PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:16:37)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chaonammoi : trúng loto 05* 99* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 15** 62* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 20* 02*** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 86* 22* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 90* 59* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @P666 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Omehome : trúng loto 59* 63** thưởng 9000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @HoangDung2002 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @xitlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 90* 99* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 20* 02*** thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 86* 21* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @covid : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 15** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quoctrong89 : trúng loto 15** 25* thưởng 60000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* 02*** thưởng 48000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 10* 99* thưởng 24000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 33* 20* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 50* 05* 86* thưởng 54000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 05* 50* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 21* 63** thưởng 72000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 33000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:16:59)
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @caligo : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @OK6868 : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 8 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @consokydieu : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @4rum : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @xitlo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 18 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @langthangtimso : Chốt 14 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @visaolaithe : Chốt 6 số có 81 thưởng 33333 xu.
  @girlcity : Chốt 17 số có 81 thưởng 11764 xu.
  @quocanhht : Chốt 12 số có 81 thưởng 16666 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 -
  giaosuxoay69 70 73 75 84 85 89 90 91 93 94 96 98 00 02 03 05 07 09 1418 20 22 72 74 75 76 77 80 81 84 86 90 93 94 95 96 99
  langthangtimso96 04 05 09 13 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 2872 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94
  visaolaithe90 91 96 98 00 02 05 09 11 14 16 18 19 20 25 28 32 34 3681 83 84 86 87 89
  girlcity11 14 20 22 25 31 32 34 3541 45 71 75 78 80 81 82 84 87 89 90 91 93 96 98 99
  quocanhht01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 29 3279 81 83 84 88 89 91 92 94 97 98 99
  bacang04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9401 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  caligo.................50 69 70 71 72 74 75 77 79 80 81 82 84 85 87 89
  TLong888.................01 03 05 07 09 61 63 65 67 69 41 43 45 47 49 81 83 85 87 89
  baoanhthu.................51 54 55 59 63 64 69 73 79 81 90 91 95 96 97
  hoahuong.................02 05 06 07 10 11 12 15 16 17 30 31 32 75 76 77 80 81 82 85
  locroitrungdau.................72 73 74 75 76 77 78 79 81 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lode2019.................56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  OK6868.................29 61 62 63 65 70 71 72 80 81 83 88 89 90 92 98
  quoctrong89.................81 82 87 88 89 90 91 92 97 98 99
  vietkieudanhlo.................77 80 81 82 83 84 85 87
  consokydieu.................48 07 56 57 65 06 66 74 75 05 80 81 82
  chilaconso.................70 71 72 73 76 77 78 80 81 82 85 86 87 89 12 13 14 16 17 18
  4rum.................36 63 95 59 68 86 81
  xitlo.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 72 83 84 85 86 87 88 89
  DonaldTrump45.................59 95 31 13 63 36 18 81 68 90 09 86
  rem_cua_72h.................59 95 45 54 04 40 09 90 18 81 13 31 68 86 36 63 58 85 03 30
  khongcohoiket.................79 80 81 82 84 86 88 90 91 93 95 97 99
  sohochaylam.................59 61 63 66 67 68 69 81 84 85 86 87 89 02 03 04 05 07 09 11
  anhQuanday.................81 82 85 86 87 88 90 91 94 95 96 97 99
  babylove.................36 37 39 40 41 45 76 77 79 80 81 85 86 87 89 90 91 95 96 97
  Canh1102.................81 83 86 89 90 92 95 96 98 99
  dacbiet99.................81 82 83 84 85 86 89
  ditimbachthu.................21 22 23 24 25 26 27 28 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 89
  MRNam86.................77 78 81 82 86 87 89 90 91 95 98
  soiroichot.................54 55 56 57 58 59 61 62 64 71 72 74 81 82 84 90 91 92 93 94
  vtvcab.................69 70 75 76 78 80 81 82 84 85 87 89 90 96 98
  vuquy48.................31 32 33 34 35 36 37 38 64 71 74 81 84 90 91 92 93 94 95 96
  X155.................62 63 68 69 70 78 79 80 81 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:17:11)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @langthangtimso : trúng loto 16* 59* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 50* 02* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 82** 14* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 91** 24* thưởng 9000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 14* 47* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 53* 40* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* 25* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @Noinho : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 50* 25* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Phatloclocphat6886 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 91** thưởng 20000 xu.
  @Minhan : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 59* 16* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47* 24* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 02* 59* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @Omehome : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 82** thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 15* 73** thưởng 45000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 14* 50* thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 73** 15* thưởng 27000 xu.
  @lodelk : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 40* 04* thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 91** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @alololo : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 16* 24* thưởng 50000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 15* 47* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 59* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 09* thưởng 60000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (02/08/2021 at 19:55:53)
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 7 số có 24 thưởng 14285 xu.
  @hung83 : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 11 số có 24 thưởng 9090 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 15 số có 24 thưởng 6666 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 13 số có 24 thưởng 7692 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 12 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 24 thưởng 14285 xu.
  @Canh1102 : Chốt 15 số có 24 thưởng 13333 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @quocanhht : Chốt 6 số có 24 thưởng 50000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 12 số có 24 thưởng 25000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 - - 02/08 -
  quocanhht01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 29 3279 81 83 84 88 89 91 92 94 97 98 9919 22 23 24 25 26
  visaolaithe90 91 96 98 00 02 05 09 11 14 16 18 19 20 25 28 32 34 3681 83 84 86 87 8914 15 16 11 17 18 19 10 20 23 24 25
  vietkieudanhlo.................77 80 81 82 83 84 85 8787 88 91 92 93 97 00 01 02 06 07 10 11 15 17 19 20 24 27 28
  baoanhthu.................51 54 55 59 63 64 69 73 79 81 90 91 95 96 9720 22 23 24 25 27 28 29 40 41 42 43 45 46 47 72 73 74 75 77
  quoctrong89.................81 82 87 88 89 90 91 92 97 98 9904 16 18 20 22 24 25 26 27 30 31 32 33 34 36 40 42 02 43 45
  TLong888.................01 03 05 07 09 61 63 65 67 69 41 43 45 47 49 81 83 85 87 8940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 85
  anhQuanday.................81 82 85 86 87 88 90 91 94 95 96 97 9922 23 24 26 27 29 30 31 32 33 34 36
  sohochaylam.................59 61 63 66 67 68 69 81 84 85 86 87 89 02 03 04 05 07 09 1113 15 16 19 21 22 24 25 28 30 31 33 34 37
  Canh1102.................81 83 86 89 90 92 95 96 98 9910 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28
  hoahuong.................02 05 06 07 10 11 12 15 16 17 30 31 32 75 76 77 80 81 82 8511 12 15 18 19 21 24 28 36 38 42 45 63 64 65 66 67 74 76 81
  cucaitron..................................00 01 06 09 10 15 18 19 24 27 28 29 33 36 37 67
  mo3cang..................................23 24 30 31 32 33 35 71 74 76 77 78 79 80 83 85 86 87 88 94
  giacatgia..................................18 17 19 22 24 28 16 31 33 37 15 40 42 46 50 14 51 52 53 13
  hoaihd85..................................17 18 19 20 21 22 24
  hung83..................................15 17 20 24 25 31 33 34 35
  loveyouloveyou..................................17 24 25 27 31 33 34 35 36 37 38
  kyniemxua..................................17 19 22 23 24 26 28 32 37 40 42 46 50 59 60 62 64 68 69 71
  binbinhn..................................04 09 11 13 14 15 16 18 19 24
  haiyen1295..................................97 05 06 08 14 15 17 24 26 35 38 41 42 44 47 48
  phocuvangem..................................64 73 74 79 82 83 89 91 92 94 97 98 99 03 12 19 21 24 25 26
  songque38..................................07 08 09 20 23 24 25 26 27 28 29 01 50 51 52 53 54 55 56 57
  adayroihihi..................................10 12 17 19 21 22 24 26 28 29 30 37 40 42 44 46 47 49 59 60
  alololo..................................00 02 06 08 09 11 15 17 18 19 20 24 26 27 28
  co3bich..................................01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45
  Covid19..................................09 18 20 24 27 28 30 33 36 37 39 42 45 46 48 49 54 57 58 60
  cutibatlo..................................15 16 17 19 21 22 24 25 13
  danvietanhhung..................................17 20 21 24 26 29 30 38 39 42 44 47 48 49 51 58 60 62 71 74
  dongkhanh1994..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  emtapdanhlo..................................21 24 28 30 33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 47 48 49 51 54 58
  HoangMinhTu..................................12 13 15 16 18 21 22 23 24
  hoisohoc..................................09 12 13 14 17 18 19 21 22 24 27 73 74 76 77 81 82 84 85 86
  khongcogihet..................................06 07 13 15 16 18 22 24 25 27 28 33 34
  lienquan2019..................................05 07 08 09 14 15 16 17 18 19 24 25 27 28 34 73 78 79 80 81
  motobike..................................12 13 15 21 22 24 29 30 31 33 58 59 60 65 68 74 76 79 83 85
  traucon..................................97 98 99 01 05 06 07 08 10 14 15 16 17 23 24 25 26 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (02/08/2021 at 19:56:29)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Emailty : trúng loto 69* 39* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 69* 96** thưởng 15000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 83** 99* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 31* 55* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 96** 83** thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 69* 96** thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @xitlo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 69* 96** thưởng 18000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 04* 99* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Phatloclocphat6886 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @4rum : trúng loto 69* 96** thưởng 45000 xu.
  @Minhan : trúng loto 13** thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 20* 05* thưởng 18000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Omehome : trúng loto 66* 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mtq : trúng loto 69* 07* thưởng 40000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 83** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quoctrong89 : trúng loto 83** 96** 69* thưởng 90000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 32* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 61* 32* thưởng 36000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 42* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 83** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 40000 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 - - 01/08 - - 02/08 - - 03/08 -
  khongsothua35*71*37**21*38*99*59*61*
  giahuy912............98*37** 12*79*85*22*15* 47*83**
  quoctrong89........................79* 15*59*15*15** 25*73**83** 96** 69*
  chutichhoidong........................06*43*06*22*15*32*
  zozozo........................92*72**82**48*16* 24*61* 32*
  anquanhnam........................44*35**06*33* 20*16*42*
  ViettelDaily....................................82*88**15**15*96**
  mtq................................................80*59*12**69* 07*
  mamalanlan................................................30*90* 99*14* 50*75*
  vuquy48................................................06*20* 02***14*55*
  bacang................................................39*98*24*04*
  TM201210................................................15*05* 50*40* 04*61*
  lodelk................................................14** 15*33*04*42*
  danvietanhhung................................................38*48*91**83**
  4rum............................................................63**24*69* 96**
  Minhan............................................................31*12**13**
  Hoalanrung............................................................15** 62*12**31*
  hyvongwin............................................................59*59* 16*45**
  emtapdanhlo............................................................33*47*42*
  anhnumberone............................................................63**50*83**
  selaylaitatca............................................................85*25*20* 05*
  nguyenyenlinh............................................................86* 22*40* 04*20*
  Nguoibinhthuong2020............................................................86*59*53*
  allwin99............................................................10*25*80*
  hongtutoan............................................................20*91**42*
  Omehome............................................................59* 63**91**66* 99*
  langthangtimso........................................................................16* 59*55*
  tinhtuoisang........................................................................25*55*
  consovang........................................................................25*20*
  saptrungtoroi........................................................................25*83**
  MRNam86........................................................................25*61*
  quangninh279........................................................................50*55*
  NHANTAI........................................................................82**69* 96**
  chuasonlam666........................................................................16*96**
  motobike........................................................................91**83**
  chutheanh........................................................................40*04* 99*
  minhdiep........................................................................04*31*
  chot10trung1........................................................................40*55*
  Thuminh........................................................................25*75*
  DonaldTrump45........................................................................53* 40*20*
  baycaobayxa........................................................................24*20*
  sangtruatoi........................................................................16*04*
  X155........................................................................59*05*
  qtv272........................................................................12**05*
  danlode2k2........................................................................59*61*
  Chetvidep6789........................................................................09*07*
  sohochaylam........................................................................59*20*
  AnBao........................................................................24*07*
  OK6868........................................................................02*80*
  thichchotso........................................................................59*61*
  HOANG YEN........................................................................24*55*
  lethuylinh........................................................................50*20*
  Phatloclocphat6886........................................................................50*04*
  Emailty....................................................................................69* 39*
  ptsmr....................................................................................69* 96**
  chungcumini....................................................................................05*
  HoangMinhTu....................................................................................61*
  minhlonghn....................................................................................05*
  quocanhht....................................................................................04*
  tengteng....................................................................................20*
  ditimbachthu....................................................................................55*
  songque38....................................................................................04*
  quochuy92....................................................................................45**
  buihung88....................................................................................83** 99*
  lamlaitudau2020....................................................................................04*
  giaosuxoay....................................................................................45**
  QuocLinh88....................................................................................55*
  chuoi....................................................................................83**
  EM2020....................................................................................45**
  phuquoc....................................................................................42*
  tuandjgj....................................................................................69*
  minhquang2016....................................................................................31*
  hoaihd85....................................................................................61*
  chaonammoi....................................................................................04*
  kemngot....................................................................................83**
  vungtroisohoc....................................................................................05*
  phocuvangem....................................................................................07*
  vinamilk....................................................................................83**
  luonluontop1....................................................................................20*
  antamwin....................................................................................04*
  HUYEN6879....................................................................................45**
  chilaconso....................................................................................83**
  kyniemxua....................................................................................31* 55*
  bachthu3nhay....................................................................................04*
  dongkhanh1994....................................................................................80*
  TLong888....................................................................................80*
  mo3cang....................................................................................42*
  Uyennhi2019....................................................................................61*
  danhnhothoi....................................................................................96** 83**
  kiep_lo_de....................................................................................93*
  cutibatlo....................................................................................45**
  co3bich....................................................................................20*
  danhlolayvo....................................................................................42*
  giacmotrua....................................................................................69* 96**
  happyday....................................................................................55*
  caligo....................................................................................80*
  cucaitron....................................................................................42*
  loveyouloveyou....................................................................................55*
  Axz23....................................................................................81*
  Npt....................................................................................96**
  cuunon....................................................................................96**
  Nguyenkha123456....................................................................................07*
  chinh1689482997....................................................................................31*
  vhg123....................................................................................61*
  xitlo....................................................................................99*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (03/08/2021 at 18:53:42)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 13 số có 04 thưởng 7692 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @fuynypika : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @P666 : Chốt 18 số có 04 thưởng 5555 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 12 số có 04 thưởng 8333 xu.
  @vaobothoi : Chốt 15 số có 04 thưởng 6666 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 04 thưởng 7692 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @songque38 : Chốt 14 số có 04 thưởng 14285 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 04 thưởng 10526 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 17 số có 04 thưởng 11764 xu.
  @khongcogihet : Chốt 17 số có 04 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 04 thưởng 15000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 -
  Canh110281 83 86 89 90 92 95 96 98 9910 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 27 2803 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  songque38.................07 08 09 20 23 24 25 26 27 28 29 01 50 51 52 53 54 55 56 5704 05 08 10 13 14 17 19 20 22 23 26 28 30
  haiyen1295.................97 05 06 08 14 15 17 24 26 35 38 41 42 44 47 4895 96 97 98 00 01 02 04 05 06 07 10 13 15 19 20 22 23 24
  emtapdanhlo.................21 24 28 30 33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 47 48 49 51 54 5893 94 00 01 02 03 04 10 13 20 28 30 31 37 38 39 40
  khongcogihet.................06 07 13 15 16 18 22 24 25 27 28 33 3497 99 01 02 04 05 07 09 11 13 14 17 19 20 21 22 23
  Cauamhanoi..................................89 91 93 94 98 99 00 02 03 04 07 08 09 11 12 14 16 17 19 20
  Emailty..................................00 01 03 04 06 07 09 10 12 13 15 16 18 19 21 27 28 30 31 33
  KINGTON..................................02 03 04 10 11 12 13 19 20 21 22 28 29
  vuquy48..................................90 91 92 93 94 98 00 01 02 03 04 08 10 11 12 13 14 18 20 21
  hongsontnth..................................02 20 07 70 09 90 04 40 57 75 52 25 54 45 59 95
  fuynypika..................................48 84 43 34 33 88 38 83 22 77 68 86 63 36 13 31 40 04 45 54
  P666..................................37 73 07 70 03 30 33 99 09 90 39 93 97 79 00 77 02 04
  chutheanh..................................58 85 08 80 04 40 03 30 99 44
  tamhoncuada..................................00 03 04 05 06 08 09 13 15 17 18 23
  vaobothoi..................................00 01 03 04 05 06 07 09 20 21 23 24 25 26 27
  ansongaymai..................................02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 27 29 30 31
  bachthu3nhay..................................00 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24
  chungcumini..................................92 93 94 95 97 00 01 02 03 04 06 10 11 12 13 15 19 51 55 56
  danhnhothoi..................................04 06 07 08 20 21 22 24 25 26 28 82 83 84 85 86 88 89 91 92
  EmLaTatCa..................................89 95 96 99 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23
  hongtutoan..................................02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17
  kocannoinhieu..................................84 89 91 92 94 99 00 01 02 04 08 09 10 11 12 14 17 19 21 22
  mtq..................................01 04 06 10 11 13 15 18 19 24 27 28 31 33 36 37 38 39 40 42
  qtv272..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26
  remix..................................79 80 81 82 85 86 88 89 90 91 94 95 97 98 99 00 03 04 06
  TTPL7986..................................84 85 86 92 93 94 95 96 01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16
  vuanh886..................................95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 18 19 22 28
  XS360..................................89 91 95 96 98 99 00 04 05 07 08 13 14 16 17 19 22 23 25 26
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (03/08/2021 at 18:53:46) , chutheanh (04/08/2021 at 20:22:23)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : trúng loto 29* 32* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* 84* 12* thưởng 9000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 45* 41* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 89* 51* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19** 19** thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 83* 48* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 29* 29* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 89* 02* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* 47* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* 83* thưởng 6000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Laodocvat : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 41* 14* thưởng 20000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* 40* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 48* 21* 12* thưởng 18000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* 32* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 73* 02* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73* 50* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 13** thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 40* 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @consovang : trúng loto 50* 83* thưởng 30000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 45* 89* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 53* 32* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 13** 14* thưởng 27000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 02* 41* thưởng 40000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 74* 47* 51* thưởng 36000 xu.
  @Minhan : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* 83* thưởng 24000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 84* thưởng 20000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 32* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (04/08/2021 at 20:23:09)
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @4rum : Chốt 3 số có 41 thưởng 33333 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 41 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @DocCoCauBai123 : Chốt 10 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @giacatde : Chốt 8 số có 41 thưởng 12500 xu.
  @giahuy912 : Chốt 16 số có 41 thưởng 6250 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 8 số có 41 thưởng 12500 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 41 thưởng 6250 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 7 số có 41 thưởng 14285 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @fuynypika : Chốt 16 số có 41 thưởng 12500 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/08 - - 04/08 -
  fuynypika48 84 43 34 33 88 38 83 22 77 68 86 63 36 13 31 40 04 45 5415 51 69 96 87 78 00 55 50 05 95 59 54 45 14 41
  danhnhothoi04 06 07 08 20 21 22 24 25 26 28 82 83 84 85 86 88 89 91 9201 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 31 32 41 42 51 52
  tamhoncuada00 03 04 05 06 08 09 13 15 17 18 2311 14 15 16 18 19 20 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 41 42
  KINGTON02 03 04 10 11 12 13 19 20 21 22 28 2941 40 43 39 38 37 44 35 34 33 46 32 31 47 30 29 28 48 26 25
  4rum.................41 45 49
  WIN2020.................95 96 97 98 99 01 02 11 12 21 22 31 32 40 41 42 43 44 45 46
  HoangMinhTu.................75 62 59 56 76 55 52 78 50 49 47 79 46 45 82 42 41 39 83 38
  TM201210.................16 18 19 21 25 26 28 29 32 35 36 38 41 45 46 49 52 55 56 58
  adayroihihi.................28 30 32 33 34 35 38 39 04 40 41 42 44 45 48 50 51 54
  ditimbachthu.................18 20 21 25 28 29 30 31 35 38 39 41 45 47 48 49 51 55 56 57
  lode2019.................54 53 63 51 48 64 47 45 44 65 43 41 67 28 27 25 68 24 23 21
  rem_cua_72h.................58 85 03 30 68 86 65 56 01 10 14 41 69 96 23 32 78 87 66 83
  tinhyeucuatoi.................11 23 25 26 28 32 34 35 37 39 41 43 07 44 46 48 52 53 57 61
  DocCoCauBai123.................14 41 19 91 46 64 69 96 16 61
  giacatde.................38 39 40 41 47 50 51 57
  giahuy912.................59 58 88 57 56 55 54 53 52 51 50 91 47 46 42 41
  allwin99.................27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 05 44 45 47 51 54 55 57
  AnBao.................25 26 32 34 41 67 69 70 71 75 76 78 80 84 85 87 89 94 96 98
  chuoi.................12 21 26 62 35 53 50 05 25 52 89 98 18 81 10 01 19 91 14 41
  danv411.................11 15 16 30 34 36 40 41 46 51 56 59 62 64 67 75 78 84 87 93
  DuyManh92.................34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 58 67 70 71
  hoanghonxanh.................49 89 48 47 44 43 42 41
  lethuylinh.................28 29 31 34 35 38 41 43 44 45 47 48 51 52 54 55
  luonluontop1.................39 40 41 42 43 45 46
  numoneyee.................26 27 28 29 32 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 60 61
  ptsmr.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  quochuy92.................01 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 37 38 39 40 41
  thienduong01.................03 05 08 09 11 13 15 18 19 21 23 25 28 29 31 33 35 38 39 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (04/08/2021 at 20:23:26)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : trúng loto 43* 98* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 63* 64* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* 85* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29* 15* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 98* 74* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 02* 83* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 63* 98* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Noinho : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 72* 17* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @P666 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Tedivn88 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 43* 13* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 01* 64* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 75* 85* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 74* 05* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Laodocvat : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 17* 43* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 74* 02* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 02* 15* 51* thưởng 36000 xu.
  @consovang : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 05* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* 05* thưởng 24000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 56** thưởng 24000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 13* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 15* 51* thưởng 30000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bacang : trúng loto 93* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 43* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 17* thưởng 50000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (05/08/2021 at 19:30:37) , thantai368 (26/08/2021 at 16:17:27) , chutheanh (05/08/2021 at 19:40:28)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec