K.NGHIỆM DÀN ĐẶC BIỆT CỐ ĐỊNH THÁNG 4 CỦA @Thanlo686

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 31/03/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 10/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:01) , LODE633 (10/04/2018 at 11:37:21) , hoangmui (14/06/2018 at 11:04:53) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:09)
  1. LODE633
   01 38 83
   13 31 35 89
   18 81 72 45
   Xin cụ chỗ này
    
   LODE633, 10/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:04:55), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:11), thantai368 (21/04/2018 at 06:46:52), Thuminh (11/04/2018 at 22:25:02), Thanlo686 (11/04/2018 at 21:44:02)
  2. LODE633
   Nếu dàn có đề đã ăn 1x
    
   LODE633, 10/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:04:56), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:13), thantai368 (21/04/2018 at 06:46:51), Thuminh (11/04/2018 at 22:25:06), Thanlo686 (11/04/2018 at 21:44:05)
 2. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 11/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:19) , thantai368 (21/04/2018 at 06:46:59) , hoangmui (14/06/2018 at 11:04:57) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:17)
  1. ducthuy123
   nay mượn bác mấy em 131 040 595 141 232 050 696 262 494161 252 x15k
    
   ducthuy123, 11/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:04:58), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:18), thantai368 (21/04/2018 at 06:46:56), Thuminh (11/04/2018 at 22:25:27), Thanlo686 (11/04/2018 at 21:44:18)
 3. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 12/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:31) , maiyeuE (11/04/2018 at 22:22:46) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:00) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:00) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:21)
  1. Thanlo686
   Dàn đề a ,e thấy sao. Sịt một Hôm. Kép =88.lại ăn thông 2 hôm. 65.và 18.
    
   Thanlo686, 12/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:00), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:23), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:00), toilanguoitholo (13/04/2018 at 16:30:38)
 4. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 13/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:35) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:02) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:02) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:31)
 5. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 14/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:38) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:03) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:03) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:32)
 6. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 15/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:41) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:04) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:04) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:34)
 7. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 16/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:45) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:09) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:05) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:37)
  1. chaymen2310
   Dàn này áp dụng cho miền nam được k ông
    
   chaymen2310, 16/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:05), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:38), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:06)
  2. Thanlo686
   Được bạn nhé
    
   Thanlo686, 17/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:06), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:41), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:06)
 8. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 17/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:46) , maiyeuE (16/04/2018 at 20:18:18) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:14) , phamtiencao201 (17/04/2018 at 14:35:33) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:07) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:44)
  1. Thanlo686
   Dàn đề đang ăn thông
    
   Thanlo686, 16/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:08), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:46), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:15), binh_HN (17/04/2018 at 10:37:31)
  2. binh_HN
   Chúc mừng!
    
   binh_HN, 17/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:10), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:49), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:16)
  3. phamtiencao201
   Bạn cho mình hỏi bạn áp dụng hay lên dàn này lâu chưa ạ? Xác suất trong 1 tháng như nào vậy bạn?
    
   phamtiencao201, 17/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:10), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:51), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:18)
  4. Thanlo686
   Mình chơi 3.4 năm rồi. Giờ đăng lên các diễn đàn để a ,e tk. Một tháng trung bình ăn. Từ 23.đến 27 ngày bạn nhé.
    
   Thanlo686, 20/04/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:05:11), dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:53), thantai368 (21/04/2018 at 06:47:12)
 9. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 18/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:49) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:19) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:12) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:56)
 10. Thanlo686

  Thanlo686

  Đ.Ký:
  22/02/2018
  Bài viết:
  1,723
  Được thích:
  10,794
  Xu:
  11,125,103
  Giới tính:
  Nam
  Dàn Đặc biệt 70s. 19/04/2018
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  13 31 04 40 59 95 68 86 57 75
  14 41 23 32 05 50 69 96 67 76
  08 80 17 71 26 62 35 53 49 94
  16 61 34 43 07 70 25 52 89 98
  18 81 27 72 36 63 45 54 09 90
  19 91 28 82 37 73 46 64 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (11/04/2018 at 22:25:52) , thantai368 (21/04/2018 at 06:47:21) , hoangmui (14/06/2018 at 11:05:13) , dongkhanh1994 (26/04/2018 at 14:12:58)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này