
  03,06,12,13,15,18,19,21,23,26,32,41,42,43,49,51,52,56,57,60,65,66,77,79,80,85,89,94
  1x
  03,15,18,19,21,26,32,41,43,49,51,52,56,57,60,80,85,89
  0x
  21,32,49,51,57,60,85,89
  Btđ: 89
  Lót: 49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:01) , minhlonghn (02/07/2022 at 09:49:26) , giangmobile (02/07/2022 at 13:01:40) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:55:49) , zozozo (02/07/2022 at 10:34:16) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:55:33) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 11:20:40) , hoahuong (02/07/2022 at 16:24:31) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:19:48) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:39:12) , phocuvangem (02/07/2022 at 12:10:26) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:58:31) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:44:46)
 2. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/07 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  Ngày 02/07
  Loadding..............................................................................
  Mức: 0 (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  Mức: 0 (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,94,95,96,98,99
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,94,95,96,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,18,20,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,72,75,76,78,81,82,83,84,85,88,90,96,99
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,01,03,04,05,06,10,11,13,15,18,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,72,75,76,78,81,82,83,84,88,96,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  00,01,03,04,05,06,10,11,13,18,22,23,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,81,82,84,88,99
  Mức: 0 (3 9 số)
  00,03,04,05,11,13,22,23,25,26,28,30,31,32,33,36,38,40,41,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,88,99
  Dàn (2 9 số)
  00,03,04,05,11,13,22,23,25,28,31,33,36,40,41,44,45,46,50,51,52,54,55,60,63,64,65,66,88
  Dàn (1 9 số)
  04,11,13,22,23,25,28,31,33,36,41,44,45,52,54,60,63,66,88
  Dàn (9 số)
  11,22,23,25,28,33,44,45,52
  ..............................................
  BTD 44 STD 44 11
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:07) , Mualarung2016 (02/07/2022 at 16:05:54) , giangmobile (02/07/2022 at 13:01:55) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:56:04) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:55:48) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 11:20:55) , hoahuong (02/07/2022 at 16:24:46) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:39:27) , phocuvangem (02/07/2022 at 12:10:41) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:58:46) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:44:52)
 3. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/07/2022:
  + 29,39,79,92,97
  + Thống kê:0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:18) , Mualarung2016 (02/07/2022 at 16:05:58) , giangmobile (02/07/2022 at 13:02:10) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:56:19) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:56:03) , tuankhang1980 (02/07/2022 at 11:21:10) , hoahuong (02/07/2022 at 16:25:01) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:39:42) , phocuvangem (02/07/2022 at 12:10:56) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:59:01) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:44:55)
 4. Cuongtron66

  Cuongtron66 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/03/2022
  Bài viết:
  345
  Được thích:
  1,507
  Xu:
  35,141,640
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/07/2022:
  03,10,20,30,40
  Thống kê : 0
  ---------------------------------------
  Dàn 0x-9x
  Nhận 0x=10 Đ
  Tổng điểm: 10Đ
  Ngày 02-07/2022
  9X
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  7X
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6X
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,36,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,71,72,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98
  5X
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28,29,31,36,38,39,41,43,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,63,68,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98
  4X
  00,01,04,05,06,07,09,11,13,14,17,18,19,31,36,38,39,41,43,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,58,59,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98
  3X
  01,04,05,06,07,09,11,13,14,17,19,31,36,39,41,43,45,46,47,49,51,52,54,56,57,59,71,75,76,77,81,85,86,87,89,91,92,93,94
  2X
  01,04,05,07,09,11,13,14,19,31,39,41,43,45,47,49,52,54,57,59,75,77,81,85,87,89,91,93,94
  1X
  05,13,14,19,31,41,47,52,54,57,59,75,77,81,85,87,89,92,94
  0X
  05,13,31,47,52,54,59,81,89
  BTD 31 lót 81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:28) , giangmobile (02/07/2022 at 13:02:25) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:56:34) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:56:18) , hoahuong (02/07/2022 at 16:25:16) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:14:24) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:39:57) , phocuvangem (02/07/2022 at 12:11:11) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:59:16) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:45:00)
 5. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/07/2022
  + 98 97 96 95 94
  + Thống kê: 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:33) , giangmobile (02/07/2022 at 13:02:40) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:56:49) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:56:33) , hoahuong (02/07/2022 at 16:25:31) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:19:54) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:40:12) , phocuvangem (02/07/2022 at 12:11:26) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:59:31) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:43:08)
 6. DUC0975233644

  DUC0975233644

  Đ.Ký:
  13/02/2022
  Bài viết:
  192
  Được thích:
  125
  Xu:
  181,540
  Giới tính:
  Nam
  (6 4 số) Đặc biệt ngày 02/07/2022:
  01,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,29,31,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,18,20,26,28,30,36,38,40,46,48,50,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:47) , giangmobile (02/07/2022 at 13:02:55) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:57:04) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:56:48) , hoahuong (02/07/2022 at 16:25:46) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:01) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:40:27) , phocuvangem (02/07/2022 at 15:17:37) , ansongaymai (02/07/2022 at 18:59:46) , NhungCoi (02/07/2022 at 12:43:04)
  1. THANHHOA3636
   Hình như chốt nhầm chỗ rồi cụ ơi
    
   THANHHOA3636, 02/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:04)
 7. NhungCoi

  NhungCoi

  Đ.Ký:
  31/07/2021
  Bài viết:
  641
  Được thích:
  5,700
  Xu:
  364,167,903
  Giới tính:
  Nam
  Loai 16,25,42,51,61
  Dàn 9x0x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97
  7x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97
  6x
  02,03,04,07,09,11,13,14,15,17,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,88,89,90,92,94,96,97
  5x
  04,07,09,11,13,15,17,20,22,23,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,43,44,45,48,49,50,52,53,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,89,90,92,94,96,97
  4x
  04,07,09,11,13,15,17,20,23,26,27,29,30,34,35,36,38,39,43,44,45,49,50,52,53,58,59,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,84,87,89,90,92
  3x
  04,07,09,11,13,15,17,20,27,34,35,36,43,44,45,49,50,52,53,58,59,62,63,64,67,68,70,73,74,75,76,77,79,82,84,87,89,90
  2x
  04,07,09,11,13,15,20,27,34,35,36,43,44,50,58,62,67,68,73,74,75,76,77,82,84,87,89,90
  1x
  07,09,11,13,15,20,27,35,36,43,67,68,74,75,76,84,87,89
  0x
  11,20,43,67,74,75,76,89
  std 676
  bt 67
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:55) , giangmobile (02/07/2022 at 13:03:10) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:57:19) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:57:03) , hoahuong (02/07/2022 at 16:26:01) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:16) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:40:42) , phocuvangem (02/07/2022 at 15:17:52) , ansongaymai (02/07/2022 at 19:00:01)
 8. DOREMI

  DOREMI

  Đ.Ký:
  16/08/2019
  Bài viết:
  2,512
  Được thích:
  5,282
  Xu:
  378,993,870
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/07/2022:
  05,31,33,34,95
  Thống kê: 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:21:58) , Mualarung2016 (02/07/2022 at 16:07:31) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:57:34) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:57:18) , hoahuong (02/07/2022 at 16:26:16) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:24) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:40:57) , phocuvangem (02/07/2022 at 15:18:07) , ansongaymai (02/07/2022 at 19:00:16)
 9. THUYAN

  THUYAN VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  1,071
  Xu:
  32,256,940
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 2/7
  02,03,05,06,23
  TK: 0.
  Ngày 01/7 nhận 3x
  Ngày 02/7 nhận
  9x
  00,01,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,09,10,11,13,14,15,16,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,95,96,99
  6x
  04,09,13,15,19,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,95,96,99
  5x
  04,09,13,15,19,25,26,29,30,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,66,68,69,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,86,88,90,91,92,93,95,96,99
  4x
  04,13,15,25,26,29,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,47,50,52,54,55,56,58,59,60,61,63,66,68,69,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,86,88,91,92,93,96
  3x
  04,13,15,25,26,29,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,47,50,52,54,55,56,58,59,60,61,63,66,69,73,74,81,83,86,88,92,93
  2x
  04,15,25,26,34,35,38,40,42,43,44,45,47,52,54,55,56,58,60,63,66,69,73,74,81,83,86,88,92
  1x
  15,25,26,34,35,38,43,44,54,55,56,60,66,69,73,74,81,83,88
  0x
  38,43,44,54,55,56,60,74,88
  STĐ: 38,88 BTĐ: 88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:22:01) , Mualarung2016 (02/07/2022 at 16:07:27) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:57:49) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:57:33) , hoahuong (02/07/2022 at 16:26:31) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:31) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:41:12) , phocuvangem (02/07/2022 at 15:18:22) , ansongaymai (02/07/2022 at 19:00:31) , NhungCoi (03/07/2022 at 14:34:46)
 10. Pearl

  Pearl VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  221
  Được thích:
  1,774
  Xu:
  93,907,160
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/07/2021:
  22,11,93,57,66
  Thống kê: 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:22:04) , Mualarung2016 (02/07/2022 at 16:07:29) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 13:58:04) , danhnhothoi (02/07/2022 at 14:57:48) , hoahuong (02/07/2022 at 16:26:46) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:20:35) , WIN2020 (02/07/2022 at 17:41:27) , phocuvangem (02/07/2022 at 15:18:37) , ansongaymai (02/07/2022 at 19:00:46) , NhungCoi (02/07/2022 at 19:46:33)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời