ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Admin, 30/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Tony02

  Tony02

  Đ.Ký:
  03/01/2020
  Bài viết:
  1,645
  Được thích:
  3,380
  Xu:
  23,665
  Giới tính:
  Nam
  Từ 25/10/2020 đến 27/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 38 số:
  00 01 05 06 07 10 11 14 15 16
  17 24 27 41 42 44 45 46 47 51
  54 55 56 64 65 74 03 09 18 19
  23 28 29 58 63 69 73 74

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:37) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:32)
 2. vhg123

  vhg123

  Đ.Ký:
  07/10/2018
  Bài viết:
  8,601
  Được thích:
  14,331
  Xu:
  7,459,350
  Giới tính:
  Nam
  Từ 25/10/2020 đến 27/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  01 03 06 08 09 14 17 22 24 30
  35 40 42 44 46 47 48 53 54 55
  58 59 66 67 69 71 73 74 76 79
  80 84 85 88 90 91 92 94 97 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:39) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:26:16)
 3. mamalanlan

  mamalanlan

  Đ.Ký:
  17/06/2017
  Bài viết:
  7,718
  Được thích:
  33,791
  Xu:
  65,144,125
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 25/10/2020 đến 27/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  04 06 07 08 16 18 26 28 36 38
  40 46 48 56 58 60 61 62 63 64
  65 66 67 68 69 70 76 78 80 81
  82 83 84 85 86 87 88 89 96 98

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:42) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:30)
 4. Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:44) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:26:19)
 5. Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:46) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:26:20)
 6. Xyz18

  Xyz18

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  4,421
  Xu:
  421,010
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  00 01 02 05 07 08 10 11 14 16
  17 19 20 23 25 26 28 29 32 34
  35 37 38 39 41 43 44 46 47 48
  70 73 74 78 91 92 93 96 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:49)
 7. TranAn123

  TranAn123

  Đ.Ký:
  16/10/2018
  Bài viết:
  1,513
  Được thích:
  3,583
  Xu:
  170,564,900
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  00 01 06 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 21 26 29 31 36 38 41
  46 51 56 60 61 62 63 64 65 66
  67 68 69 71 72 76 81 86 91 96

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:51) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:12)
 8. Truongtamphong

  Truongtamphong

  Đ.Ký:
  16/03/2020
  Bài viết:
  383
  Được thích:
  1,164
  Xu:
  819,043
  Giới tính:
  Nam
  Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  10 01 92 38 83 47 74 56 65 60
  06 42 33 88 51 15 30 03 12 49
  94 58 85 67 76 62 17 71 44 99
  80 13 22 77 86 68 59 95 40 04

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:53) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:11)
 9. kiep_lo_de

  kiep_lo_de

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  1,875
  Được thích:
  1,878
  Xu:
  124,369
  Giới tính:
  Nam
  Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  50 51 52 53 54 56 57 58 59 01
  02 03 04 05 06 07 08 09 80 81
  82 83 84 85 86 87 89 90 91 92
  93 94 95 96 97 98

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:55) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:10)
 10. hauthuy29a

  hauthuy29a

  Đ.Ký:
  18/09/2019
  Bài viết:
  980
  Được thích:
  955
  Xu:
  4,169,753
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0948316355
  Từ 26/10/2020 đến 28/10/2020.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  01 02 04 07 08 09 11 12 14 17
  18 19 31 32 34 37 38 39 41 42
  44 47 48 49 61 62 64 67 68 69
  81 82 84 87 88 89

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/11/2020 at 00:52:57) , Xyz18 (26/10/2020 at 20:23:09)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này