PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vutoan2018 (31/10/2018 at 19:57:39)

 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 16** 47* thưởng 15000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 93** thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 62* 27* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 81* 47* thưởng 6000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @bin_beo85 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @LeDucBinh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @man : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 73* 41** 98* thưởng 24000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 02* 90* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 41** thưởng 30000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CoLong : trúng loto 41** 98* thưởng 36000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  CoLong97*43*19*41** 98*
  Thaibinh56............60*29**41**
  truytim_BTD............36** 66*29** 08*96*
  NetCaFe............88* 33** 00*19*90*
  man........................56*96*
  thanhkute........................75*73* 41** 98*
  mamalanlan........................70* 25*02* 90*
  chutheanh........................35*02*
  CHUTICH........................99*90*
  Xuanmai12345........................30*60*
  Phamoanhngoclan1111....................................16** 47*
  thienbinh....................................40*
  kovachin....................................93**
  danv411....................................16**
  Thuminh....................................62* 27*
  Joker....................................74*
  dongkhanh1994....................................41**
  chieumuon123....................................81*
  nhat_chi_mai....................................22*
  habongda2002....................................22*
  Npt....................................40*
  thantai368....................................96*
  NgocNgoc....................................95*
  Water77....................................22*
  HaThanhTruc....................................95*
  haithanh69....................................81* 47*
  Maianhcho....................................73*
  bin_beo85....................................40*
  LeDucBinh....................................74*
  vuvanduan90....................................93**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @mctq04 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @Khoai : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 10 số có 65 thưởng 20000 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 65 thưởng 20000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 65 thưởng 10526 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 -
  mrpts50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Npt50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  nhat_chi_mai00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9606 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  NetCaFe.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  bactrangtinhdoi.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95
  mctq04.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Khoai.................04 40 09 90 54 45 59 95 56 65 46 64
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ptsmr.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HON_CUA_DA (01/10/2018 at 18:53:05) , vutoan2018 (31/10/2018 at 19:57:48)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoangminh2410 : trúng loto 12* 21* thưởng 10000 xu.
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @Mydu250609 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @marslightusas : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 10* 41* thưởng 6000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @lesontx : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Cpgioi123 : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Angiax : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 47* 74** thưởng 30000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85* 82** thưởng 30000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 82** thưởng 12000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 57* 39* thưởng 12000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 82** thưởng 30000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 06* 39* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @CoLong : trúng loto 75* 57* thưởng 30000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 -
  CoLong97*43*19*41** 98*75* 57*
  NetCaFe............88* 33** 00*19*90*06* 39*
  mamalanlan........................70* 25*02* 90*39*
  thanhkute........................75*73* 41** 98*10*
  CHUTICH........................99*90*82**
  Xuanmai12345........................30*60*06*
  Phamoanhngoclan1111....................................16** 47*47* 74**
  danv411....................................16**85* 82**
  Thuminh....................................62* 27*39*
  chieumuon123....................................81*10*
  nhat_chi_mai....................................22*10*
  Water77....................................22*82**
  Maianhcho....................................73*57* 39*
  thienbinh....................................40*44*
  hoangminh2410................................................12* 21*
  ThanLoThanhDe................................................39*
  Mydu250609................................................06*
  marslightusas................................................75*
  bactrangtinhdoi................................................82**
  bacang................................................44*
  Quyly................................................12* 21*
  THICHSOICAU................................................10*
  mrpts................................................82**
  DoThanhHai................................................21*
  Kaido................................................56*
  Hoalong68dedan................................................94*
  TAMMAO................................................56*
  RONGVANG999................................................10* 41*
  SoLuuHuong................................................10*
  Hientnsteel................................................74**
  Chetvidep6789................................................34*
  ngaoducacmien123................................................10*
  lesontx................................................57*
  Anh0165................................................55*
  Kazikusuns2................................................34*
  Quangpham................................................10*
  Cpgioi123................................................82**
  LaoLoGL................................................21*
  Angiax................................................39*
  GIACATDU888................................................10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 1 số có 44 thưởng 100000 xu.
  @chieumuon123 : Chốt 9 số có 44 thưởng 11111 xu.
  @longdang : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @THICHSOICAU : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai12345 : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.
  @RONGVANG999 : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @CoLong : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 44 thưởng 15789 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 -
  nhat_chi_mai00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9606 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94
  Anh0165..................................04 40 14 41 24 42 34 43 45 54 64 46 74 47 48 84 94 49 00 44
  HOANG YEN..................................44
  chieumuon123..................................14 24 44 54 64 74 84 94 34
  longdang..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  THICHSOICAU..................................44 49 94 99 03 12 21 30 58 67 76 85
  Hoiyeulo..................................06 60 15 51 24 42 33 88 79 97 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  Xuanmai12345..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  RONGVANG999..................................01 08 22 43 44 52 70 67 76 93
  CoLong..................................17 18 19 40 44 45 47 48 49 50 54 55 57 58 59 60 64 65 67
  chuoi..................................34 43 48 84 39 93 89 98 44 99 94 49 91 19 96 69 14 41 46 64
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vutoan2018 (31/10/2018 at 19:58:08)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thanhtuan74 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 59* 53* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @Khoai : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @capitan : trúng loto 38* 50** thưởng 9000 xu.
  @hamtai368 : trúng loto 34** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @Kaido : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 51* 31* thưởng 12000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @lesontx : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 51* 57* thưởng 18000 xu.
  @Water77 : trúng loto 18* 59* thưởng 18000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 62* 47* thưởng 24000 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  mamalanlan70* 25*02* 90*39*57*
  thanhkute75*73* 41** 98*10*62* 47*
  Thuminh............62* 27*39*51* 57*
  Water77............22*82**18* 59*
  Phamoanhngoclan1111............16** 47*47* 74**86**
  bacang........................44*57*
  mrpts........................82**38*
  Kaido........................56*18*
  RONGVANG999........................10* 41*51* 31*
  Hientnsteel........................74**53*
  lesontx........................57*86**
  thanhtuan74....................................79*
  ongbau_1980....................................47*
  chuoi....................................50**
  chutheanh....................................59* 53*
  dongkhanh1994....................................51*
  Abacaban....................................50**
  Hoiyeulo....................................57*
  Khoai....................................53*
  HON_CUA_DA....................................59*
  capitan....................................38* 50**
  hamtai368....................................34**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 10 số có 37 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 37 thưởng 10000 xu.
  @Batbai : Chốt 16 số có 37 thưởng 6250 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @RONGVANG999 : Chốt 11 số có 37 thưởng 18181 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 37 thưởng 20000 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  nhat_chi_mai00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9606 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 9400 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  RONGVANG999..................................01 08 22 43 44 52 70 67 76 9305 08 16 17 18 24 37 39 46 49 93
  Npt...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  mrpts...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Batbai...................................................13 31 18 81 36 63 86 68 23 32 78 87 28 82 37 73
  thantai368...................................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Phamoanhngoclan1111 (04/10/2018 at 17:30:24)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 87* 97* thưởng 10000 xu.
  @katy2018 : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 67* 47* 74* thưởng 9000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @CoLong : trúng loto 56* 65* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 67* 66* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 97* 87* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Suongzay : trúng loto 11* 14* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @Lamtienti : trúng loto 69* 14* thưởng 6000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @Batbai : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 01* 67* thưởng 12000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @Kaido : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @lesontx : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 35** thưởng 24000 xu.
  @Water77 : trúng loto 77* 66* thưởng 24000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 56* 65* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 01* thưởng 25000 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  mamalanlan70* 25*02* 90*39*57*01*
  Thuminh............62* 27*39*51* 57*35**
  Water77............22*82**18* 59*77* 66*
  Phamoanhngoclan1111............16** 47*47* 74**86**56* 65*
  mrpts........................82**38*14*
  Kaido........................56*18*34*
  lesontx........................57*86**01*
  chuoi....................................50**45*
  dongkhanh1994....................................51*68*
  chutheanh....................................59* 53*01* 67*
  Hoiyeulo....................................57*68*
  HON_CUA_DA....................................59*77*
  minhquang2016................................................87* 97*
  katy2018................................................35**
  vuvanduan90................................................67* 47* 74*
  xauzai88................................................77*
  CoLong................................................56* 65*
  A_777................................................67* 66*
  bactrangtinhdoi................................................77*
  denbacdotinh................................................37*
  THICHSOICAU................................................87*
  Thaibinh56................................................12*
  TienDung................................................52*
  HoaMauDon................................................97* 87*
  Joker................................................77*
  Suongzay................................................11* 14*
  4rum................................................45*
  lodelk................................................37*
  truytim_BTD................................................47*
  ptsmr................................................52*
  thantai368................................................45*
  Anh0165................................................14*
  thienbinh................................................77*
  Lamtienti................................................69* 14*
  GIACATDU888................................................45*
  Batbai................................................69*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Nhungtn : Chốt 4 số có 34 thưởng 25000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 8 số có 34 thưởng 12500 xu.
  @lesontx : Chốt 19 số có 34 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 34 thưởng 25000 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  nhat_chi_mai00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9606 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 9400 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94 73
  chuoi....................................................................34 43 98 89 54 45 36 63 40 04 77 25 52 86 68 08 80 85 58 35
  Hoiyeulo....................................................................05 50 14 41 23 32 69 96 78 87 07 70 16 61 25 52 34 43 89 98
  Nhungtn....................................................................34 43 89 98
  DonaldTrump45....................................................................39 93 48 84 43 34 89 98
  lesontx....................................................................43 10 60 25 52 98 30 85 86 36 07 21 26 62 40 54 34 89 58
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @BIGMAN2018 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @anhhq : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @longdang : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hamtai368 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 33** 34* 35* thưởng 24000 xu.
  @A_777 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 34* 33** thưởng 18000 xu.
  @TienDung : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 47** thưởng 20000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Kaido : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.


  NICK- 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  mamalanlan70* 25*02* 90*39*57*01*52*
  Thuminh............62* 27*39*51* 57*35**41*
  Phamoanhngoclan1111............16** 47*47* 74**86**56* 65*02*
  Kaido........................56*18*34*68*
  chuoi....................................50**45*41*
  Hoiyeulo....................................57*68*26*
  HON_CUA_DA....................................59*77*52*
  lodelk................................................37*33** 34* 35*
  A_777................................................67* 66*80*
  denbacdotinh................................................37*34* 33**
  TienDung................................................52*80*
  4rum................................................45*47**
  truytim_BTD................................................47*87*
  thantai368................................................45*69*
  Anh0165................................................14*80*
  vuvanduan90................................................67* 47* 74*60*
  BIGMAN2018............................................................34*
  anhhq............................................................81*
  bacang............................................................69*
  hoangminh2410............................................................52*
  chieumuon123............................................................47**
  TAMMAO............................................................09*
  haithanh69............................................................26*
  hoangmui............................................................47**
  longdang............................................................41*
  hamtai368............................................................95*
  kovachin............................................................12*
  TIMLUCBINH123............................................................41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @longdang : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @haithanh69 : Chốt 13 số có 26 thưởng 7692 xu.
  @thatbai01 : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 20 số có 26 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 26 thưởng 25000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  nhat_chi_mai06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 9400 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 9604 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94 7312 13 14 17 19 21 23 26 31 41 46 64 67 68 69 71 76 86 91 96
  chuoi...................................................34 43 98 89 54 45 36 63 40 04 77 25 52 86 68 08 80 85 58 3530 03 80 08 58 85 53 35 36 63 68 86 54 45 21 12 62 26 10 40
  Npt....................................................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  mrpts....................................................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  longdang....................................................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  NetCaFe....................................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96
  haithanh69....................................................................16 61 11 66 26 62 36 63 64 65 67 68 69
  thatbai01....................................................................06 60 16 61 26 62 63 36 64 46 56 65 67 76 68 86 69 96
  HaThanhTruc....................................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  hoangminh2410....................................................................02 20 07 70 25 52 57 75 06 26
  dongkhanh1994....................................................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 93* 80* 90* thưởng 9000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 93* 29* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Water77 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @lesontx : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @School : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Nthy0221 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @abcdez : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @A_777 : trúng loto 80* 90* thưởng 18000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 02* 83* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 18000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 37* 73* thưởng 36000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 -
  Thuminh62* 27*39*51* 57*35**41*80*
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*
  A_777....................................67* 66*80*80* 90*
  thantai368....................................45*69*02* 83*
  hoangminh2410................................................52*11*
  TAMMAO................................................09*63*
  chutheanh............................................................93* 80* 90*
  thanhkute............................................................93* 29*
  mrpts............................................................37*
  bactrangtinhdoi............................................................93*
  HoaMauDon............................................................15*
  dongkhanh1994............................................................50**
  CHUTICH............................................................29*
  RONGVANG999............................................................86*
  Npt............................................................63*
  Water77............................................................93*
  SoLuuHuong............................................................61*
  lesontx............................................................43**
  minhquang2016............................................................67*
  Hientnsteel............................................................57*
  thienbinh............................................................41*
  School............................................................83*
  Nthy0221............................................................61*
  abcdez............................................................49*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @School : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thatbai01 : Chốt 19 số có 15 thưởng 10526 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 -
  thatbai0106 60 16 61 26 62 63 36 64 46 56 65 67 76 68 86 69 9605 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  School.................01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  HoaMauDon.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  bactrangtinhdoi.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  denbacdotinh.................01 03 04 10 13 15 30 31 33 40 45 47 51 54 74 77 83 38 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (06/10/2018 at 21:06:51)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HON_CUA_DA : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 11** 52* thưởng 9000 xu.
  @Quyly : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 62* 96* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanhkute : trúng loto 47** thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 52* 95* thưởng 12000 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @School : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 65* 86** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 52* 85* thưởng 42000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 70* thưởng 21000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 -
  Thuminh62* 27*39*51* 57*35**41*80*52* 85*
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*70*
  thantai368....................................45*69*02* 83*65* 86**
  hoangminh2410................................................52*11*96*
  thanhkute............................................................93* 29*47**
  mrpts............................................................37*65*
  bactrangtinhdoi............................................................93*62*
  chutheanh............................................................93* 80* 90*52* 95*
  Water77............................................................93*88*
  thienbinh............................................................41*55*
  School............................................................83*62*
  HON_CUA_DA........................................................................88*
  mamalanlan........................................................................65*
  chuoi........................................................................87*
  Kaido........................................................................11** 52*
  Quyly........................................................................55*
  NetCaFe........................................................................55*
  4rum........................................................................32*
  Hoiyeulo........................................................................39*
  habongda2002........................................................................71*
  THICHSOICAU........................................................................06*
  Joker........................................................................62* 96*
  nhat_chi_mai........................................................................88*
  ptsmr........................................................................65*
  HaThanhTruc........................................................................70*
  hoangmui........................................................................47**
  kovachin........................................................................06*
  DonaldTrump45........................................................................47**
  Quangpham........................................................................55*
  chinh1689482997........................................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 12 số có 39 thưởng 8333 xu.


  NICK- 07/10 -
  chutheanh39 93 98 89 48 84 59 95 52 25 02 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (08/10/2018 at 05:25:49)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HIENHN : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71* 91* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 25* 82* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lesontx : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 91* 54* thưởng 12000 xu.
  @Kaido : trúng loto 00* 10* thưởng 12000 xu.
  @Quyly : trúng loto 00* 44* thưởng 12000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 44* thưởng 24000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 -
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*70*44*
  chutheanh............................................................93* 80* 90*52* 95*72*
  Water77............................................................93*88*44*
  chuoi........................................................................87*91* 54*
  Kaido........................................................................11** 52*00* 10*
  Quyly........................................................................55*00* 44*
  THICHSOICAU........................................................................06*84**
  nhat_chi_mai........................................................................88*82*
  HON_CUA_DA........................................................................88*10*
  HaThanhTruc........................................................................70*30*
  HIENHN....................................................................................54*
  Lamhangphongthu....................................................................................91*
  A_777....................................................................................71* 91*
  denbacdotinh....................................................................................39*
  ongbau_1980....................................................................................25* 82*
  HoaMauDon....................................................................................22*
  TAMMAO....................................................................................16*
  DoThanhHai....................................................................................22*
  lesontx....................................................................................44*
  SoLuuHuong....................................................................................82*
  Senon2017....................................................................................10*
  DINHMINHSON....................................................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 15 số có 32 thưởng 6666 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.


  NICK- 08/10 -
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25
  NgocNgoc02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97
  Hoalong68dedan04 40 46 64 47 74 09 90 89 98 76 67 16 61 19 91 23 32 25 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/10/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @4rum : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @Nhungtn : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @CoLong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 06** thưởng 10000 xu.
  @RONGVANG999 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @School : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Quangpham : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 06** thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @anhhq : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoangtuong : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 33* 23* thưởng 12000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 23* 42* thưởng 12000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Kaido : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Quyly : trúng loto 99** 94* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 99** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 62* thưởng 27000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  Phamoanhngoclan111116** 47*47* 74**86**56* 65*02*37* 73*70*44*62*
  Water77............................................................93*88*44*99**
  Kaido........................................................................11** 52*00* 10*45*
  Quyly........................................................................55*00* 44*99** 94*
  denbacdotinh....................................................................................39*33* 23*
  HoaMauDon....................................................................................22*23* 42*
  ongbau_1980....................................................................................25* 82*62*
  4rum................................................................................................01*
  Joker................................................................................................31*
  thienbinh................................................................................................48*
  Nhungtn................................................................................................23*
  Thuminh................................................................................................11*
  thanhkute................................................................................................01*
  CoLong................................................................................................45*
  hoangminh2410................................................................................................30*
  bactrangtinhdoi................................................................................................56*
  Hoiyeulo................................................................................................06**
  RONGVANG999................................................................................................11*
  chieumuon123................................................................................................45*
  minhquang2016................................................................................................83*
  CHUTICH................................................................................................73*
  School................................................................................................33*
  kovachin................................................................................................99**
  ptsmr................................................................................................35**
  hoangmui................................................................................................62*
  Quangpham................................................................................................31*
  Maianhcho................................................................................................06**
  NgocNgoc................................................................................................99**
  anhhq................................................................................................31*
  chinh1689482997................................................................................................86*
  Chetvidep6789................................................................................................33*
  hoangtuong................................................................................................30*
  vanlatoi................................................................................................62*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @thienbinh : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @TienDung : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.


  NICK- 09/10 -
  denbacdotinh01 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 34 35 37 38 40
  HoaMauDon04 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 75 84 85 94 95
  thienbinh02 20 35 53 38 83 08 80 48 84
  TienDung05 08 14 17 23 26 32 35 41 44 50 53 62 69 71 78 80 87 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này