PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:23:05)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : trúng loto 21* 49* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 66* 96* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* 88* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Caps : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @RongDatViet2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Locso86 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @TienDung : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @TraDao365 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @ChiThichXien : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @DauTay : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @TRACHANH123 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 78** 97* thưởng 9000 xu.
  @August08 : trúng loto 08* 66* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @LocPhat686868 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 78** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TranAn123 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 86* 86* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @DOREMON : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Kaido : trúng loto 33* 96* thưởng 18000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng loto 15** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 49* thưởng 35000 xu.


  NICK- 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  mrpts03** 30*83*46*14* 41*59*11*49*
  Galaxy........................78**12** 14* 41*24*65*97*
  Quyly....................................12** 06*09*00*57*
  Kaido................................................33*11* 15**33* 96*
  TLong888................................................85* 58*20*16*
  hoangminh2410................................................88*81*66*
  MeoCon1999................................................85*99*15**
  TranAn123............................................................30*97*
  kyniemxua............................................................95*86* 86*
  Npt............................................................65*16*
  quangninh279............................................................14*16*
  DOREMON............................................................27** 36*15**
  motobike............................................................15**63*
  locroitrungdau............................................................30*14*
  ductrinh............................................................36*15**
  Mualarung2016............................................................98**07*
  chinh1689482997........................................................................21* 49*
  xoay........................................................................66* 96*
  mamalanlan........................................................................57*
  DonaldTrump45........................................................................85*
  lodelk........................................................................96*
  visaolaithe........................................................................88* 33*
  danhnhothoi........................................................................80*
  minhquang2016........................................................................93*
  bietphailamsaoday........................................................................98*
  Xuanphat........................................................................93*
  chutheanh........................................................................88*
  thienduong01........................................................................16* 88*
  anhQuanday........................................................................16*
  buihung88........................................................................63*
  Caps........................................................................93*
  RongDatViet2019........................................................................88*
  Locso86........................................................................03*
  binbinhn........................................................................97*
  TienDung........................................................................66*
  xosoxmien........................................................................97*
  TraDao365........................................................................57*
  ChiThichXien........................................................................16*
  TrangTP........................................................................86*
  DauTay........................................................................66*
  TRACHANH123........................................................................86*
  saptrungtoroi........................................................................97*
  yeusohoc........................................................................33*
  NguoiBinhThuong........................................................................78** 97*
  August08........................................................................08* 66*
  thuhuyengirl........................................................................88* 33*
  LocPhat686868........................................................................15**
  Annhien........................................................................78**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodelk : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @Guiga : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @RongDatViet2019 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @DOREMON : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @TienDung : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @ThachDua : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Thanh2018 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Locso86 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TranAn123 : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @babylove : Chốt 20 số có 15 thưởng 20000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  babylove00 01 02 07 10 11 16 20 37 46 47 52 56 57 61 66 70 82 91 9291 16 50 27 25 85 23 39 29 87 43 98 15 24 01 41 13 60 26 9602 04 06 08 12 14 16 18 22 24 26 28 42 44 46 48 62 64 66 6811 13 14 15 21 23 24 25 31 33 34 35 51 53 54 55 81 83 84 85
  TranAn123..................................00 05 14 19 20 25 28 34 39 48 50 55 64 69 70 75 78 84 89 9801 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  DOREMI..................................07 08 23 28 37 64 67 68 70 71 75 76 77 78 79 91 93 97 73 8205 14 23 32 33 41 42 50 88 96 06 15 24 51 60 69 78 79 87 97
  kyniemxua..................................00 04 05 14 15 24 28 37 40 50 55 60 64 68 77 78 87 88 95 9705 07 15 18 25 27 32 38 42 45 47 52 65 72 78 87 88 92 97 98
  thuhuyengirl..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5900 04 05 06 13 14 15 19 31 32 33 37 50 51 55 59 82 86 87 88
  lodelk...................................................01 10 11 55 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Thuminh...................................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  Guiga...................................................01 05 07 08 15 19 22 24 28 29 62 69 70 71 75 77 79 83 92 97
  zozozo...................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  bietphailamsaoday...................................................10 13 14 15 17 50 53 54 55 57 70 73 74 75 77 90 93 94 95 97
  vietkieudanhlo...................................................55 64 40 69 08 29 17 87 58 44 15 48 38 98 03 01 00 62 63 77
  chinh1689482997...................................................31 13 35 53 37 73 39 93 51 15 55 33 57 75 59 95 70 07 43
  RongDatViet2019...................................................01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  danhnhothoi...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  DOREMON...................................................00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
  TAMMAO...................................................05 06 14 15 23 24 32 33 41 42 50 51 60 69 78 79 87 88 96 97
  TienDung...................................................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  ThachDua...................................................01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  Xuanphat...................................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  Mualarung2016...................................................00 05 07 08 10 15 17 18 22 31 49 70 71 77 81 83 88 89 93 99
  Thanh2018...................................................00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  chuoi...................................................12 21 17 71 18 81 34 43 48 84 03 30 45 54 40 04 20 02 15 51
  chutheanh...................................................68 86 56 65 15 51 18 81 88 36 33 59 95 13 31 63 01 10 06 60
  Locso86...................................................06 08 15 17 24 26 33 35 42 44 51 53 60 62 71 79 80 88 97 99
  NetCaFe...................................................03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 75 83 85 93 95
  vinamilk...................................................05 12 14 15 17 24 30 32 35 42 44 50 60 62 67 80 85 87 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:23:14)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 12* 95* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 16* 04* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 10* 25* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74** 95* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 09* 73* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 73* 25* thưởng 6000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @KHUONG_DUA : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @DOREMI : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* 25* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04* 17* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 15* 16* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98* 95* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 12* 95* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 12* 17* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @DOREMON : trúng loto 51* 76* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 51* thưởng 20000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng loto 51* 15* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 04* 74** thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 51* thưởng 40000 xu.


  NICK- 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 -
  mrpts03** 30*83*46*14* 41*59*11*49*51*
  Galaxy........................78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**
  TLong888................................................85* 58*20*16*51*
  MeoCon1999................................................85*99*15**51* 15*
  kyniemxua............................................................95*86* 86*31*
  quangninh279............................................................14*16*98*
  Npt............................................................65*16*76*
  DOREMON............................................................27** 36*15**51* 76*
  motobike............................................................15**63*96*
  Mualarung2016............................................................98**07*76*
  bietphailamsaoday........................................................................98*04* 17*
  lodelk........................................................................96*15* 16*
  chutheanh........................................................................88*98* 95*
  anhQuanday........................................................................16*12* 95*
  thienduong01........................................................................16* 88*95*
  binbinhn........................................................................97*76*
  xosoxmien........................................................................97*04*
  saptrungtoroi........................................................................97*12* 17*
  loveyouloveyou....................................................................................12* 95*
  HaiNam92....................................................................................16* 04*
  Thuminh....................................................................................10* 25*
  tuandjgj....................................................................................76*
  chutichhoidong....................................................................................74** 95*
  ptsmr....................................................................................10*
  giacatgia....................................................................................12*
  dieuanh96....................................................................................98*
  tinhtuoisang....................................................................................09* 73*
  vietkieudanhlo....................................................................................12*
  TranDung64....................................................................................53*
  vhg123....................................................................................15* 51*
  bacang....................................................................................15*
  Ronaldo7....................................................................................74**
  Cauamhanoi....................................................................................31*
  luonluontop1....................................................................................73*
  quochuy92....................................................................................73* 25*
  vuvanduan90....................................................................................88*
  KHUONG_DUA....................................................................................76*
  tuankhang1980....................................................................................74**
  DOREMI....................................................................................51*
  vinamilk....................................................................................12*
  vungtroisohoc....................................................................................25*
  babylove....................................................................................98*
  Uyennhi2019....................................................................................76*
  giangmobile....................................................................................95*
  adayroihihi....................................................................................96*
  Xuanmai12345....................................................................................10*
  HoangMinhTu....................................................................................17* 25*
  HoaHeoTan_87....................................................................................25*
  ngaoducacmien123....................................................................................09*
  Mongbinhthuong_68....................................................................................74**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Galaxy : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @MeoCon1999 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @TraDao365 : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 81 thưởng 20000 xu.
  @Thanh2018 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : Chốt 19 số có 81 thưởng 10526 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 -
  Xuanphat05 15 25 35 45 55 65 75 85 9501 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  Thanh201800 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 37 46 55 64 73 82 9100 11 22 33 44 55 66 77 88 99 01 05 21 31 41 51 61 71 81 91
  zozozo20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1905 14 23 32 41 50 69 78 87 96 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  Locso8606 08 15 17 24 26 33 35 42 44 51 53 60 62 71 79 80 88 97 9908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  NetCaFe03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 75 83 85 93 9501 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61 67 71 77 81 87 91 97
  Galaxy.................03 08 13 18 25 30 31 35 43 48 53 58 68 75 80 81 85 86 89 98
  CHUTICH.................08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Hoalanrung.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  HoaMauDon.................08 16 17 26 44 53 61 62 80 95 18 30 32 36 37 59 71 78 81 87
  Kaido.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  luonluontop1.................11 13 14 16 41 43 44 46 51 53 54 56 81 83 84 86 91 93 94 96
  MeoCon1999.................48 53 58 68 75 80 81 85 86 89 98 00 11 22 33 44 55 66 77 88
  ditimbachthu.................21 22 24 25 28 31 32 34 35 38 81 82 84 85 88 91 92 94 95 98
  emtapdanhlo.................60 54 89 28 56 40 74 70 69 48 58 73 80 15 24 44 51 25 81 23
  AnBao.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  HaiNam92.................01 09 19 29 35 44 45 53 54 55 63 64 65 71 73 74 81 83 91 99
  TraDao365.................08 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98
  anhQuanday.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
  dongkhanh1994.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  thienduong01.................22 27 28 29 40 45 46 47 54 55 56 59 63 64 65 68 81 82 83 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:23:23)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chot10trung1 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77* 77* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 27** thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 77* 77* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 35* 39* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 39* 59** thưởng 9000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @TraDao365 : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 39* 59** thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Phithienlong88 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @Cun_Con_Sac_Sua : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @bich13041987 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 51* 59** thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 92* 73* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 39* 59** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 14* 19* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 81* 82* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59** thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 39* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 54* thưởng 21000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*
  quangninh279....................................14*16*98*25*
  Mualarung2016....................................98**07*76*39*
  lodelk................................................96*15* 16*81* 82*
  chutheanh................................................88*98* 95*54*
  binbinhn................................................97*76*59**
  xosoxmien................................................97*04*54*
  saptrungtoroi................................................97*12* 17*51*
  HaiNam92............................................................16* 04*59**
  Thuminh............................................................10* 25*92*
  giacatgia............................................................12*54*
  Ronaldo7............................................................74**51* 59**
  Cauamhanoi............................................................31*92* 73*
  quochuy92............................................................73* 25*39* 59**
  tinhtuoisang............................................................09* 73*67*
  luonluontop1............................................................73*59**
  tuankhang1980............................................................74**19*
  vhg123............................................................15* 51*14* 19*
  vinamilk............................................................12*59**
  Uyennhi2019............................................................76*59**
  giangmobile............................................................95*19*
  adayroihihi............................................................96*59**
  HoaHeoTan_87............................................................25*59**
  chot10trung1........................................................................73*
  DonaldTrump45........................................................................92*
  chuoi........................................................................19*
  happyday........................................................................25*
  danhnhothoi........................................................................54*
  minhquang2016........................................................................92*
  Hoalanrung........................................................................19*
  anquanhnam........................................................................77* 77*
  buihung88........................................................................25*
  Xuanphat........................................................................07*
  giaosuxoay........................................................................19*
  HoaMauDon........................................................................27**
  AnBao........................................................................19*
  bachthu3nhay........................................................................77* 77*
  mytamido........................................................................54*
  ngandoan........................................................................44*
  Kaido........................................................................35* 39*
  kocannoinhieu........................................................................77*
  locroitrungdau........................................................................67*
  CatLinhHD........................................................................77*
  nonanoni........................................................................39* 59**
  CHUTICH........................................................................19*
  TraDao365........................................................................27**
  lode2019........................................................................92*
  TAMMAO........................................................................01*
  ductrinh........................................................................81*
  timlo2nhay........................................................................39* 59**
  alololo........................................................................67*
  SaoMai789........................................................................59**
  HoaSenTrang........................................................................19*
  Phithienlong88........................................................................51*
  xoay........................................................................07*
  habongda2002........................................................................19*
  Chetvidep6789........................................................................28*
  Cun_Con_Sac_Sua........................................................................27**
  Dodonguyen........................................................................59**
  bich13041987........................................................................77*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoaSenTrang : Chốt 17 số có 27 thưởng 5882 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @anhbach : Chốt 4 số có 27 thưởng 25000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 27 thưởng 15000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  NetCaFe03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 75 83 85 93 9501 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61 67 71 77 81 87 91 9709 17 23 27 35 37 53 57 59 67 74 87 89 92 93 94 95 97 98 99
  Hoalanrung.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 9323 25 26 27 28 32 34 35 36 37 50 52 53 54 55 70 71 72 73 78
  anhQuanday.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 01 10 29 38 47 56 65 74 83 9200 13 18 23 27 28 36 37 40 46 50 63 68 73 77 78 86 87 90 96
  thienduong01.................22 27 28 29 40 45 46 47 54 55 56 59 63 64 65 68 81 82 83 8621 26 27 28 29 44 45 46 47 49 62 63 64 65 67 71 72 73 74 76
  HoaSenTrang..................................00 03 04 07 08 17 19 27 29 30 32 39 49 70 72 74 77
  kyniemxua..................................04 08 09 17 18 19 27 28 35 37 44 45 54 55 59 64 68 77 95 99
  muahe2019..................................04 06 15 24 27 36 45 47 54 56 65 67 74 76 77 85 86 94 95 97
  vietkieudanhlo..................................11 12 15 16 17 21 22 25 26 27 51 52 55 56 57 71 72 75 76 77
  anhbach..................................22 77 27 72
  tuankhang1980..................................00 04 07 09 10 14 17 19 20 24 27 29 40 44 47 49 80 84 87 89
  ngandoan..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  giacatgia..................................11 02 22 56 52 07 34 27 55 32 57 29 08 78 10 59 87 23 45 20
  hatay88..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  quochuy92..................................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (03/10/2019 at 23:00:56) , chutheanh (03/10/2019 at 22:04:17)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @shopeone : trúng loto 40* 91* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 19* 29* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 19* 91* 24* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 50*** thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Quyly : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Caps : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @DOREMI : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 99** 40* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 50*** thưởng 15000 xu.
  @Guiga : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xuanphat : trúng loto 67* 76* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 46* 76* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50*** thưởng 18000 xu.
  @Kaido : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 29* 92* thưởng 12000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 50*** thưởng 30000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @Cun_Con_Sac_Sua : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 29* 92* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 99** 40* thưởng 27000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 88* 92* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 50*** thưởng 27000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 99** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 52* 92* thưởng 24000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 21* 99** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*46*
  lodelk................................................96*15* 16*81* 82*76*
  chutheanh................................................88*98* 95*54*52* 92*
  binbinhn................................................97*76*59**92*
  saptrungtoroi................................................97*12* 17*51*21* 99**
  Thuminh............................................................10* 25*92*29* 92*
  HaiNam92............................................................16* 04*59**40*
  giacatgia............................................................12*54*76* 67*
  Cauamhanoi............................................................31*92* 73*99** 40*
  Uyennhi2019............................................................76*59**88* 92*
  adayroihihi............................................................96*59**50***
  vinamilk............................................................12*59**99**
  Xuanphat........................................................................07*67* 76*
  minhquang2016........................................................................92*92*
  anquanhnam........................................................................77* 77*98*
  AnBao........................................................................19*46* 76*
  danhnhothoi........................................................................54*62*
  buihung88........................................................................25*50***
  Kaido........................................................................35* 39*21*
  bachthu3nhay........................................................................77* 77*21*
  giaosuxoay........................................................................19*98*
  mytamido........................................................................54*21*
  locroitrungdau........................................................................67*92*
  kocannoinhieu........................................................................77*29* 92*
  CHUTICH........................................................................19*62*
  timlo2nhay........................................................................39* 59**21*
  ductrinh........................................................................81*22*
  habongda2002........................................................................19*50***
  Chetvidep6789........................................................................28*70*
  Cun_Con_Sac_Sua........................................................................27**90*
  shopeone....................................................................................40* 91*
  TLong888....................................................................................19* 29*
  babylove....................................................................................19* 91* 24*
  mrpts....................................................................................50***
  tuandjgj....................................................................................40*
  visaolaithe....................................................................................92* 29*
  dieuanh96....................................................................................21*
  chutichhoidong....................................................................................46*
  thienduong01....................................................................................92* 29*
  vietkieudanhlo....................................................................................98*
  sohochaylam....................................................................................40*
  baoanhthu....................................................................................92* 29*
  motobike....................................................................................92* 29*
  hoangminh2410....................................................................................22*
  Quyly....................................................................................99**
  anhnumberone....................................................................................40*
  vungtroisohoc....................................................................................92* 29*
  girlcity....................................................................................46*
  ditimbachthu....................................................................................91*
  hatay88....................................................................................40*
  Caps....................................................................................21*
  haiyen1295....................................................................................98*
  DOREMI....................................................................................21*
  emtapdanhlo....................................................................................74*
  ViettelDaily....................................................................................92* 29*
  kovachin....................................................................................40*
  toilatoi7x....................................................................................41*
  langthangtimso....................................................................................41*
  hoahuong....................................................................................74*
  numoneyee....................................................................................99** 40*
  HoangMinhTu....................................................................................74*
  muahe2019....................................................................................74*
  NguoiBinhThuong....................................................................................29*
  Hoiyeulo....................................................................................62*
  HoangToan....................................................................................50***
  Guiga....................................................................................93*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 19 số có 51 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 51 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 51 thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 51 thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 51 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 51 thưởng 20000 xu.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:23:37)
 6. NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  NetCaFe03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 75 83 85 93 9501 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61 67 71 77 81 87 91 9709 17 23 27 35 37 53 57 59 67 74 87 89 92 93 94 95 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Hoalanrung.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 9323 25 26 27 28 32 34 35 36 37 50 52 53 54 55 70 71 72 73 7802 61 01 85 62 13 47 55 51 78 84 21 35 69 52 31 70 59 91 08
  anhQuanday.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 01 10 29 38 47 56 65 74 83 9200 13 18 23 27 28 36 37 40 46 50 63 68 73 77 78 86 87 90 9600 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  thienduong01.................22 27 28 29 40 45 46 47 54 55 56 59 63 64 65 68 81 82 83 8621 26 27 28 29 44 45 46 47 49 62 63 64 65 67 71 72 73 74 7641 44 45 48 51 54 55 58 71 74 75 78 81 84 85 88 91 94 95 98
  giacatgia..................................11 02 22 56 52 07 34 27 55 32 57 29 08 78 10 59 87 23 45 2007 17 27 37 47 57 67 77 87 97 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  babylove...................................................51 54 55 56 57 60 63 64 65 66 72 73 74 75 79 81 82 83 84 88
  Kaido...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  thuhuyengirl...................................................01 02 07 11 15 25 38 42 47 48 51 52 57 61 65 75 88 92 97 98
  ditimbachthu...................................................05 09 13 15 23 25 31 33 41 43 45 51 59 61 63 69 79 81 89 95
  danhnhothoi...................................................64 67 61 30 01 21 83 22 59 79 51 23 15 54 31 88 87 63 26 75
  TranDung64...................................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  girlcity...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  numoneyee...................................................02 06 11 16 24 34 36 42 46 51 52 54 61 64 66 72 81 82 84 91
  bachthu3nhay...................................................01 03 06 09 11 13 16 19 41 43 46 49 51 53 56 59 71 73 76 79
  Dodonguyen...................................................29 92 83 56 65 49 94 58 85 14 41 23 87 06 60 51 24 42 33 88
  HoangMinhTu...................................................76 01 72 83 90 25 53 16 37 74 43 82 39 22 52 88 51 61 15 20
  ViettelDaily...................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  mrpts...................................................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  SaoMai789...................................................05 14 23 32 41 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 69 78 87 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:23:42)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoalanrung : trúng loto 06* 50* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 04* 40* 92* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 42* 71** thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @TRACHANH123 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* 46* 92* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52** 25* thưởng 18000 xu.
  @Caps : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 16* 92* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 64* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 58* thưởng 27000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*46*58*
  chutheanh................................................88*98* 95*54*52* 92*11*
  saptrungtoroi................................................97*12* 17*51*21* 99**64*
  giacatgia............................................................12*54*76* 67*69*
  adayroihihi............................................................96*59**50***06*
  danhnhothoi........................................................................54*62*91*
  buihung88........................................................................25*50***64*
  timlo2nhay........................................................................39* 59**21*42*
  ductrinh........................................................................81*22*50*
  vietkieudanhlo....................................................................................98*64* 46* 92*
  visaolaithe....................................................................................92* 29*42*
  dieuanh96....................................................................................21*50*
  thienduong01....................................................................................92* 29*42*
  motobike....................................................................................92* 29*02*
  baoanhthu....................................................................................92* 29*52** 25*
  Caps....................................................................................21*78*
  babylove....................................................................................19* 91* 24*50*
  hatay88....................................................................................40*02*
  toilatoi7x....................................................................................41*91*
  langthangtimso....................................................................................41*25*
  numoneyee....................................................................................99** 40*42*
  muahe2019....................................................................................74*16* 92*
  Hoalanrung................................................................................................06* 50*
  luonluontop1................................................................................................04* 40* 92*
  loveyouloveyou................................................................................................92*
  happyday................................................................................................69*
  quochuy92................................................................................................42* 71**
  Npt................................................................................................42*
  xosoxmien................................................................................................02*
  TranAn123................................................................................................78*
  Ronaldo7................................................................................................69*
  thuyanh29................................................................................................40*
  nonanoni................................................................................................69*
  danvietanhhung................................................................................................52** 25*
  tuankhang1980................................................................................................91*
  chidanh1con................................................................................................76*
  zozozo................................................................................................91*
  giangmobile................................................................................................64*
  songque38................................................................................................50*
  alololo................................................................................................06*
  TRACHANH123................................................................................................06*
  hyvongwin................................................................................................92*
  lode2019................................................................................................52** 25*
  Dodonguyen................................................................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @RongDatViet2019 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/10 - - 05/10 -
  HoangMinhTu76 01 72 83 90 25 53 16 37 74 43 82 39 22 52 88 51 61 15 2002 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  mrpts04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 11 21 31 41 51 61 71 81 9102 12 22 32 42 52 62 72 82 92 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  RongDatViet2019.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  muahe2019.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  chutheanh.................48 84 02 20 07 70 11 57 75 89 98 39 93 34 43 66 16 61 25 52
  quochuy92.................01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  anhnumberone.................02 04 14 16 22 28 32 34 46 48 52 64 66 68 78 82 84 86 96 98
  SoLuuHuong.................02 07 11 16 20 25 34 39 43 48 52 57 61 66 70 75 84 89 93 98
  baoanhthu.................00 07 10 12 25 27 30 37 45 47 52 55 65 67 70 72 82 85 90 92
  dieuanh96.................02 04 07 08 09 32 34 37 38 39 52 54 57 58 59 62 64 67 68 69
  giaosuxoay.................22 23 24 25 40 41 42 43 50 51 52 59 60 61 68 69 70 77 78 79
  hyvongwin.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  langthangtimso.................10 12 14 19 30 32 34 39 40 42 44 49 50 52 54 59 70 72 74 79
  vungtroisohoc.................06 35 78 42 90 39 23 13 07 52 25 84 74 85 28 40 71 65 86 92
  anquanhnam.................12 17 18 19 22 27 28 29 32 37 38 39 52 57 58 59 92 97 98 99
  adayroihihi.................07 17 22 31 32 40 41 50 52 59 61 62 69 70 71 77 80 87 89 99
  Ronaldo7.................20 22 24 27 28 30 32 34 37 38 50 52 54 57 58 70 72 74 77 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (08/10/2019 at 14:22:51)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 77* 38* thưởng 20000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 77* 38* thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* 68** thưởng 27000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 48* 11* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 82* thưởng 30000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 08/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*46*58*82*
  chutheanh................................................88*98* 95*54*52* 92*11*48* 11*
  giacatgia............................................................12*54*76* 67*69*37*
  buihung88........................................................................25*50***64*11*
  dieuanh96....................................................................................21*50*48*
  thienduong01....................................................................................92* 29*42*29* 68**
  langthangtimso....................................................................................41*25*21*
  numoneyee....................................................................................99** 40*42*48*
  toilatoi7x....................................................................................41*91*97*
  thuyanh29................................................................................................40*77* 38*
  giangmobile................................................................................................64*77* 38*
  xosoxmien................................................................................................02*38*
  happyday................................................................................................69*68**
  quochuy92................................................................................................42* 71**31*
  chidanh1con................................................................................................76*38*
  hyvongwin................................................................................................92*50*
  songque38................................................................................................50*38*
  lodelk............................................................................................................01*
  giaosuxoay............................................................................................................48*
  hoangminh2410............................................................................................................89**
  binbinhn............................................................................................................29*
  mamalanlan............................................................................................................56*
  anquanhnam............................................................................................................50*
  quangninh279............................................................................................................69*
  shopeone............................................................................................................82*
  mytamido............................................................................................................48*
  kocannoinhieu............................................................................................................37*
  vungtroisohoc............................................................................................................37*
  bietphailamsaoday............................................................................................................97*
  bachthu3nhay............................................................................................................69*
  Uyennhi2019............................................................................................................48*
  TranDung64............................................................................................................97*
  vuvanduan90............................................................................................................31*
  anhnumberone............................................................................................................89**
  sohochaylam............................................................................................................50*
  chutichhoidong............................................................................................................77*
  CatLinhHD............................................................................................................69*
  ditimbachthu............................................................................................................38*
  tinhtuoisang............................................................................................................97*
  hoahuong............................................................................................................48*
  vhg123............................................................................................................63*
  emtapdanhlo............................................................................................................97*
  bacang............................................................................................................54*
  thuhuyengirl............................................................................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 10 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.


  NICK- 08/10 -
  babylove52 80 90 97 34 51 69 04 00 77 91 23 36 07 38 53 01 17 39 55
  thienduong0100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  TranDung6400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
  Chetvidep678917 71 10 01 51 15 57 75 05 50
  chidanh1con01 05 06 08 31 35 36 38 71 75 76 78 81 85 86 88 91 95 96 98
  mytamido01 02 07 08 31 32 37 38 41 42 47 48 51 52 57 58 61 62 67 68
  tinhtuoisang01 04 05 08 09 40 41 44 45 47 71 72 74 77 78 80 81 83 86 87
  kocannoinhieu34 95 55 11 96 46 93 61 26 64 33 01 56 39 51 42 47 00 50 44
  lode201900 01 03 04 05 10 12 13 14 19 50 55 56 58 59 73 74 76 77 78
  loveyouloveyou01 03 05 07 08 11 13 15 17 18 71 73 75 77 78 91 93 95 97 98
  vietkieudanhlo00 01 02 04 08 31 35 37 38 39 53 55 56 57 59 71 73 74 75 77
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : trúng loto 97* 84** thưởng 15000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 22* 32* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @xmen3737 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Battu : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Leanhkhoa1641992 : trúng loto 93* 39* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 32* 22* thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 30* 33* thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 78* thưởng 33000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*46*58*82*78*
  numoneyee....................................................................................99** 40*42*48*33*
  thuyanh29................................................................................................40*77* 38*34*
  chidanh1con................................................................................................76*38*98*
  hyvongwin................................................................................................92*50*64*
  bietphailamsaoday............................................................................................................97*32* 22*
  quangninh279............................................................................................................69*97*
  mytamido............................................................................................................48*50*
  TranDung64............................................................................................................97*30* 33*
  mamalanlan............................................................................................................56*39*
  anquanhnam............................................................................................................50*32*
  anhnumberone............................................................................................................89**34*
  vungtroisohoc............................................................................................................37*50*
  vhg123............................................................................................................63*78*
  emtapdanhlo............................................................................................................97*34*
  vietkieudanhlo........................................................................................................................97* 84**
  HON_CUA_DA........................................................................................................................27* 72*
  habongda2002........................................................................................................................27* 72*
  Hoiyeulo........................................................................................................................27* 72*
  mrpts........................................................................................................................26*
  Thuminh........................................................................................................................33*
  luonluontop1........................................................................................................................33*
  Hoalanrung........................................................................................................................34*
  HaiNam92........................................................................................................................33*
  motobike........................................................................................................................20*
  TLong888........................................................................................................................53*
  saptrungtoroi........................................................................................................................64*
  Xuanphat........................................................................................................................20*
  chuoi........................................................................................................................20*
  timlo2nhay........................................................................................................................98*
  ductrinh........................................................................................................................33*
  hatay88........................................................................................................................97*
  locroitrungdau........................................................................................................................22*
  haiyen1295........................................................................................................................97*
  ngandoan........................................................................................................................22*
  HoangMinhTu........................................................................................................................20*
  Xuanmai12345........................................................................................................................22* 32*
  lode2019........................................................................................................................64*
  ngaoducacmien123........................................................................................................................20*
  yeusohoc........................................................................................................................34*
  vjpcachua........................................................................................................................81*
  xmen3737........................................................................................................................98*
  Battu........................................................................................................................93*
  Leanhkhoa1641992........................................................................................................................93* 39*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vjpcachua : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 84 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/10 - - 09/10 -
  chidanh1con01 05 06 08 31 35 36 38 71 75 76 78 81 85 86 88 91 95 96 9801 02 04 09 11 12 14 19 41 42 44 49 61 62 64 69 81 82 84 89
  tinhtuoisang01 04 05 08 09 40 41 44 45 47 71 72 74 77 78 80 81 83 86 8720 22 23 27 40 41 45 48 63 66 68 69 81 84 86 87 90 93 95 96
  vjpcachua.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Xuanphat.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Hoiyeulo.................33 38 47 48 53 56 57 58 65 73 74 75 83 84 85
  Thuminh.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  AnBao.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  anhQuanday.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  danvietanhhung.................02 04 05 07 09 42 44 45 47 49 52 54 55 57 59 82 84 85 87 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/10/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 40* 04* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 29* 92* 46* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 09* 40* 04* thưởng 9000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 29* 42* 92* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @DOREMI : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ThachDua : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Caps : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Phithienlong88 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @March365 : trúng loto 60* 05* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @February123 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @January : trúng loto 60* 92* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @SaLat123 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @May286 : trúng loto 30* 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 24* 20* 02* thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 05* 29* thưởng 20000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* 34* thưởng 12000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 81* 83** thưởng 18000 xu.
  @Battu : trúng loto 20* 24* thưởng 12000 xu.
  @xmen3737 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 09* thưởng 36000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 -
  Galaxy78**12** 14* 41*24*65*97*04* 74**54*46*58*82*78*09*
  thuyanh29................................................................................................40*77* 38*34*46*
  chidanh1con................................................................................................76*38*98*59*
  mytamido............................................................................................................48*50*74*
  anquanhnam............................................................................................................50*32*92*
  mamalanlan............................................................................................................56*39*29*
  emtapdanhlo............................................................................................................97*34*92*
  hatay88........................................................................................................................97*24* 20* 02*
  locroitrungdau........................................................................................................................22*05* 29*
  Hoalanrung........................................................................................................................34*42*
  luonluontop1........................................................................................................................33*17*
  chuoi........................................................................................................................20*69*
  timlo2nhay........................................................................................................................98*60* 34*
  HON_CUA_DA........................................................................................................................27* 72*30*
  ngandoan........................................................................................................................22*83**
  vjpcachua........................................................................................................................81*81* 83**
  Battu........................................................................................................................93*20* 24*
  xmen3737........................................................................................................................98*21*
  lodelk....................................................................................................................................40* 04*
  Cauamhanoi....................................................................................................................................29* 92* 46*
  kyniemxua....................................................................................................................................09* 40* 04*
  Banhbao888....................................................................................................................................29* 42* 92*
  chutheanh....................................................................................................................................28*
  thienduong01....................................................................................................................................74*
  giacatgia....................................................................................................................................02*
  tuandjgj....................................................................................................................................60*
  minhquang2016....................................................................................................................................92*
  happyday....................................................................................................................................60*
  ptsmr....................................................................................................................................59*
  giaosuxoay....................................................................................................................................20* 02*
  quochuy92....................................................................................................................................74*
  visaolaithe....................................................................................................................................74*
  babylove....................................................................................................................................21*
  loveyouloveyou....................................................................................................................................17*
  DOREMI....................................................................................................................................59*
  girlcity....................................................................................................................................29*
  CatLinhHD....................................................................................................................................20* 02*
  kocannoinhieu....................................................................................................................................42* 24*
  nonanoni....................................................................................................................................86*
  Ronaldo7....................................................................................................................................60*
  adayroihihi....................................................................................................................................86*
  ThachDua....................................................................................................................................05*
  Caps....................................................................................................................................60*
  tinhtuoisang....................................................................................................................................74*
  Phithienlong88....................................................................................................................................83**
  March365....................................................................................................................................60* 05*
  TrangTP....................................................................................................................................29*
  ViettelDaily....................................................................................................................................21*
  February123....................................................................................................................................74*
  January....................................................................................................................................60* 92*
  Rongden88....................................................................................................................................59*
  SoLuuHuong....................................................................................................................................09*
  SaLat123....................................................................................................................................09*
  May286....................................................................................................................................30* 86*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Banhbao888 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Thanh2018 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.


  NICK- 10/10 -
  thienduong0100 03 07 09 43 45 46 49 52 54 55 58 81 82 85 89 90 91 94 98
  loveyouloveyou00 02 03 04 09 20 21 22 27 28 40 45 46 48 49 63 64 66 67 68
  mytamido00 01 03 05 08 10 12 14 17 19 41 44 46 47 49 91 92 94 96 99
  Banhbao88814 19 29 30 34 39 41 42 46 47 64 69 74 79 80 89 91 92 96 99
  chot10trung140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  HaThanhTruc00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  SoLuuHuong01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
  TAMMAO40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Thanh201800 08 17 19 26 28 35 37 44 46 53 55 62 64 71 73 80 82 91 99
  girlcity04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  NetCaFe30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Ronaldo700 04 05 07 22 23 25 28 40 41 43 46 61 64 68 69 82 86 87 89
  bacang04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CatLinhHD40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chuoi14 41 19 91 55 50 05 37 73 45 54 59 95 18 81 31 46 64 69 96
  chutheanh28 82 46 64 14 41 32 23 00 69 96 19 91 78 87 73 37 55 05 50
  Galaxy14 19 29 30 34 39 41 42 46 47 64 69 74 79 80 89 91 92 96 97
  xosoxmien00 02 03 04 08 20 21 22 26 28 40 44 46 48 49 53 55 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này