ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 7/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. hoangtho1

  hoangtho1

  Đ.Ký:
  16/09/2021
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  1,035
  Xu:
  5,208,500
  Giới tính:
  Nam
  1/7; 98765432x
  2/7; 98x
  3/7; loading...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,88,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,88
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,79,80,88
  5x
  01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,79,88
  4x
  07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,79,88
  3x
  07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,52,79,88
  2x
  17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,52
  1x
  19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,49,52
  0x
  29,31,32,34,35,36,37,38
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:26:56) , tengteng (03/07/2022 at 13:55:40) , Mualarung2016 (03/07/2022 at 11:41:17) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:44:15) , XS360 (03/07/2022 at 06:35:18) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:01:05) , giangmobile (02/07/2022 at 20:55:27) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:05:47) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 20:07:37) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:35:08) , chidanh1con (03/07/2022 at 00:59:57) , songque38 (02/07/2022 at 22:35:21) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:09:10) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:15:36) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 21:22:56) , hung83 (03/07/2022 at 10:24:14) , Covid19 (03/07/2022 at 08:46:39) , consovang (03/07/2022 at 12:06:36) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:56) , OK6868 (02/07/2022 at 19:46:58) , co3bich (03/07/2022 at 11:14:13) , remix (02/07/2022 at 21:52:25) , lanh5doC (02/07/2022 at 20:29:45) , giacatde (03/07/2022 at 13:00:15) , NhungCoi (02/07/2022 at 19:48:16) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:01:05) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:55:40) , bacnholode (03/07/2022 at 07:17:56) , timbtd (03/07/2022 at 00:21:59)
 2. Cucvu

  Cucvu

  Đ.Ký:
  18/07/2020
  Bài viết:
  410
  Được thích:
  3,628
  Xu:
  40,200,020
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,31,33,34,36,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,81,84,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,16,17,20,21,24,25,26,29,31,33,34,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,62,66,67,70,71,74,75,76,79,84,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,01,02,04,05,07,09,10,11,12,16,17,20,21,24,25,26,29,33,34,39,40,42,43,44,45,47,48,49,61,62,66,67,70,71,74,75,76,79,88,90,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  00,01,02,04,05,09,10,11,12,16,20,21,24,25,26,29,34,39,40,42,44,45,49,61,62,66,67,70,71,74,75,76,79,88,90,92,94,95,99
  2x
  00,01,02,04,05,10,11,12,16,20,21,29,34,39,40,44,49,61,62,66,67,70,71,74,88,92,94,95
  1x
  00,01,05,10,11,12,16,20,21,39,40,61,66,67,70,71,88,95
  0x
  00,01,10,11,12,16,70,71,88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:27:07) , tengteng (03/07/2022 at 13:55:55) , Mualarung2016 (03/07/2022 at 11:41:20) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:44:30) , XS360 (03/07/2022 at 06:35:33) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:01:20) , giangmobile (02/07/2022 at 20:55:42) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:06:02) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 20:07:52) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:35:23) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:00:12) , songque38 (02/07/2022 at 22:35:36) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:09:25) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:15:51) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 21:23:11) , hung83 (03/07/2022 at 10:24:29) , Covid19 (03/07/2022 at 08:46:54) , consovang (03/07/2022 at 12:06:51) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:53) , OK6868 (02/07/2022 at 19:47:13) , co3bich (03/07/2022 at 11:14:28) , remix (02/07/2022 at 21:52:40) , lanh5doC (02/07/2022 at 20:30:00) , giacatde (03/07/2022 at 13:00:30) , NhungCoi (02/07/2022 at 19:48:21) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:01:20) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:55:55) , bacnholode (03/07/2022 at 07:18:11) , timbtd (03/07/2022 at 00:22:14)
 3. 1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022 :
  00 05 08 44 55
  Thống kê: 0
  2/- DÀN 9x-0x THÁNG 07/2022
  Ngày 01/07: 2x=8đ
  Ngày 02/07: 3x=7đ
  Tổng điểm: 8+7=15đ
  Ngày 03/07
  (9 5 số)
  01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (8 9 số)
  01 02 03 04 06 07 09 10 13 15 16 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (7 9 số)
  01 02 03 04 06 07 09 10 13 15 16 18 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 46 48 51 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (6 9 số)
  01 02 03 04 06 07 09 10 13 15 16 18 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 46 48 51 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 67 69 70 73 76 78 79 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  (5 9 số)
  01 02 03 04 07 09 10 13 16 18 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 45 46 48 53 54 56 58 61 62 63 64 65 67 69 70 73 76 78 79 81 82 83 84 85 87 89 91 92 93 96 97 98
  (4 9 số)
  13 18 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 46 48 53 56 58 61 62 63 64 65 67 69 70 73 76 78 79 81 82 83 84 85 87 89 91 92 93 96 97 98
  (3 9 số)
  13 18 19 23 26 28 29 31 32 34 35 36 37 39 43 53 62 63 65 67 69 70 73 76 78 79 81 82 83 84 85 87 89 91 92 93 96 97 98
  (2 9 số)
  13 18 19 23 26 28 29 31 32 34 35 36 37 39 43 53 62 63 67 73 76 78 81 82 87 91 92 93 98
  (1 9 số)
  13 18 23 26 28 31 32 36 37 62 63 67 73 76 78 81 82 87 93
  (9 số)
  37 63 67 73 76 78 81 82 87

  Bạch thủ đề 37. Song thủ đề 37,73
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:27:36) , tengteng (03/07/2022 at 13:56:10) , Mualarung2016 (03/07/2022 at 11:41:30) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:44:45) , XS360 (03/07/2022 at 06:35:48) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:01:35) , giangmobile (02/07/2022 at 20:55:57) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:06:17) , vungtroisohoc (02/07/2022 at 20:08:07) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:35:38) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:00:27) , songque38 (02/07/2022 at 22:35:51) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:09:41) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:16:06) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 21:23:26) , hung83 (03/07/2022 at 10:24:44) , Covid19 (03/07/2022 at 08:47:09) , consovang (03/07/2022 at 12:07:06) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:45) , co3bich (03/07/2022 at 11:14:43) , remix (02/07/2022 at 21:52:55) , lanh5doC (02/07/2022 at 20:30:15) , giacatde (03/07/2022 at 13:00:45) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:01:35) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:56:10) , bacnholode (03/07/2022 at 07:18:26) , timbtd (03/07/2022 at 00:22:29)
 4. upload_2022-7-2_20-32-55.png

  @Minkanghy12 . Bạn xem lại dàn đi, nếu cứ chốt kiểu này thì nghỉ đi, mình không có thời gian để kiểm tra đâu!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:28:12) , tengteng (03/07/2022 at 13:56:25) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:45:00) , XS360 (03/07/2022 at 06:36:03) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:01:50) , giangmobile (02/07/2022 at 20:56:12) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:06:32) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:35:53) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:00:42) , songque38 (02/07/2022 at 22:36:06) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:09:56) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:16:21) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 21:23:41) , hung83 (03/07/2022 at 10:24:59) , Covid19 (03/07/2022 at 08:47:24) , consovang (03/07/2022 at 12:07:21) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:42) , co3bich (03/07/2022 at 11:14:58) , remix (02/07/2022 at 21:53:10) , giacatde (03/07/2022 at 13:01:00) , Akina (03/07/2022 at 12:43:55) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:01:50) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:56:25) , bacnholode (03/07/2022 at 07:18:41) , timbtd (03/07/2022 at 00:22:44) , Cuongtron66 (03/07/2022 at 08:35:53)
  1. Minkanghy12
   Dàn mình bị làm sao ?? mình thấy ok mà chả có vấn đề gì,m ăn 1x sao lại xịt ???
    
   Minkanghy12, 02/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:41)
  2. Cuongtron66
   Dàn 1x có 22 số.dàn 8x có 90 số và 1 số chỗ sai nữa pro
    
   Cuongtron66, 03/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Akina (03/07/2022 at 12:44:02), Gold2020 (03/07/2022 at 07:23:33)
  3. Cuongtron66
   Các bác khác nhận giải 0x-9x rồi nhưng em chưa thấy Mod ợ(mh1)
    
   Cuongtron66, 03/07/2022
  4. nhat_chi_mai
   @Cuongtron66. Cảm ơn bạn, câu trả lời rất chính xác về dàn bạn @Minkanghy12...,bạn này các tháng trước dùng 2 Nick chốt, nhưng chốt nửa chừng bỏ, mình đã cảnh cáo. Nếu tháng này tham gia mà không nghiêm túc chốt và chốt đúng con số mỗi dàn mình sẽ không thống kê và xóa bài nhé.
   Còn việc trả thưởng, ai gửi thông tin nhận giải cho mình mình đều thưởng cả rồi. Còn bạn, chắc bạn gửi cho Nick Admin hả! Admin thì thường thưởng vào ngày 04 hàng tháng. Bạn vui lòng chờ đợi nhé.
    
   nhat_chi_mai, 03/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   NhungCoi (03/07/2022 at 14:41:47), Akina (03/07/2022 at 12:44:07), Cuongtron66 (03/07/2022 at 08:18:51)
  5. Cuongtron66
   @nhat_chi_mai.Cảm ơn mod
   Nhận đươc giải cũng vui.Nhưng vui nhất là hằng ngày sau giờ quay thấy mình xơi 0x,1x.Dàn tổng hợp xơi 0x,1x mod ợ.Lúc ấy thì giải chả là gì cả,chỉ là động viên thôi.Theo tôi nghĩ,vì thế mọi người nên luôn có trách nhiệm với dàn số của mình.
    
   Cuongtron66, 03/07/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   consohuyendieu8386 (05/07/2022 at 08:20:24), NhungCoi (03/07/2022 at 14:42:08), Akina (03/07/2022 at 12:44:13), Mualarung2016 (03/07/2022 at 11:43:23)
 5. Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022:
  + 00 10 11 92 99
  + Thống kê: 00
  ===========================================
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 7/2022
  NGÀY 03/07/2022
  TK : 9x 8x : 02 điểm
  Tổng điểm : 03

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  8x
  04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95
  7x
  04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,45,46,47,48,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95
  6x
  04,05,06,07,08,09,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,45,46,47,48,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90
  5x
  04,05,06,07,08,09,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,32,36,37,38,39,40,45,46,47,48,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,90
  4x
  04,05,06,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,38,45,46,47,48,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84
  3x
  04,05,06,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,38,52,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84
  2x
  04,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,52,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,78,79,81,82
  1x
  12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,52,61,62,64,69,71,79,82
  0x
  12,21,26,27,52,69,71,79

  BTĐ : 71 STĐ : 71,79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:28:52) , tengteng (03/07/2022 at 13:56:40) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:45:15) , XS360 (03/07/2022 at 06:36:18) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:02:05) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:06:47) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:36:08) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:00:57) , songque38 (02/07/2022 at 22:36:21) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:10:11) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:16:36) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 21:23:56) , hung83 (03/07/2022 at 10:25:14) , Covid19 (03/07/2022 at 08:47:39) , consovang (03/07/2022 at 12:07:36) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:36) , co3bich (03/07/2022 at 11:15:13) , remix (02/07/2022 at 21:53:25) , giacatde (03/07/2022 at 13:01:15) , NhungCoi (03/07/2022 at 14:42:12) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:02:05) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:56:40) , bacnholode (03/07/2022 at 07:18:56) , timbtd (03/07/2022 at 00:22:59)
 6. Tencent

  Tencent

  Đ.Ký:
  15/06/2022
  Bài viết:
  162
  Được thích:
  1,915
  Xu:
  4,375,290
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 03/07
  9x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,14,15,17,18,19,25,26,27,28,29,31,34,36,37,41,43,44,45,47,48,51,52,54,56,57,59,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  13,14,15,18,19,25,26,27,29,31,34,37,41,43,47,48,51,52,56,57,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,95,96,97,98,99
  3x
  13,18,25,27,31,34,37,43,47,48,51,52,56,57,62,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,86,87,89,91,92,96,97,98,99
  2x
  13,18,25,27,31,34,37,43,47,48,52,57,68,69,72,73,74,75,77,79,81,84,86,89,96,97,98,99
  1x
  34,43,57,68,69,72,73,74,75,77,79,81,84,86,89,96,97,98
  0x
  34,43,68,79,86,89,97,98

  BTĐ: 43
  STĐ: 43, 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/07/2022 at 23:29:03) , tengteng (03/07/2022 at 13:56:55) , hoanghonxanh (02/07/2022 at 23:45:30) , XS360 (03/07/2022 at 06:36:33) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:02:20) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:07:02) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:36:23) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:01:12) , songque38 (02/07/2022 at 22:36:36) , kocannoinhieu (02/07/2022 at 23:10:26) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:16:51) , emtapdanhlo (02/07/2022 at 22:04:57) , hung83 (03/07/2022 at 10:25:29) , Covid19 (03/07/2022 at 08:47:54) , consovang (03/07/2022 at 12:07:52) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:30) , co3bich (03/07/2022 at 11:15:28) , remix (02/07/2022 at 21:53:40) , giacatde (03/07/2022 at 13:01:30) , NhungCoi (03/07/2022 at 14:42:16) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:02:20) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:56:55) , bacnholode (03/07/2022 at 07:19:11) , timbtd (03/07/2022 at 00:23:14)
 7. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022
  + 01 06 10 55 60
  + Thống kê: 00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/07/2022 at 13:57:10) , XS360 (03/07/2022 at 06:36:48) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:02:35) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:07:17) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:36:38) , chidanh1con (03/07/2022 at 01:01:27) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:17:06) , hung83 (03/07/2022 at 10:25:44) , Covid19 (03/07/2022 at 08:48:09) , consovang (03/07/2022 at 12:08:07) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:29) , co3bich (03/07/2022 at 11:15:43) , giacatde (03/07/2022 at 13:01:45) , NhungCoi (03/07/2022 at 14:42:19) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:02:35) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:57:10) , bacnholode (03/07/2022 at 07:19:26)
 8. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022
  + 53 54 59 56 57
  + Thống kê: 00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (04/07/2022 at 00:56:32) , tengteng (03/07/2022 at 13:57:25) , XS360 (03/07/2022 at 06:37:03) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:02:50) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:07:32) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:36:53) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:17:21) , hung83 (03/07/2022 at 10:25:59) , Covid19 (03/07/2022 at 08:48:24) , consovang (03/07/2022 at 12:08:22) , Gold2020 (03/07/2022 at 07:17:25) , co3bich (03/07/2022 at 11:15:58) , giacatde (03/07/2022 at 13:02:00) , NhungCoi (03/07/2022 at 14:42:22) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:02:50) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:57:25) , bacnholode (03/07/2022 at 07:19:41)
 9. Gold2020

  Gold2020

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  71
  Xu:
  98,480
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022:
  + 29,39,79,92,97
  + Thống kê:00
  ............................................................................................
  Ngày 01/07 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  Ngày 02/07 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  Tổng điểm 7 + 9 = 16đ
  Ngày 03/07
  Loadding..............................................................................
  Mức: 0 (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  Mức: 0 (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,96,98,99
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,78,80,81,82,86,87,88,89,90,91,94,96,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,56,57,60,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,78,81,82,87,88,89,91,94,96,99
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,01,02,03,05,06,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,44,46,48,49,50,51,52,56,57,60,61,63,64,65,66,67,69,72,73,75,76,78,81,82,87,88,89,91,94,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  00,01,02,03,05,06,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,25,28,30,31,36,37,38,44,46,48,49,50,51,52,56,57,60,61,63,64,65,67,69,73,76,78,81,82,87,91,94,99
  Mức: 0 (3 9 số)
  00,03,05,06,10,11,14,15,16,19,22,23,25,30,31,36,38,44,46,48,49,50,51,52,56,57,60,61,63,65,67,69,76,78,81,87,91,94,99
  Dàn (2 9 số)
  00,03,05,06,10,11,16,19,22,23,25,30,31,36,38,52,56,57,60,61,63,65,69,78,81,87,91,94,99
  Dàn (1 9 số)
  00,03,05,06,10,11,16,19,25,30,31,52,60,61,69,81,91,94,99
  Dàn (9 số)
  00,03,11,16,19,30,61,69,91
  BTD 11 STD 00 11
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (04/07/2022 at 00:56:39) , tengteng (03/07/2022 at 13:57:40) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:03:05) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:07:47) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:37:08) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:17:36) , hung83 (03/07/2022 at 10:26:14) , Covid19 (03/07/2022 at 08:48:39) , consovang (03/07/2022 at 12:08:37) , co3bich (03/07/2022 at 11:16:13) , giacatde (03/07/2022 at 13:02:15) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:03:05) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:57:40) , bacnholode (03/07/2022 at 07:19:56)
 10. Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/07/2022:
  40 44 53 73 92
  Thống kê: 00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (04/07/2022 at 00:56:42) , tengteng (03/07/2022 at 13:57:55) , TTPL7986 (03/07/2022 at 16:03:20) , tinhtuoisang (03/07/2022 at 19:08:02) , HaiNam92 (03/07/2022 at 09:37:23) , thuhuyengirl (03/07/2022 at 17:17:51) , hung83 (03/07/2022 at 10:26:29) , Covid19 (03/07/2022 at 08:48:54) , consovang (03/07/2022 at 12:08:52) , co3bich (03/07/2022 at 11:16:28) , giacatde (03/07/2022 at 13:02:30) , HUUHOANG (03/07/2022 at 08:03:20) , cachimvanganh (03/07/2022 at 14:57:55)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời