PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ditimbachthu : trúng loto 11* 24* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54** 46* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 22* 88* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 52* 24* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 05** 39* thưởng 9000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @BACH THU : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @babylove : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 69* 96* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 55* 97* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 24* 88* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 96* 69* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 09* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 54** thưởng 30000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 09* thưởng 25000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 69* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 46* thưởng 18000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 -
  tuankhang198020* 02*54*14*98* 19*64**46*
  danhnhothoi............48* 84*46*73*64**54**
  visaolaithe............37*96*95*16*09*
  yeusohoc............61*83*98*77*55*
  cutibatlo............00*12* 44*67* 19*96**69*
  kocannoinhieu........................96*42*44* 99*22*
  anhQuanday........................96*02* 20*84*09*
  AnBao........................45* 54* 62*67*06*72*
  Npt....................................81*90*39*
  luonluontop1....................................67*42*24* 88*
  danhlolayvo....................................98*25* 30*82*
  niemvuisohoc....................................05*84*96* 69*
  lienquan2019....................................95*33*97*
  Mualarung2016....................................19* 49*57*97*
  adayroihihi....................................05*06*09*
  babylove................................................67* 47*05**
  motobike................................................47*22*
  XS360................................................09*85*
  giaosuxoay................................................64**97*
  DINHMINHSON................................................96**69* 96*
  vinamilk................................................96**85*
  DonaldTrump45................................................55*55* 97*
  Covid19................................................77*96*
  Ronaldo7................................................11*52*
  happyday................................................06*24*
  mytamido................................................09*22*
  chuoi................................................23*56**
  NetCaFe................................................06*85*
  danvietanhhung................................................84*09*
  Hoanglam2006................................................42*55*
  cuunon................................................77*97*
  HOANG YEN................................................70*54**
  ditimbachthu............................................................11* 24*
  sohochaylam............................................................17*
  lode2019............................................................88*
  thuhuyengirl............................................................54** 46*
  buihung88............................................................54**
  khongsothua............................................................88*
  minhlonghn............................................................96* 69*
  hoahuong............................................................24*
  numoneyee............................................................22* 88*
  Xyz18............................................................52* 24*
  saptrungtoroi............................................................52*
  shopeone............................................................97*
  tengteng............................................................24*
  tinhtuoisang............................................................30*
  emtapdanhlo............................................................55*
  dieuanh96............................................................46*
  alololo............................................................05**
  songque38............................................................88*
  bietphailamsaoday............................................................24*
  Thuminh............................................................85*
  kyniemxua............................................................22*
  Uyennhi2019............................................................88*
  Axz23............................................................05** 39*
  thanlo3388............................................................69*
  minhquang2016............................................................88*
  vhg123............................................................22*
  mrpts............................................................88*
  ductrinh............................................................46*
  hung83............................................................97*
  Cauamhanoi............................................................24*
  vaobothoi............................................................05**
  NOT_GOOD............................................................72*
  BACH THU............................................................69*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @cuunon : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @quangninh279 : Chốt 12 số có 69 thưởng 8333 xu.
  @BACH THU : Chốt 8 số có 69 thưởng 12500 xu.
  @adayroihihi : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @babylove : Chốt 12 số có 69 thưởng 8333 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 12 số có 69 thưởng 8333 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 12 số có 69 thưởng 8333 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Annhien : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 17 số có 69 thưởng 11764 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 -
  Annhien14 41 19 91 96 69 64 46 49 94 45 54 09 90 40 04 00 55 50 0512 21 17 71 62 26 67 76 14 41 19 91 64 46 69 96 44 99 49 94
  Hoalanrung37 38 39 41 46 48 51 56 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7123 25 69 70 71 73 74 75 79 80 83 84 89 92 93 98 99
  kyniemxua62 61 63 60 64 54 65 53 66 50 45 6759 61 63 64 66 68 69 70 73 74 76 77 78 82 83 84 86 87 89 91
  quocanhht.................66 67 68 69 73 74 77 78 83 84 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97
  vungtroisohoc.................66 67 68 69 70 75 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95
  hoanghonxanh.................44 53 42 54 55 41 56 39 59 36 60 35 62 33 63 65 32 66 29 69
  toilatoi7x.................41 42 43 44 48 50 51 52 53 57 62 69 70 71
  thuhuyengirl.................65 69 74 75 79 83 84 85 92 93 94 95 96 97
  cuunon.................38 34 39 32 41 30 43 29 47 25 48 49 23 50 21 52 20 69
  quangninh279.................69 70 71 74 78 79 80 83 87 92 96 97
  BACH THU.................14 41 19 91 64 46 69 96
  adayroihihi.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 76 79 83 86 89 93 96 99
  babylove.................69 70 71 72 12 75 85 87 84 88 81 89
  emtapdanhlo.................55 32 56 31 57 30 58 28 61 65 26 66 25 67 23 68 21 69 20
  girlcity.................34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 49 60 61 62 63 64 65 66 69
  khongsothua.................05 13 14 16 23 25 30 31 32 34 36 37 38 67 68 69 73 74 75 76
  lienquan2019.................55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 68 69
  timlo2nhay.................58 60 61 67 68 69 70 76 77 78 79 85
  tinhtuoisang.................41 54 55 39 57 37 58 35 60 30 67 28 69 71 27 72 21 73 20 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : trúng loto 89* 25* 52* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 48* 13* 31* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 48* 84** thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19* 15* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 84** 48* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 48* 84** thưởng 30000 xu.
  @BACH THU : trúng loto 46* 41* thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* 84** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* 81* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 85* 46* thưởng 30000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 89* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 13* 31* thưởng 18000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 49* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84** thưởng 24000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 46* 64* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 84** 48* thưởng 63000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 -
  tuankhang198020* 02*54*14*98* 19*64**46*84** 48*
  danhnhothoi............48* 84*46*73*64**54**52*
  anhQuanday........................96*02* 20*84*09*04*
  AnBao........................45* 54* 62*67*06*72*46* 64*
  danhlolayvo....................................98*25* 30*82*89*
  luonluontop1....................................67*42*24* 88*25*
  lienquan2019....................................95*33*97*84**
  adayroihihi....................................05*06*09*64*
  XS360................................................09*85*85* 46*
  babylove................................................67* 47*05**04* 89*
  motobike................................................47*22*52* 25*
  Covid19................................................77*96*19*
  giaosuxoay................................................64**97*41*
  DINHMINHSON................................................96**69* 96*45*
  vinamilk................................................96**85*45*
  chuoi................................................23*56**01*
  mytamido................................................09*22*25*
  NetCaFe................................................06*85*13* 31*
  HOANG YEN................................................70*54**49*
  thanlo3388............................................................69*48* 84**
  BACH THU............................................................69*46* 41*
  shopeone............................................................97*46*
  tengteng............................................................24*45*
  dieuanh96............................................................46*48* 84**
  saptrungtoroi............................................................52*48*
  bietphailamsaoday............................................................24*52*
  Thuminh............................................................85*85* 81*
  kyniemxua............................................................22*19*
  vhg123............................................................22*46* 64*
  mrpts............................................................88*81*
  vaobothoi............................................................05**85*
  MRNam86........................................................................89* 25* 52*
  kiep_lo_de........................................................................48* 13* 31*
  muahe2019........................................................................64*
  DamVinhHung........................................................................27*
  chutichhoidong........................................................................74*
  minhdiep........................................................................15*
  ptsmr........................................................................31*
  nonanoni........................................................................99*
  binbinhn........................................................................64*
  quocanhht........................................................................89* 98*
  baoanhthu........................................................................52*
  NgocNgoc........................................................................81*
  langthangtimso........................................................................48*
  chot10trung1........................................................................48* 84**
  vuanh886........................................................................74*
  Hoalanrung........................................................................19* 15*
  thichchotso........................................................................64*
  chosau18h........................................................................64*
  HaiNam92........................................................................15*
  laoquai8866........................................................................85*
  HUYEN6879........................................................................46*
  hatay88........................................................................48*
  SoiLoto........................................................................52*
  zozozo........................................................................46*
  kemngot........................................................................48*
  CatLinhHD........................................................................84**
  vietkieudanhlo........................................................................84** 48*
  dongkhanh1994........................................................................08*
  danv411........................................................................19*
  anhnumberone........................................................................99*
  Annhien........................................................................99*
  ElMariachi........................................................................46*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 15 số có 04 thưởng 6666 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 8 số có 04 thưởng 12500 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : Chốt 17 số có 04 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 04 thưởng 18750 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 -
  kyniemxua62 61 63 60 64 54 65 53 66 50 45 6759 61 63 64 66 68 69 70 73 74 76 77 78 82 83 84 86 87 89 9109 28 29 08 50 51 53 06 54 55 05 56 57 04 59 80
  cuunon.................38 34 39 32 41 30 43 29 47 25 48 49 23 50 21 52 20 6961 64 66 68 69 75 82 84 86 89 91 93 95 96 98 02 04 05 11 13
  girlcity.................34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 49 60 61 62 63 64 65 66 6980 82 84 86 87 95 00 02 04 05 08 14 20 22 23 26 28 32 35 40
  khongsothua.................05 13 14 16 23 25 30 31 32 34 36 37 38 67 68 69 73 74 75 7600 01 04 05 08 10 14 17 22 23 26 28 29 32 37 40 41
  dieuanh96..................................95 96 97 98 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16
  alololo..................................62 63 64 65 68 70 73 74 80 83 86 90 95 00 01 04 07 08 09 10
  anquanhnam..................................02 03 04 07 12 13 14 17 22 23 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37
  CatLinhHD..................................85 86 91 92 94 95 96 97 03 04 05 06 13 14 15 19 23 24 29 30
  hyvongwin..................................52 61 62 68 71 74 78 80 83 84 86 87 89 92 98 01 02 04 08 10
  lode2019..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14
  bababyby..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 17 20 21 22 67 73 77 80 81
  danv411..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hatay88..................................00 01 02 04 06 09 10 11 12 14 15 19 21 22 24
  HoangMinhTu..................................72 73 74 76 77 90 91 92 94 95 99 00 01 03 04 08 09 21 22 26
  HUYEN6879..................................75 76 77 78 79 80 82 84 85 86 91 93 94 95 99 00 02 03 04
  kemngot..................................04 09 11 13 15 16 17 18
  mo3cang..................................01 03 04 05 06 08 10 11 13 14 15 16 18 30 31 33 34 35 36 38
  muahe2019..................................78 81 85 86 87 89 90 91 94 95 96 98 00 04 05 07 09 14 16 18
  sohochaylam..................................02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 20 29 30 69 70 79 80 81 82 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này