ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 31/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Vodanh6789

  Vodanh6789 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  21/06/2020
  Bài viết:
  2,469
  Được thích:
  1,376
  Xu:
  15,582,510
  Giới tính:
  Nam
  Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  10 11 71 13 14 15 16 17 18 19
  30 31 79 33 34 35 36 37 38 39
  40 41 78 43 44 45 46 47 48 49
  80 81 73 83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:32)
 2. Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  03 09 13 22 23 29 31 32 33 34
  35 36 37 38 39 43 44 46 49 53
  56 59 63 69 72 73 74 79 82 83
  86 89 90 92 93 94 95 96 97 99


  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:34)
 3. kiep_lo_de

  kiep_lo_de Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  7,574
  Được thích:
  7,001
  Xu:
  2,490,400
  Giới tính:
  Nam
  Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:39)
 4. Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:44)
 5. Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:48)
 6. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  3,786
  Được thích:
  8,067
  Xu:
  21,734,115
  Giới tính:
  Nam
  Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 37 số:
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 30
  32 33 34 35 36 38 39 70 71 72
  73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:53)
 7. MAN1979

  MAN1979 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/11/2020
  Bài viết:
  1,075
  Được thích:
  3,330
  Xu:
  174,435
  Giới tính:
  Nam
  Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  01 05 10 11 12 13 14 15 16 17
  18 19 21 25 31 35 41 45 50 51
  52 53 54 55 56 57 58 59 61 65
  71 75 81 85 91 95

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:56)
 8. Vodanh6789

  Vodanh6789 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  21/06/2020
  Bài viết:
  2,469
  Được thích:
  1,376
  Xu:
  15,582,510
  Giới tính:
  Nam
  Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  05 02 20 65 62 45 24 42 15 12
  21 69 60 89 98 08 80 79 97 07
  59 70 95 39 93 13 31 09 90 01
  10 16 61 19 91 25


  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:58)
 9. Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  30 31 35 37 39 50 53 58 61 63
  64 65 67 69 90 91 93 94 97 98

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:25:00) , NguyenAnh6886 (08/11/2021 at 16:07:08)
 10. Từ 08/11/2021 đến 10/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  03 05 11 13 14 17 19 23 24 28
  29 30 31 32 33 34 37 38 41 42
  43 46 47 50 51 53 56 60 61 63
  65 69 71 73 74 79 83 91 92 93

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:25:04) , NguyenAnh6886 (08/11/2021 at 16:07:06)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời