M.TRUNG CHỦ NHẬT 13/10/2019 KHÁNH HÒA -KON TUM

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 12/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  18,895
  Được thích:
  20,597
  Xu:
  44,433,054
  KHÁNH HÒA -KON TUM
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangToan (13/10/2019 at 14:00:57)
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  860
  Được thích:
  3,120
  Xu:
  6,440
  Giới tính:
  Nam
  Stl 29 71
  Dan 50 sô:
  03 04 05 08 10 13 15 18 20 21 23 24 28 29 31 32 36 38 39 40 41
  47 48 49 51 52 53 54 58 59 60 67 68 69 71 72 73 81 82 83
  84 86 87 92 95 96 97 98 99
  3d càng 4769821
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:06:40) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:42) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:29)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 71* db 69* 469* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 3. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  821
  Được thích:
  2,898
  Xu:
  634,712
  Giới tính:
  Nam
  Stl 15 49
  Dàn
  01,02,03,04,12,14,18,19,20,25
  26,28, 34,35,37 39 40 41 48 47
  51 53 54 57 59 60 62 63 64 65
  68 70 71 74 75 76 78 81 82 83
  84 85 87 90 91 92 93 94 96 98

  3d cang: 4568291
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:09:44) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:43)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 49* db 94* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 4. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  693
  Được thích:
  2,593
  Xu:
  32,100
  Giới tính:
  Nam
  Stl 56 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28, 34,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  68 69 70 74 75 76 78 81 82 84
  85 86 89 90 91 92 93 94 96 97

  3d cang: 75492013
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:10:35) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:44) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:31)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 56* db 69* 94* 469* 094* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 5. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  9,136
  Được thích:
  46,409
  Xu:
  67,838,864
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  lô 27,72
  đb
  11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,
  24,25,29,30,31,32,33,34,38,39,
  40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,
  56,57,59,61,65,70,74,75,79,83,
  84,85,92,93,94,95,97

  3d càng 1456789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:11:22) , HoangToan (13/10/2019 at 14:02:10) , lampro123456 (13/10/2019 at 17:40:36)
  1. Minh_Quan
   trúng db 94* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 6. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  2,744
  Xu:
  6,520
  Giới tính:
  Nam
  stl 69 96
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 15 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 43 45 50 51 53 59 62 63 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77
  81 82 83 84 86 87 90 92 93 97
  3d càng
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:12:06) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:46) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:34)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 69*96** db 69* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 7. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  781
  Được thích:
  2,885
  Xu:
  411,650
  Giới tính:
  Nam
  stl 26 64
  _______

  Dàn
  01 02 04 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 23 24 25 26
  30 32 34 39 38 40 41 42 47 48
  51 52 53 63 64 65 67 69 70 71
  72 74 76 82 85 86 90 93 97 98
  ____________
  cang 3d:7946032
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:12:42) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:48) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:37)
  1. Minh_Quan
   trúng db 69* 469* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 8. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  614
  Được thích:
  2,196
  Xu:
  26,260
  Giới tính:
  Nam
  stl 858
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 06 08 10 15 17 18 19 23 26
  28 30 31 34 35 40 41 43 45 46
  47 48 50 53 54 56 57 59 62 64
  68 70 71 75 76 79 80 81 82 84
  87 89 90 92 93 94 96 97 98 99

  càng 3d,4d: 8372496​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:13:13) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:49) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:38)
  1. Minh_Quan
   trúng db 94* 469* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 9. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  760
  Được thích:
  2,697
  Xu:
  231,575
  Giới tính:
  Nam
  Lô 66 77
  đề dàn 50s
  03 04 05 12 13 16 17 19 21 23
  25 26 27 28 30 31 35 37 39 41
  42 41 44 45 47 50 51 52 53 55
  56 57 59 62 65 67 70 71 73 74
  75 76 81 85 90 91 92 93 96 98
  3d càng 6283751
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:14:05) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:50) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:40)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 77* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
 10. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  509
  Được thích:
  1,890
  Xu:
  33,759
  Giới tính:
  Nam
  stl 18 26
  Db
  02,07,08,12,14,15,18,21,23,24
  26,27,28,30,31,33,34,35,37,38
  39,40,41,42,46,47,50,51,52,53
  54,55,56,59,63,64,65,66,68,69
  70,74,76,77,87,90,92,93,96,97
  3D cang 4237069
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (13/10/2019 at 22:14:32) , Huydinh (19/04/2020 at 07:07:52) , Vinaphone (03/04/2020 at 07:01:41)
  1. Minh_Quan
   trúng db 69* 469* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 13/10/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này