PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 84* 43* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 84* 48** thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48** 84* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @kovachin : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 48** thưởng 30000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 77** thưởng 24000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 71** thưởng 50000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 77** thưởng 36000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 84* thưởng 30000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 71** thưởng 36000 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 -
  bababyby79* 04*76*67* 84**73*42*77**
  HUYEN687971* 29*86*12*68*88*84*
  mamalanlan91**65*90*91*71*71**
  cuunon............76*36*68*04* 40*71**
  Cauamhanoi............40*89*04* 21*99*02*
  tengteng........................15***37*22*77**
  chosau18h........................89*69*02*72*
  motobike....................................19*63* 02*25*
  shopeone....................................92* 91*88* 33*48**
  HoangMinhTu....................................24*42* 33*14*
  NgocNgoc....................................68*88*03*
  Thuminh....................................91* 19*38** 71*71**
  XS360....................................73*25*82*
  giaosuxoay....................................21*22*14*
  danhnhothoi....................................46*63*48**
  vietkieudanhlo....................................19* 91*42*86*
  quochuy92....................................76***96*43*
  mytamido....................................19* 91*21*19**
  vaobothoi................................................25*84* 43*
  kocannoinhieu................................................04* 40*71**
  hauthuy29a................................................88*14*
  timlo2nhay................................................63* 38**74*
  bietphailamsaoday................................................88* 33*84* 48**
  danhlolayvo................................................42*98*
  locroitrungdau................................................22*84*
  yeusohoc................................................41*48** 84*
  chot10trung1................................................96*71**
  kovachin................................................38**72*
  cutibatlo............................................................86*
  ditimbachthu............................................................19**
  hoanghonxanh............................................................98*
  MRNam86............................................................98*
  xosoxmien............................................................19**
  lode2019............................................................19**
  thienduong01............................................................71**
  minhlonghn............................................................86*
  TLong888............................................................93*
  NetCaFe............................................................59*
  Cucvang............................................................48**
  giangmobile............................................................14*
  anhnumberone............................................................02*
  ductrinh............................................................93*
  thanlo3388............................................................59*
  danv411............................................................23*
  HaiNam92............................................................74*
  girlcity............................................................29*
  TTPL7986............................................................84* 48**
  dongkhanh1994............................................................86*
  muahe2019............................................................84* 48**
  quangninh279............................................................25*
  baycaobayxa............................................................48** 84*
  toilatoi7x............................................................02*
  xauzai88............................................................86*
  TIMLUCBINH123............................................................86*
  gacon123678............................................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 15 số có 48 thưởng 6666 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 16 số có 48 thưởng 6250 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 48 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 -
  hauthuy29a40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 5908 80 81 18 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98 49
  vhg123.................02 04 08 09 15 18 19 20 23 26 27 35 36 39 44 46 48 52 54 55
  giahuy912.................68 67 66 79 65 64 84 63 62 88 61 60 90 57 51 48 91 42 39 92
  giangmobile.................37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52
  chuoi.................48 84 89 98 18 81 78 87 16 61 12 21 15 51 30 03 17 71
  NgocNgoc.................00 02 12 16 19 20 28 30 37 39 43 46 48 49 50 52 53 55 58 89
  chinh1689482997.................10 22 34 58 70 82 94 84 48 68 86 28 82 24 42 52
  Covid19.................38 39 44 46 47 48 49 53 55 56 57 58 62 64 65 66 67 73 74 75
  danhnhothoi.................23 24 26 27 28 31 33 34 36 37 38 40 42 43 44 46 47 48
  hyvongwin.................57 56 69 55 54 70 53 52 71 51 50 72 49 48 41 73 39 38 74 31
  numoneyee.................04 08 11 12 13 14 17 19 21 26 28 31 39 40 41 44 46 48 49 58
  zozozo.................17 19 28 29 37 38 39 40 41 44 46 47 48 57 59 64 68 69 71 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : trúng loto 00* 11** thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 68* 09* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 73** 37* thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* 46* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @nguoichoilo138 : trúng loto 00* 78* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 37* 60* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @rongphuongbac886 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 73** 37* thưởng 36000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 37* 73** thưởng 36000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 73** thưởng 70000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 09* thưởng 21000 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 -
  HUYEN687971* 29*86*12*68*88*84*73**
  mamalanlan91**65*90*91*71*71**09*
  shopeone....................................92* 91*88* 33*48**73** 37*
  NgocNgoc....................................68*88*03*37* 73**
  vietkieudanhlo....................................19* 91*42*86*37*
  kocannoinhieu................................................04* 40*71**68*
  bietphailamsaoday................................................88* 33*84* 48**12*
  timlo2nhay................................................63* 38**74*46*
  danhlolayvo................................................42*98*46*
  ditimbachthu............................................................19**04*
  MRNam86............................................................98*39*
  TLong888............................................................93*11**
  xosoxmien............................................................19**12*
  NetCaFe............................................................59*94*
  anhnumberone............................................................02*12*
  TTPL7986............................................................84* 48**68*
  ductrinh............................................................93*49*
  girlcity............................................................29*46*
  hoisohoc........................................................................00* 11**
  bachthu3nhay........................................................................68* 09*
  nonanoni........................................................................09*
  thuyanh29........................................................................73** 37*
  Hoanglam2006........................................................................04*
  chutichhoidong........................................................................46*
  anquanhnam........................................................................73**
  minhdiep........................................................................25*
  saptrungtoroi........................................................................12*
  thuhuyengirl........................................................................46*
  CatLinhHD........................................................................12*
  Uyennhi2019........................................................................35*
  anhQuanday........................................................................60*
  babylove........................................................................46*
  Xyz18........................................................................00*
  chuoi........................................................................18*
  zozozo........................................................................00*
  minhquang2016........................................................................68*
  ptsmr........................................................................39*
  Npt........................................................................35*
  niemvuisohoc........................................................................20*
  kiep_lo_de........................................................................25*
  Ronaldo7........................................................................25* 46*
  binbinhn........................................................................46*
  nguoichoilo138........................................................................00* 78*
  soiroichot........................................................................37* 60*
  lienquan2019........................................................................00*
  khongsothua........................................................................20*
  DonaldTrump45........................................................................18*
  rongphuongbac886........................................................................72*
  hungzit76........................................................................08*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 94 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 6 số có 94 thưởng 16666 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 94 thưởng 7142 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 13 số có 94 thưởng 7692 xu.
  @alololo : Chốt 6 số có 94 thưởng 16666 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 7 số có 94 thưởng 14285 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 14 số có 94 thưởng 7142 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 17 số có 94 thưởng 5882 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 14 số có 94 thưởng 7142 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 94 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 94 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/10 - - 11/10 -
  NgocNgoc00 02 12 16 19 20 28 30 37 39 43 46 48 49 50 52 53 55 58 8916 20 28 57 58 82 83 89 91 98 21 27 31 38 43 46 68 85 86 94
  hyvongwin57 56 69 55 54 70 53 52 71 51 50 72 49 48 41 73 39 38 74 3167 68 72 74 75 76 77 82 84 85 86 92 94 95 02 04 08 12 17 18
  thuhuyengirl.................68 69 70 71 73 76 77 78 91 94 95 96 98 99
  vuanh886.................93 94 95 96 97 99
  luonluontop1.................19 20 23 24 75 76 78 79 80 84 86 87 88 89 93 94 96 97 99
  baoanhthu.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
  haiyen1295.................80 81 84 85 87 88 89 91 93 94 97 98 99
  alololo.................73 82 84 91 93 94
  chot10trung1.................88 89 90 91 93 94 96
  kocannoinhieu.................79 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 94 95 97 98 00 01 03 04 06
  lienquan2019.................55 56 60 62 64 65 66 70 72 74 75 76 80 82 84 85 86 90 92 94
  nonanoni.................58 59 61 66 67 68 71 76 77 78 81 86 87 88 90 91 92 93 94 95
  thienduong01.................83 84 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98 03 04 05 07 08 13 14 16
  vungtroisohoc.................77 78 79 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kiep_lo_de.................42 76 94 78 57 03 52 15 34 86 25 31 01 16 38 97 05
  antamwin.................85 87 89 90 94 98 00 02 03 05 07 09 12 14 18 20 21 23 25 27
  dieuanh96.................68 69 71 76 77 79 80 85 86 89 94 95 96 99
  ditimbachthu.................15 16 19 21 23 24 25 73 74 76 79 81 82 83 85 87 89 91 92 94
  dongkhanh1994.................09 17 98 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96
  giacatgia.................73 74 75 77 83 84 85 87 93 94 95 97 03 04 05 07 13 14 15 17
  langthangtimso.................92 93 94 96 01 02 03 05 06 10 12 14 20 21 23 24 29 30 32
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  thuyanh29.................24 25 28 30 33 34 61 64 65 67 70 73 74 76 83 85 88 91 94 97
  vaobothoi.................82 85 90 92 94 95 00 01 03 04 05 06 08 09 10 12 14 15 21 22
  xauzai88.................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 09 90 18 81 27 72 36 63 44 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : trúng loto 71** 84* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 71** 33* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96** 84* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 12* 71** thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38* 20* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 33* 71** thưởng 9000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @P666 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @rongphuongbac886 : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 04* thưởng 25000 xu.


  NICK- 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 -
  shopeone92* 91*88* 33*48**73** 37*04*
  kocannoinhieu............04* 40*71**68*95*
  bietphailamsaoday............88* 33*84* 48**12*95*
  danhlolayvo............42*98*46*42*
  ditimbachthu........................19**04*12*
  anhnumberone........................02*12*20*
  TLong888........................93*11**28*
  xosoxmien........................19**12*38*
  ductrinh........................93*49*76*
  TTPL7986........................84* 48**68*95*
  girlcity........................29*46*14*
  thuyanh29....................................73** 37*31*
  anquanhnam....................................73**40*
  anhQuanday....................................60*04* 40*
  babylove....................................46*05*
  thuhuyengirl....................................46*84*
  zozozo....................................00*38*
  bachthu3nhay....................................68* 09*05*
  ptsmr....................................39*31*
  niemvuisohoc....................................20*71**
  rongphuongbac886....................................72*03*
  hungzit76....................................08*05*
  chosau18h................................................71** 84*
  cutibatlo................................................76*
  HoangMinhTu................................................84*
  ViettelDaily................................................33*
  chutheanh................................................95*
  mrpts................................................12*
  danhnhothoi................................................04* 40*
  tengteng................................................71** 33*
  mo3cang................................................42*
  Covid19................................................96** 84*
  HaiNam92................................................14*
  Cauamhanoi................................................12* 71**
  huyenhuyen................................................95*
  Cucvang................................................95*
  thienduong01................................................10**
  quochuy92................................................38* 20*
  adayroihihi................................................40*
  baoanhthu................................................05*
  danv411................................................10**
  vuanh886................................................96**
  yeusohoc................................................14*
  giahuy912................................................95*
  hung83................................................38*
  alololo................................................42*
  chidanh1con................................................42*
  dieuanh96................................................84*
  chot10trung1................................................40*
  bacang................................................18*
  antamwin................................................96**
  kovachin................................................28*
  lodelk................................................18*
  hatay88................................................84*
  happyday................................................96**
  tuankhang1980................................................31*
  sohochaylam................................................42*
  vungtroisohoc................................................33* 71**
  gacon123678................................................65**
  P666................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 6 số có 18 thưởng 16666 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 11 số có 18 thưởng 9090 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 12 số có 18 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 15000 xu.


  NICK- 10/10 - - 11/10 - - 12/10 -
  NgocNgoc00 02 12 16 19 20 28 30 37 39 43 46 48 49 50 52 53 55 58 8916 20 28 57 58 82 83 89 91 98 21 27 31 38 43 46 68 85 86 9407 08 10 17 34 38 52 70 74 77 00 02 04 12 18 30 37 54 58 72
  kocannoinhieu.................79 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 94 95 97 98 00 01 03 04 0628 29 30 19 31 32 33 34 35 18 36 37 38 39 13 40 41 43 48 11
  lienquan2019.................55 56 60 62 64 65 66 70 72 74 75 76 80 82 84 85 86 90 92 9410 12 13 14 18 19 21 22 23 73 74 76 77 78 81 82 83 85 86 87
  chot10trung1.................88 89 90 91 93 94 9603 06 09 10 18 19 20 24 27 28 29 30
  chuoi..................................43 34 13 31 36 63 68 86 18 81 89 98 39 93 19 91 14 41 48 84
  vhg123..................................02 03 07 08 09 10 12 15 18 19 21 23 24 28 20 32 35 36 37 39
  visaolaithe..................................07 08 09 10 12 13 16 17 18 21 22 25
  CatLinhHD..................................06 11 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 34
  emtapdanhlo..................................03 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 49 70 71 72 73 75 76
  locroitrungdau..................................71 72 75 76 77 80 81 84 90 94 02 03 04 08 09 11 12 13 17 18
  NetCaFe..................................07 08 33 61 62 71 83 88 89 99 14 18 27 29 32 47 50 78 79 92
  sohochaylam..................................18 19 23 25 26 27 28 31 34 35 36 37 41 43 44 45 46 53 54 55
  N_A_T..................................03 09 10 12 14 15 16 18 19 30 36 37 38 50 52 58 59 70 74 79
  happyday..................................17 18 19 20 23 24 25 26 27 69 71 72 73 79 81 82 89 90 91 93
  tuandjgj..................................00 01 07 09 10 16 18 19 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  anhnumberone..................................06 07 09 10 15 16 18 19 20 00 25 28 29 36 38 39 45 46 48 50
  buihung88..................................04 05 06 07 08 09 11 13 14 00 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
  Cauamhanoi..................................16 17 18 20 24 25
  bacang..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  chutichhoidong..................................12 13 14 15 16 17 18 32 58 62 63 64 65 66 67 68 92 93 94 95
  bababyby..................................97 98 99 04 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
  HaiNam92..................................07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 39 41 43 44 45 46 47 48 90
  huyenhuyen..................................06 08 09 14 16 18 20 23 24 25 26 27 29 32 79 80 81 83 84 87
  kyniemxua..................................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  tinhtuoisang..................................09 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
  TTPL7986..................................04 08 12 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26 78 80 81 82 83 84 85
  vietkieudanhlo..................................00 02 04 06 07 08 10 12 14 16 17 18 20 22 24 66 67 68
  vinamilk..................................06 08 09 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30
  XS360..................................01 03 06 09 11 13 18 19 21 27 28 29 31 33 36 37 38 39 46 47
  yeusohoc..................................03 04 05 06 09 12 13 14 00 15 18 19 21 22 23 24 27 28 30 31
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (12/10/2020 at 19:55:48)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : trúng loto 95* 89* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20* 30* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 22* 30* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 95* 61* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20* 14* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 60* 61* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 60* 84* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 20* 95* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 22* 14* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @nguoichoilo138 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60* 20* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoxs : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 87* 78* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 78* 87* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* 16* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 38** 22* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 20* 02* 22* thưởng 27000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @rongphuongbac886 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* 60* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 24* 14* thưởng 36000 xu.


  NICK- 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 -
  shopeone92* 91*88* 33*48**73** 37*04*24* 14*
  bietphailamsaoday............88* 33*84* 48**12*95*22*
  anhnumberone........................02*12*20*04*
  xosoxmien........................19**12*38*38**
  ductrinh........................93*49*76*16*
  girlcity........................29*46*14*14* 60*
  anquanhnam....................................73**40*20* 02* 22*
  zozozo....................................00*38*38**
  niemvuisohoc....................................20*71**04*
  rongphuongbac886....................................72*03*63*
  hungzit76....................................08*05*23*
  danv411................................................10**87* 78*
  cutibatlo................................................76*95*
  mrpts................................................12*87*
  tengteng................................................71** 33*84*
  ViettelDaily................................................33*63*
  Covid19................................................96** 84*89*
  mo3cang................................................42*95*
  giahuy912................................................95*60*
  bacang................................................18*16* 61*
  antamwin................................................96**24*
  lodelk................................................18*78* 87*
  baoanhthu................................................05*84* 16*
  hung83................................................38*61*
  chot10trung1................................................40*38** 22*
  sohochaylam................................................42*24*
  happyday................................................96**61* 16*
  vungtroisohoc................................................33* 71**63*
  MRNam86............................................................95* 89*
  hyvongwin............................................................20* 30*
  motobike............................................................20*
  nonanoni............................................................38**
  Hoanglam2006............................................................04*
  mamalanlan............................................................22* 30*
  kemngot............................................................89*
  hauthuy29a............................................................95* 61*
  timlo2nhay............................................................84*
  NgocNgoc............................................................16*
  chuoi............................................................16* 61*
  tuandjgj............................................................20* 14*
  NetCaFe............................................................89*
  CatLinhHD............................................................60* 61*
  vhg123............................................................81*
  numoneyee............................................................60* 84*
  songque38............................................................22*
  lode2019............................................................20* 95*
  quocanhht............................................................04*
  giaosuxoay............................................................04*
  minhlonghn............................................................16*
  Ronaldo7............................................................24*
  giacatgia............................................................89*
  tinhtuoisang............................................................16*
  toilatoi7x............................................................60*
  langthangtimso............................................................20*
  soiroichot............................................................24*
  mytamido............................................................22* 14*
  quangninh279............................................................22*
  thichchotso............................................................84*
  nguoichoilo138............................................................22*
  khongsothua............................................................95*
  buihung88............................................................60* 20*
  hoahuong............................................................02* 20*
  lienquan2019............................................................63*
  muahe2019............................................................84*
  vinamilk............................................................63*
  danvietanhhung............................................................51*
  SoiLoxs............................................................94*
  xoay............................................................23*
  Tuyennamdinh118847............................................................22*
  chinh1689482997............................................................78*
  Annhien............................................................51*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @Annhien : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 14 số có 66 thưởng 7142 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 8 số có 66 thưởng 25000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 66 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 66 thưởng 15000 xu.


  NICK- 11/10 - - 12/10 - - 13/10 -
  lienquan201955 56 60 62 64 65 66 70 72 74 75 76 80 82 84 85 86 90 92 9410 12 13 14 18 19 21 22 23 73 74 76 77 78 81 82 83 85 86 8751 63 50 47 66 43 69 42 41 70 39 72 36 33 79 32 81 29 27 83
  NetCaFe.................07 08 33 61 62 71 83 88 89 99 14 18 27 29 32 47 50 78 79 9202 11 17 20 26 28 37 66 71 82 22 39 67 73 77 79 84 87 93 97
  locroitrungdau.................71 72 75 76 77 80 81 84 90 94 02 03 04 08 09 11 12 13 17 1850 53 56 57 62 63 65 66
  HaiNam92.................07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 39 41 43 44 45 46 47 48 9060 61 62 63 65 66 67 69 71 74 76 79 81 84 89 90 92 93 94 96
  thienduong01..................................54 57 59 60 66 67 69 75 76 77
  giahuy912..................................65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 82 90 91 92 00 01 02 10 11 12
  quangninh279..................................39 40 45 47 48 50 55 57 60 65 66 67 70 75 77 80
  Annhien..................................11 66 16 61 55 00 50 05 13 31 36 63 68 86 18 81
  anhQuanday..................................66 62 61 75 57 52 51 78 50 48 43 42 81 41 39 34 82 32 31 29
  thichchotso..................................68 77 67 66 64 78 63 61 39 37 81 36 34 32 82 31 30 19 84 18
  baycaobayxa..................................73 72 71 74 66 65 64 75 63 62 61 81 56 55 54 53 82 52 46 45
  giaosuxoay..................................61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78
  mrpts..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  ptsmr..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 54 45 09 90 59 95 04 40 05 50
  shopeone..................................83 80 79 85 78 76 75 86 73 70 69 88 68 66 65 63 89 60 59 58
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 26** 62** thưởng 20000 xu.
  @Songlucnuihuyen : trúng loto 26** 62** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 62** 96* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 76* 42* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @betuntun : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 95* 35* thưởng 20000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 26** thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 96* 35* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 19* 91* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* 04* thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 42* 16** thưởng 63000 xu.


  NICK- 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 -
  shopeone92* 91*88* 33*48**73** 37*04*24* 14*42* 16**
  xosoxmien........................19**12*38*38**42*
  anquanhnam....................................73**40*20* 02* 22*17*
  hungzit76....................................08*05*23*04*
  cutibatlo................................................76*95*19* 91*
  tengteng................................................71** 33*84*96* 04*
  antamwin................................................96**24*05*
  bacang................................................18*16* 61*60*
  lodelk................................................18*78* 87*03*
  hung83................................................38*61*04*
  chot10trung1................................................40*38** 22*91*
  baoanhthu................................................05*84* 16*14*
  vungtroisohoc................................................33* 71**63*62**
  toilatoi7x............................................................60*95* 35*
  nonanoni............................................................38**38*
  motobike............................................................20*16**
  mamalanlan............................................................22* 30*14*
  NgocNgoc............................................................16*09*
  chuoi............................................................16* 61*13*
  tuandjgj............................................................20* 14*91* 19*
  CatLinhHD............................................................60* 61*05*
  NetCaFe............................................................89*26**
  numoneyee............................................................60* 84*17*
  quocanhht............................................................04*14*
  giaosuxoay............................................................04*95*
  langthangtimso............................................................20*96*
  minhlonghn............................................................16*04*
  hyvongwin............................................................20* 30*16**
  giacatgia............................................................89*82*
  quangninh279............................................................22*82*
  buihung88............................................................60* 20*96* 35*
  danvietanhhung............................................................51*76*
  Tuyennamdinh118847............................................................22*09*
  ptsmr........................................................................26** 62**
  Songlucnuihuyen........................................................................26** 62**
  kocannoinhieu........................................................................60*
  thuyanh29........................................................................04*
  ditimbachthu........................................................................62**
  HUYEN6879........................................................................38*
  minhdiep........................................................................96*
  chosau18h........................................................................04*
  anhQuanday........................................................................35*
  vaobothoi........................................................................19*
  Cauamhanoi........................................................................62**
  HoangMinhTu........................................................................17*
  danhnhothoi........................................................................62**
  vietkieudanhlo........................................................................62** 96*
  haiyen1295........................................................................76* 42*
  minhquang2016........................................................................14*
  Thuminh........................................................................19* 91*
  bachthu3nhay........................................................................19*
  quochuy92........................................................................42*
  dongkhanh1994........................................................................76*
  Npt........................................................................35*
  cuunon........................................................................95*
  adayroihihi........................................................................16**
  dieuanh96........................................................................05*
  Hoalanrung........................................................................60*
  huyenhuyen........................................................................95*
  N_A_T........................................................................19* 91*
  alololo........................................................................17*
  giangmobile........................................................................04*
  tuankhang1980........................................................................95*
  gacon123678........................................................................76*
  betuntun........................................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tinhtuoisang : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : Chốt 2 số có 16 thưởng 50000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @quocanhht : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 19 số có 16 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 16 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/10 - - 13/10 - - 14/10 -
  NetCaFe07 08 33 61 62 71 83 88 89 99 14 18 27 29 32 47 50 78 79 9202 11 17 20 26 28 37 66 71 82 22 39 67 73 77 79 84 87 93 9707 08 12 16 19 21 28 70 80 82 05 09 25 26 30 32 50 52 62 90
  giahuy912.................65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 82 90 91 92 00 01 02 10 11 1208 10 11 13 15 16 17 20 22 24 65 66 68 80 83 84 86 88 89 92
  Annhien.................11 66 16 61 55 00 50 05 13 31 36 63 68 86 18 8111 66 16 61 12 21 17 71 26 62 67 76 14 41 46 64 96 69 19 91
  giaosuxoay.................61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 7891 96 97 99 00 01 06 07 08 09 10 11 15 16 17 19 20 21 24
  tinhtuoisang..................................07 12 13 15 16 17 19 21 22 23
  alololo..................................08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
  anhnumberone..................................15 16 19 21 24 25 29 31 66 69 74 75 76 79 81 84 85 86 89 91
  dieuanh96..................................13 14 15 16 17 18 19 22 24 32 34 42 44 50 51 52 53 54 55 56
  giacatgia..................................00 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 19 22 23 24 64 68 69 70 71
  kyniemxua..................................92 93 95 96 97 98 99 10 11 13 14 15 16 17 18 19 31 32 33 34
  Thuminh..................................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  yeusohoc..................................02 04 05 06 07 12 14 15 16 20 21 22 23 24 25 75 76 77 78 79
  mamalanlan..................................66 16
  ViettelDaily..................................61 34 32 63 31 67 30 68 27 25 69 23 70 22 72 21 18 76 16 77
  bietphailamsaoday..................................82 83 84 86 89 90 91 92 93 94 96 99 10 11 12 13 14 16 19 20
  lode2019..................................13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  MRNam86..................................92 94 95 96 97 98 01 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22
  muahe2019..................................64 27 65 26 21 66 19 67 18 17 68 16 69
  quocanhht..................................03 05 12 14 15 16 19 21 23 24
  tengteng..................................72 73 74 79 81 82 83 88 89 90 91 92 97 98 01 07 09 10 15 16
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34** 05* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 67* 85* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* 22* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* 67* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 51* 12** thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34** thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79** thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @motobike : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 18* 57* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 51* 15* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* 05* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 51* 15* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 -
  xosoxmien19**12*38*38**42*33*
  anquanhnam............73**40*20* 02* 22*17*02*
  bacang........................18*16* 61*60*80*
  baoanhthu........................05*84* 16*14*51*
  chot10trung1........................40*38** 22*91*67*
  motobike....................................20*16**67*
  mamalanlan....................................22* 30*14*18* 57*
  tuandjgj....................................20* 14*91* 19*51* 15*
  CatLinhHD....................................60* 61*05*50* 05*
  giaosuxoay....................................04*95*51* 15*
  giacatgia....................................89*82*12**
  buihung88....................................60* 20*96* 35*00*
  danvietanhhung....................................51*76*12**
  Tuyennamdinh118847....................................22*09*29*
  HUYEN6879................................................38*00*
  ditimbachthu................................................62**60*
  bachthu3nhay................................................19*50* 05*
  Cauamhanoi................................................62**60*
  quochuy92................................................42*51* 15*
  vietkieudanhlo................................................62** 96*34**
  haiyen1295................................................76* 42*79**
  minhquang2016................................................14*02*
  Npt................................................35*47*
  dieuanh96................................................05*40*
  cuunon................................................95*79**
  adayroihihi................................................16**00*
  alololo................................................17*02*
  tuankhang1980................................................95*22*
  giangmobile................................................04*12**
  gacon123678................................................76*40*
  Uyennhi2019............................................................34** 05*
  danhlolayvo............................................................51* 15*
  Hoanglam2006............................................................26*
  timlo2nhay............................................................79**
  anhnumberone............................................................02*
  zozozo............................................................40*
  mrpts............................................................85*
  ViettelDaily............................................................34**
  vhg123............................................................67* 85*
  Ronaldo7............................................................29* 22*
  chutichhoidong............................................................47*
  songque38............................................................33* 67*
  babylove............................................................05*
  XS360............................................................79**
  lode2019............................................................05* 50*
  saptrungtoroi............................................................79**
  tinhtuoisang............................................................29*
  happyday............................................................29*
  binbinhn............................................................05*
  luonluontop1............................................................22*
  muahe2019............................................................51* 12**
  kyniemxua............................................................50*
  hatay88............................................................15* 51*
  loveyouloveyou............................................................33*
  visaolaithe............................................................40*
  xoay............................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 28 thưởng 8333 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 16 số có 28 thưởng 6250 xu.
  @khongsothua : Chốt 15 số có 28 thưởng 6666 xu.
  @motobike : Chốt 8 số có 28 thưởng 12500 xu.
  @AnBao : Chốt 14 số có 28 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 8 số có 28 thưởng 12500 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 28 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 28 thưởng 12500 xu.
  @tengteng : Chốt 17 số có 28 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Annhien : Chốt 20 số có 28 thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/10 - - 14/10 - - 15/10 -
  Annhien11 66 16 61 55 00 50 05 13 31 36 63 68 86 18 8111 66 16 61 12 21 17 71 26 62 67 76 14 41 46 64 96 69 19 9113 31 18 81 86 68 63 36 23 32 28 82 87 78 37 73 88 33 38 83
  giacatgia.................00 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 19 22 23 24 64 68 69 70 7112 14 16 18 19 22 26 28 29 32 34 36 38 44 46 49 52 54 56 58
  MRNam86.................92 94 95 96 97 98 01 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 21 2298 01 09 10 13 15 16 18 19 28 29 31 33 34 36 37
  tengteng.................72 73 74 79 81 82 83 88 89 90 91 92 97 98 01 07 09 10 15 1628 30 34 40 42 43 46 48 49 51 52 55 57 58 59 60 64
  locroitrungdau..................................12 13 15 19 20 21 22 24 26 28 30 31 33 57 58 59 62 73 75 79
  bacang..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  baycaobayxa..................................12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 40 41 42 43
  langthangtimso..................................06 08 13 17 18 26 27 28 31 33 35 36
  ptsmr..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  quangninh279..................................21 26 27 28 30 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47
  khongsothua..................................02 03 09 12 15 18 19 20 21 24 27 28 30 33 36
  motobike..................................37 34 32 31 30 29 28 27
  AnBao..................................02 08 10 11 16 17 19 20 25 26 28 29 34 35
  giangmobile..................................09 10 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 38 46 47 49
  girlcity..................................14 17 22 23 28 31 32 34
  hoahuong..................................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 28 29 30 31 32 33 34
  Hoalanrung..................................28 29 30 33 37 38 39 42 46 47 48 49 58 60 64 73 74 79 82 83
  soiroichot..................................00 01 04 05 07 08 09 10 13 17 19 22 23 25 26 27 28 29 31 32
  TLong888..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 71
  tuankhang1980..................................14 16 18 19 20 21 23 25 27 28 29 30 32 34 36 37 38 39 61 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : trúng loto 64* 97* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 85* 64* 97* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40* 00* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 41* 14* 43* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* 10* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 61* 16* 00* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04** 40* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 43* 85* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 95* 17* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* 17* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 50* 17* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* 10* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98* 88* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 10* 01* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Tammao0202 : trúng loto 10* 01* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Ongcaucon : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 16* 61* 95* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 10* 14* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21** thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* 43* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 21** thưởng 20000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 00* 40* thưởng 30000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04** 40* thưởng 27000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 04** thưởng 30000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 16* 14* 41* thưởng 36000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 01* 10* thưởng 40000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* 21** thưởng 36000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 40* 04** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 64* 43* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 30000 xu.


  NICK- 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 -
  anquanhnam73**40*20* 02* 22*17*02*17*
  baoanhthu............05*84* 16*14*51*64* 43*
  motobike........................20*16**67*16* 14* 41*
  Tuyennamdinh118847........................22*09*29*01* 10*
  CatLinhHD........................60* 61*05*50* 05*50* 21**
  tuandjgj........................20* 14*91* 19*51* 15*50*
  giacatgia........................89*82*12**10*
  buihung88........................60* 20*96* 35*00*50*
  danvietanhhung........................51*76*12**40* 04**
  adayroihihi....................................16**00*00* 40*
  ditimbachthu....................................62**60*04** 40*
  haiyen1295....................................76* 42*79**50*
  minhquang2016....................................14*02*04**
  quochuy92....................................42*51* 15*10*
  tuankhang1980....................................95*22*88*
  gacon123678....................................76*40*61*
  Ronaldo7................................................29* 22*16* 61* 95*
  saptrungtoroi................................................79**10* 14*
  anhnumberone................................................02*00*
  zozozo................................................40*95*
  Hoanglam2006................................................26*00*
  danhlolayvo................................................51* 15*41*
  timlo2nhay................................................79**64*
  chutichhoidong................................................47*50*
  mrpts................................................85*21**
  songque38................................................33* 67*17*
  lode2019................................................05* 50*17*
  Uyennhi2019................................................34** 05*50*
  XS360................................................79**97* 43*
  happyday................................................29*16*
  hatay88................................................15* 51*21**
  loveyouloveyou................................................33*97*
  kyniemxua................................................50*17*
  MRNam86............................................................64* 97*
  hauthuy29a............................................................85* 64* 97*
  langthangtimso............................................................40* 00*
  Hoalanrung............................................................41* 14* 43*
  thichchotso............................................................61* 10*
  vinamilk............................................................61* 16* 00*
  DINHMINHSON............................................................01* 10*
  shopeone............................................................21**
  kocannoinhieu............................................................17*
  thuyanh29............................................................21**
  bietphailamsaoday............................................................16*
  chuoi............................................................98*
  ductrinh............................................................98*
  minhdiep............................................................04** 40*
  anhQuanday............................................................04**
  toilatoi7x............................................................43* 85*
  lodelk............................................................10*
  HoangMinhTu............................................................98*
  hung83............................................................62*
  danhnhothoi............................................................64*
  antamwin............................................................95* 17*
  Covid19............................................................61*
  baycaobayxa............................................................97*
  mo3cang............................................................16* 17*
  quocanhht............................................................50* 17*
  girlcity............................................................10*
  Cucvang............................................................14* 41*
  numoneyee............................................................85*
  TLong888............................................................01* 10*
  huyenhuyen............................................................61*
  chutheanh............................................................16*
  vuanh886............................................................97*
  soiroichot............................................................98* 88*
  yeusohoc............................................................95*
  hoisohoc............................................................62*
  vungtroisohoc............................................................64*
  chidanh1con............................................................43*
  giahuy912............................................................95*
  kiep_lo_de............................................................10* 01*
  mytamido............................................................64*
  Tammao0202............................................................10* 01*
  Rongden88............................................................98*
  Ongcaucon............................................................00*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bababyby : Chốt 7 số có 08 thưởng 14285 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Ongcaucon : Chốt 10 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 12 số có 08 thưởng 16666 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/10 - - 16/10 -
  quangninh27921 26 27 28 30 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 4703 04 05 06 07 08 09 11 14 21 24 31
  bacang08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 9808 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  baycaobayxa12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 40 41 42 4301 03 05 08 09 11 12 13 15 18 19 21 23 25 27 76 78 79 81 83
  giangmobile09 10 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 38 46 47 4962 64 65 09 66 67 68 08 69 72 74 75 07 76 77 78 06 79 82 84
  bababyby.................06 07 08 10 13 16 17
  chutichhoidong.................06 07 08 09 30 31 33 34 35 36 37 40 42 43 44 45 46 49 51 52
  thichchotso.................06 07 08 09 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 37 38
  ViettelDaily.................00 02 03 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 79 80 81 82 84
  XS360.................04 05 06 08 10 14 20 24 29 38 39 40 41 42 44 47 48 50 59 60
  buihung88.................08 09 10 12 16 17 18 43 44 45 47 49 52 53 54 56 58 61 62 63
  CatLinhHD.................79 80 84 89 93 98 99 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  happyday.................01 02 04 05 06 07 08 11 14 16 17 20 21 23 24
  vhg123.................01 05 08 12 16 22 23 24 26 32 40 42 43 44 45 47 50 61 62 65
  Ongcaucon.................01 02 03 05 08 20 57 52 58 59
  Cucvang.................01 02 03 04 06 07 08 10 13 14 15 17 91 92 93 94 96 97 98
  bachthu3nhay.................98 01 03 04 06 08 11 12 13 14 16 18 21 22 24 26
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hatay88.................08 09 20 21 22 23 25 26 28 29 50 51 52 53 55 56 58 59 60 61
  HoangMinhTu.................01 04 05 06 08 10 13 15 18 22 24 25 28 29 31 33 35 38 40 42
  lodelk.................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  numoneyee.................80 81 85 86 87 89 90 94 95 96 98 99 03 04 05 07 08 09 21 22
  Uyennhi2019.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 51 53 56 61 63 66
  vungtroisohoc.................00 01 05 08 09 10 12 15 18 19 21 22 28 29 30 31 32
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 13* 14* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21* 92* 29* thưởng 9000 xu.
  @James92 : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 00** 78* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @lamkimthanh39 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @msagrsaeee3 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 33* 97* 79* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* 79* 92* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 70* 78* thưởng 12000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 97* 21* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* 48* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 78* 79* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 29* 21* thưởng 30000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 35* 51* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 11* 92* thưởng 40000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38** 51* thưởng 36000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00** thưởng 40000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 51* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 11* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 02* 51* thưởng 42000 xu.


  NICK- 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 -
  anquanhnam73**40*20* 02* 22*17*02*17*02* 51*
  baoanhthu............05*84* 16*14*51*64* 43*45*
  danvietanhhung........................51*76*12**40* 04**11*
  ditimbachthu....................................62**60*04** 40*11* 92*
  minhquang2016....................................14*02*04**02*
  quochuy92....................................42*51* 15*10*38** 51*
  adayroihihi....................................16**00*00* 40*00**
  tuankhang1980....................................95*22*88*51*
  gacon123678....................................76*40*61*51*
  songque38................................................33* 67*17*29* 21*
  Hoanglam2006................................................26*00*21*
  timlo2nhay................................................79**64*48*
  anhnumberone................................................02*00*00**
  chutichhoidong................................................47*50*09*
  happyday................................................29*16*14*
  Uyennhi2019................................................34** 05*50*35* 51*
  lode2019................................................05* 50*17*38**
  thuyanh29............................................................21**33* 97* 79*
  hung83............................................................62*97* 79* 92*
  kocannoinhieu............................................................17*51*
  chuoi............................................................98*70* 78*
  ductrinh............................................................98*11*
  hauthuy29a............................................................85* 64* 97*97* 21*
  anhQuanday............................................................04**14*
  toilatoi7x............................................................43* 85*29*
  lodelk............................................................10*78*
  HoangMinhTu............................................................98*14* 48*
  girlcity............................................................10*21*
  danhnhothoi............................................................64*33*
  Cucvang............................................................14* 41*51*
  TLong888............................................................01* 10*11*
  quocanhht............................................................50* 17*69**
  Hoalanrung............................................................41* 14* 43*97*
  numoneyee............................................................85*14*
  hoisohoc............................................................62*69**
  vungtroisohoc............................................................64*97*
  giahuy912............................................................95*29*
  huyenhuyen............................................................61*33*
  vinamilk............................................................61* 16* 00*35*
  vuanh886............................................................97*00**
  yeusohoc............................................................95*79* 97*
  mytamido............................................................64*51*
  kiep_lo_de............................................................10* 01*97*
  DINHMINHSON............................................................01* 10*78* 79*
  Npt........................................................................13* 14*
  luonluontop1........................................................................21* 92* 29*
  James92........................................................................00**
  NetCaFe........................................................................38**
  bacang........................................................................00** 78*
  Thuminh........................................................................02*
  ViettelDaily........................................................................33*
  cuunon........................................................................69**
  chot10trung1........................................................................21*
  thuhuyengirl........................................................................48*
  hyvongwin........................................................................45*
  AnBao........................................................................92*
  quangninh279........................................................................21*
  dieuanh96........................................................................45*
  thanlo3388........................................................................48*
  HaiNam92........................................................................14*
  dongkhanh1994........................................................................70*
  N_A_T........................................................................48*
  binbinhn........................................................................45*
  kovachin........................................................................97*
  DonaldTrump45........................................................................70*
  TTPL7986........................................................................97*
  khongsothua........................................................................09*
  emtapdanhlo........................................................................48*
  lamkimthanh39........................................................................14*
  HoangToan........................................................................09*
  msagrsaeee3........................................................................14*
  SaoMai789........................................................................70*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 -
  bachthu3nhay98 01 03 04 06 08 11 12 13 14 16 18 21 22 24 2625 31 32 33 34 39 40 59 68 69 78 79 84 86 87 88 89 93 95 96
  danv41150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Uyennhi201901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 51 53 56 61 63 6694 79 73 71 69 68 67 66 65 64 95 63 62 61 60 59 58 57 56 55
  MRNam86.................48 49 50 54 55 59 63 64 68 69 72 73 77 78 80 81 82 83 84 85
  thienduong01.................49 53 58 61 63 67 69 70 71 72 73 76 78 80 81 82 85 87 89 90
  lode2019.................73 72 71 70 69 91 64 62 61 60 55 53 52 50 46 92 44 43 42 41
  mrpts.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  muahe2019.................00 01 03 04 05 06 07 21 22 23 24 25 28 29 50 69 70 73 74 76
  NgocNgoc.................00 06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  anquanhnam.................59 61 62 68 69 70 71 77 78 80 83 87 89 92 93 98 99
  Cauamhanoi.................43 46 50 51 52 55 59 60 64 69 70 73 79 89 91 95 96 97 98
  ditimbachthu.................25 27 61 63 65 66 67 68 69 90 92 93 94 95 96 97 98
  hauthuy29a.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  hung83.................51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 69 70 71 73 78 80 82 87
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  quochuy92.................69 71 73 74 75 76 79 82 83 84 85 89 91 92 93 94 96 99
  Ronaldo7.................06 07 10 11 12 13 14 15 16 20 66 67 68 69 70 74 75 76 84 85
  vinamilk.................10 11 14 16 19 20 24 28 29 32 34 64 66 69 70 74 78 79 82 84
  vuanh886.................84 83 82 80 85 79 78 77 76 75 74 73 72 70 86 69 68 67 66 65
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 42* 46* 56* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 62* 84* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 00** thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* 91* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 26* 94* thưởng 6000 xu.
  @Ongcaucon : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @SMDFHhfdszkjfh : trúng loto 13* 56* thưởng 6000 xu.
  @fmgfndskgnmm : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @GKnvfdjtrjglkdsdj : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @lamkimthanh39 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 19* 94* thưởng 30000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 19* 83* thưởng 30000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 92** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 54* 19* thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* 91* thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 52** thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52** thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 00** thưởng 30000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 12* 52** thưởng 54000 xu.


  NICK- 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 -
  danvietanhhung51*76*12**40* 04**11*12* 52**
  adayroihihi............16**00*00* 40*00**00**
  tuankhang1980............95*22*88*51*42*
  gacon123678............76*40*61*51*32*
  Uyennhi2019........................34** 05*50*35* 51*84*
  ductrinh....................................98*11*19* 94*
  numoneyee....................................85*14*19* 83*
  toilatoi7x....................................43* 85*29*42*
  anhQuanday....................................04**14*42*
  hung83....................................62*97* 79* 92*60*
  hauthuy29a....................................85* 64* 97*97* 21*92**
  danhnhothoi....................................64*33*54* 19*
  girlcity....................................10*21*51*
  Hoalanrung....................................41* 14* 43*97*12* 91*
  huyenhuyen....................................61*33*60*
  vuanh886....................................97*00**84*
  yeusohoc....................................95*79* 97*52**
  mytamido....................................64*51*52**
  vinamilk....................................61* 16* 00*35*60*
  DINHMINHSON....................................01* 10*78* 79*91*
  thuhuyengirl................................................48*12*
  dieuanh96................................................45*60*
  AnBao................................................92*00**
  HaiNam92................................................14*51*
  quangninh279................................................21*42*
  luonluontop1................................................21* 92* 29*46*
  thanlo3388................................................48*19* 91*
  DonaldTrump45................................................70*46*
  kovachin................................................97*42*
  emtapdanhlo................................................48*54*
  lamkimthanh39................................................14*84*
  chutheanh............................................................42* 46* 56*
  shopeone............................................................83*
  mamalanlan............................................................42*
  nonanoni............................................................19* 91*
  tuandjgj............................................................54*
  CatLinhHD............................................................12*
  MRNam86............................................................92**
  xosoxmien............................................................52**
  Ronaldo7............................................................92**
  Covid19............................................................54*
  tengteng............................................................42*
  Cauamhanoi............................................................60*
  chosau18h............................................................51*
  giacatgia............................................................60*
  vietkieudanhlo............................................................54*
  vhg123............................................................94*
  antamwin............................................................62* 84*
  minhdiep............................................................83*
  haiyen1295............................................................00**
  mo3cang............................................................42* 91*
  bachthu3nhay............................................................52**
  soiroichot............................................................67*
  niemvuisohoc............................................................67*
  baycaobayxa............................................................91*
  vaobothoi............................................................83*
  sohochaylam............................................................91* 19*
  lienquan2019............................................................52**
  thichchotso............................................................67*
  loveyouloveyou............................................................51*
  kyniemxua............................................................42*
  locroitrungdau............................................................84*
  danv411............................................................12*
  muahe2019............................................................54*
  hoanghonxanh............................................................52**
  hoahuong............................................................46*
  visaolaithe............................................................52**
  TIMLUCBINH123............................................................26* 94*
  Ongcaucon............................................................00**
  Axz23............................................................27*
  SMDFHhfdszkjfh............................................................13* 56*
  fmgfndskgnmm............................................................12*
  GKnvfdjtrjglkdsdj............................................................12*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @hatay88 : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @minhdiep : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 19 thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 - - 18/10 -
  danv41150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6909 19 29 39 49 59 69 79 89 99 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  thienduong01.................49 53 58 61 63 67 69 70 71 72 73 76 78 80 81 82 85 87 89 9019 22 23 25 27 28 29 32 37 38 45 74 77 78 81 82 83 86 87 89
  giacatgia..................................05 07 12 17 19 21 22 23 25 26 28 29 32 35 37
  Hoalanrung..................................11 15 18 19 20 23 26 28 33 35
  motobike..................................01 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 21 24 76 78 79 81
  quocanhht..................................10 11 12 17 18 19 30
  hatay88..................................17 18 19 20 24 26 27 28 29 33 35 36
  kyniemxua..................................37 36 35 95 33 32 31 29 28 27 26 24 96 23 22 19 18 17 15
  danvietanhhung..................................93 96 97 05 06 09 14 15 19 24 27 36 37 39 41 42 45 46
  thuyanh29..................................46 45 43 95 41 39 36 35 33 31 19 16
  emtapdanhlo..................................05 08 12 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35 37
  hoanghonxanh..................................08 09 11 14 17 18 19 20 23 26 27 28
  minhdiep..................................00 01 04 05 07 08 10 13 14 16 17 19
  TTPL7986..................................19 20 22 23 26 27 28 29 31 32 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (19/10/2020 at 05:39:35)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/10/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kocannoinhieu : trúng loto 20* 25* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 83* 07* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 67** 76* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 18** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 77* 34* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 76* 67** thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* 18** thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 04* 35* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 76* 91* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Cohgfsjhg : trúng loto 23* 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 46* 64* 20* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* 19* thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 88* 83* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 23* 09* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 67** 76* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 18** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 47* 44* thưởng 18000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 35* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 09* thưởng 18000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 67** thưởng 36000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.


  NICK- 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 - - 19/10 -
  adayroihihi16**00*00* 40*00**00**09*
  tuankhang198095*22*88*51*42*67**
  gacon12367876*40*61*51*32*04*
  ductrinh........................98*11*19* 94*04*
  toilatoi7x........................43* 85*29*42*35*
  anhQuanday........................04**14*42*77*
  hung83........................62*97* 79* 92*60*34*
  girlcity........................10*21*51*47*
  numoneyee........................85*14*19* 83*25*
  vinamilk........................61* 16* 00*35*60*44*
  dieuanh96....................................45*60*47* 44*
  thanlo3388....................................48*19* 91*20*
  AnBao....................................92*00**25*
  HaiNam92....................................14*51*25*
  emtapdanhlo....................................48*54*95*
  vietkieudanhlo................................................54*46* 64* 20*
  mo3cang................................................42* 91*25* 19*
  shopeone................................................83*25*
  nonanoni................................................19* 91*34*
  xosoxmien................................................52**83*
  Ronaldo7................................................92**88* 83*
  Covid19................................................54*34*
  vhg123................................................94*23* 09*
  tengteng................................................42*67** 76*
  giacatgia................................................60*47*
  chosau18h................................................51*83*
  haiyen1295................................................00**64*
  chutheanh................................................42* 46* 56*76*
  sohochaylam................................................91* 19*34*
  lienquan2019................................................52**09*
  niemvuisohoc................................................67*47*
  locroitrungdau................................................84*64* 46*
  muahe2019................................................54*44*
  kyniemxua................................................42*25*
  hoanghonxanh................................................52**76*
  hoahuong................................................46*77*
  Axz23................................................27*18**
  kocannoinhieu............................................................20* 25*
  XS360............................................................83* 07*
  ditimbachthu............................................................91* 19*
  motobike............................................................25*
  anquanhnam............................................................20*
  baoanhthu............................................................67**
  bietphailamsaoday............................................................67** 76*
  lodelk............................................................35*
  Hoanglam2006............................................................18**
  HoangMinhTu............................................................77* 34*
  quochuy92............................................................04*
  danhlolayvo............................................................91*
  cuunon............................................................76*
  chot10trung1............................................................95*
  NgocNgoc............................................................23*
  NetCaFe............................................................35*
  TLong888............................................................47*
  quocanhht............................................................76* 67**
  Thuminh............................................................20* 18**
  minhquang2016............................................................88*
  lode2019............................................................20*
  ViettelDaily............................................................34*
  bacang............................................................04* 35*
  hyvongwin............................................................25*
  bababyby............................................................76*
  binbinhn............................................................64* 46*
  tinhtuoisang............................................................34*
  vungtroisohoc............................................................95*
  babylove............................................................04*
  minhlonghn............................................................44*
  kiep_lo_de............................................................76* 91*
  ptsmr............................................................23*
  alololo............................................................77*
  thienduong01............................................................07*
  Cohgfsjhg............................................................23* 25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : Chốt 15 số có 25 thưởng 6666 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 17 số có 25 thưởng 5882 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hatay88 : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 12 số có 25 thưởng 16666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 10 số có 25 thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/10 - - 19/10 -
  hatay8817 18 19 20 24 26 27 28 29 33 35 3634 36 37 27 38 39 40 25 41 43 45 23 46 47 48 22 50 52 54 20
  danvietanhhung93 96 97 05 06 09 14 15 19 24 27 36 37 39 41 42 45 4609 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26
  emtapdanhlo05 08 12 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35 3720 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  minhdiep00 01 04 05 07 08 10 13 14 16 17 1906 07 10 11 13 15 16 18 25 27 31 33 34 36 38 39 43 45 47 51
  giangmobile.................25 26 28 30 32 34 35 37 39 61 62 64 66 67 69
  AnBao.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 20 21 22 23 24 25 26 27
  Cauamhanoi.................25 24 26 27 29 20 33 34 35 18 36 38 39 17 42 43 44 16 45 47
  TLong888.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 47
  vhg123.................00 01 03 04 11 13 15 17 20 25 27 33 35 45 46 47 53 60 64 65
  vuanh886.................20 22 25 27 28 57 61 63 64 70 72 73 75 77 81 82 84 90 91 93
  vungtroisohoc.................03 05 07 09 10 11 12 14 16 18 19 20 21 23 25 27 28 29 30 32
  cuunon.................19 21 25 73 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 94 98
  N_A_T.................02 03 04 05 20 24 25 30 41 42 50 51 52 58 62 63 70 75 83 93
  chosau18h.................34 25 39 41 42 24 43 48 50 23 51 52 53 20 54 55 56 16 57 58
  dieuanh96.................17 18 19 20 23 25 26 28 29 30 32 33 35 38 39 40 41 43 44 45
  HUYEN6879.................18 22 23 25 27 28 73 75 77 78 81 83 85 86 87 88 90 93 95 97
  hyvongwin.................02 06 08 13 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 31 69 72 73 78 80
  nonanoni.................02 03 05 07 11 12 13 14 16 20 21 22 23 25 30 67 68
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  vietkieudanhlo.................88 89 90 93 97 98 03 06 07 09 11 15 16 18 20 21 25 27 30 33
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (20/10/2020 at 19:06:05)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này