PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vivungonsong : Chốt 13 số có 12 thưởng 7692 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 16 số có 12 thưởng 6250 xu.
  @ansongaymai : Chốt 9 số có 12 thưởng 11111 xu.
  @chosau18h : Chốt 16 số có 12 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @hoahuong : Chốt 16 số có 12 thưởng 6250 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 12 thưởng 7692 xu.
  @bababyby : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @songque38 : Chốt 12 số có 12 thưởng 8333 xu.
  @Emailty : Chốt 8 số có 12 thưởng 12500 xu.
  @alololo : Chốt 12 số có 12 thưởng 8333 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 13 số có 12 thưởng 7692 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 7 số có 12 thưởng 14285 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 12 số có 12 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chot10trung1 : Chốt 17 số có 12 thưởng 11764 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 -
  chot10trung142 46 47 49 56 59 60 64 65 67 68 73 74 7600 02 03 06 07 08 11 12 15 16 17 19 20 21 24 94 98
  vaobothoi59 60 64 65 06 66 68 69 73 74 75 77 78 0191 92 93 96 98 01 02 03 05 06 07 11 12 13 14 16 20 21 22 23
  vivungonsong.................03 05 06 08 10 11 12 15 16 18 19 21 25
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Quantubaothu77.................12 21 17 71 26 62 67 76 13 31 18 81 36 63 68 86
  ansongaymai.................52 54 55 12 56 57 58 11 61
  chosau18h.................00 02 03 05 06 07 11 12 14 15 16 19 20 21 23 97
  mo3cang.................00 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 30 31
  hoahuong.................00 02 03 06 07 08 10 12 16 17 19 20 21 22 25 72
  shopeone.................09 11 12 13 16 17 18 21 25 26 27 31 35
  bababyby.................02 05 08 09 12 15 18 19 20 21 22 23 24 26 27 96 97 99
  songque38.................04 07 08 11 12 13 16 17 19 20 21 26
  Emailty.................10 12 13 16 20 21 22 24
  alololo.................03 06 08 10 11 12 15 17 19 20 21 24
  bachthu3nhay.................05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 23 24
  baoanh2016.................03 07 08 12 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 89 94 98 99
  CatLinhHD.................12 13 15 16 17 19 20
  Covid19.................20 49 51 52 19 55 59 15 60 61 62 12 70 71 72 11 75 79 09 80
  DuyManh92.................48 49 51 52 53 13 55 56 57 58 59 12 60 61 62 64 65 11 66 67
  qtv272.................85 87 88 92 03 05 08 12 15 18 21 23 24 26 27 28 29 30 32
  thuhuyengirl.................00 02 04 07 10 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25 92 94 95 97 98
  chaonammoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  tuandjgj.................00 02 03 06 10 12 14 20 23 24 27 30 32 33 36 93 94 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xosoxmien : trúng loto 43* 34* 67* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 71*** 16* thưởng 20000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 34* 43* 84* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 44* 84* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 67* 34* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 67* 71*** thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41* 16* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 73** 06* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* 34* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 96* 14* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71*** 15* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 44* 89* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 33* 21** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* 16* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @singa8888e : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 67* 16* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 84* 44* thưởng 12000 xu.
  @Saooooo : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 33* 16* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 43* 34* 73** thưởng 48000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 41* 14* 84* thưởng 36000 xu.
  @giacatde : trúng loto 14* 41* thưởng 24000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 16* 41* thưởng 24000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 71*** thưởng 54000 xu.


  NICK- 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 - - 19/11 - - 20/11 -
  giaosuxoay97** 19*33*46**98*05*96*
  vhg12307*29*44*82*99* 04*71***
  DamVinhHung............74*61*17* 13*84*62*
  Thuminh............90*17*17*90*71***
  kyniemxua........................44* 46**73*12**43* 34* 73**
  lethuylinh........................24* 42* 62*06**84*41* 14* 84*
  giacatde........................62*77*16* 50*14* 41*
  haiyen1295........................92**77*16*06*
  X155........................42* 24*41*12**67*
  loveyouloveyou........................72*17*12**44*
  lamlaitudau2020........................44*77*05*21**
  SoiLoto........................84*02*90*15*
  antamwin........................72*60**07*16* 41*
  quoctrong89........................24* 42*65*05* 50*16*
  hieplode....................................40* 44*12**06*
  anhQuanday....................................17*97*33*
  thuyanh29....................................69*99* 07*89*
  mrpts....................................65*90*44*
  vungtroisohoc....................................44*42**33* 16*
  HUUHOANG....................................73* 17*22* 92*06*
  tinhyeucuatoi....................................44*12**84*
  cutibatlo....................................89*30*73**
  phocuvangem....................................02*16*96*
  consovang....................................40*12**33*
  niemvuisohoc....................................40* 96*86*67*
  HUYEN6879....................................73*16*73**
  khongsothua....................................65*22* 04*43*
  kepbang....................................96*86* 16*67*
  phuquoc................................................86* 50*73**
  QuocLinh88................................................42**34* 43*
  binbinhn................................................50* 86*67* 16*
  Covid19................................................30* 97*84*
  chutheanh................................................30*73**
  KINGTON................................................04*21**
  WIN2020................................................22*41*
  kocannoinhieu................................................22*44*
  tengicungduoc................................................99*44*
  emtapdanhlo................................................05*06*
  dieuanh96................................................04*06*
  XS360................................................42**67*
  lode2019................................................42** 30*34* 43*
  babylove................................................04*41*
  thuhuyengirl................................................97*84*
  caligo................................................42**84* 44*
  Saooooo................................................42**89*
  xosoxmien............................................................43* 34* 67*
  tinhtuoisang............................................................71*** 16*
  hoanghonxanh............................................................34* 43* 84*
  Ronaldo7............................................................84*
  vanmaymoi............................................................06*
  zozozo............................................................16*
  hongtutoan............................................................43* 34*
  visaolaithe............................................................67*
  hoahuong............................................................96*
  vtvcab............................................................44* 84*
  hoisohoc............................................................41* 14*
  timlo2nhay............................................................84*
  Mualarung2016............................................................96*
  danhnhothoi............................................................67* 34*
  DAIPHAT88............................................................16*
  DuyManh92............................................................43*
  Hoalanrung............................................................84*
  vietkieudanhlo............................................................34* 43*
  quocanhht............................................................34*
  baycaobayxa............................................................44*
  mo3cang............................................................21**
  Cauamhanoi............................................................41*
  vuquy48............................................................06*
  AffCup............................................................34* 43*
  vaobothoi............................................................67* 71***
  OK6868............................................................33*
  giacatgia............................................................41* 16*
  miule............................................................21**
  remix............................................................73** 06*
  cuocchienso............................................................89* 34*
  mytamido............................................................96* 14*
  adayroihihi............................................................96*
  lienquan2019............................................................84*
  tuandjgj............................................................06*
  CatLinhHD............................................................16*
  luonluontop1............................................................21**
  mtq............................................................15*
  allwin99............................................................73**
  cucaitron............................................................16*
  bachthu3nhay............................................................16*
  cuunon............................................................84*
  sangtruatoi............................................................71*** 15*
  songla............................................................33*
  chungcumini............................................................16*
  saptrungtoroi............................................................44* 89*
  danhlolayvo............................................................33* 21**
  muahe2019............................................................44* 16*
  thichchotso............................................................96*
  bachthu40............................................................16*
  CSGT01............................................................06*
  bacang............................................................13*
  vuanh886............................................................44*
  Xyz18............................................................73**
  singa8888e............................................................66**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @mylove279 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 8 số có 44 thưởng 12500 xu.
  @xosoxmien : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @mtq : Chốt 7 số có 44 thưởng 14285 xu.
  @Canh1102 : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 44 thưởng 7692 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 18 số có 44 thưởng 5555 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 6 số có 44 thưởng 16666 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 17 số có 44 thưởng 5882 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 14 số có 44 thưởng 7142 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 44 thưởng 7692 xu.
  @motobike : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @happyday : Chốt 7 số có 44 thưởng 14285 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : Chốt 13 số có 44 thưởng 15384 xu.
  @alololo : Chốt 19 số có 44 thưởng 10526 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 19 số có 44 thưởng 10526 xu.
  @mo3cang : Chốt 13 số có 44 thưởng 15384 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 44 thưởng 10526 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 -
  bachthu3nhay05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 23 2443 44 45 47 48 49 53 55 56 57 58 62 63
  alololo03 06 08 10 11 12 15 17 19 20 21 2444 46 48 50 51 52 53 55 57 60 61 62 64 66 69 75 82 84 96
  baoanh201603 07 08 12 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 89 94 98 9966 46 44 67 41 69 40 39 70 37 71 36 34 74 31 30 76 29 77
  mo3cang00 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 30 3126 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44
  qtv27285 87 88 92 03 05 08 12 15 18 21 23 24 26 27 28 29 30 3216 22 26 32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 60 61
  hoisohoc.................03 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 50
  mylove279.................30 34 40 19 41 42 43 18 44 45 46 17 47 48 16 49 52 58 15 61
  mrpts.................00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 50 55 61 66 72 77 83 88 94 99
  Mualarung2016.................14 18 19 27 31 32 37 44 46 47 55 63 65 69 74 77 83 96 97 48
  traucon.................35 38 40 43 44 45 47 48 49 52 53
  EMGAI8864.................27 28 29 33 34 39 43 44 49 53
  lamlaitudau2020.................36 40 41 42 44 45 46 49
  xosoxmien.................40 44 45 46 49 50 53 55 56 59 60 62
  mtq.................44 45 46 47 48 52 53
  Canh1102.................14 15 22 24 25 32 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52
  danhnhothoi.................32 34 40 42 44 50 51 52 53 54 55 56 57
  HaoNam22.................30 35 39 44 45 46 48 49 53 54 55 57 58 64 71 75 80 81
  HoangMinhTu.................45 44 43 42 41 40
  numoneyee.................42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 60 61 62 63 81 82 83 84 85
  chilaconso.................04 05 09 14 17 19 26 27 35 36 37 40 41 44 45 96 99
  danvietanhhung.................34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 62 63
  kemngot.................03 09 13 19 23 29 33 39 40 41 42 43 44
  motobike.................32 33 34 35 37 41 42 43 44 46 50 53
  happyday.................35 37 41 42 44 45 85
  quocanhht.................26 28 30 32 34 35 37 41 43 44 46 49 50 52 53 55 58 62 64
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 77* 63* thưởng 10000 xu.
  @anhtsattf7f77 : trúng loto 68* 68* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15*** thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 15*** 29* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77* 19* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 63* 16* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 15*** thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 19* 29* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* 63* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 73** 29* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 15*** thưởng 9000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 29* 79* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 63* 68* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 19* 43* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hailao : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 15*** thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 75* 19* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 15*** thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15*** 30* thưởng 24000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 77* 43* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @songla : trúng loto 47* 19* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 15*** thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 64* 83* thưởng 30000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 60* 06* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 69* 73** thưởng 27000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47* 34* thưởng 40000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 43* 34* thưởng 24000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 29* 64* thưởng 24000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @kepbang : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 34* 43* thưởng 30000 xu.
  @X155 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 06* 60* thưởng 30000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 60* 06* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 77* thưởng 21000 xu.


  NICK- 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 -
  vhg12307*29*44*82*99* 04*71***77*
  DamVinhHung............74*61*17* 13*84*62*79*
  Thuminh............90*17*17*90*71***60* 06*
  giacatde........................62*77*16* 50*14* 41*69*
  haiyen1295........................92**77*16*06*34* 43*
  X155........................42* 24*41*12**67*79*
  loveyouloveyou........................72*17*12**44*06* 60*
  lamlaitudau2020........................44*77*05*21**19*
  lethuylinh........................24* 42* 62*06**84*41* 14* 84*69*
  tinhyeucuatoi....................................44*12**84*47* 34*
  anhQuanday....................................17*97*33*43* 34*
  thuyanh29....................................69*99* 07*89*83*
  vungtroisohoc....................................44*42**33* 16*79*
  mrpts....................................65*90*44*63*
  phocuvangem....................................02*16*96*47*
  HUYEN6879....................................73*16*73**29* 64*
  niemvuisohoc....................................40* 96*86*67*16*
  kepbang....................................96*86* 16*67*63*
  khongsothua....................................65*22* 04*43*68*
  dieuanh96................................................04*06*64* 83*
  QuocLinh88................................................42**34* 43*60* 06*
  phuquoc................................................86* 50*73**16*
  WIN2020................................................22*41*29*
  tengicungduoc................................................99*44*83*
  emtapdanhlo................................................05*06*69* 73**
  lode2019................................................42** 30*34* 43*34* 43*
  thuhuyengirl................................................97*84*64*
  Ronaldo7............................................................84*69*
  hongtutoan............................................................43* 34*77*
  hoahuong............................................................96*30*
  zozozo............................................................16*77*
  vtvcab............................................................44* 84*83*
  visaolaithe............................................................67*64*
  hoisohoc............................................................41* 14*15***
  Mualarung2016............................................................96*75* 19*
  danhnhothoi............................................................67* 34*16*
  DAIPHAT88............................................................16*83*
  xosoxmien............................................................43* 34* 67*69*
  timlo2nhay............................................................84*47*
  OK6868............................................................33*63*
  miule............................................................21**34* 43*
  vuquy48............................................................06*68*
  tuandjgj............................................................06*15***
  cucaitron............................................................16*47*
  bachthu3nhay............................................................16*68*
  cuocchienso............................................................89* 34*06* 60*
  mytamido............................................................96* 14*15*** 30*
  adayroihihi............................................................96*43* 34*
  luonluontop1............................................................21**77* 43*
  CatLinhHD............................................................16*60*
  mtq............................................................15*06*
  songla............................................................33*47* 19*
  allwin99............................................................73**15***
  thichchotso............................................................96*29*
  bachthu40............................................................16*83*
  muahe2019............................................................44* 16*47*
  minhlonghn........................................................................77* 63*
  anhtsattf7f77........................................................................68* 68*
  danvietanhhung........................................................................16*
  Namha21........................................................................68*
  Emailty........................................................................64*
  shopeone........................................................................15***
  bietphailamsaoday........................................................................73**
  anhnumberone........................................................................15*** 29*
  soiroichot........................................................................19*
  anquanhnam........................................................................77* 19*
  HaoNam22........................................................................79*
  khongcogihet........................................................................10***
  buihung88........................................................................06*
  ditimbachthu........................................................................60*
  alololo........................................................................47*
  selaylaitatca........................................................................63* 16*
  kiep_lo_de........................................................................29*
  dacbiet99........................................................................15***
  quangninh279........................................................................19*
  tuankhang1980........................................................................16*
  AnBao........................................................................19* 29*
  EmLaTatCa........................................................................06*
  vuvanvinh........................................................................64*
  giahuy912........................................................................30*
  ptsmr........................................................................10***
  MRNam86........................................................................83*
  tengteng........................................................................10***
  langthangtimso........................................................................73**
  giangmobile........................................................................19*
  Axz23........................................................................75*
  chosau18h........................................................................34* 63*
  EMGAI8864........................................................................79*
  chidanh1con........................................................................73** 29*
  danv411........................................................................77*
  hoaihd85........................................................................60*
  bababyby........................................................................83*
  nonanoni........................................................................73**
  Uyennhi2019........................................................................15***
  mylove279........................................................................30*
  ansongaymai........................................................................29* 79*
  HaiNam92........................................................................73**
  chilaconso........................................................................73**
  qtv272........................................................................29*
  girlcity........................................................................69*
  amthanhmoi........................................................................63* 68*
  baoanh2016........................................................................34*
  ViettelDaily........................................................................19* 43*
  mualanh2020........................................................................16*
  Quantubaothu77........................................................................63*
  choisoxo........................................................................68*
  Hailao........................................................................06*
  OKWIN........................................................................77*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Quantubaothu77 : Chốt 8 số có 79 thưởng 12500 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 7 số có 79 thưởng 14285 xu.
  @vaobothoi : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @hyvongwin : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @Saooooo : Chốt 2 số có 79 thưởng 50000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @AffCup : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @baoanhthu : Chốt 9 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @consokydieu : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 3 số có 79 thưởng 33333 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 10 số có 79 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 7 số có 79 thưởng 14285 xu.
  @remix : Chốt 10 số có 79 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 7 số có 79 thưởng 14285 xu.
  @chuoi : Chốt 10 số có 79 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @muahe2019 : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @soiroichot : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 79 thưởng 13333 xu.
  @motobike : Chốt 16 số có 79 thưởng 12500 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 15 số có 79 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @alololo : Chốt 9 số có 79 thưởng 33333 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 19 số có 79 thưởng 15789 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 79 thưởng 15789 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 -
  alololo03 06 08 10 11 12 15 17 19 20 21 2444 46 48 50 51 52 53 55 57 60 61 62 64 66 69 75 82 84 9679 80 81 82 88 90 91 97 99
  bachthu3nhay05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 23 2443 44 45 47 48 49 53 55 56 57 58 62 6320 22 23 24 61 62 70 71 73 74 75 77 78 79 82 87 91 92 97
  qtv27285 87 88 92 03 05 08 12 15 18 21 23 24 26 27 28 29 30 3216 22 26 32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 60 6133 34 38 39 70 74 75 78 79 83 84 87 88 89 92 93 96 97 98
  hoisohoc.................03 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 5062 66 67 71 75 76 79 80 84 85 88 93 94 97 99
  motobike.................32 33 34 35 37 41 42 43 44 46 50 5321 69 71 72 75 76 77 78 79 81 82 85 86 87 88 89
  danvietanhhung.................34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 62 6364 66 67 72 73 75 76 79 84 85 90 91 93 94 97
  Quantubaothu77..................................24 42 29 92 79 97 47 74
  chot10trung1..................................79 91 92 93 94 95 99
  vaobothoi..................................78 79 80 82 83 84 87 88 89 91 92 93
  hyvongwin..................................75 79 80 82 83 84 89 90 91 93 98 99
  haiyen1295..................................57 58 60 63 65 66 67 71 75 76 79 80 81 83 85 88 90 93 97 99
  nonanoni..................................68 69 72 78 79 81 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 98
  Saooooo..................................24 79
  bietphailamsaoday..................................56 58 59 63 64 66 68 69 73 74 76 78 79
  AffCup..................................77 78 79 82 83 84 85 86 87 88 89 94 95 97 98
  baoanhthu..................................57 59 70 72 74 75 76 77 79
  baycaobayxa..................................18 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79
  consokydieu..................................75 79 80 81 84 86 88 90 93 95 97 99
  chutichhoidong..................................25 30 33 61 63 70 75 79 81 84 85 88 89 90 93 94 97 98
  DamVinhHung..................................39 49 79
  giacmotrua..................................63 64 65 67 68 69 71 73 74 75 77 78 79 81 83 84 85 87 88 89
  kepbang..................................63 64 69 70 72 73 79 80 82 89 90 94 99
  khongcohoiket..................................79 80 83 88 89 92 93 97 98 99
  nguyenyenlinh..................................07 12 70 71 73 76 79
  remix..................................79 80 86 90 91 92 93 94 95 96
  thienduong01..................................06 07 75 77 79 83 84
  chuoi..................................57 75 78 87 69 97 79 97 89 98
  kiep_lo_de..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  kyniemxua..................................56 58 62 65 67 71 72 73 74 76 79 80 81 82 83 85 88 91 92 97
  loveyouloveyou..................................63 65 67 68 69 70 71 72 73 75 77 78 79
  muahe2019..................................63 66 68 70 71 72 75 77 79 84 86 89 90 93 95 97 98 99
  soiroichot..................................18 59 17 60 16 15 67 14 76 13 79 12 11 85
  tengicungduoc..................................70 72 73 74 76 78 79 90 91 92 94 96 97 98
  Thuminh..................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : trúng loto 47* 92* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* 38* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 68* 91* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 62* 26** thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 96* 98* thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 47* 61* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 92* 91* thưởng 12000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 28* 61* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 47* 92* thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 80* 36* thưởng 40000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 98* 84* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 69* thưởng 25000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 69* 96* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 38* 92* thưởng 36000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.


  NICK- 17/11 - - 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 -
  lamlaitudau202044*77*05*21**19*38* 92*
  lethuylinh24* 42* 62*06**84*41* 14* 84*69*33*
  vungtroisohoc............44*42**33* 16*79*98*
  anhQuanday............17*97*33*43* 34*36*
  tinhyeucuatoi............44*12**84*47* 34*69*
  niemvuisohoc............40* 96*86*67*16*69* 96*
  emtapdanhlo........................05*06*69* 73**80* 36*
  dieuanh96........................04*06*64* 83*98* 84*
  Ronaldo7....................................84*69*47*
  hoahuong....................................96*30*84*
  zozozo....................................16*77*62*
  hoisohoc....................................41* 14*15***47*
  danhnhothoi....................................67* 34*16*69*
  vtvcab....................................44* 84*83*91*
  Mualarung2016....................................96*75* 19*28* 61*
  xosoxmien....................................43* 34* 67*69*47* 92*
  miule....................................21**34* 43*61*
  OK6868....................................33*63*84*
  bachthu3nhay....................................16*68*68*
  tuandjgj....................................06*15***96*
  vuquy48....................................06*68*84*
  mtq....................................15*06*80*
  allwin99....................................73**15***84*
  muahe2019....................................44* 16*47*47*
  vuvanvinh................................................64*96* 98*
  shopeone................................................15***69*
  Emailty................................................64*61*
  bietphailamsaoday................................................73**36*
  khongcogihet................................................10***98*
  anhnumberone................................................15*** 29*47* 61*
  HaoNam22................................................79*47*
  quangninh279................................................19*92*
  tuankhang1980................................................16*84*
  ptsmr................................................10***08*
  giahuy912................................................30*38*
  tengteng................................................10***31*
  langthangtimso................................................73**47*
  giangmobile................................................19*68*
  hoaihd85................................................60*84*
  Uyennhi2019................................................15***92*
  ansongaymai................................................29* 79*82*
  chilaconso................................................73**80*
  girlcity................................................69*82*
  amthanhmoi................................................63* 68*92* 91*
  baoanh2016................................................34*62*
  Quantubaothu77................................................63*69*
  OKWIN................................................77*96*
  cutibatlo............................................................47* 92*
  kyniemxua............................................................96*
  khongcohoiket............................................................38*
  SoiLoto............................................................31*
  quoctrong89............................................................82*
  antamwin............................................................84*
  Covid19............................................................38*
  toanbatbai............................................................47*
  consovang............................................................98*
  HoangMinhTu............................................................92*
  vaobothoi............................................................38*
  chaonammoi............................................................84*
  nguyenyenlinh............................................................61*
  mo3cang............................................................38*
  lienquan2019............................................................84* 38*
  cachimvanganh............................................................33*
  sangtruatoi............................................................98*
  happyday............................................................69* 96*
  TM201210............................................................33*
  consokydieu............................................................68* 91*
  motobike............................................................38*
  chungcumini............................................................68*
  vivungonsong............................................................80*
  hyvongwin............................................................38*
  thanlo3388............................................................62* 26**
  hatay88............................................................98*
  thienduong01............................................................92*
  saptrungtoroi............................................................91*
  hung83............................................................68*
  songque38............................................................47*
  chutichhoidong............................................................80*
  locroitrungdau............................................................36*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mylove279 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @Canh1102 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @TM201210 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @tuandjgj : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @vuanh886 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 6 số có 93 thưởng 16666 xu.
  @giacatde : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @hongtutoan : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @KINGTON : Chốt 9 số có 93 thưởng 11111 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @phocuvangem : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @choisoxo : Chốt 14 số có 93 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 6 số có 93 thưởng 16666 xu.
  @giangmobile : Chốt 8 số có 93 thưởng 12500 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 93 thưởng 7142 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 6 số có 93 thưởng 16666 xu.
  @WIN2020 : Chốt 17 số có 93 thưởng 5882 xu.
  @X155 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @chuoi : Chốt 13 số có 93 thưởng 15384 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 6 số có 93 thưởng 33333 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 93 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @danvietanhhung : Chốt 12 số có 93 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @alololo : Chốt 17 số có 93 thưởng 23529 xu.
  @qtv272 : Chốt 7 số có 93 thưởng 57142 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 -
  alololo03 06 08 10 11 12 15 17 19 20 21 2444 46 48 50 51 52 53 55 57 60 61 62 64 66 69 75 82 84 9679 80 81 82 88 90 91 97 9926 30 79 80 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98 99
  qtv27285 87 88 92 03 05 08 12 15 18 21 23 24 26 27 28 29 30 3216 22 26 32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 60 6133 34 38 39 70 74 75 78 79 83 84 87 88 89 92 93 96 97 9891 92 93 95 96 97 99
  danvietanhhung.................34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 62 6364 66 67 72 73 75 76 79 84 85 90 91 93 94 9778 79 83 87 89 92 93 94 96 97 98 99
  Quantubaothu77..................................24 42 29 92 79 97 47 7438 83 56 65 47 74 57 75 25 52 34 43 39 93
  chuoi..................................57 75 78 87 69 97 79 97 89 9823 43 32 34 93 39 35 53 58 85 38 83 88
  tengicungduoc..................................70 72 73 74 76 78 79 90 91 92 94 96 97 9891 92 93 95 96 99
  Thuminh..................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 9903 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  mylove279...................................................00 78 79 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 96 99
  traucon...................................................00 03 05 07 10 13 15 19 20 23 25 29 30 33 37 87 89 93 95 97
  Mualarung2016...................................................04 05 13 14 22 23 28 32 34 50 55 61 66 82 84 90 91 93 98 41
  chilaconso...................................................89 91 93 94 95 96 99
  Canh1102...................................................60 61 62 63 65 66 67 69 90 92 93 94 96 97 98 99
  Covid19...................................................75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99
  hoahuong...................................................73 75 81 82 83 85 89 91 92 93 95 99
  shopeone...................................................68 72 74 75 77 81 83 84 86 90 92 93 95
  TM201210...................................................36 63 68 72 73 75 77 79 81 82 84 86 88 90 93 97
  tuandjgj...................................................80 81 83 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  mrpts...................................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  luonluontop1...................................................70 77 78 80 83 87 89 92 93 98 99
  vuanh886...................................................48 49 91 92 93 94 95 96 97 99
  anhQuanday...................................................64 66 67 70 72 73 75 76 79 81 91 93 97
  DAIPHAT88...................................................74 75 76 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96
  ditimbachthu...................................................91 92 93 94 97 98
  giacatde...................................................32 34 36 38 39 41 43 47 48 50 52 54 56 57 93
  hongtutoan...................................................84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  KINGTON...................................................86 88 89 90 91 93 96 98 99
  lethuylinh...................................................20 24 26 27 29 57 60 62 71 72 74 75 79 80 81 90 92 93 97 99
  lienquan2019...................................................20 79 80 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 94 95 99
  phocuvangem...................................................63 66 67 70 72 75 76 81 85 90 93
  selaylaitatca...................................................79 80 82 83 85 87 89 90 91 93 95 97 99
  amthanhmoi...................................................16 17 18 30 49 60 61 62 63 65 66 67 90 92 93 94 97 98 99
  choisoxo...................................................76 78 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 94 98
  danv411...................................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  EM2020...................................................65 66 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 88 89 93 97 98
  EmLaTatCa...................................................84 85 90 93 94 96
  giangmobile...................................................88 90 91 92 93 95 97 98
  Hoalanrung...................................................17 20 21 26 76 77 78 80 84 85 86 87 89 93 94 95 96 98 99
  niemvuisohoc...................................................15 18 20 65 66 70 72 74 75 80 81 83 84 85 90 92 93 95
  NgocNgoc...................................................48 84 73 37 30 03 85 58 82 28 39 93 87 78 32 23 08 80 35 53
  sohochaylam...................................................66 63 60 58 57 56 54 53 50 48 93 46 45 43
  tinhtuoisang...................................................54 55 58 59 61 62 63 64 65 68 69 91 92 93 94 95 98 99
  thuyanh29...................................................71 74 75 83 84 85 92 93 94 95
  vuquy48...................................................81 83 84 85 90 93
  WIN2020...................................................53 56 61 62 65 66 68 70 71 74 80 83 84 86 89 93 98
  X155...................................................72 73 80 82 84 89 90 93 94 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)[/CENTER​
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : trúng loto 31** 42* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 52* 25* 83* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* 25* 98* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 11* 25* 52* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 11* 54* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 39** 52* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 74* 54* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 89** 83* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* 16* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Ali3ba40 : trúng loto 81* 83* thưởng 6000 xu.
  @ThanhTinh48 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 99* 11* thưởng 20000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 83* 52* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 52* 25* 63* thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 83* 52* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 37* 98* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89** 98* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 31** 74* thưởng 45000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89** 98* thưởng 27000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 54* 16* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 89** 98* thưởng 27000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 98* 89** thưởng 36000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 17** thưởng 40000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @mtq : trúng loto 17** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 31** 16* thưởng 75000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 99* thưởng 30000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 42* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 -
  tinhyeucuatoi44*12**84*47* 34*69*99*
  anhQuanday17*97*33*43* 34*36*42*
  niemvuisohoc40* 96*86*67*16*69* 96*52*
  emtapdanhlo............05*06*69* 73**80* 36*31** 16*
  dieuanh96............04*06*64* 83*98* 84*74*
  hoahuong........................96*30*84*37*
  hoisohoc........................41* 14*15***47*74*
  danhnhothoi........................67* 34*16*69*98* 89**
  Mualarung2016........................96*75* 19*28* 61*99*
  vtvcab........................44* 84*83*91*63*
  bachthu3nhay........................16*68*68*17**
  vuquy48........................06*68*84*63*
  mtq........................15*06*80*17**
  Emailty....................................64*61*31** 74*
  khongcogihet....................................10***98*17**
  quangninh279....................................19*92*89** 98*
  bietphailamsaoday....................................73**36*17**
  tuankhang1980....................................16*84*52* 25*
  HaoNam22....................................79*47*11*
  tengteng....................................10***31*42*
  langthangtimso....................................73**47*54*
  vuvanvinh....................................64*96* 98*54* 16*
  Uyennhi2019....................................15***92*74*
  ansongaymai....................................29* 79*82*89** 98*
  chilaconso....................................73**80*16*
  Quantubaothu77....................................63*69*16*
  sangtruatoi................................................98*99* 11*
  consokydieu................................................68* 91*83* 52*
  hung83................................................68*52* 25* 63*
  antamwin................................................84*52*
  Covid19................................................38*83* 52*
  cutibatlo................................................47* 92*37* 98*
  consovang................................................98*16*
  vaobothoi................................................38*89** 98*
  chaonammoi................................................84*17**
  HoangMinhTu................................................92*83*
  TM201210................................................33*74*
  motobike................................................38*99*
  cachimvanganh................................................33*83*
  happyday................................................69* 96*42*
  thienduong01................................................92*99*
  saptrungtoroi................................................91*54*
  locroitrungdau................................................36*54*
  haiyen1295............................................................31** 42*
  loveyouloveyou............................................................52* 25* 83*
  dacbiet99............................................................52* 25* 98*
  chuoi............................................................11* 25* 52*
  thichchotso............................................................11* 54*
  chosau18h............................................................39** 52*
  danvietanhhung............................................................52*
  phuquoc............................................................74* 54*
  visaolaithe............................................................74*
  binbinhn............................................................89** 83*
  soiroichot............................................................37*
  Hoalanrung............................................................74*
  HUUHOANG............................................................74*
  tamhoncuada............................................................16*
  quochuy92............................................................74*
  sohochaylam............................................................42*
  vanmaymoi............................................................83*
  tengicungduoc............................................................16*
  Thuminh............................................................63*
  thuyanh29............................................................16*
  giacatgia............................................................25*
  vhg123............................................................99*
  kocannoinhieu............................................................09*
  AnBao............................................................17**
  AffCup............................................................11*
  kepbang............................................................16*
  minhquang2016............................................................42*
  babylove............................................................74*
  cucaitron............................................................31**
  remix............................................................63*
  baycaobayxa............................................................52*
  tinhtuoisang............................................................63*
  kiep_lo_de............................................................42*
  KINGTON............................................................63*
  Vumay9999............................................................99*
  hoanghonxanh............................................................52* 25*
  HaiNam92............................................................83*
  khongsothua............................................................83*
  qtv272............................................................16*
  bababyby............................................................37*
  cuunon............................................................99*
  baoanhthu............................................................83*
  co3bich............................................................16*
  mylove279............................................................31**
  danv411............................................................89**
  nonanoni............................................................63* 16*
  EMGAI8864............................................................17**
  chot10trung1............................................................98*
  mualanh2020............................................................16*
  DINHMINHSON............................................................23*
  Ali3ba40............................................................81* 83*
  ThanhTinh48............................................................11*
   
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ansongaymai : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @miule : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @zozozo : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 10 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @lanh5doC : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @toanbatbai : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 6 số có 80 thưởng 33333 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @choisoxo : Chốt 18 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @EM2020 : Chốt 10 số có 80 thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 80 thưởng 13333 xu.
  @vuanh886 : Chốt 17 số có 80 thưởng 11764 xu.
  @WIN2020 : Chốt 13 số có 80 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @danvietanhhung : Chốt 15 số có 80 thưởng 26666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @qtv272 : Chốt 15 số có 80 thưởng 33333 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 -
  qtv27285 87 88 92 03 05 08 12 15 18 21 23 24 26 27 28 29 30 3216 22 26 32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 60 6133 34 38 39 70 74 75 78 79 83 84 87 88 89 92 93 96 97 9891 92 93 95 96 97 9978 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97 98
  danvietanhhung.................34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 62 6364 66 67 72 73 75 76 79 84 85 90 91 93 94 9778 79 83 87 89 92 93 94 96 97 98 9977 78 80 84 85 87 89 90 91 93 94 95 96 98 99
  mrpts...................................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  ditimbachthu...................................................91 92 93 94 97 9874 77 78 79 80 81
  amthanhmoi...................................................16 17 18 30 49 60 61 62 63 65 66 67 90 92 93 94 97 98 9963 64 67 71 72 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85 87 91 93 94
  choisoxo...................................................76 78 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 94 9863 64 68 69 70 71 78 80 81 82 86 87 89 90 91 95 96 98
  EM2020...................................................65 66 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 88 89 93 97 9874 75 76 77 80 83 84 86 93 94
  lienquan2019...................................................20 79 80 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 94 95 9952 60 61 62 68 70 71 80 82 84 86 88 89 91 98
  vuanh886...................................................48 49 91 92 93 94 95 96 97 9921 24 28 31 34 38 61 64 68 71 74 78 80 81 82 83 84
  WIN2020...................................................53 56 61 62 65 66 68 70 71 74 80 83 84 86 89 93 9869 70 71 72 75 78 79 80 81 82 85 88 89
  ansongaymai....................................................................24 25 66 70 72 74 75 80 81 82 84 85 90 92 93 94 95
  happyday....................................................................74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 95 99
  kiep_lo_de....................................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  lodelk....................................................................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  chidanh1con....................................................................80 82 84 85 86 89 91 93 95 96 99
  miule....................................................................69 70 71 72 73 80 81 82 89 90 91 98 99
  saptrungtoroi....................................................................69 80 81 82 83 84 85 87 88
  zozozo....................................................................23 58 59 66 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93
  Cauamhanoi....................................................................57 58 62 67 70 71 73 75 76 78 80 82 85 87 93
  dieuanh96....................................................................24 26 28 32 33 35 73 78 79 80
  hoaihd85....................................................................65 68 70 75 78 80 82 85 88 92 95 98
  huyenhuyen....................................................................25 30 34 35 58 60 67 70 71 75 76 78 79 80 84 85 87 94 97
  lanh5doC....................................................................70 71 73 74 76 78 79 80 82 83 85 87 88 89
  locroitrungdau....................................................................70 71 73 76 80 82 85 86 91 95
  lode2019....................................................................78 79 80 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quangninh279....................................................................00 02 62 67 69 73 78 79 80 82 83 87 88 92 93 97 99
  toanbatbai....................................................................27 29 50 51 52 54 55 57 59 80 81
  toilatoi7x....................................................................20 23 26 27 28 73 74 76 77 78 80 82 83 86 87 90 91 92 96 97
  TTPL7986....................................................................62 63 67 68 70 72 76 80 85 86 90 95
  tuankhang1980....................................................................76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 99
  vhg123....................................................................01 04 10 15 19 29 40 51 59 60 61 67 68 69 79 80 85 86 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 15* 20* thưởng 10000 xu.
  @anhdfadva8s88 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @anhtong99sa : trúng loto 56* 56* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 61* 71* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 79* 52* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 83* 74* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 79* 88* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 40* 69* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 70** 71* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 61* 92* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Hailao : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @QTBT : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 71* 74* 47* thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 52* 55* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70** thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 92* 52* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 55* 06* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 52* 74* thưởng 30000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* 47* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* 88* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 74* 20* thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 74* 47* thưởng 24000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 32* 52* thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mtq : trúng loto 32* 52* thưởng 50000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 06* thưởng 35000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 71* 15* thưởng 42000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 -
  anhQuanday17*97*33*43* 34*36*42*06*
  niemvuisohoc40* 96*86*67*16*69* 96*52*71* 15*
  dieuanh96............04*06*64* 83*98* 84*74*55*
  mtq........................15*06*80*17**32* 52*
  hoahuong........................96*30*84*37*30*
  hoisohoc........................41* 14*15***47*74*71*
  Mualarung2016........................96*75* 19*28* 61*99*56*
  bachthu3nhay........................16*68*68*17**40*
  vuquy48........................06*68*84*63*55*
  Emailty....................................64*61*31** 74*30*
  quangninh279....................................19*92*89** 98*74* 47*
  HaoNam22....................................79*47*11*32* 52*
  tengteng....................................10***31*42*83*
  Uyennhi2019....................................15***92*74*15*
  ansongaymai....................................29* 79*82*89** 98*88*
  thienduong01................................................92*99*52* 74*
  antamwin................................................84*52*61* 47*
  Covid19................................................38*83* 52*20*
  consovang................................................98*16*20*
  HoangMinhTu................................................92*83*55*
  vaobothoi................................................38*89** 98*92*
  motobike................................................38*99*45* 88*
  chaonammoi................................................84*17**69*
  TM201210................................................33*74*92*
  cachimvanganh................................................33*83*74* 20*
  locroitrungdau................................................36*54*52*
  soiroichot............................................................37*71* 74* 47*
  danvietanhhung............................................................52*88*
  phuquoc............................................................74* 54*47*
  loveyouloveyou............................................................52* 25* 83*20*
  binbinhn............................................................89** 83*20*
  Thuminh............................................................63*92*
  giacatgia............................................................25*15*
  Hoalanrung............................................................74*69*
  vhg123............................................................99*55*
  kocannoinhieu............................................................09*06*
  AffCup............................................................11*52* 55*
  cucaitron............................................................31**20*
  kepbang............................................................16*71*
  baycaobayxa............................................................52*52*
  minhquang2016............................................................42*70**
  HaiNam92............................................................83*92*
  chuoi............................................................11* 25* 52*85*
  remix............................................................63*15*
  thichchotso............................................................11* 54*15*
  khongsothua............................................................83*55*
  mylove279............................................................31**92* 52*
  KINGTON............................................................63*71*
  chosau18h............................................................39** 52*45*
  hoanghonxanh............................................................52* 25*32*
  cuunon............................................................99*30*
  danv411............................................................89**85*
  chot10trung1............................................................98*55* 06*
  mualanh2020............................................................16*52*
  TTPL7986........................................................................15* 20*
  anhdfadva8s88........................................................................56*
  anhtong99sa........................................................................56* 56*
  hongtutoan........................................................................52*
  DamVinhHung........................................................................83*
  anquanhnam........................................................................47*
  zozozo........................................................................71*
  vungtroisohoc........................................................................88*
  khongcohoiket........................................................................32*
  anhnumberone........................................................................61* 71*
  alololo........................................................................92*
  DAIPHAT88........................................................................79* 52*
  buihung88........................................................................83*
  giaosuxoay........................................................................69*
  SoiLoto........................................................................30*
  phocuvangem........................................................................88*
  X155........................................................................06*
  xosoxmien........................................................................20*
  hieplode........................................................................83* 74*
  traucon........................................................................06*
  vietkieudanhlo........................................................................74*
  nguyenyenlinh........................................................................52*
  giahuy912........................................................................47*
  ditimbachthu........................................................................79* 88*
  timlo2nhay........................................................................69*
  tuandjgj........................................................................83*
  EM2020........................................................................40* 69*
  chinh1689482997........................................................................15*
  EmLaTatCa........................................................................69*
  minhlonghn........................................................................20*
  HUYEN6879........................................................................88*
  lode2019........................................................................88*
  allwin99........................................................................40*
  hoaihd85........................................................................83*
  MRNam86........................................................................92*
  toanbatbai........................................................................52*
  danlode2k2........................................................................92*
  CatLinhHD........................................................................15*
  giacmotrua........................................................................79*
  songla........................................................................69*
  baoanh2016........................................................................88*
  hatay88........................................................................55*
  Npt........................................................................40*
  mytamido........................................................................20*
  lienquan2019........................................................................83*
  Cauamhanoi........................................................................45*
  adayroihihi........................................................................45*
  thuhuyengirl........................................................................32*
  muahe2019........................................................................71*
  girlcity........................................................................71*
  bachthu40........................................................................06*
  danhlolayvo........................................................................74* 47*
  NguyenAnh6886........................................................................56*
  lanh5doC........................................................................61*
  Hungquoc66........................................................................15*
  DonaldTrump45........................................................................70** 71*
  CSGT01........................................................................61* 92*
  chutichhoidong........................................................................92*
  Hailao........................................................................45*
  QTBT........................................................................20*
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @traucon : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @mo3cang : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @muahe2019 : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @remix : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 56 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @binbinhn : Chốt 8 số có 56 thưởng 12500 xu.
  @cucaitron : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 7 số có 56 thưởng 14285 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 8 số có 56 thưởng 12500 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 56 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @qtv272 : Chốt 17 số có 56 thưởng 29411 xu.


  NICK- 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 -
  qtv27216 22 26 32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 60 6133 34 38 39 70 74 75 78 79 83 84 87 88 89 92 93 96 97 9891 92 93 95 96 97 9978 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97 9829 30 33 34 36 38 40 43 45 47 49 54 56 58 59 60 63
  mrpts..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  kiep_lo_de...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  lode2019...................................................78 79 80 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9949 52 54 55 56 58 61 63 64 65 72 73 74 81 82 83 85 91 92 94
  vhg123...................................................01 04 10 15 19 29 40 51 59 60 61 67 68 69 79 80 85 86 88 8901 03 07 31 33 34 35 36 41 44 49 53 54 56 58 60 63 65 67 68
  chuoi....................................................................60 06 65 56 69 96 04 40 68 86
  traucon....................................................................38 40 43 44 45 47 52 53 54 56 59 61 62 63 65
  Mualarung2016....................................................................05 15 19 28 32 33 38 50 55 56 61 63 64 65 66 73 87 91 96 11
  anhQuanday....................................................................52 56 62 66 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96
  mo3cang....................................................................37 38 41 46 47 49 50 51 53 55 56 58
  muahe2019....................................................................39 40 43 46 47 48 50 53 56 57
  remix....................................................................52 56 57 59 60 61 62 66 67 69 70 71 72 76 77 79
  soiroichot....................................................................55 56 57 58 59 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 88 97
  xosoxmien....................................................................26 28 29 37 39 40 46 47 52 56 57 59 61 62 64 86 89 91 92
  danv411....................................................................02 03 04 05 28 36 47 52 54 56 58 64 67 68 69 76 84 85 88 92
  NgocNgoc....................................................................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  anhnumberone....................................................................66 64 63 61 57 56 54 53 51 94 47 46
  binbinhn....................................................................46 48 49 52 53 54 56 58
  cucaitron....................................................................37 38 39 41 43 48 50 52 55 56 57 61 65 69 73 75 78
  langthangtimso....................................................................52 55 56 57 58 64 65
  vungtroisohoc....................................................................46 48 49 51 52 53 56 57
  chinh1689482997....................................................................10 12 14 16 18 50 52 54 56 58 70 72 74 76 78 90 92 94 96 98
  allwin99....................................................................45 47 50 51 52 56 60 61 63 65
  HUYEN6879....................................................................12 13 14 16 18 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 67 68 69
  mytamido....................................................................30 31 32 33 38 41 49 50 51 56 58 59 60 65 67 68 69 76
  Npt....................................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ptsmr....................................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  TLong888....................................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 04
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec