PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 32** 23* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 89* 98* thưởng 10000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 08* 80** thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* 89* thưởng 10000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 23* 32** thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 98* 48* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61*** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 61*** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 98* 48* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @quyen : trúng loto 08* 80** thưởng 9000 xu.
  @A_777 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 08* 27* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 23* 32** thưởng 27000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Thichgichoiay : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 08* 89* 98* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 61*** thưởng 45000 xu.


  NICK- 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 -
  TranDung6489*46*37*00*61***
  NetCaFe............11*05*68** 86* 85*08* 89* 98*
  chuoi........................35*63*23* 32**
  hungzit76........................45*20*27*
  binbinhn........................38**54*20*
  Thichgichoiay........................87* 03** 65**93*59*
  girlcity....................................19*89*
  thuyanh29....................................54*89* 98*
  baoanhthu....................................63*48*
  HoaHeoTan_87....................................03* 84*08* 27*
  giacatgia....................................84* 48*69*
  chutichhoidong....................................96*15*
  danhnhothoi....................................63*98* 89*
  Npt................................................32** 23*
  ptsmr................................................89* 98*
  xitvansuthd34................................................08* 80**
  mrpts................................................98* 89*
  MeoBongBong................................................23* 32**
  anhnumberone................................................34*
  tuankhang1980................................................34*
  adayroihihi................................................15*
  thuhuyengirl................................................59*
  loveyouloveyou................................................98* 48*
  timlo2nhay................................................61***
  numoneyee................................................48*
  mamalanlan................................................23*
  mytamido................................................61***
  bachthu3nhay................................................59*
  quochuy92................................................98* 48*
  ductrinh................................................23*
  quyen................................................08* 80**
  A_777................................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @xoay : Chốt 3 số có 87 thưởng 33333 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 87 thưởng 20000 xu.


  NICK- 30/11 - - 01/12 -
  Npt90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  hatay8801 05 06 09 31 35 36 39 51 55 56 59 71 75 76 79 91 95 96 9922 26 27 28 29 32 36 37 38 39 72 76 77 78 79 82 86 87 88 89
  ptsmr80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  nonanoni.................47 60 34 06 73 48 37 96 40 56 83 26 90 39 23 16 53 87 10 04
  xoay.................67 87 77
  Mualarung2016.................02 07 17 24 33 34 40 43 44 45 47 54 71 74 77 87 93 97 98 04
  zozozo.................11 12 13 14 15 60 66 67 68 69 84 85 86 87 88 93 94 95 96 97
  anhnumberone.................40 44 47 48 49 50 54 57 58 59 80 84 87 88 89 90 94 97 98 99
  chot10trung1.................37 92 87 21 43 82 09 47 66 70 69 60 02 28 90 17 13 08 81 24
  quangninh279.................00 02 04 05 40 41 46 48 64 66 68 69 82 84 86 87 91 93 95 96
  ViettelDaily.................05 07 10 15 25 38 40 47 50 60 65 68 70 77 78 87 88 95 97 98
  binbinhn.................00 04 05 08 09 13 14 17 18 19 31 32 35 36 37 80 81 82 86 87
  dieuanh96.................01 03 05 07 08 11 13 15 17 18 21 23 25 27 28 81 83 85 87 88
  Hoalanrung.................00 05 07 18 25 27 28 30 37 45 50 55 58 67 70 78 85 87 90 98
  langthangtimso.................08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  loveyouloveyou.................58 64 87 39 82 77 92 04 46 22 45 83 47 44 60 23 66 30 94 55
  Thuminh.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  vungtroisohoc.................07 13 17 22 23 32 40 43 50 52 53 59 62 69 70 77 80 87 89 99
  xosoxmien.................31 33 34 36 37 51 53 54 56 57 71 73 74 76 77 81 83 84 86 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @visaolaithe : trúng loto 89* 98* 38* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98* 21* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 13** thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 38* 97** thưởng 18000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thichgichoiay : trúng loto 07* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 -
  NetCaFe11*05*68** 86* 85*08* 89* 98*07*
  Thichgichoiay............87* 03** 65**93*59*07*
  thuyanh29........................54*89* 98*89*
  chutichhoidong........................96*15*77*
  giacatgia........................84* 48*69*77*
  anhnumberone....................................34*38*
  timlo2nhay....................................61***85*
  Npt....................................32** 23*13**
  bachthu3nhay....................................59*96*
  numoneyee....................................48*38* 97**
  mamalanlan....................................23*89* 98*
  quochuy92....................................98* 48*25*
  xitvansuthd34....................................08* 80**07*
  mrpts....................................98* 89*98*
  MeoBongBong....................................23* 32**21*
  visaolaithe................................................89* 98* 38*
  hatay88................................................38*
  Thuminh................................................89*
  anhQuanday................................................21*
  sohochaylam................................................38*
  toilatoi7x................................................07*
  Galaxy................................................62**
  thienduong01................................................04*
  babylove................................................25*
  chutheanh................................................41*
  Hoalanrung................................................38*
  songque38................................................96*
  luonluontop1................................................41*
  emtapdanhlo................................................25*
  vhg123................................................04*
  yeusohoc................................................21*
  vinamilk................................................25*
  Hoiyeulo................................................57*
  lode2019................................................21*
  haiyen1295................................................96*
  nonanoni................................................54**
  ditimbachthu................................................97**
  DonaldTrump45................................................25*
  hyvongwin................................................41*
  tuandjgj................................................98* 21*
  HoangMinhTu................................................54**
  HoangToan................................................78*
  CHUTICH................................................51*
  xoay................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 1 số có 97 thưởng 100000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 -
  ViettelDaily05 07 10 15 25 38 40 47 50 60 65 68 70 77 78 87 88 95 97 9805 10 15 20 29 30 39 47 49 50 57 60 65 67 69 75 79 85 87 97
  loveyouloveyou58 64 87 39 82 77 92 04 46 22 45 83 47 44 60 23 66 30 94 5500 07 19 23 33 37 41 43 50 51 60 61 69 70 73 79 87 89 91 97
  yeusohoc.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  alololo.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  HoaHeoTan_87.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chuoi.................49 94 44 99 79 97 29 92 19 91 69 96 33 88 38 83 09 90 59 95
  DonaldTrump45.................97
  bietphailamsaoday.................20 24 26 28 51 53 55 57 60 62 64 66 71 73 75 79 91 93 97 99
  Galaxy.................02 13 18 20 21 24 26 29 31 36 42 47 63 68 76 79 81 86 92 97
  hoahuong.................01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  tuankhang1980.................03 15 24 29 33 39 47 49 57 65 67 74 75 79 83 84 85 93 94 97
  thienduong01.................00 03 04 06 07 30 33 34 36 37 40 43 44 46 47 90 93 94 96 97
  vhg123.................01 03 07 09 20 25 31 32 47 49 51 52 53 63 65 74 83 84 93 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 75* 57* thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 79** 97* 65* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 97* 98* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 79** 97* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 98* 95* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @sunfl0412 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 79** 97* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 65* 68** thưởng 9000 xu.
  @Emtapdanhde78 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @Songlucnuihuyen : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 46* 37** thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 37** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 98* 97* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 95* 37** thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 44** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 06** thưởng 18000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 44** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 65* thưởng 18000 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 -
  NetCaFe11*05*68** 86* 85*08* 89* 98*07*65*
  chutichhoidong........................96*15*77*44**
  Npt....................................32** 23*13**57*
  bachthu3nhay....................................59*96*06**
  MeoBongBong....................................23* 32**21*65*
  hatay88................................................38*20*
  Thuminh................................................89*98*
  Galaxy................................................62**46* 37**
  toilatoi7x................................................07*29*
  Hoalanrung................................................38*11*
  sohochaylam................................................38*37**
  vhg123................................................04*98* 97*
  chutheanh................................................41*08*
  ditimbachthu................................................97**20*
  tuandjgj................................................98* 21*20*
  nonanoni................................................54**95* 37**
  hyvongwin................................................41*44**
  HoangMinhTu................................................54**98*
  HoangToan................................................78*57*
  ptsmr............................................................75* 57*
  Xuanmai12345............................................................79** 97* 65*
  tuankhang1980............................................................98*
  kocannoinhieu............................................................77*
  Uyennhi2019............................................................44**
  buihung88............................................................98*
  muahe2019............................................................44**
  lodelk............................................................97* 98*
  bietphailamsaoday............................................................20*
  alololo............................................................29*
  xosoxmien............................................................46*
  TranDung64............................................................06**
  minhquang2016............................................................93*
  chidanh1con............................................................95*
  giaosuxoay............................................................79** 97*
  happyday............................................................98* 95*
  vietkieudanhlo............................................................46*
  vungtroisohoc............................................................44**
  sunfl0412............................................................68**
  shopeone............................................................98*
  bacang............................................................37**
  locroitrungdau............................................................29*
  AnBao............................................................79** 97*
  mo3cang............................................................95*
  nhat_chi_mai............................................................65* 68**
  Emtapdanhde78............................................................81*
  Songlucnuihuyen............................................................95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @motobike : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 -
  thienduong0100 03 04 06 07 30 33 34 36 37 40 43 44 46 47 90 93 94 96 9702 05 06 15 28 32 37 42 46 48 55 57 66 75 78 82 87 88 96 97
  motobike.................00 01 04 10 17 24 31 37 40 44 47 51 60 64 71 74 77 80 91 97
  chutichhoidong.................06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  ditimbachthu.................00 01 05 06 09 41 42 45 46 47 72 73 74 78 79 90 91 92 96 97
  Hoalanrung.................01 06 07 09 10 15 16 18 42 43 45 47 81 83 88 89 90 92 97 98
  buihung88.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  giaosuxoay.................06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  HoangMinhTu.................16 50 91 72 97 52 60 95 78 27 53 00 31 35 26 34 79 61 81 71
  shopeone.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  songque38.................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  emtapdanhlo.................31 32 33 35 37 41 42 43 45 47 51 52 53 55 57 91 92 93 95 97
  sohochaylam.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cucvang : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 39* 93* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* 73** thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 41* 73** thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 07* 04* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 16* 51* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 82* 41* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 07* 19** thưởng 9000 xu.
  @Thuanthatthabg : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 16* 51* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 13* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 07* 19** thưởng 27000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 77* 04* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 19** thưởng 42000 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 -
  NetCaFe11*05*68** 86* 85*08* 89* 98*07*65*19**
  vhg123................................................04*98* 97*04*
  sohochaylam................................................38*37**07* 19**
  chutheanh................................................41*08*77* 04*
  muahe2019............................................................44**02*
  bietphailamsaoday............................................................20*35*
  alololo............................................................29*16* 51*
  buihung88............................................................98*02*
  TranDung64............................................................06**77*
  giaosuxoay............................................................79** 97*02*
  ptsmr............................................................75* 57*04*
  minhquang2016............................................................93*13*
  happyday............................................................98* 95*04*
  chidanh1con............................................................95*02*
  vungtroisohoc............................................................44**77*
  locroitrungdau............................................................29*73**
  Cucvang........................................................................35*
  TuansonA80........................................................................39* 93*
  anhnumberone........................................................................51*
  Cauamhanoi........................................................................55*
  anhQuanday........................................................................55*
  timlo2nhay........................................................................41* 73**
  yeusohoc........................................................................41* 73**
  adayroihihi........................................................................41*
  babylove........................................................................64*
  thienduong01........................................................................73**
  songque38........................................................................77*
  thuyanh29........................................................................02*
  thuhuyengirl........................................................................02*
  chot10trung1........................................................................41*
  quangninh279........................................................................32*
  numoneyee........................................................................32*
  ViettelDaily........................................................................82*
  DonaldTrump45........................................................................07* 04*
  hoahuong........................................................................16* 51*
  dieuanh96........................................................................80*
  mrpts........................................................................82*
  binbinhn........................................................................82* 41*
  danv411........................................................................04*
  saptrungtoroi........................................................................41*
  xauzai88........................................................................92*
  anquanhnam........................................................................80*
  danvietanhhung........................................................................51*
  Ronaldo7........................................................................07* 19**
  Thuanthatthabg........................................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @alololo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @SOICAU186 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @Emtapdanhde78 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/12 - - 04/12 -
  giaosuxoay06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 09 18 27 36 45 54 63 72 81 9012 74 18 19 34 30 62 90 81 63 09 92 83 04 64 39 53 70 67 33
  alololo.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quangninh279.................05 07 09 18 19 25 27 28 37 41 45 55 61 69 78 81 87 89 91 98
  hoahuong.................05 08 09 17 18 19 27 28 32 35 37 45 55 62 69 72 78 82 87 99
  SOICAU186.................14 41 19 91 46 64 69 96 66 11 61 16 40 04 09 90 95 59 54 45
  Emtapdanhde78.................17 19 26 28 29 37 39 60 62 64 68 69 73 76 78 79 80 86 91 92
  kyniemxua.................55 71 75 07 95 47 93 01 19 31 51 25 86 92 12 73 14 81 61 21
  danvietanhhung.................10 14 16 18 19 50 52 54 55 56 70 72 73 74 78 90 91 92 96 98
  hyvongwin.................11 13 15 16 19 31 33 35 36 39 61 63 65 66 69 91 93 95 96 99
  babylove.................01 07 08 16 17 19 26 28 29 37 38 46 47 56 61 71 89 91 98 99
  HaiNam92.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  lode2019.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chidanh1con.................00 01 04 09 10 11 14 19 20 21 24 29 30 31 34 39 60 61 64 69
  mytamido.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  xauzai88.................10 19 25 29 34 35 44 45 61 64 65
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : trúng loto 38* 35* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 80* 84* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42*** 38* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 80* 84* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 42*** thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @sunfl0412 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 21* 67* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 80* 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 78* 87* thưởng 30000 xu.
  @happyday : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 -
  chutheanh41*08*77* 04*21*
  minhquang2016............93*13*78* 87*
  happyday............98* 95*04*43*
  chidanh1con............95*02*37*
  vungtroisohoc............44**77*92*
  Cauamhanoi........................55*74*
  anhnumberone........................51*38*
  hoahuong........................16* 51*30*
  DonaldTrump45........................07* 04*30*
  binbinhn........................82* 41*74*
  Ronaldo7........................07* 19**43*
  anquanhnam........................80*80* 84*
  tuandjgj....................................38* 35*
  Thuminh....................................25*
  Galaxy....................................43*
  Hoalanrung....................................61*
  tuankhang1980....................................21*
  emtapdanhlo....................................80* 84*
  kocannoinhieu....................................42*** 38*
  quochuy92....................................37*
  bachthu3nhay....................................84*
  ditimbachthu....................................80* 84*
  chuoi....................................67*
  xitvansuthd34....................................42***
  lode2019....................................21*
  nonanoni....................................37*
  baoanhthu....................................43*
  HoangMinhTu....................................37*
  sunfl0412....................................78*
  giacatgia....................................74*
  hyvongwin....................................21*
  vietkieudanhlo....................................09*
  CatLinhHD....................................21* 67*
  AnBao....................................37*
  hungzit76....................................30*
  kyniemxua....................................61*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @sunfl0412 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/12 - - 05/12 -
  kyniemxua55 71 75 07 95 47 93 01 19 31 51 25 86 92 12 73 14 81 61 2100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  lode201901 11 21 31 41 51 61 71 81 91 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  thienduong01.................03 05 06 07 50 51 52 58 60 61 67 69 70 76 78 79 94 96 97 98
  motobike.................12 15 16 18 30 33 34 36 51 52 54 58 60 61 63 67 70 72 76 79
  bietphailamsaoday.................20 21 26 28 29 53 55 56 57 58 62 64 65 66 67 71 73 74 75 76
  chuoi.................12 21 17 71 67 76 26 62 30 03 80 08 58 85 35 53 11 66 61 16
  hatay88.................10 15 16 17 19 30 35 36 37 39 60 65 66 67 69 80 85 86 87 89
  Npt.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  hungzit76.................02 12 17 20 21 26 34 39 43 48 57 62 67 71 75 76 84 89 93 98
  kocannoinhieu.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  sunfl0412.................52 25 57 75 02 20 07 70 62 26 67 76 12 21 17 71 54 45 59 95
  anquanhnam.................10 12 14 18 30 32 36 38 41 45 47 49 63 65 67 69 81 83 85 87
  Hoiyeulo.................01 04 12 21 22 31 38 43 47 58 64 67 68 72 74 76 82 83 85 86
  Cauamhanoi.................07 10 17 20 25 30 34 35 44 47 57 65 67 70 74 75 80 84 85 94
  chutheanh.................01 10 58 85 08 80 03 30 12 21 26 62 17 71 67 76 19 91 35 53
  danv411.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HoangToan.................17 63 36 68 76 67 61 64 69 13 31 23 15 01 10
  mo3cang.................03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  mrpts.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  muahe2019.................15 14 77 16 74 65 68 98 24 60 89 54 91 11 67 46 86 27 81 12
  quochuy92.................05 07 14 16 25 27 34 36 37 45 46 54 55 64 67 76 85 87 94 96
  timlo2nhay.................07 12 16 17 19 26 34 37 44 46 49 52 62 64 67 76 82 89 94 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 40* 41* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 56** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 28** thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 76* 64* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 26** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 26** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* 76* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 76* 64* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 41* 61* thưởng 24000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 -
  chutheanh41*08*77* 04*21*87*
  minhquang2016............93*13*78* 87*87*
  happyday............98* 95*04*43*41* 61*
  vungtroisohoc............44**77*92*17*
  hoahuong........................16* 51*30*40*
  anquanhnam........................80*80* 84*21*
  Galaxy....................................43*07*
  ditimbachthu....................................80* 84*51*
  chuoi....................................67*17*
  giacatgia....................................74*25* 76*
  lode2019....................................21*76* 64*
  CatLinhHD....................................21* 67*64*
  nonanoni....................................37*61*
  HoangMinhTu....................................37*64*
  hatay88................................................64*
  muahe2019................................................64*
  vhg123................................................27*
  lodelk................................................40* 41*
  timlo2nhay................................................40*
  alololo................................................30*
  thienduong01................................................21*
  ptsmr................................................56**
  Npt................................................28**
  luonluontop1................................................64*
  dieuanh96................................................76* 64*
  bacang................................................40*
  zozozo................................................41*
  TLong888................................................26**
  visaolaithe................................................88*
  Xuanmai12345................................................26**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoahuong : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 -
  bietphailamsaoday20 21 26 28 29 53 55 56 57 58 62 64 65 66 67 71 73 74 75 7600 03 04 05 08 30 33 34 35 38 70 73 74 75 78 80 83 84 85 88
  hungzit7602 12 17 20 21 26 34 39 43 48 57 62 67 71 75 76 84 89 93 9803 08 11 16 30 34 35 39 43 48 53 58 61 66 80 84 85 89 93 98
  anquanhnam10 12 14 18 30 32 36 38 41 45 47 49 63 65 67 69 81 83 85 8700 10 20 30 40 50 60 70 80 90 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  danv41140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  mo3cang03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 00 19 28 37 46 55 64 73 82 9100 03 05 06 21 23 24 28 30 32 33 37 50 51 55 58 73 76 78 79
  mrpts07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  hoahuong.................00 03 05 07 08 10 13 15 17 18 30 33 35 37 38 60 63 65 67 68
  chutichhoidong.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  lodelk.................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  CatLinhHD.................20 21 27 28 29 30 31 37 38 39 50 51 57 58 59 80 81 87 88 89
  zozozo.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  anhQuanday.................54 90 73 27 92 34 14 76 07 84 08 70 33 12 37 80 45 30 53 59
  NetCaFe.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90
  vietkieudanhlo.................04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @motobike : trúng loto 21** 38* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 28** 82* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 09* 78* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 61* 16** thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 56** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 56** 21** thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Thichgichoiay : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 29* 92* thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 28** 82* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73* 92* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* 99** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 99** thưởng 18000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 -
  ditimbachthu80* 84*51*04* 40*
  giacatgia74*25* 76*40*
  chuoi67*17*36*
  HoangMinhTu37*64*99**
  ptsmr............56**29* 92*
  muahe2019............64*72*
  vhg123............27*28** 82*
  alololo............30*09*
  thienduong01............21*73* 92*
  luonluontop1............64*99**
  zozozo............41*73* 99**
  motobike........................21** 38*
  danv411........................28** 82*
  NetCaFe........................09* 78*
  anhnumberone........................61* 16**
  anhQuanday........................46*
  sohochaylam........................72*
  bietphailamsaoday........................06*
  TranDung64........................56**
  girlcity........................72*
  giaosuxoay........................41*
  adayroihihi........................09*
  thuyanh29........................68**
  buihung88........................46*
  numoneyee........................68**
  DonaldTrump45........................72*
  mamalanlan........................56** 21**
  quangninh279........................72*
  mrpts........................36*
  Thichgichoiay........................68**
  HoangToan........................78*
  langthangtimso........................46*
  mytamido........................92* 29*
  chot10trung1........................99**
  ductrinh........................68**
  saptrungtoroi........................04*
  mo3cang........................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 -
  lodelk03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 9303 30 13 31 23 32 33 44 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  thienduong01.................12 16 17 18 19 22 26 27 28 29 32 36 37 38 39 52 56 57 58 59
  kocannoinhieu.................10 15 17 18 30 35 37 38 50 55 57 58 80 85 87 88 90 95 97 98
  babylove.................03 13 29 38 39 47 48 49 57 58 59 65 67 68 75 77 83 85 93 95
  HaiNam92.................01 07 10 21 29 30 31 38 40 47 49 58 59 61 67 68 70 77 89 98
  hatay88.................90 40 66 05 76 94 27 98 32 91 73 34 89 38 53 43 63 85 84 15
  muahe2019.................00 01 03 08 10 12 17 19 30 35 37 38 44 46 47 49 53 55 56 58
  adayroihihi.................32 33 36 37 38 42 43 46 47 48 62 63 66 67 68 82 83 86 87 88
  ViettelDaily.................04 13 14 16 23 34 38 43 48 56 66 68 74 78 83 84 86 93 96 98
  xosoxmien.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  chot10trung1.................21 22 24 26 29 30 31 33 35 38 51 53 56 58 59 60 62 65 67 68
  giangmobile.................00 06 10 15 19 20 28 29 38 39 46 48 55 56 60 65 66 75 79 88
  Ronaldo7.................20 23 26 28 29 30 33 36 38 39 40 43 46 48 49 70 73 76 78 79
  visaolaithe.................61 34 01 21 95 38 28 52 12 55 22 25 37 11 35 84 46 15 26 23
  TranDung64.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 76* 67* 29* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 00* 29* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 69* 96* 86* thưởng 9000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 48* 56* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 25* 00* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 86* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 25* 00* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54* 77* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 54* 77* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 29* 44* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Luc_Tieu_Phung : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @runathom_1983 : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 42* 67* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 29* 92* thưởng 12000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 63* 40* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 50* 86* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 50* 92* 29* thưởng 36000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* 49* thưởng 24000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 -
  HoangMinhTu37*64*99**50* 92* 29*
  ditimbachthu80* 84*51*04* 40*19*
  giacatgia74*25* 76*40*40*
  chuoi67*17*36*50* 49*
  vhg123............27*28** 82*64*
  alololo............30*09*48*
  ptsmr............56**29* 92*63*
  thienduong01............21*73* 92*19*
  luonluontop1............64*99**50* 86*
  zozozo............41*73* 99**25*
  ductrinh........................68**42* 67*
  anhQuanday........................46*25*
  anhnumberone........................61* 16**63*
  sohochaylam........................72*77*
  adayroihihi........................09*50*
  bietphailamsaoday........................06*29* 92*
  TranDung64........................56**00*
  thuyanh29........................68**63* 40*
  quangninh279........................72*54*
  girlcity........................72*48*
  HoangToan........................78*19*
  danv411........................28** 82*56*
  motobike........................21** 38*42*
  langthangtimso........................46*86*
  saptrungtoroi........................04*39**
  mo3cang........................92*48*
  chidanh1con....................................76* 67* 29*
  hyvongwin....................................00* 29*
  hoahuong....................................69* 96* 86*
  xauzai88....................................48* 56*
  Thuminh....................................64*
  hatay88....................................69* 96*
  minhquang2016....................................78*
  Cauamhanoi....................................40*
  Galaxy....................................67* 76*
  bachthu3nhay....................................25* 00*
  Hoalanrung....................................76* 67*
  chutichhoidong....................................50* 86*
  emtapdanhlo....................................25* 00*
  toilatoi7x....................................63*
  babylove....................................86*
  kocannoinhieu....................................25*
  yeusohoc....................................92*
  xitvansuthd34....................................54*
  songque38....................................40*
  thuhuyengirl....................................54* 77*
  Uyennhi2019....................................92*
  CatLinhHD....................................54* 77*
  lode2019....................................29* 44*
  quochuy92....................................00*
  xosoxmien....................................54*
  loveyouloveyou....................................39**
  vinamilk....................................44*
  TLong888....................................63*
  dieuanh96....................................42*
  ViettelDaily....................................96*
  vietkieudanhlo....................................19*
  baoanhthu....................................25*
  danhnhothoi....................................44*
  anquanhnam....................................64*
  locroitrungdau....................................67* 76*
  danvietanhhung....................................76*
  hungzit76....................................00*
  HaiNam92....................................40*
  Cucvang....................................54*
  giangmobile....................................25*
  Luc_Tieu_Phung....................................92*
  runathom_1983....................................39**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 6 số có 40 thưởng 16666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/12 - - 08/12 -
  kocannoinhieu10 15 17 18 30 35 37 38 50 55 57 58 80 85 87 88 90 95 97 9800 01 10 21 30 31 37 40 46 47 55 56 65 67 76 77 85 86 91 95
  hatay8890 40 66 05 76 94 27 98 32 91 73 34 89 38 53 43 63 85 84 1520 22 24 25 30 32 34 35 40 42 44 45 60 62 64 65 90 92 94 95
  thienduong0112 16 17 18 19 22 26 27 28 29 32 36 37 38 39 52 56 57 58 5904 14 24 34 44 54 64 74 84 94 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  giangmobile00 06 10 15 19 20 28 29 38 39 46 48 55 56 60 65 66 75 79 8840 64 28 15 29 83 57 30 98 46 14 67 79 85 43 78 26 62 50 86
  lode2019.................00 11 20 27 31 36 37 40 45 46 55 57 66 75 77 81 86 90 91 95
  zozozo.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  chidanh1con.................01 09 10 21 29 30 31 35 40 45 49 59 65 71 80 81 85 90 95 99
  danvietanhhung.................20 22 26 27 28 30 32 36 37 38 40 42 46 47 48 80 82 86 87 88
  alololo.................10 13 15 17 18 40 42 44 45 47 51 53 54 56 59 71 72 74 77 79
  DonaldTrump45.................90 09 59 54 40 27
  emtapdanhlo.................20 65 88 10 03 89 75 17 25 01 87 30 43 19 40 04 79 24 42 93
  shopeone.................10 14 15 18 40 44 45 48 50 54 55 58 70 74 75 78 80 84 85 88
  Uyennhi2019.................06 07 15 16 17 25 26 27 35 36 40 45 60 70 77 80 86 90 95 97
  yeusohoc.................36 27 13 11 00 95 33 94 60 85 45 75 96 97 40 04 02 68 58 53
  bachthu3nhay.................00 07 15 17 22 25 35 37 40 42 52 55 60 62 70 77 80 82 95 97
  vungtroisohoc.................40 42 43 45 48 70 72 73 75 78 80 82 83 85 88 90 92 93 95 98
  giacatgia.................40 42 43 45 49 70 72 73 75 79 80 82 83 85 89 90 92 93 95 99
  numoneyee.................10 12 13 17 18 30 31 35 36 38 40 44 45 47 49 80 81 83 85 86
  vhg123.................04 06 09 10 12 14 26 29 35 38 39 40 46 57 78 83 85 86 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/12/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : trúng loto 83* 38* 76** thưởng 12000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Thichgichoiay : trúng loto 13* 93* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76** thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Thuanthatthabg : trúng loto 15* 31* thưởng 6000 xu.
  @Rmk_chiphn : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 83* 38* 76** thưởng 24000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 37* 12* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 83* 38* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 76** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 72* 37* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 72* 37* thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* 12* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 76** 83* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @alololo : trúng loto 11* 15* thưởng 24000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 36** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 27* 72* thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 -
  chuoi67*17*36*50* 49*27* 72*
  giacatgia74*25* 76*40*40*59*
  alololo............30*09*48*11* 15*
  luonluontop1............64*99**50* 86*59*
  zozozo............41*73* 99**25*36**
  anhnumberone........................61* 16**63*72* 37*
  bietphailamsaoday........................06*29* 92*92*
  quangninh279........................72*54*15*
  girlcity........................72*48*21* 12*
  langthangtimso........................46*86*37*
  motobike........................21** 38*42*76** 83*
  emtapdanhlo....................................25* 00*83* 38* 76**
  minhquang2016....................................78*87*
  Cauamhanoi....................................40*37* 12*
  lode2019....................................29* 44*12* 21*
  babylove....................................86*12* 21*
  songque38....................................40*12* 21*
  hoahuong....................................69* 96* 86*59*
  dieuanh96....................................42*83* 38*
  yeusohoc....................................92*47*
  CatLinhHD....................................54* 77*76**
  xosoxmien....................................54*36**
  quochuy92....................................00*47*
  loveyouloveyou....................................39**31*
  anquanhnam....................................64*21* 12*
  ViettelDaily....................................96*72* 37*
  vietkieudanhlo....................................19*21* 12*
  danhnhothoi....................................44*92*
  locroitrungdau....................................67* 76*76**
  Cucvang....................................54*23*
  giangmobile....................................25*22*
  nonanoni................................................83* 38* 76**
  CHUTICH................................................22*
  NetCaFe................................................08*
  muahe2019................................................12* 21*
  tuandjgj................................................36**
  vungtroisohoc................................................59*
  tuankhang1980................................................37*
  mrpts................................................11*
  happyday................................................22*
  Thichgichoiay................................................13* 93*
  visaolaithe................................................76**
  chot10trung1................................................12* 21*
  mytamido................................................59*
  Mualarung2016................................................93*
  Thuanthatthabg................................................15* 31*
  Rmk_chiphn................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @Thichgichoiay : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/12 - - 09/12 -
  chidanh1con01 09 10 21 29 30 31 35 40 45 49 59 65 71 80 81 85 90 95 9912 13 15 16 21 22 24 25 60 61 67 68 70 76 77 79 85 86 88 89
  bachthu3nhay00 07 15 17 22 25 35 37 40 42 52 55 60 62 70 77 80 82 95 9742 44 46 47 48 72 74 76 77 78 82 84 86 87 88 92 94 96 97 98
  anquanhnam.................20 22 26 27 40 42 46 47 60 62 66 67 70 72 76 77 90 92 96 97
  mo3cang.................04 11 16 21 31 34 39 48 49 58 59 61 66 68 76 84 86 89 94 98
  CatLinhHD.................04 08 12 22 26 35 38 44 56 58 62 65 68 74 76 85 86 92 94 95
  hoahuong.................01 06 09 15 16 21 25 29 36 45 49 51 56 61 65 76 79 81 85 89
  NetCaFe.................01 10 15 17 21 27 37 41 47 51 71 72 73 74 75 76 77 79 81 97
  Thichgichoiay.................05 16 19 32 35 55 56 59 62 64 65 67 76 82 89 92 94 95
  danhnhothoi.................02 04 05 06 32 34 35 36 42 44 45 46 52 54 55 56 72 74 75 76
  Mualarung2016.................11 25 28 32 47 52 55 61 62 65 71 75 76 77 79 81 89 93 98
  thuhuyengirl.................86 33 77 51 85 76 94 10 88 65 56 61 15 97 78 93 43 54 74 12
  thuyanh29.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  baoanhthu.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  happyday.................01 03 11 19 21 29 37 39 46 47 49 56 57 66 67 73 76 83 91 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này