PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 8 số có 17 thưởng 12500 xu.
  @alololo : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @ngocha95 : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 12 số có 17 thưởng 8333 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 11 số có 17 thưởng 18181 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thichchotso : Chốt 20 số có 17 thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/11 - - 18/11 - - 19/11 -
  thichchotso18 19 21 22 23 24 27 79 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 9523 25 30 68 69 70 75 76 78 84 85 86 87 89 93 95 96 9805 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 72 73 75 76 77 78 79 81
  vuanh886.................54 50 73 48 47 74 43 40 77 38 37 78 34 33 83 30 28 84 27 8728 24 35 37 42 21 44 46 48 19 49 51 53 55 17 57 58 64 15 67
  langthangtimso.................88 89 94 98 00 01 03 04 05 06 07 10 13 14 23 24 28 30 3171 73 74 75 76 79 10 11 12 15 16 17 19 20 21 24 25 26 28 29
  numoneyee.................30 31 32 36 40 71 72 76 77 78 79 80 81 86 87 88 90 96 97 9917 13 18 20 21 22 12 23 25 26 11 27 28 30 10 31 32 33 35 08
  Uyennhi2019.................72 36 35 74 33 30 76 29 27 79 26 81 24 2109 12 14 15 17 18 21 24 27 30 41
  ditimbachthu..................................11 15 16 17 18 20 24 25 26 27 29 33 34 35 36 38 39 42 43 51
  mytamido..................................16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 35 40 44 50 51
  tuandjgj..................................08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 26 29 34 36 39 40 41
  baycaobayxa..................................08 11 13 14 15 16 17 20 25 26 31 35 40 41 50 51 52 53 57 59
  bietphailamsaoday..................................18 60 61 64 17 65 66 67 68 16 69 70 71 15 74 75 76 14 77 78
  xosoxmien..................................17 18 19 20 21 22 27 28
  alololo..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
  AnBao..................................08 10 11 14 15 17 18 19 20 23 24 26 27 28 29 32 33 35 36 37
  anhnumberone..................................92 94 95 98 99 01 03 04 07 08 09 10 12 13 16 17 18 21 25 29
  bachthu3nhay..................................15 16 17 18 19 23 24 25 60 61 62 63 64 69 70 71 72 80 81 82
  HoangMinhTu..................................06 07 08 09 13 17 20 21 22 29 31 35 40 44 53 59 62 68 71 77
  ngocha95..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  kiep_lo_de..................................56 24 17 68 98 76 38 35 01 34 13 54 40 72 08 30 48 84 61
  antamwin..................................16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  babylove..................................00 04 05 06 07 08 13 16 17 23 26 31
  binbinhn..................................08 10 12 13 14 16 17 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 36 37
  hoisohoc..................................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  hyvongwin..................................08 11 12 17 20 21 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 48 49
  kocannoinhieu..................................05 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 41 43 44 45 46 47 48 50 52
  motobike..................................74 76 77 78 90 91 92 93 94 96 97 98 10 11 12 13 14 16 17 18
  quocanhht..................................08 10 11 15 17 19 20 24 26 28 29 33 35 37 38 39 42 46 48 51
  Ronaldo7..................................23 24 25 27 20 33 34 35 17 37 41 43 44 15 45 47 50 14 51 53
  TLong888..................................01 10 07 70 08 80 11 16 61 17 71 26 62 28 82 67 76 68 86 88
  vinamilk..................................93 95 97 02 04 06 08 09 13 15 17 20 24 27 31 33 35 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (25/11/2020 at 19:18:30)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @luonluontop1 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 13* 31* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 80* 48* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Giacatdu88 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @0352006 : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* 12** thưởng 30000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 75* 48* 87* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 97* 73* thưởng 30000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 73* 36* thưởng 18000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 18* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 96* 55* thưởng 40000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12** thưởng 40000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 31* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 27000 xu.


  NICK- 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 - - 19/11 - - 20/11 -
  muahe201954*89*96*54*30*64*20* 02*17*73*
  thuyanh29........................37*36*24*85*16* 88*97*31*
  langthangtimso................................................44* 99*10*71*05**24*
  ditimbachthu............................................................85*68**41*96* 55*
  quocanhht............................................................29**38*17*96*
  yeusohoc............................................................69*60*04*06*
  TTPL7986............................................................50*60*97* 96*96*
  giaosuxoay............................................................99*68**41*12**
  HUYEN6879............................................................86**99*91*06*
  XS360........................................................................12*04*97* 73*
  Hoalanrung........................................................................41*17*73* 36*
  laoquai8866........................................................................68** 20*86* 88*18*
  lienquan2019........................................................................67*73* 91*06*
  hoahuong........................................................................68** 60*97*31*
  motobike........................................................................99*17*10*
  girlcity........................................................................38*41*96*
  0352006....................................................................................17* 98*36*
  babylove....................................................................................05**48* 12**
  DamVinhHung....................................................................................34* 97*75* 48* 87*
  MRNam86....................................................................................86*73*
  baycaobayxa....................................................................................98*31*
  tuankhang1980....................................................................................98*36*
  timlo2nhay....................................................................................64*96*
  tuandjgj....................................................................................98*48*
  sohochaylam....................................................................................88*48*
  Thuminh....................................................................................04*48*
  hauthuy29a....................................................................................92* 64*48*
  thuhuyengirl....................................................................................97*24*
  NgocNgoc....................................................................................04*10*
  bachthu3nhay....................................................................................20*06*
  hyvongwin....................................................................................17* 73*86*
  hoisohoc....................................................................................41*06*
  Namha21....................................................................................17*32**
  N_A_T....................................................................................95*57*
  luonluontop1................................................................................................48*
  binbinhn................................................................................................24*
  hatay88................................................................................................31*
  kocannoinhieu................................................................................................06*
  chuoi................................................................................................13* 31*
  loveyouloveyou................................................................................................12**
  ptsmr................................................................................................10*
  danhlolayvo................................................................................................80* 48*
  vietkieudanhlo................................................................................................06*
  hoanghonxanh................................................................................................24*
  visaolaithe................................................................................................97*
  giacatgia................................................................................................96*
  AnBao................................................................................................97*
  DonaldTrump45................................................................................................03*
  danvietanhhung................................................................................................55*
  chosau18h................................................................................................97*
  Thuantl................................................................................................56*
  thanlo3388................................................................................................97*
  Giacatdu88................................................................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @giahuy912 : Chốt 7 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @laoquai8866 : Chốt 10 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 18 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @ngocha95 : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @motobike : Chốt 10 số có 80 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 80 thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 80 thưởng 15000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 -
  Uyennhi201972 36 35 74 33 30 76 29 27 79 26 81 24 2109 12 14 15 17 18 21 24 27 30 4169 70 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  vuanh88654 50 73 48 47 74 43 40 77 38 37 78 34 33 83 30 28 84 27 8728 24 35 37 42 21 44 46 48 19 49 51 53 55 17 57 58 64 15 6700 03 04 05 06 10 12 14 15 19 20 21 23 24 25 76 78 79 80 82
  AnBao.................08 10 11 14 15 17 18 19 20 23 24 26 27 28 29 32 33 35 36 3745 46 48 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96 98
  xosoxmien.................17 18 19 20 21 22 27 2873 74 75 77 79 80 84 86 91 92 93 95 97 99 00 01 02 04 06 08
  ngocha95.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  motobike.................74 76 77 78 90 91 92 93 94 96 97 98 10 11 12 13 14 16 17 1883 82 81 84 80 68 66 65 64 86
  chutichhoidong..................................74 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 89
  saptrungtoroi..................................40 69 71 72 74 76 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88
  adayroihihi..................................73 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  chidanh1con..................................60 62 66 67 71 72 76 79 80 81 88 90 92 97 99
  giangmobile..................................26 27 28 29 40 43 44 45 46 47 48 73 74 75 76 77 78 79 80 83
  sohochaylam..................................79 80 82 85 87 92 95 96 97 99 02 05 07 08 12 14 15 17 20 21
  ViettelDaily..................................72 74 76 80 82 84 86 90 92 94 96
  giahuy912..................................42 39 36 80 35 34 33
  hoanghonxanh..................................58 59 61 62 63 64 68 70 71 72 74 77 78 80 81 84 86 88 89 90
  laoquai8866..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  cutibatlo..................................26 27 29 31 32 33 34 35 36 38 39 60 61 62 63 65 66 68 69 80
  cuunon..................................70 71 72 74 77 78 80 81 84 86 87 89 90 94 95 96 97 98 99
  giacatgia..................................49 50 52 54 60 62 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  happyday..................................47 53 54 59 61 63 68 71 74 80 81 83 86 89 90 92 95 98 99
  hatay88..................................80 81 83 84 85 86 87 88 89
  luonluontop1..................................36 39 57 60 64 66 70 74 75 76 80 84 86 90 93 94 96
  mo3cang..................................52 53 54 55 57 61 62 63 64 66 70 71 73 74 75 80 81 82 83 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : trúng loto 48** 84* 67* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 48** 91* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 97* 79* 39* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 67* 82* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* 34* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 84* 48** thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Giacatdu88 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 84* 68* thưởng 30000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48** thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* 68* thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 97* 79* 91* thưởng 36000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 33* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 62* thưởng 50000 xu.


  NICK- 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 -
  muahe201954*89*96*54*30*64*20* 02*17*73*62*
  thuyanh29........................37*36*24*85*16* 88*97*31*33*
  langthangtimso................................................44* 99*10*71*05**24*45*
  giaosuxoay............................................................99*68**41*12**41*
  XS360........................................................................12*04*97* 73*97* 79* 91*
  motobike........................................................................99*17*10*45*
  lienquan2019........................................................................67*73* 91*06*85*
  hoahuong........................................................................68** 60*97*31*80*
  hoisohoc....................................................................................41*06*84* 68*
  baycaobayxa....................................................................................98*31*91*
  timlo2nhay....................................................................................64*96*48**
  thuhuyengirl....................................................................................97*24*45*
  Thuminh....................................................................................04*48*85* 68*
  DamVinhHung....................................................................................34* 97*75* 48* 87*85*
  hyvongwin....................................................................................17* 73*86*17**
  binbinhn................................................................................................24*45*
  kocannoinhieu................................................................................................06*91* 19*
  ptsmr................................................................................................10*85*
  loveyouloveyou................................................................................................12**48**
  giacatgia................................................................................................96*45*
  visaolaithe................................................................................................97*84* 48**
  hoanghonxanh................................................................................................24*91*
  AnBao................................................................................................97*61*
  Giacatdu88................................................................................................97*41*
  dieuanh96............................................................................................................48** 84* 67*
  ViettelDaily............................................................................................................48** 91*
  cutibatlo............................................................................................................97* 79* 39*
  tengteng............................................................................................................67* 82*
  minhdiep............................................................................................................80*
  lode2019............................................................................................................91* 19*
  huyenhuyen............................................................................................................61*
  locroitrungdau............................................................................................................47*
  giahuy912............................................................................................................67*
  Ronaldo7............................................................................................................68*
  antamwin............................................................................................................61*
  bababyby............................................................................................................33*
  chutheanh............................................................................................................97*
  chutichhoidong............................................................................................................07*
  saptrungtoroi............................................................................................................41*
  danhnhothoi............................................................................................................45*
  danv411............................................................................................................41*
  buihung88............................................................................................................91*
  quangninh279............................................................................................................80*
  tinhtuoisang............................................................................................................85*
  kyniemxua............................................................................................................17**
  mo3cang............................................................................................................67*
  ductrinh............................................................................................................68*
  CatLinhHD............................................................................................................34*
  baoanhthu............................................................................................................45*
  bietphailamsaoday............................................................................................................84* 48**
  hung83............................................................................................................41*
  niemvuisohoc............................................................................................................67*
  thichchotso............................................................................................................61*
  vungtroisohoc............................................................................................................34*
  numoneyee............................................................................................................47*
  kemngot............................................................................................................41*
  toilatoi7x............................................................................................................34*
  happyday............................................................................................................61* 34*
  vuanh886............................................................................................................34*
  Axz23............................................................................................................45*
  dongkhanh1994............................................................................................................39*
  alololo............................................................................................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : Chốt 16 số có 61 thưởng 6250 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 61 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 6 số có 61 thưởng 16666 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 18 số có 61 thưởng 5555 xu.
  @hung83 : Chốt 17 số có 61 thưởng 5882 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 13 số có 61 thưởng 7692 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @motobike : Chốt 20 số có 61 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 -
  motobike74 76 77 78 90 91 92 93 94 96 97 98 10 11 12 13 14 16 17 1883 82 81 84 80 68 66 65 64 8627 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 51 52 61 62 71
  vaobothoi..................................59 60 61 65 70 71 74 75 77 78 79 80 84 87 95 97
  vinamilk..................................49 51 52 53 54 55 58 59 61 62 63 64 67 69 70 71 72 73 76 79
  chutheanh..................................16 61 96 69 46 64 14 41 97 79
  thuyanh29..................................55 56 57 59 60 61
  Mualarung2016..................................14 15 19 22 29 37 38 46 51 55 61 63 64 66 69 88 91 92 95 25
  N_A_T..................................04 05 25 26 28 37 42 46 47 48 51 57 58 59 61 64 68 69 94 95
  NgocNgoc..................................36 63 46 64 66 11 68 86 56 65 67 76 06 60 69 96 16 61 26 62
  buihung88..................................34 35 36 60 61 62 63 65 70 71 72 74 80 81 83 90 92 97
  hung83..................................60 38 61 35 62 34 33 65 30 66 26 67 25 24 71 21 74
  mrpts..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Npt..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ptsmr..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  tengteng..................................13 61 65 67 12 68 70 74 75 11 76 77 79
  Thuminh..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 18* 81* 86* thưởng 9000 xu.
  @ngocha95 : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* 67** thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22** 99* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 86* 96* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* 91* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 49* 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @alololo : trúng loto 55* 00* 67** thưởng 24000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 65* 86* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 07** 86* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 86* 22** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 22** thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* 76* thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 65* thưởng 20000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @motobike : trúng loto 52* 86* thưởng 30000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 55* 96* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 -
  motobike99*17*10*45*52* 86*
  hoahuong68** 60*97*31*80*55* 96*
  XS36012*04*97* 73*97* 79* 91*91*
  baycaobayxa............98*31*91*96*
  timlo2nhay............64*96*48**65*
  DamVinhHung............34* 97*75* 48* 87*85*42*
  hyvongwin............17* 73*86*17**91*
  hoisohoc............41*06*84* 68*91*
  kocannoinhieu........................06*91* 19*22**
  loveyouloveyou........................12**48**42* 76*
  ptsmr........................10*85*28*
  alololo....................................84*55* 00* 67**
  minhdiep....................................80*86*
  lode2019....................................91* 19*52*
  giahuy912....................................67*65* 86*
  antamwin....................................61*86*
  bababyby....................................33*76*
  ViettelDaily....................................48** 91*42*
  chutichhoidong....................................07*07** 86*
  tengteng....................................67* 82*86*
  cutibatlo....................................97* 79* 39*96*
  saptrungtoroi....................................41*83*
  CatLinhHD....................................34*99*
  baoanhthu....................................45*86* 22**
  danhnhothoi....................................45*22**
  kyniemxua....................................17**91*
  mo3cang....................................67*22**
  bietphailamsaoday....................................84* 48**96*
  numoneyee....................................47*52*
  toilatoi7x....................................34*99*
  vuanh886....................................34*86*
  happyday....................................61* 34*71*
  lodelk................................................18* 81* 86*
  ngocha95................................................49*
  luonluontop1................................................22**
  quocanhht................................................86*
  TTPL7986................................................99*
  zozozo................................................99*
  tuankhang1980................................................52*
  tuandjgj................................................76* 67**
  Hoalanrung................................................71*
  yeusohoc................................................52*
  sohochaylam................................................86*
  anhQuanday................................................06*
  vinamilk................................................22** 99*
  chidanh1con................................................71*
  ditimbachthu................................................91*
  hauthuy29a................................................86* 96*
  HoangMinhTu................................................71*
  emtapdanhlo................................................55*
  quochuy92................................................99* 91*
  giangmobile................................................71*
  SoiLoto................................................86*
  mytamido................................................83*
  haiyen1295................................................06*
  DonaldTrump45................................................23*
  Covid19................................................55* 00*
  adayroihihi................................................55* 00*
  minhlonghn................................................76*
  kiep_lo_de................................................83*
  soiroichot................................................86*
  danvietanhhung................................................22**
  xosoxmien................................................83*
  chosau18h................................................06*
  ngandoan................................................49* 42*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thichchotso : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 96 thưởng 5882 xu.
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 96 thưởng 8333 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 17 số có 96 thưởng 5882 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 7 số có 96 thưởng 14285 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 14 số có 96 thưởng 7142 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 9 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @motobike : Chốt 18 số có 96 thưởng 22222 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 -
  motobike74 76 77 78 90 91 92 93 94 96 97 98 10 11 12 13 14 16 17 1883 82 81 84 80 68 66 65 64 8627 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 51 52 61 62 7132 33 38 62 68 70 71 77 78 80 83 86 87 88 92 96 97 98
  NgocNgoc..................................36 63 46 64 66 11 68 86 56 65 67 76 06 60 69 96 16 61 26 6269 96 14 41 46 64 87 78 19 91 23 32 55 00 05 50 37 73 28 82
  thichchotso...................................................56 57 59 91 92 93 94 95 96 97 99 01 02 03 04 05 06 07 09 21
  xosoxmien...................................................96 98 02 03 06 08 12 14 16 23 24 26 28 32 33 34 38
  anhnumberone...................................................79 80 81 82 83 89 90 91 92 93 96 99
  tuankhang1980...................................................31 32 34 35 37 38 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 95 96 98
  saptrungtoroi...................................................68 72 73 77 81 82 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoanglam2006...................................................06 07 08 12 30 32 34 60 62 70 78 80 87 88 92 96 97 98
  HaiNam92...................................................88 89 90 91 95 96 98
  hauthuy29a...................................................04 40 48 84 68 86 69 96 88 00
  muahe2019...................................................50 53 59 60 62 63 69 70 71 73 78 79 80 83 87 89 90 93 96 99
  bababyby...................................................73 75 76 79 85 86 89 91 93 94 95 96 97 98
  baoanhthu...................................................63 65 68 69 75 78 79 81 83 84 86 87 88 89 90 92 93 95 96 97
  CatLinhHD...................................................58 59 60 64 66 69 70 74 76 79 80 84 86 89 90 94 96 99
  chosau18h...................................................78 80 83 85 86 87 92 94 96
  kyniemxua...................................................76 77 78 81 82 84 85 87 90 92 93 94 95 96 97 02 03 05 07 09
  khongsothua...................................................93 95 96 03 05 13 17 23 26 30 31 32 35 37 38 39 46 47
  NetCaFe...................................................05 50 14 41 23 32 69 96 78 87 19 90 91 92 93 94 95 97 98 99
  SoiLoto...................................................19 91 64 46 34 43 89 98 44 99 39 93 84 48 14 41 69 96 49 94
  thuhuyengirl...................................................78 79 80 87 91 93 94 96 97 99
  vungtroisohoc...................................................21 23 24 76 78 79 80 83 84 85 87 88 92 93 94 96 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : trúng loto 43* 98* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 74* 98* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 73* 91* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 45* 19* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45* 74* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* 01* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36* 98* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98* 76* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 78** 58* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 77** 48* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 91* 45* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 25* 74* 47* thưởng 27000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 76* 48* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @alololo : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 48* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @motobike : trúng loto 52* 25* thưởng 36000 xu.
  @XS360 : trúng loto 77** thưởng 36000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 -
  motobike99*17*10*45*52* 86*52* 25*
  XS36012*04*97* 73*97* 79* 91*91*77**
  timlo2nhay............64*96*48**65*45*
  DamVinhHung............34* 97*75* 48* 87*85*42*48*
  kocannoinhieu........................06*91* 19*22**19*
  loveyouloveyou........................12**48**42* 76*77**
  numoneyee....................................47*52*25* 74* 47*
  minhdiep....................................80*86*76* 48*
  ViettelDaily....................................48** 91*42*36*
  danhnhothoi....................................45*22**47* 74*
  baoanhthu....................................45*86* 22**48*
  cutibatlo....................................97* 79* 39*96*73*
  bietphailamsaoday....................................84* 48**96*61*
  toilatoi7x....................................34*99*36*
  alololo....................................84*55* 00* 67**40*
  TTPL7986................................................99*98*
  tuandjgj................................................76* 67**00*
  zozozo................................................99*06*
  vinamilk................................................22** 99*77** 48*
  sohochaylam................................................86*45*
  yeusohoc................................................52*25*
  chidanh1con................................................71*06*
  anhQuanday................................................06*76*
  Covid19................................................55* 00*91* 45*
  DonaldTrump45................................................23*06*
  quochuy92................................................99* 91*43*
  soiroichot................................................86*40*
  minhlonghn................................................76*74*
  chosau18h................................................06*76*
  ngandoan................................................49* 42*77**
  nonanoni............................................................43* 98*
  xoay............................................................74* 98*
  thuyanh29............................................................73* 91*
  khongsothua............................................................61*
  locroitrungdau............................................................45* 19*
  binbinhn............................................................45* 74*
  muahe2019............................................................74*
  chot10trung1............................................................25*
  MRNam86............................................................91*
  quangninh279............................................................98*
  giaosuxoay............................................................98*
  Hoanglam2006............................................................52*
  babylove............................................................40*
  thuhuyengirl............................................................76*
  buihung88............................................................61*
  visaolaithe............................................................73*
  Xyz18............................................................00* 01*
  chutheanh............................................................09*
  bachthu3nhay............................................................61*
  niemvuisohoc............................................................76*
  tinhtuoisang............................................................74*
  NetCaFe............................................................98*
  songque38............................................................36* 98*
  hoanghonxanh............................................................40*
  Npt............................................................98*
  AnBao............................................................43*
  laoquai8866............................................................09*
  danhlolayvo............................................................98* 76*
  Mualarung2016............................................................45*
  Uyennhi2019............................................................43*
  habongda2002............................................................58*
  DINHMINHSON............................................................06*
  thienduong01............................................................36*
  Namha21............................................................78** 58*
  Cauamhanoi............................................................73*
  TLong888............................................................01*
  vhg123............................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @happyday : Chốt 12 số có 43 thưởng 8333 xu.
  @binbinhn : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @Quyettien2008 : Chốt 9 số có 43 thưởng 11111 xu.
  @chuoi : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thichchotso : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/11 - - 23/11 -
  thichchotso56 57 59 91 92 93 94 95 96 97 99 01 02 03 04 05 06 07 09 2113 16 17 18 20 22 25 26 27 29 31 34 35 39 40 43 44 45 47 48
  TLong888.................00 01 02 10 11 13 14 15 23 32 36 43 45 47 55 56 62 64 68 86
  buihung88.................37 41 43 05 44 45 46 47 50 52 01 54 62 64 70 71
  happyday.................33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 47 49
  binbinhn.................20 21 22 25 26 28 29 30 31 34 35 37 38 39 40 43 44 46 47
  mo3cang.................23 25 27 28 29 40 42 43 45 47 48 49 50 52 53 55 57 58 59 60
  Mualarung2016.................04 05 22 25 27 31 34 37 38 40 43 45 47 54 70 74 81 84 99 21
  Thuminh.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  Quyettien2008.................39 93 11 34 43 48 84 89 98
  chuoi.................34 43 48 84 89 98 39 93 32 23 37 73 38 83 33 97 79 92 29
  danv411.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  soiroichot.................37 42 43 44 45 46 49 51 52 53 54 55 58 63 64 67 70 71 72 73
  songque38.................26 27 28 10 30 33 35 36 37 38 08 40 43 45 46 47 48 50 07 53
  TTPL7986.................00 03 06 09 14 16 19 21 23 24 26 30 33 34 36 41 43 44 46 49
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 02* 96* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* 20* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 18* 92* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 92* 41** thưởng 30000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 55* 92* thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 64* 35* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* 71* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41** 55* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 51* 41** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 02* 20* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 06*** 60* thưởng 24000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 06*** 02* thưởng 60000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 41** thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 -
  DamVinhHung34* 97*75* 48* 87*85*42*48*74*
  kocannoinhieu............06*91* 19*22**19*71*
  anhQuanday....................................06*76*06*** 02*
  TTPL7986....................................99*98*96*
  sohochaylam....................................86*45*41**
  soiroichot....................................86*40*55*
  quochuy92....................................99* 91*43*45**
  minhlonghn....................................76*74*71*
  chosau18h....................................06*76*71*
  hoanghonxanh................................................40*92* 41**
  thuhuyengirl................................................76*55* 92*
  locroitrungdau................................................45* 19*64* 35*
  muahe2019................................................74*51*
  babylove................................................40*05* 71*
  buihung88................................................61*05*
  chot10trung1................................................25*41** 55*
  nonanoni................................................43* 98*51* 41**
  Npt................................................98*05*
  Xyz18................................................00* 01*38*
  laoquai8866................................................09*02* 20*
  chutheanh................................................09*90*
  bachthu3nhay................................................61*06*** 60*
  NetCaFe................................................98*18*
  songque38................................................36* 98*92*
  DINHMINHSON................................................06*90*
  Uyennhi2019................................................43*51*
  Namha21................................................78** 58*01*
  TLong888................................................01*05*
  vhg123................................................76*38* 83*
  chutichhoidong............................................................02* 96*
  Hoalanrung............................................................71*
  tuankhang1980............................................................20* 02*
  bababyby............................................................96*
  ditimbachthu............................................................92*
  CatLinhHD............................................................51*
  mo3cang............................................................20*
  hatay88............................................................45**
  anquanhnam............................................................02*
  mytamido............................................................55*
  kyniemxua............................................................83*
  hauthuy29a............................................................38*
  lienquan2019............................................................92*
  thichchotso............................................................96*
  haiyen1295............................................................71*
  vungtroisohoc............................................................38* 83*
  NgocNgoc............................................................38* 83*
  vietkieudanhlo............................................................45**
  vuanh886............................................................96* 20*
  chuoi............................................................51*
  xosoxmien............................................................38* 83*
  emtapdanhlo............................................................64*
  happyday............................................................71*
  HoangMinhTu............................................................71*
  cuunon............................................................71*
  kemngot............................................................92*
  kiep_lo_de............................................................18* 92*
  anhnumberone............................................................55*
  HaiNam92............................................................51*
  Annhien............................................................96*
  NOT_GOOD............................................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 64 thưởng 5882 xu.
  @SoiLoto : Chốt 18 số có 64 thưởng 5555 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @soiroichot : Chốt 8 số có 64 thưởng 25000 xu.


  NICK- 23/11 - - 24/11 -
  soiroichot37 42 43 44 45 46 49 51 52 53 54 55 58 63 64 67 70 71 72 7307 61 64 65 06 66 70 71
  CatLinhHD.................48 49 60 61 62 64 66 67 70 71 73 75 76 79 91 93 94 97 98 99
  cutibatlo.................26 27 28 30 34 63 64 67 70 72 76 80 82 85 89 90 91 94 98 99
  luonluontop1.................52 53 55 58 59 61 62 64 67 68 69 70 71 73 76 77 78
  SoiLoto.................47 74 27 72 67 76 17 71 77 24 42 26 62 22 12 21 46 64
  vuanh886.................64 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 84 85 87 88
  Annhien.................40 04 41 14 42 24 43 34 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  ditimbachthu.................63 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 88 89 90 91 92 93
  langthangtimso.................06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 63 64 66 67 70 71 72 76
  minhdiep.................19 20 22 24 28 29 31 33 37 38 39 40 64 68 73 74 79 82 83 84
  tuandjgj.................57 60 61 62 63 64 66 69 70 71 75 80 81 90 91 96
  yeusohoc.................64 68 70 73 75 77 79 82 84 86 88 89 91 97 98 00 02 04 06 07
  zozozo.................43 44 48 60 61 63 01 64 68 70 71 73 74 78 80
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @timlo2nhay : trúng loto 54* 02* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68* 48* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97* 79* 25* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 97* 79* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 69* 37* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* 79* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* 69* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 97* 97* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* 05* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 57* 75* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @KSDgsvjhrfnyhg98 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* 36* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 48* 84* 69* thưởng 27000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 57* 75* thưởng 30000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* 48* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 90* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36* 02* thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 92** thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 61* thưởng 21000 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 -
  DamVinhHung34* 97*75* 48* 87*85*42*48*74*61*
  TTPL7986....................................99*98*96*97*
  sohochaylam....................................86*45*41**92**
  minhlonghn....................................76*74*71*69*
  soiroichot....................................86*40*55*05*
  chosau18h....................................06*76*71*69*
  muahe2019................................................74*51*48* 84* 69*
  Namha21................................................78** 58*01*57* 75*
  locroitrungdau................................................45* 19*64* 35*00*
  babylove................................................40*05* 71*05*
  nonanoni................................................43* 98*51* 41**05*
  buihung88................................................61*05*05* 48*
  Npt................................................98*05*35*
  chutheanh................................................09*90*90*
  thuhuyengirl................................................76*55* 92*25*
  Xyz18................................................00* 01*38*97*
  bachthu3nhay................................................61*06*** 60*05*
  songque38................................................36* 98*92*36* 02*
  DINHMINHSON................................................06*90*92**
  Uyennhi2019................................................43*51*37*
  vhg123................................................76*38* 83*02*
  tuankhang1980............................................................20* 02*54*
  ditimbachthu............................................................92*92**
  bababyby............................................................96*61*
  hauthuy29a............................................................38*36*
  anquanhnam............................................................02*02*
  hatay88............................................................45**54*
  NgocNgoc............................................................38* 83*81*
  vietkieudanhlo............................................................45**54*
  xosoxmien............................................................38* 83*02*
  HoangMinhTu............................................................71*00*
  vuanh886............................................................96* 20*69* 36*
  emtapdanhlo............................................................64*69*
  anhnumberone............................................................55*02*
  HaiNam92............................................................51*61*
  timlo2nhay........................................................................54* 02*
  tengteng........................................................................68* 48*
  HUYEN6879........................................................................97* 79* 25*
  Axz23........................................................................97* 79*
  minhdiep........................................................................69* 37*
  motobike........................................................................25*
  khongsothua........................................................................68*
  binbinhn........................................................................54* 79*
  danhnhothoi........................................................................48* 84*
  baoanhthu........................................................................02*
  giahuy912........................................................................48* 84*
  vinamilk........................................................................39*
  luonluontop1........................................................................00*
  quangninh279........................................................................68*
  quocanhht........................................................................92**
  tuandjgj........................................................................61*
  yeusohoc........................................................................61*
  zozozo........................................................................54*
  XS360........................................................................92**
  huyenhuyen........................................................................36*
  ptsmr........................................................................85*
  visaolaithe........................................................................37*
  bietphailamsaoday........................................................................02*
  niemvuisohoc........................................................................68*
  Ronaldo7........................................................................25* 69*
  giaosuxoay........................................................................32*
  MRNam86........................................................................05*
  hyvongwin........................................................................25*
  cutibatlo........................................................................00*
  Covid19........................................................................97*
  shopeone........................................................................92**
  DonaldTrump45........................................................................97* 97*
  toilatoi7x........................................................................36* 05*
  giacatgia........................................................................25*
  danhlolayvo........................................................................85*
  Mualarung2016........................................................................57* 75*
  alololo........................................................................00*
  hung83........................................................................79* 97*
  hoisohoc........................................................................79*
  girlcity........................................................................84*
  thienduong01........................................................................36*
  Thuminh........................................................................68*
  habongda2002........................................................................85*
  thanlo3388........................................................................00*
  adayroihihi........................................................................00*
  vaobothoi........................................................................92**
  HoangToan........................................................................08*
  KSDgsvjhrfnyhg98........................................................................32*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 10 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 11 số có 36 thưởng 9090 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : Chốt 8 số có 36 thưởng 12500 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 -
  SoiLoto47 74 27 72 67 76 17 71 77 24 42 26 62 22 12 21 46 6401 10 56 65 08 80 53 35 17 71 62 26 18 81 63 36 02 20 15 51
  NgocNgoc.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  Hoanglam2006.................02 07 34 36 37 43 64 90 93 98
  baoanhthu.................90 92 93 94 97 99 02 06 08 09 12 17 18 20 21 24 26 27 29 36
  tuankhang1980.................33 34 35 36 39 70 71 72 75 76 77
  thuyanh29.................72 50 47 74 45 41 76 36 30 78 27 25 79 21 18 16 81 15
  vinamilk.................58 56 76 53 49 80 48 40 39 81 38 36 83 35 31 84 30 29 85 26
  anhnumberone.................06 08 09 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 33 34 35 36
  vungtroisohoc.................24 25 31 33 34 36 39 42 43 45 49 51 52 54 59 61 63 66 72 75
  ElMariachi.................06 16 26 36 56 66 76 86
  AnBao.................72 56 55 73 54 52 74 47 46 76 44 42 40 77 37 36 82 34 32 84
  ductrinh.................26 30 31 32 36 37 41 42 44 49
  MRNam86.................02 04 06 07 09 13 15 16 18 19 20 25 28 31 33 34 36 37 39 40
  Xyz18.................33 34 35 36 37 38 43 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 63 64
  bachthu3nhay.................05 06 07 09 10 12 16 21 23 24 25 27 29 30 32 36 42 49 50 52
  danvietanhhung.................30 32 33 36 37 39 41 42 45 46 48 49 50 51 54 55 57 58 60 63
  giacatgia.................01 02 06 09 10 11 13 16 19 20 22 29 31 33 36 39 40 42 43 46
  quangninh279.................12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 26 27 29 32 33 35 36 38 41 42
  shopeone.................18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  XS360.................28 24 29 30 23 31 32 22 33 35 21 36 37 19 38 71 18 72 73 17
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : trúng loto 12* 54* 45* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 45* 54* 62* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 60* 46* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* 44* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 60* 46* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 42* 83* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 12* 44* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 44* 71* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 88** thưởng 18000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 63* 12* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* 54* thưởng 24000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 58* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 92** 96* thưởng 45000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 86* thưởng 24000 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 - - 26/11 -
  DamVinhHung34* 97*75* 48* 87*85*42*48*74*61*86*
  sohochaylam....................................86*45*41**92**92** 96*
  minhlonghn....................................76*74*71*69*12*
  chosau18h....................................06*76*71*69*46*
  muahe2019................................................74*51*48* 84* 69*71*
  babylove................................................40*05* 71*05*71*
  thuhuyengirl................................................76*55* 92*25*71* 54*
  nonanoni................................................43* 98*51* 41**05*15*
  buihung88................................................61*05*05* 48*54*
  Namha21................................................78** 58*01*57* 75*75*
  songque38................................................36* 98*92*36* 02*63*
  vhg123................................................76*38* 83*02*58*
  tuankhang1980............................................................20* 02*54*14*
  ditimbachthu............................................................92*92**12*
  hauthuy29a............................................................38*36*88**
  NgocNgoc............................................................38* 83*81*96*
  anquanhnam............................................................02*02*63* 12*
  emtapdanhlo............................................................64*69*44*
  anhnumberone............................................................55*02*46*
  HaiNam92............................................................51*61*12*
  minhdiep........................................................................69* 37*92**
  binbinhn........................................................................54* 79*14*
  timlo2nhay........................................................................54* 02*46*
  quangninh279........................................................................68*42*
  danhnhothoi........................................................................48* 84*46*
  huyenhuyen........................................................................36*45*
  visaolaithe........................................................................37*96*
  quocanhht........................................................................92**42*
  MRNam86........................................................................05*44*
  hyvongwin........................................................................25*88**
  yeusohoc........................................................................61*83*
  XS360........................................................................92**92**
  ptsmr........................................................................85*83*
  bietphailamsaoday........................................................................02*12*
  cutibatlo........................................................................00*12* 44*
  shopeone........................................................................92**71*
  DonaldTrump45........................................................................97* 97*12*
  alololo........................................................................00*14*
  HUYEN6879........................................................................97* 79* 25*60*
  hoisohoc........................................................................79*46*
  toilatoi7x........................................................................36* 05*86*
  girlcity........................................................................84*44* 71*
  Thuminh........................................................................68*56**
  habongda2002........................................................................85*58*
  thanlo3388........................................................................00*42*
  Axz23........................................................................97* 79*70*
  vaobothoi........................................................................92**96*
  dieuanh96....................................................................................12* 54* 45*
  AnBao....................................................................................45* 54* 62*
  lode2019....................................................................................92**
  kocannoinhieu....................................................................................96*
  loveyouloveyou....................................................................................86*
  baycaobayxa....................................................................................42*
  chutichhoidong....................................................................................14*
  numoneyee....................................................................................60* 46*
  thuyanh29....................................................................................96* 44*
  chot10trung1....................................................................................60* 46*
  chidanh1con....................................................................................92**
  anhQuanday....................................................................................96*
  tinhtuoisang....................................................................................86*
  mytamido....................................................................................92**
  saptrungtoroi....................................................................................44*
  antamwin....................................................................................62*
  hoahuong....................................................................................12*
  thichchotso....................................................................................15*
  happyday....................................................................................42*
  kyniemxua....................................................................................96*
  mrpts....................................................................................54*
  vungtroisohoc....................................................................................44*
  danvietanhhung....................................................................................88**
  kiep_lo_de....................................................................................86*
  kemngot....................................................................................83*
  chuoi....................................................................................12*
  Cauamhanoi....................................................................................96*
  Chetvidep6789....................................................................................08**
  Quyettien2008....................................................................................42* 83*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HaiNam92 : Chốt 8 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @happyday : Chốt 7 số có 71 thưởng 14285 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 17 số có 71 thưởng 5882 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : Chốt 19 số có 71 thưởng 10526 xu.


  NICK- 25/11 - - 26/11 -
  vungtroisohoc24 25 31 33 34 36 39 42 43 45 49 51 52 54 59 61 63 66 72 7581 79 78 73 72 71 82 70 62 61 55 54 53 52 51 50 45 87 42
  HaiNam92.................61 63 71 73 81 83 91 93
  happyday.................61 62 63 66 69 70 71
  binbinhn.................73 72 71 70 68 65 64 63 89 62 61 60 59 56 55 54 53 52 51 90
  chosau18h.................51 53 55 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 73 75 76 79
  chuoi.................23 32 37 73 78 87 28 82 16 61 11 66 12 21 26 62 67 76 17 71
  hauthuy29a.................10 01 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Mualarung2016.................00 01 04 05 09 12 27 28 40 49 51 70 71 78 82 83 85 87 88 94
  Thuminh.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  cuunon.................71 73 74 76 78 80 83 85 87 94 00 01 03 05 07 08 10 14 17 23
  lode2019.................24 25 26 34 35 41 66 69 70 71 75 78 79 80 84 87 88 89 96 97
  quocanhht.................71 72 73 74 76 78 80 81 83 85 87 89 90 91 92 94 96 98 99
  anquanhnam.................10 11 12 13 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71
  baycaobayxa.................70 71 72 73 75 79 80 82 89 90 91 93 97 98 99 00 02 06 07 08
  hoanghonxanh.................48 53 54 56 57 58 59 62 65 67 68 71 72 74 75 76 77 80 81 83
  locroitrungdau.................43 44 47 52 53 56 61 62 65 70 71 74 80 81 82 83 84 85 86 87
  loveyouloveyou.................95 82 81 80 73 71 37 36 35 34 31 98 28 26 19 18 17
  vietkieudanhlo.................60 61 62 65 67 70 71 74 76 79 80 83 85 88 89 92 94 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 67* 42* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 67* 19* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 19* 49* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* 49* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* 20* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 69*** thưởng 45000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 67* 19* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 69*** thưởng 27000 xu.
  @shopeone : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 69*** thưởng 27000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 98* 19* thưởng 24000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 69*** thưởng 36000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 05* 02* thưởng 36000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69*** thưởng 90000 xu.


  NICK- 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 -
  sohochaylam86*45*41**92**92** 96*05* 02*
  minhlonghn76*74*71*69*12*69***
  thuhuyengirl............76*55* 92*25*71* 54*98*
  nonanoni............43* 98*51* 41**05*15*67*
  tuankhang1980........................20* 02*54*14*98* 19*
  hauthuy29a........................38*36*88**95*
  NgocNgoc........................38* 83*81*96*67*
  anquanhnam........................02*02*63* 12*69***
  emtapdanhlo........................64*69*44*98*
  HaiNam92........................51*61*12*52*
  minhdiep....................................69* 37*92**73*
  timlo2nhay....................................54* 02*46*67*
  danhnhothoi....................................48* 84*46*73*
  visaolaithe....................................37*96*95*
  ptsmr....................................85*83*69***
  quocanhht....................................92**42*85*
  yeusohoc....................................61*83*98*
  cutibatlo....................................00*12* 44*67* 19*
  hoisohoc....................................79*46*69***
  shopeone....................................92**71*52*
  toilatoi7x....................................36* 05*86*69***
  habongda2002....................................85*58*85*
  Axz23....................................97* 79*70*67*
  vaobothoi....................................92**96*95*
  lode2019................................................92**42*
  kocannoinhieu................................................96*42*
  chutichhoidong................................................14*05*
  thuyanh29................................................96* 44*67*
  baycaobayxa................................................42*02*
  anhQuanday................................................96*02* 20*
  dieuanh96................................................12* 54* 45*19*
  AnBao................................................45* 54* 62*67*
  antamwin................................................62*86*
  hoahuong................................................12*19*
  kiep_lo_de................................................86*85*
  TTPL7986............................................................42*
  locroitrungdau............................................................67* 42*
  khongsothua............................................................20* 02*
  baoanhthu............................................................20*
  Npt............................................................81*
  bababyby............................................................67* 19*
  langthangtimso............................................................95*
  Xyz18............................................................13*
  niemvuisohoc............................................................05*
  tengteng............................................................33*
  chutheanh............................................................56*
  luonluontop1............................................................67*
  bachthu3nhay............................................................42*
  danhlolayvo............................................................98*
  lienquan2019............................................................95*
  soiroichot............................................................95*
  quochuy92............................................................98*
  Uyennhi2019............................................................19*
  Mualarung2016............................................................19* 49*
  xosoxmien............................................................05*
  thienduong01............................................................73*
  adayroihihi............................................................05*
  TLong888............................................................56*
  lodelk............................................................26* 49*
  chinh1689482997............................................................20*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 15 số có 26 thưởng 6666 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 26 thưởng 6250 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 12 số có 26 thưởng 8333 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 16 số có 26 thưởng 12500 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 26 thưởng 10526 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 26 thưởng 10000 xu.


  NICK- 26/11 - - 27/11 -
  happyday61 62 63 66 69 70 7155 53 50 48 46 91 44 43 41 39 37 93 35 34 28 26
  binbinhn73 72 71 70 68 65 64 63 89 62 61 60 59 56 55 54 53 52 51 9020 21 25 26 27 28 30 37 39 49 52 57 62 67 70 71 72 73 75 76
  Thuminh01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 9102 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  quocanhht71 72 73 74 76 78 80 81 83 85 87 89 90 91 92 94 96 98 9953 50 48 86 44 42 41 40 39 87 35 33 32 31 26 24 88 23 22 20
  Xyz18.................02 04 06 08 11 13 15 17 20 22 24 26 31 33 35 39 40 42 44 48
  AnBao.................25 26 27 81 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 98 99
  ditimbachthu.................12 13 14 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 36 37 38 42
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  chutheanh.................26 62 12 21 56 65 14 41 64 46
  danhlolayvo.................10 11 15 16 19 20 21 25 26 29 70 71 75 76 79 80 81 85 86 89
  minhlonghn.................09 10 16 20 25 26 29 34 35 36 38 39 43 45 52 53 54 56 57 61
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  nonanoni.................02 03 07 08 12 13 16 17 19 22 25 26 28 35 37
  saptrungtoroi.................94 95 98 99 04 09 16 19 25 26 29 34 35 36 39 40 43 44 45
  toilatoi7x.................01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 16 17 19 20 21 23 25 26 28 29
  thienduong01.................88 00 04 05 06 08 10 14 15 16 18 20 24 25 26 28
  thuhuyengirl.................12 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Uyennhi2019.................13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 37
  visaolaithe.................91 92 95 00 01 04 07 08 09 10 13 16 17 18 19 22 25 26
  xosoxmien.................92 93 94 95 96 97 98 99 00 03 08 09 12 17 18 19 21 26 27 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 09* 16* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 67* 47* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 64** 06* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @Giacatdu88 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 25* 30* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 06* 06* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 33* 92* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 44* 99* thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96** thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64** thưởng 24000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64** thưởng 40000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96** thưởng 40000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 64** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 33* 44* thưởng 50000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64** thưởng 30000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 64** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 92* thưởng 18000 xu.


  NICK- 23/11 - - 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 -
  nonanoni43* 98*51* 41**05*15*67*92*
  anquanhnam............02*02*63* 12*69***33* 44*
  tuankhang1980............20* 02*54*14*98* 19*64**
  hauthuy29a............38*36*88**95*96**
  NgocNgoc............38* 83*81*96*67*92*
  HaiNam92............51*61*12*52*64**
  minhdiep........................69* 37*92**73*59*
  danhnhothoi........................48* 84*46*73*64**
  visaolaithe........................37*96*95*16*
  yeusohoc........................61*83*98*77*
  ptsmr........................85*83*69***64**
  cutibatlo........................00*12* 44*67* 19*96**
  hoisohoc........................79*46*69***64**
  kocannoinhieu....................................96*42*44* 99*
  thuyanh29....................................96* 44*67*96**
  chutichhoidong....................................14*05*06*
  anhQuanday....................................96*02* 20*84*
  antamwin....................................62*86*92*
  AnBao....................................45* 54* 62*67*06*
  danhlolayvo................................................98*25* 30*
  langthangtimso................................................95*06* 06*
  Npt................................................81*90*
  chutheanh................................................56*33* 92*
  lienquan2019................................................95*33*
  niemvuisohoc................................................05*84*
  luonluontop1................................................67*42*
  bachthu3nhay................................................42*42*
  Mualarung2016................................................19* 49*57*
  quochuy92................................................98*33*
  adayroihihi................................................05*06*
  lodelk................................................26* 49*25*
  muahe2019............................................................47*
  DamVinhHung............................................................09* 16*
  motobike............................................................47*
  babylove............................................................67* 47*
  loveyouloveyou............................................................47*
  XS360............................................................09*
  giaosuxoay............................................................64**
  hyvongwin............................................................64**
  vinamilk............................................................96**
  Hoalanrung............................................................06*
  chidanh1con............................................................06*
  mytamido............................................................09*
  DINHMINHSON............................................................96**
  Covid19............................................................77*
  DonaldTrump45............................................................55*
  hatay88............................................................64** 06*
  Ronaldo7............................................................11*
  girlcity............................................................06*
  thichchotso............................................................64**
  SoiLoto............................................................96**
  happyday............................................................06*
  zozozo............................................................99* 44*
  HoangMinhTu............................................................96**
  vuanh886............................................................96**
  vungtroisohoc............................................................06*
  kemngot............................................................59*
  ViettelDaily............................................................67*
  danvietanhhung............................................................84*
  chuoi............................................................23*
  giacatgia............................................................77*
  haiyen1295............................................................42*
  Hoanglam2006............................................................42*
  NetCaFe............................................................06*
  cuunon............................................................77*
  danv411............................................................30*
  anhnumberone............................................................92*
  giangmobile............................................................96**
  Giacatdu88............................................................92*
  Annhien............................................................96**
  HOANG YEN............................................................70*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Annhien : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 12 số có 64 thưởng 8333 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.


  NICK- 28/11 -
  Annhien14 41 19 91 96 69 64 46 49 94 45 54 09 90 40 04 00 55 50 05
  Hoanglam200623 28 37 46 48 63 64 70 80 87 90 93 94 96 98
  soiroichot29 32 39 41 44 45 46 47 48 50 54 62 64 69 71 72 74 80 81 82
  CatLinhHD24 25 26 27 34 60 62 64 66 70 72 75 77 80 82 84 86 90 95 97
  loveyouloveyou43 46 49 53 59 61 62 64 67 68 70 71 73 76
  TLong88860 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  alololo56 59 62 63 64 65 68 69 71 72 73 74 77 78 80 81 82 83 86 87
  DamVinhHung00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 46 64 15 51 98
  dieuanh9624 25 27 28 29 41 42 43 44 45 47 48 49 61 62 63 64 65 67 68
  haiyen129533 63 31 64 30 67 29 28 71 27 72 26 73 24 74
  Hoalanrung37 38 39 41 46 48 51 56 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71
  hoisohoc63 64 66 67 68 69 80 81 82 84 85 86 87 88 89 00
  hung8353 54 55 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 71 75 76 80 81 82 84
  hyvongwin59 55 60 53 62 51 50 64 48 66 46 68 42 69 40 71 37 35 73 32
  kyniemxua62 61 63 60 64 54 65 53 66 50 45 67
  ptsmr60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này