PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @THICHSOICAU : trúng loto 80* 08* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 64* 65* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 43* 53**** thưởng 15000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 03* 18* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Joker : trúng loto 10* 12* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12* 43* thưởng 12000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @School : trúng loto 45** thưởng 20000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 53**** thưởng 24000 xu.
  @Nhungtn : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @anhhq : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 53**** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 -
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*70*44*62*80*
  denbacdotinh....................................................................................39*33* 23*53****
  Joker................................................................................................31*10* 12*
  Thuminh................................................................................................11*12* 43*
  hoangminh2410................................................................................................30*10*
  bactrangtinhdoi................................................................................................56*10*
  Hoiyeulo................................................................................................06**03*
  RONGVANG999................................................................................................11*10*
  4rum................................................................................................01*43*
  chieumuon123................................................................................................45*43*
  CHUTICH................................................................................................73*43*
  ptsmr................................................................................................35**64*
  School................................................................................................33*45**
  hoangmui................................................................................................62*62*
  Quangpham................................................................................................31*53****
  Nhungtn................................................................................................23*65*
  anhhq................................................................................................31*64*
  chinh1689482997................................................................................................86*65*
  Chetvidep6789................................................................................................33*18*
  vanlatoi................................................................................................62*64*
  THICHSOICAU............................................................................................................80* 08*
  Npt............................................................................................................64* 65*
  A_777............................................................................................................03*
  mrpts............................................................................................................64*
  chuoi............................................................................................................65*
  nhat_chi_mai............................................................................................................64*
  NetCaFe............................................................................................................43* 53****
  habongda2002............................................................................................................64*
  truytim_BTD............................................................................................................03* 18*
  danv411............................................................................................................64*
  DoThanhHai............................................................................................................65*
  TIMLUCBINH123............................................................................................................85*
  HOANG YEN............................................................................................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @School : Chốt 6 số có 43 thưởng 16666 xu.
  @chieumuon123 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 12 số có 43 thưởng 8333 xu.
  @CHUTICH : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @thienbinh : Chốt 10 số có 43 thưởng 20000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 -
  denbacdotinh01 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 34 35 37 38 4031 32 34 37 38 40 43 46 49 50 56 59 70 71 73 76 79 80 83 86
  thienbinh02 20 35 53 38 83 08 80 48 8425 52 26 62 29 92 16 61 43 63
  School.................43 44 45 77 86 95
  chieumuon123.................16 26 36 46 56 76 86 34 43 27 72 89 98 56 65 06 60 64 47 74
  Anh0165.................30 03 80 08 36 63 31 13 34 43 33 38 83 88 44 99 49 94 27 72
  xauzai88.................01 07 40 43 58 63 67 68 70 81 90 98
  CHUTICH.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 40 41 42 43 45 46 47 48 49
  SoLuuHuong.................04 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:04:07)

 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HaThanhTruc : trúng loto 09* 90* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Suongzay : trúng loto 09* 90* thưởng 6000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @A_777 : trúng loto 71* 81* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 71* 81* thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoiyeulo : trúng loto 90* 32** thưởng 45000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 81* thưởng 9000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 09* 90* thưởng 18000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 96** thưởng 66000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 -
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*70*44*62*80*96**
  denbacdotinh....................................................................................39*33* 23*53****43*
  Hoiyeulo................................................................................................06**03*90* 32**
  Thuminh................................................................................................11*12* 43*81*
  bactrangtinhdoi................................................................................................56*10*09* 90*
  RONGVANG999................................................................................................11*10*43*
  4rum................................................................................................01*43*43*
  ptsmr................................................................................................35**64*72*
  Quangpham................................................................................................31*53****79*
  chinh1689482997................................................................................................86*65*72*
  A_777............................................................................................................03*71* 81*
  NetCaFe............................................................................................................43* 53****71* 81*
  nhat_chi_mai............................................................................................................64*21*
  THICHSOICAU............................................................................................................80* 08*89*
  HaThanhTruc........................................................................................................................09* 90*
  Water77........................................................................................................................90*
  Quyly........................................................................................................................72*
  thienbinh........................................................................................................................43*
  TAMMAO........................................................................................................................81*
  dongkhanh1994........................................................................................................................32**
  bacang........................................................................................................................43*
  kovachin........................................................................................................................07*
  Anh0165........................................................................................................................90*
  SoLuuHuong........................................................................................................................49*
  Suongzay........................................................................................................................09* 90*
  MeoBongBong........................................................................................................................19*
  _AK47_........................................................................................................................32**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @TienDung : Chốt 19 số có 05 thưởng 5263 xu.
  @longdang : Chốt 7 số có 05 thưởng 14285 xu.
  @Quyly : Chốt 10 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @Joker : Chốt 18 số có 05 thưởng 5555 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Anh0165 : Chốt 10 số có 05 thưởng 20000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 19 số có 05 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 05 thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 -
  denbacdotinh01 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 34 35 37 38 4031 32 34 37 38 40 43 46 49 50 56 59 70 71 73 76 79 80 83 8601 02 04 05 07 08 10 13 16 19 70 73 76 79 80 83 86 89 91 92
  Anh0165.................30 03 80 08 36 63 31 13 34 43 33 38 83 88 44 99 49 94 27 7201 10 60 06 50 05 29 92 97 79
  SoLuuHuong.................04 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 9400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Hoalong68dedan..................................17 71 04 40 05 50 58 85 89 98 47 74 79 97 09 90 16 61 13 31
  TienDung..................................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  longdang..................................54 45 53 35 33 05 50
  Quyly..................................24 42 29 92 74 47 79 97 05 50
  Joker..................................48 84 45 54 40 04 05 00 16 61 46 64 23 83 74 73 28 82
  lodelk..................................00 66 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  chuoi..................................45 54 59 95 90 09 04 40 12 21 18 81 55 00 50 05 47 74 97 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:59)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Joker : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @hamtai368 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @longdang : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @NGUYENHUNG : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Lamtienti : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Nthy0221 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @tuananhminh : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 69** 70* thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 17* 61* thưởng 18000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 10* 75* thưởng 24000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 75* thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 06* 75* thưởng 24000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 78* 37* thưởng 24000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 -
  Thuminh11*12* 43*81*10*
  bactrangtinhdoi56*10*09* 90*10* 75*
  Hoiyeulo06**03*90* 32**75*
  ptsmr35**64*72*10*
  Quangpham31*53****79*06* 75*
  chinh168948299786*65*72*78* 37*
  NetCaFe............43* 53****71* 81*17* 61*
  nhat_chi_mai............64*21*99*
  Water77........................90*22*
  kovachin........................07*69** 70*
  bacang........................43*44*
  chutheanh....................................27**
  mrpts....................................75*
  Joker....................................75*
  Npt....................................75*
  TienDung....................................61*
  School....................................45*
  lodelk....................................06*
  vanlatoi....................................63*
  hamtai368....................................37*
  longdang....................................63*
  NGUYENHUNG....................................68*
  Lamtienti....................................75*
  Nthy0221....................................06* 60*
  tuananhminh....................................70*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Abacaban : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Lamtienti : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Quangpham : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 2 số có 18 thưởng 50000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @longdang : Chốt 11 số có 18 thưởng 18181 xu.


  NICK- 11/10 - - 12/10 -
  longdang54 45 53 35 33 05 5054 45 36 63 18 81 86 68 77 13 31
  Abacaban.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Lamtienti.................15 51 16 61 17 71 18 81 68 86 11 22 33 44 66 77 88 99 38 83
  Quangpham.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  bactrangtinhdoi.................08 18 28 38 48 58 68 78 98 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  HON_CUA_DA.................81 18
  Chetvidep6789.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 19 18 17 16 15 14 13 12 10
  Thuminh.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Hoiyeulo.................19 91 28 82 46 64 00 01 10 29 92 47 74 56 09 90 18 81 27 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:56)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @V8818 : trúng loto 14* 24* 42* thưởng 9000 xu.
  @khatvong : trúng loto 29* 81* thưởng 10000 xu.
  @Kaido : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 00* 88*** thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 81* 88*** thưởng 12000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 88*** thưởng 9000 xu.
  @Quyly : trúng loto 88*** thưởng 9000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 01* 14* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 14* 04* thưởng 6000 xu.
  @LanhHuyet : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @ketamine : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @longdang : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 66** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 00* 14* thưởng 24000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 01* 14* thưởng 50000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 -
  ptsmr35**64*72*10*01* 14*
  Thuminh11*12* 43*81*10*39*
  Quangpham31*53****79*06* 75*29*
  chinh168948299786*65*72*78* 37*97*
  NetCaFe............43* 53****71* 81*17* 61*00* 14*
  nhat_chi_mai............64*21*99*00*
  Water77........................90*22*66**
  chutheanh....................................27**97*
  Joker....................................75*82*
  longdang....................................63*69*
  V8818................................................14* 24* 42*
  khatvong................................................29* 81*
  Kaido................................................66**
  A_777................................................00* 88***
  denbacdotinh................................................81* 88***
  RONGVANG999................................................23*
  chuoi................................................05*
  thienbinh................................................05*
  4rum................................................88***
  Quyly................................................88***
  HoaMauDon................................................51*
  minhquang2016................................................07*
  NgocNgoc................................................01* 14*
  Chetvidep6789................................................78*
  GIACATDU888................................................69*
  Hoalong68dedan................................................14* 04*
  LanhHuyet................................................01*
  ketamine................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @THICHSOICAU : Chốt 16 số có 45 thưởng 6250 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 45 thưởng 5263 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Quangpham : Chốt 13 số có 45 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @longdang : Chốt 11 số có 45 thưởng 27272 xu.


  NICK- 11/10 - - 12/10 - - 13/10 -
  longdang54 45 53 35 33 05 5054 45 36 63 18 81 86 68 77 13 3196 69 29 92 54 45 99 36 63 19 91
  Quangpham.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 1929 69 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  denbacdotinh..................................41 42 45 47 48 51 52 54 55 57 58 60 63 66 69 71 72 74 75 77
  THICHSOICAU..................................22 25 20 24 52 55 50 54 02 05 00 04 42 45 40 44
  NetCaFe..................................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  hoangminh2410..................................44 99 49 94 45 54 06 60 48 84
  vanlatoi..................................04 12 16 23 24 32 34 36 40 42 43 44 45 46 48 51 61 63 64 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:50)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 46** 64** thưởng 20000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 46** 64** thưởng 20000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* 62* thưởng 10000 xu.
  @ngoichua : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @quabong02 : trúng loto 62* 26* 64** thưởng 12000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 53** thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @TienDung : trúng loto 13* 12* thưởng 6000 xu.
  @School : trúng loto 92* 98* thưởng 6000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @hamtai368 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 46** thưởng 10000 xu.
  @Cpgioi123 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 12* 13* thưởng 6000 xu.
  @NGUYENHUNG : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @xmen3737 : trúng loto 12* 13* thưởng 6000 xu.
  @Linhtrang : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Lee888 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 53** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @4rum : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @LanhHuyet : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 92* 57** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 46** 64** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 57** thưởng 36000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 -
  Thuminh11*12* 43*81*10*39*57**
  NetCaFe............43* 53****71* 81*17* 61*00* 14*46** 64**
  Water77........................90*22*66**92* 57**
  4rum................................................88***58*
  minhquang2016................................................07*62*
  Chetvidep6789................................................78*99*
  LanhHuyet................................................01*51*
  Npt............................................................46** 64**
  habongda2002............................................................46** 64**
  lodelk............................................................26* 62*
  ngoichua............................................................99*
  quabong02............................................................62* 26* 64**
  bactrangtinhdoi............................................................53**
  HON_CUA_DA............................................................76*
  bacang............................................................59*
  HaThanhTruc............................................................13*
  TienDung............................................................13* 12*
  School............................................................92* 98*
  SoLuuHuong............................................................26*
  hoangmui............................................................62*
  hamtai368............................................................59*
  danv411............................................................46**
  Cpgioi123............................................................99*
  BaoChau............................................................12* 13*
  NGUYENHUNG............................................................86*
  xmen3737............................................................12* 13*
  Linhtrang............................................................86*
  Lee888............................................................76*
  QuocHung............................................................53**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @SoLuuHuong : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @MINH1987 : Chốt 14 số có 28 thưởng 7142 xu.
  @TAMMAO : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.


  NICK- 14/10 -
  SoLuuHuong07 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 43 52 61 70 89 98
  Chetvidep678900 11 22 33 44 55 66 77 88 99 08 18 28 38 48 58 68 78 98
  MINH198751 52 53 56 58 91 92 93 94 95 82 28 04 40
  TAMMAO03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98
  dongkhanh199408 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:47)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thienbinh : trúng loto 11* 81* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18* 81* thưởng 10000 xu.
  @ketamine : trúng loto 59* 95* thưởng 10000 xu.
  @PhanHaBK : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 55* 88* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 73* 37** thưởng 9000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 54* 55* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @abcdez : trúng loto 35* 45* thưởng 6000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 11* 80* thưởng 6000 xu.
  @Gau1205 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @vkyfbn : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Linhtrang : trúng loto 37** 73* thưởng 30000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @TienDung : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 64** thưởng 20000 xu.
  @quabong02 : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @4rum : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 12* 88* thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 81* thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/10 - - 14/10 - - 15/10 -
  4rum88***58*55*
  Chetvidep678978*99*12* 88*
  minhquang201607*62*81*
  Linhtrang............86*37** 73*
  bactrangtinhdoi............53**12*
  Npt............46** 64**96*
  TienDung............13* 12*77*
  danv411............46**35*
  habongda2002............46** 64**64**
  quabong02............62* 26* 64**18*
  QuocHung............53**55*
  thienbinh........................11* 81*
  chuoi........................18* 81*
  ketamine........................59* 95*
  PhanHaBK........................90*
  chutheanh........................55* 88*
  Kaido........................80*
  RONGVANG999........................90*
  A_777........................81*
  Joker........................88*
  mrpts........................70*
  denbacdotinh........................88*
  mamalanlan........................75*
  Quyly........................80*
  THICHSOICAU........................73* 37**
  truytim_BTD........................80*
  Anh0165........................54* 55*
  TIMLUCBINH123........................12*
  abcdez........................35* 45*
  xin1conLo........................11* 80*
  Gau1205........................65*
  vkyfbn........................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @PhanHaBK : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @truytim_BTD : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.
  @Linhtrang : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.


  NICK- 15/10 -
  chuoi90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89
  lodelk09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99 44
  PhanHaBK00 19 91 55 46 64 50 05 69 96
  truytim_BTD14 19 23 32 33 37 38 64 69 73 78
  Linhtrang09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  bacang01 10 11 00 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:41)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cpgioi123 : trúng loto 21* 85* thưởng 10000 xu.
  @lamkimthanh39 : trúng loto 09* 90* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 49** 44* thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* 32* thưởng 6000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Nthy0221 : trúng loto 33* 49** thưởng 9000 xu.
  @Lamtienti : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @longbaongoc : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Thanh2018 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thienbinh : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 33* 75* thưởng 12000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 33* 60* thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @habongda2002 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @Linhtrang : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/10 - - 15/10 - - 16/10 -
  habongda200246** 64**64**64*
  Linhtrang86*37** 73*01*
  thienbinh............11* 81*60*
  chutheanh............55* 88*33* 75*
  RONGVANG999............90*33* 60*
  denbacdotinh............88*19*
  THICHSOICAU............73* 37**64*
  Quyly............80*61*
  mamalanlan............75*67*
  truytim_BTD............80*64*
  Cpgioi123........................21* 85*
  lamkimthanh39........................09* 90*
  Thuminh........................49** 44*
  Water77........................33* 32*
  Phamoanhngoclan1111........................71*
  NetCaFe........................01*
  bacang........................19*
  dongkhanh1994........................01*
  SoLuuHuong........................21*
  hoangmui........................75*
  lodelk........................11*
  Nthy0221........................33* 49**
  Lamtienti........................76*
  longbaongoc........................01*
  Thanh2018........................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bactrangtinhdoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @vkyfbn : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Quyly : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Linhtrang : Chốt 16 số có 24 thưởng 12500 xu.


  NICK- 15/10 - - 16/10 -
  Linhtrang09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 9811 22 33 44 55 66 77 88 99 00 16 61 45 54 24 42
  bactrangtinhdoi.................12 13 14 16 21 23 24 26 31 32 34 36 41 42 43 46 61 62 63 64
  denbacdotinh.................04 40 45 54 59 95 09 90 24 42 74 47 97 79 29 92 99 77 55
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 82 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Hoiyeulo.................92 83 74 02 20 93 84 57 66 03 21 94 67 76 06 60 51 24 79 97
  SoLuuHuong.................05 06 14 15 23 24 32 33 41 42 50 51 60 69 78 79 87 88 96 97
  Phamoanhngoclan1111.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 24
  vkyfbn.................04 40 14 41 24 42 34 43 45 54 64 46 74 47 84 48 94 49 44 99
  Quyly.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:35)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DoThanhHai : trúng loto 17* 35* 85* thưởng 9000 xu.
  @xoay : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Joker : trúng loto 14*** thưởng 15000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 85* 94* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78** thưởng 10000 xu.
  @LanhHuyet : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @NGUYENHUNG : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @xmen3737 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vkyfbn : trúng loto 03* 78** thưởng 9000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 35* 97* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @Cpgioi123 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @lamkimthanh39 : trúng loto 78** thưởng 12000 xu.
  @Thanh2018 : trúng loto 78** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienbinh : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 46** thưởng 18000 xu.


  NICK- 15/10 - - 16/10 - - 17/10 -
  thienbinh11* 81*60*97*
  THICHSOICAU73* 37**64*97*
  truytim_BTD80*64*46**
  Thuminh............49** 44*35* 97*
  NetCaFe............01*04*
  SoLuuHuong............21*97*
  hoangmui............75*85*
  Cpgioi123............21* 85*68*
  lamkimthanh39............09* 90*78**
  Thanh2018............33*78**
  DoThanhHai........................17* 35* 85*
  xoay........................41*
  bactrangtinhdoi........................20*
  4rum........................99*
  A_777........................06*
  Hoiyeulo........................82*
  Joker........................14***
  nhat_chi_mai........................16*
  kovachin........................85* 94*
  TienDung........................20*
  chieumuon123........................68*
  danv411........................78**
  LanhHuyet........................91*
  NGUYENHUNG........................68*
  Hoalong68dedan........................93*
  xmen3737........................06*
  vkyfbn........................03* 78**
  TranAn123........................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 16 số có 16 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 12 số có 16 thưởng 8333 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 16 thưởng 10526 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 16 thưởng 10526 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 -
  denbacdotinh04 40 45 54 59 95 09 90 24 42 74 47 97 79 29 92 99 77 5501 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 82 20 21 23 24 25 26 27 28 2901 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Hoiyeulo92 83 74 02 20 93 84 57 66 03 21 94 67 76 06 60 51 24 79 9701 47 56 83 03 84 89 02 16 52 86 07 57 61 66 67 70 76 93
  NetCaFe.................06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  chinh1689482997.................70 76 80 86 50 82 84 72 74 02 04 06 07 89 16 52
  chutheanh.................66 16 61 11 09 90 59 95 72 27 07 70
  Thuminh.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/10/2018 at 15:03:23)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mamalanlan : trúng loto 39* 05* 50* thưởng 9000 xu.
  @Antrach : trúng loto 25* 77*** thưởng 20000 xu.
  @nguyenquy689 : trúng loto 39* 10* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 22** 77*** thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Nthy0221 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 10* 39* thưởng 6000 xu.
  @Hoa2018 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @HOANGQUANG : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @Songlotuthude : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Thebinh90 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @LanhHuyet : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 77*** thưởng 27000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 75* 85* thưởng 18000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @THICHSOICAU : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 39* thưởng 12000 xu.


  NICK- 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 -
  THICHSOICAU73* 37**64*97*61*
  truytim_BTD80*64*46**39*
  NetCaFe............01*04*77***
  hoangmui............75*85*75* 85*
  SoLuuHuong............21*97*27*
  LanhHuyet........................91*10*
  bactrangtinhdoi........................20*81*
  Hoiyeulo........................82*39*
  nhat_chi_mai........................16*27*
  kovachin........................85* 94*81*
  danv411........................78**61*
  mamalanlan....................................39* 05* 50*
  Antrach....................................25* 77***
  nguyenquy689....................................39* 10*
  Water77....................................84*
  chutheanh....................................12*
  denbacdotinh....................................61*
  Kaido....................................25*
  chuoi....................................05* 50*
  Quyly....................................22** 77***
  minhquang2016....................................27*
  bacang....................................44*
  hoangminh2410....................................85*
  TAMMAO....................................10*
  Nthy0221....................................96**
  NgocNgoc....................................25*
  Thaibinh56....................................39*
  HOANG YEN....................................10* 39*
  Hoa2018....................................25*
  HOANGQUANG....................................27*
  Songlotuthude....................................10*
  Thebinh90....................................81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vkyfbn : Chốt 15 số có 50 thưởng 6666 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 5 số có 50 thưởng 20000 xu.
  @TranAn123 : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @lamkimthanh39 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @V8818 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 50 thưởng 10526 xu.


  NICK- 17/10 - - 18/10 -
  NetCaFe06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9600 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  vkyfbn.................05 50 08 80 00 55 28 82 44 88 83 38 11 66 61
  bacang.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  bactrangtinhdoi.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  lodelk.................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  ngaoducacmien123.................05 50 06 60 11
  TranAn123.................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  lamkimthanh39.................50 52 58 63 65 68 69 71 72 74 76 79 83 84 85 86 89 90 92 94
  NgocNgoc.................00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
  V8818.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 56 65 57 75 58 85 59 95 55 00
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (20/10/2018 at 08:52:53)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nhungtn : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 49*** thưởng 9000 xu.
  @Nthy0221 : trúng loto 49*** thưởng 9000 xu.
  @Cpgioi123 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @MinhDuc321 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @maihueNA1993 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 00* 32* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 00* 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 00* 66* thưởng 18000 xu.
  @Quyly : trúng loto 56* 63* thưởng 18000 xu.
  @Kaido : trúng loto 31** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @LanhHuyet : trúng loto 58* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 - - 18/10 - - 19/10 - - 20/10 -
  NetCaFe01*04*77***89* 70*66*
  nhat_chi_mai............16*27*65*00*
  LanhHuyet............91*10*87*58*
  Water77........................84*83*00* 66*
  Quyly........................22** 77***94*56* 63*
  Kaido........................25*41*31**
  Thuminh....................................35*00* 32*
  chinh1689482997....................................87*93*
  TienDung....................................92*45*
  HoaMauDon....................................24*00* 63*
  Nhungtn................................................63*
  A_777................................................79*
  chuoi................................................79*
  truytim_BTD................................................45*
  bacang................................................93*
  mamalanlan................................................49***
  Nthy0221................................................49***
  Cpgioi123................................................63*
  NgocNgoc................................................63*
  DoThanhHai................................................00*
  xoay................................................56*
  Buivantu1988................................................80*
  MinhDuc321................................................93*
  maihueNA1993................................................90*
  thatbai01................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @TranAn123 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @V8818 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @Joker : Chốt 17 số có 28 thưởng 5882 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.


  NICK- 20/10 -
  denbacdotinh03 06 09 12 15 17 18 21 22 24 25 27 28 30 33 36 39 42 44 45
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  TranAn12302 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  V881808 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 88 33
  Thuminh02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  HoaMauDon02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Joker38 83 33 88 46 60 06 67 76 28 82 31 35 53 07 70 13
  nhat_chi_mai12 21 23 28 31 32 33 37 38 68 73 76 78 80 82 86 87 88 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/10/2018 at 13:24:02)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này