ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 31/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,332
  Được thích:
  5,811
  Xu:
  15,933,824
  Giới tính:
  Nam
  Từ 06/11/2021 đến 08/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  56 65 45 54 35 53 58 85 59 95
  05 50 55 46 64 55 50 05 66 46
  64 36 63 68 86 67 76 69 96 06
  60 34 43 84 49 94 47 74 04 40

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:44)
 2. Axz23

  Axz23 Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,431
  Được thích:
  5,611
  Xu:
  35,915,826
  Từ 06/11/2021 đến 08/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 30 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:46)
 3. NguyenAnh6886

  NguyenAnh6886

  Đ.Ký:
  01/05/2021
  Bài viết:
  716
  Được thích:
  1,458
  Xu:
  181,822
  Giới tính:
  Nam
  Từ 06/11/2021 đến 08/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 39 số:
  04 05 07 08 09 11 12 14 17 18
  19 27 30 31 32 35 36 37 39 40
  41 44 45 46 48 49 55 57 59 71
  76 77 78 80 81 82 84 86 87


  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:48)
 4. Từ 06/11/2021 đến 08/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  50 51 52 53 54 56 57 58 90 91
  92 93 94 96 97 98 27 72 68 86

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:50)
 5. kiep_lo_de

  kiep_lo_de Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  7,688
  Được thích:
  7,045
  Xu:
  2,985,000
  Giới tính:
  Nam
  Từ 06/11/2021 đến 08/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:54)
 6. Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:23:56)
 7. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  14,767
  Được thích:
  27,633
  Xu:
  203,533,700
  Giới tính:
  Nam
  Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 39

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:01)
 8. Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:04)
 9. Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  10 14 16 18 20 40 50 60 62 63
  64 68 80 86 90 92 95 96 97 98

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:07)
 10. Từ 07/11/2021 đến 09/11/2021.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  07 09 17 19 27 29 33 37 38 39
  47 49 57 59 67 69 70 71 72 73
  74 75 76 77 78 79 83 87 88 89
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG [MAX 3] NGÀY THÁNG 11/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/11/2021 at 16:24:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời