PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangToan : trúng loto 87* 93* thưởng 10000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 77** 11* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 01** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 96* 37* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 72* 37* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61* 54* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @giathientb : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @lamlan22222 : trúng loto 11* 22* thưởng 6000 xu.
  @V8818 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 52* 82* thưởng 20000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 96* 22* 77** thưởng 24000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* 22* thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 22* 77** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54* 05* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 52* 54* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 77** thưởng 20000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 61* 93* thưởng 12000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MacDinhCan2 : trúng loto 87* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* 36* thưởng 30000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 22* 77** thưởng 27000 xu.
  @X155 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 22* 77** thưởng 27000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 07* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 29** thưởng 40000 xu.
  @songque38 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 29** 54* thưởng 36000 xu.
  @antamwin : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 77** thưởng 50000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 29** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 02* 98* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 52* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 52* 22* thưởng 66000 xu.
   
 3. NICK- 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 -
  zozozo19*17*69*91*76*83*42* 54*00*89*31*52* 22*
  mualanh2020....................................63*41*43**67*63* 48*59*76*52*
  sohochaylam............................................................17*42*25*37**71*02* 98*
  niemvuisohoc........................................................................83*25*14*63*77**
  selaylaitatca........................................................................89* 98*25*89*92* 71*36*
  buihung88........................................................................20*89*50*20* 96*29**
  hongsontnth....................................................................................48*03*40*07*
  TTPL7986....................................................................................12*55*44*29**
  songque38....................................................................................62**37**20*05*
  XS360....................................................................................82*64**44*36*
  miule....................................................................................25*64**76*29** 54*
  antamwin....................................................................................00*68**63*96*
  vaobothoi....................................................................................99**43**44*72*
  MacDinhCan2................................................................................................92*79*87*
  ViettelDaily................................................................................................89*20* 40*37* 36*
  CatLinhHD................................................................................................89*20* 96*22* 77**
  X155................................................................................................68**55*96*
  vhg123................................................................................................03*51*11*
  QuocLinh88................................................................................................97*68*02*
  DuyManh92................................................................................................14*68*54*
  tuankhang1980................................................................................................19*88*22*
  soiroichot................................................................................................19*50* 42*22* 77**
  emtapdanhlo................................................................................................43**88*52*
  binhminhsaomai................................................................................................92*88*07*
  yeusohoc............................................................................................................88*52* 82*
  khongcohoiket............................................................................................................79*96* 22* 77**
  hoanghonxanh............................................................................................................88*96* 22*
  traucon............................................................................................................96* 50*96*
  dacbiet99............................................................................................................55*61*
  cucaitron............................................................................................................63* 54*02*
  Canh1102............................................................................................................88*36*
  nguyenyenlinh............................................................................................................50*05*
  mo3cang............................................................................................................71*29**
  anquanhnam............................................................................................................55*77**
  lienquan2019............................................................................................................44*19*
  MRNam86............................................................................................................44*22*
  toanbatbai............................................................................................................88*22* 77**
  saptrungtoroi............................................................................................................71*29**
  bababyby............................................................................................................68*54* 05*
  lamlaitudau2020............................................................................................................51*19*
  mytamido............................................................................................................51*54*
  kepbang............................................................................................................76* 55*29**
  anhnumberone............................................................................................................55*98*
  kemngot............................................................................................................54*98*
  vuquy48............................................................................................................96*65*
  alololo............................................................................................................55*61*
  TM201210............................................................................................................79*52* 54*
  bietphailamsaoday............................................................................................................88*37*
  locroitrungdau............................................................................................................96*37*
  cuunon............................................................................................................51*77**
  CSGT01............................................................................................................55* 79*36*
  remix............................................................................................................79*52*
  vtvcab............................................................................................................79*19*
  thanlo3388............................................................................................................79*61* 93*
  Hoanglaotadaochu............................................................................................................28* 44*93*
  HoangToan........................................................................................................................87* 93*
  laoquai8866........................................................................................................................77** 11*
  shopeone........................................................................................................................96*
  AffCup........................................................................................................................36*
  baoanhthu........................................................................................................................19*
  danhlolayvo........................................................................................................................36*
  timlo2nhay........................................................................................................................02*
  DonaldTrump45........................................................................................................................01**
  binbinhn........................................................................................................................37*
  lanh5doC........................................................................................................................61*
  chot10trung1........................................................................................................................96* 37*
  danhnhothoi........................................................................................................................29**
  thichchotso........................................................................................................................54*
  khongsothua........................................................................................................................22*
  quocanhht........................................................................................................................11*
  Uyennhi2019........................................................................................................................72* 37*
  phuquoc........................................................................................................................05*
  vivungonsong........................................................................................................................05*
  cuocchienso........................................................................................................................77**
  kyniemxua........................................................................................................................61* 54*
  lethuylinh........................................................................................................................29**
  hoaihd85........................................................................................................................61*
  hatay88........................................................................................................................19*
  tamhoncuada........................................................................................................................54*
  happyday........................................................................................................................02*
  giacatgia........................................................................................................................22*
  thienduong01........................................................................................................................82*
  kocannoinhieu........................................................................................................................19*
  muahe2019........................................................................................................................98*
  hoahuong........................................................................................................................29**
  AnBao........................................................................................................................29**
  Covid19........................................................................................................................29**
  lodelk........................................................................................................................96*
  HoangMinhTu........................................................................................................................02*
  Emailty........................................................................................................................37*
  cutibatlo........................................................................................................................54*
  nonanoni........................................................................................................................19*
  hyvongwin........................................................................................................................19*
  chilaconso........................................................................................................................96*
  quochuy92........................................................................................................................52*
  xoay........................................................................................................................18*
  lode2019........................................................................................................................54*
  giathientb........................................................................................................................52*
  liancolo1........................................................................................................................11*
  lamlan22222........................................................................................................................11* 22*
  V8818........................................................................................................................77**
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 9 số có 93 thưởng 11111 xu.
  @vuquy48 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 93 thưởng 10526 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/03 - - 01/04 -
  HoangMinhTu83 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9988 90 91 93 00 01 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 18 19 20
  songque3889 90 91 93 94 96 9889 90 92 93 96 99 00 02 03 06 09 10 12 13 16 19 30 32 33 36
  cuunon74 75 76 77 78 79 82 85 87 91 94 96 00 03 05 12 14 19 21 2384 85 89 90 91 93 94 95 96 98 04 05 09 11 12 13 14 16 18 19
  vaobothoi91 92 94 96 97 01 03 04 06 12 13 14 17 21 22 23 24 26 27 3162 63 64 65 66 67 68 90 92 93 94 95 96 97 98 00 02 03 04 05
  buihung88.................80 83 84 89 90 91 92 93 97 98 99
  Hoiyeulo.................20 24 34 42 43 48 52 54 57 58 60 61 63 67 68 84 93 94 97 98
  sangtruatoi.................91 93 94 97 99 11 12 15 17 18 19 20 21 24 26 27 28 30 33 35
  hongtutoan.................34 36 37 39 41 43 45 46 73 74 75 76 78 84 87 89 90 91 92 93
  muahe2019.................69 72 76 78 79 80 86 88 90 93 96 99
  toilatoi7x.................87 88 90 92 93 95 96 97 98 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14
  bababyby.................22 25 30 31 32 35 66 67 71 72 75 76 81 82 84 85 91 92 93 94
  chuoi.................12 21 26 62 67 76 71 17 34 43 48 84 89 98 39 93 25 52
  DAIPHAT88.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danhnhothoi.................50 51 57 60 66 69 75 78 79 84 87 88 93 96 97
  phuquoc.................46 48 49 50 52 53 56 58 59 80 82 83 86 88 89 90 92 93 96 98
  giahuy912.................84 87 89 90 91 93 98
  WIN2020.................73 74 82 83 84 89 91 92 93 94 98 00 01 02 03 07 10 12 19 20
  emtapdanhlo.................92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 06 10 11 15 20 21 22 23 24 25
  giacmotrua.................93 95 96 97 00 02 04 05 06 11 13 14 15 16 19 20 22 23 24
  khongsothua.................72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 84 91 93 94 01 03 04 11 13 14
  loveyouloveyou.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 85 90 91 92 93 94 95 96 97
  quochuy92.................74 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  saptrungtoroi.................78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
  timlo2nhay.................89 91 92 93 94 95 97 98 99
  vuquy48.................78 79 90 91 93 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danvietanhhung : trúng loto 15** 91* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 50* 33* 88* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 06* 08* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 48* 48* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43** 06* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 86* 06* thưởng 20000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 66* thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 08* 17* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 95* 67* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 68* 43** thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 16* 50* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 15** 51* thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 15** 51* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 67* 10* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @giathientb : trúng loto 17* 52* thưởng 12000 xu.
  @V8818 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 52* 86* 68* thưởng 27000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* 19* 91* thưởng 27000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 19* 91* 48* thưởng 27000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 51* 15** thưởng 36000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 45* 91* thưởng 24000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 33* 88* thưởng 30000 xu.
  @antamwin : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 45* thưởng 30000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 - - 02/04 -
  selaylaitatca89* 98*25*89*92* 71*36*45*
  buihung8820*89*50*20* 96*29**45*
  TTPL7986............12*55*44*29**33* 88*
  antamwin............00*68**63*96*52*
  CatLinhHD........................89*20* 96*22* 77**86*
  vhg123........................03*51*11*45*
  DuyManh92........................14*68*54*67*
  tuankhang1980........................19*88*22*51* 15**
  QuocLinh88........................97*68*02*45* 91*
  binhminhsaomai........................92*88*07*67*
  khongcohoiket....................................79*96* 22* 77**52* 86* 68*
  cucaitron....................................63* 54*02*68* 19* 91*
  TM201210....................................79*52* 54*19* 91* 48*
  Canh1102....................................88*36*17*
  mo3cang....................................71*29**33* 88*
  anquanhnam....................................55*77**19*
  yeusohoc....................................88*52* 82*48*
  kepbang....................................76* 55*29**33* 88*
  mytamido....................................51*54*16*
  CSGT01....................................55* 79*36*91*
  remix....................................79*52*43**
  vtvcab....................................79*19*17*
  kocannoinhieu................................................19*86* 06*
  liancolo1................................................11*66*
  shopeone................................................96*16*
  timlo2nhay................................................02*19* 91*
  danhlolayvo................................................36*48*
  DonaldTrump45................................................01**08* 17*
  chot10trung1................................................96* 37*67*
  khongsothua................................................22*95* 67*
  Uyennhi2019................................................72* 37*43**
  lanh5doC................................................61*68* 43**
  kyniemxua................................................61* 54*16* 50*
  quocanhht................................................11*91* 19*
  danhnhothoi................................................29**43**
  happyday................................................02*15** 51*
  lethuylinh................................................29**15** 51*
  tamhoncuada................................................54*52*
  muahe2019................................................98*67* 10*
  hatay88................................................19*86*
  Covid19................................................29**67*
  lode2019................................................54*06*
  giathientb................................................52*17* 52*
  V8818................................................77**95*
  danvietanhhung............................................................15** 91*
  girlcity............................................................50* 33* 88*
  chuoi............................................................06* 08*
  chaonammoi............................................................19* 91*
  adayroihihi............................................................33*
  HaiNam92............................................................48* 48*
  qtv272............................................................95*
  Axz23............................................................48*
  toilatoi7x............................................................67*
  kiep_lo_de............................................................48*
  mtq............................................................43**
  visaolaithe............................................................50*
  WIN2020............................................................17*
  DAIPHAT88............................................................82**
  baycaobayxa............................................................48*
  Ronaldo7............................................................43** 06*
  quoctrong89............................................................50*
  vietkieudanhlo............................................................67*
  minhquang2016............................................................88*
  Vumay9999............................................................66*
  Mualarung2016............................................................17*
  SoiLoto............................................................68*
  mamalanlan............................................................43**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @caligo : Chốt 7 số có 95 thưởng 14285 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @thienduong01 : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 8 số có 95 thưởng 12500 xu.
  @consokydieu : Chốt 10 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 13 số có 95 thưởng 7692 xu.
  @chaonammoi : Chốt 15 số có 95 thưởng 6666 xu.
  @chidanh1con : Chốt 12 số có 95 thưởng 8333 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 10 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : Chốt 17 số có 95 thưởng 11764 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 16 số có 95 thưởng 12500 xu.


  NICK- 01/04 - - 02/04 -
  emtapdanhlo92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 06 10 11 15 20 21 22 23 24 2595 97 01 02 03 04 06 11 12 13 15 19 21 22 24 29 31
  toilatoi7x87 88 90 92 93 95 96 97 98 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 1432 63 65 69 70 72 74 77 79 83 87 89 90 92 95 97
  caligo.................90 91 93 95 96 97 98
  hoaihd85.................48 49 59 68 77 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thienduong01.................31 34 75 76 77 81 83 84 85 86 89 90 92 93 94 95 98
  kocannoinhieu.................87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chutheanh.................09 90 04 40 01 10 05 50 59 95
  quoctrong89.................15 17 18 19 20 22 78 79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 95 97 98
  selaylaitatca.................80 83 85 86 91 93 95 96
  consokydieu.................61 60 59 92 56 54 95 53 52 51
  CSGT01.................52 51 45 43 42 95 37 34 33 31 28 27 25
  chaonammoi.................75 76 77 79 81 84 85 86 88 89 94 95 97 98 99
  chidanh1con.................74 75 76 77 78 79 80 83 85 90 93 95
  kemngot.................67 68 72 74 76 77 79 81 83 85 86 88 94 95 97 03 04 06 13 15
  mtq.................68 69 70 71 74 75 76 77 78 80 83 84 85 86 87 89 92 93 94 95
  shopeone.................81 82 86 87 88 90 91 95 96 97 99
  tengteng.................83 79 94 78 73 69 68 63 59 58 53 49 95 48 47 46 45 44 43 42
  tuankhang1980.................86 89 90 91 92 93 94 95 98 99
  Uyennhi2019.................64 65 70 71 73 74 75 80 83 84 85 91 93 94 95 00 01 02 03 04
  yeusohoc.................86 84 82 78 77 75 73 93 70 59 57 55 52 50 48 46 43 95 41 40
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hongsontnth : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 05* 83* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* 77* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 61* 95* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 77* 17* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 74* 25* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 67* 91** thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 17* 38* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @sat_thu_lo_pro : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91** 17* thưởng 27000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 10** thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 10** thưởng 24000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 74* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 37* thưởng 21000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 - - 02/04 - - 03/04 -
  buihung8820*89*50*20* 96*29**45*37*
  DuyManh92........................14*68*54*67*74*
  tuankhang1980........................19*88*22*51* 15**35*
  QuocLinh88........................97*68*02*45* 91*74*
  mo3cang....................................71*29**33* 88*33*
  khongcohoiket....................................79*96* 22* 77**52* 86* 68*10**
  TM201210....................................79*52* 54*19* 91* 48*25*
  mytamido....................................51*54*16*37*
  CSGT01....................................55* 79*36*91*61*
  danhlolayvo................................................36*48*37*
  chot10trung1................................................96* 37*67*91** 17*
  khongsothua................................................22*95* 67*86*
  quocanhht................................................11*91* 19*10**
  kocannoinhieu................................................19*86* 06*86*
  tamhoncuada................................................54*52*25*
  adayroihihi............................................................33*05*
  visaolaithe............................................................50*37*
  DAIPHAT88............................................................82**63*
  toilatoi7x............................................................67*35*
  baycaobayxa............................................................48*37*
  vietkieudanhlo............................................................67*38* 83*
  hongsontnth........................................................................75*
  niemvuisohoc........................................................................38* 83*
  songque38........................................................................74*
  X155........................................................................95*
  mualanh2020........................................................................77*
  XS360........................................................................10**
  traucon........................................................................30*
  miule........................................................................63*
  xosoxmien........................................................................05* 83*
  thichchotso........................................................................38* 83*
  dieuanh96........................................................................74* 77*
  vivungonsong........................................................................61* 95*
  chutheanh........................................................................03*
  minhlonghn........................................................................83*
  khongcogihet........................................................................30*
  soiroichot........................................................................77* 17*
  hongtutoan........................................................................30*
  chutichhoidong........................................................................83*
  saptrungtoroi........................................................................74*
  hung83........................................................................38*
  binbinhn........................................................................77*
  lienquan2019........................................................................74* 25*
  emtapdanhlo........................................................................86*
  chosau18h........................................................................61*
  giacmotrua........................................................................74*
  anhQuanday........................................................................67*
  phuquoc........................................................................37*
  consovang........................................................................63*
  thienduong01........................................................................33*
  ViettelDaily........................................................................33*
  motobike........................................................................86*
  caligo........................................................................37*
  tinhtuoisang........................................................................83*
  cutibatlo........................................................................30*
  giangmobile........................................................................17*
  KINGTON........................................................................77*
  bietphailamsaoday........................................................................83*
  giacatde........................................................................37*
  hoahuong........................................................................61*
  langthangtimso........................................................................91**
  hyvongwin........................................................................33*
  HoangMinhTu........................................................................37*
  babylove........................................................................25*
  chilaconso........................................................................05*
  bachthu3nhay........................................................................67* 91**
  Emailty........................................................................86*
  hoanghonxanh........................................................................35*
  mrpts........................................................................08*
  quochuy92........................................................................05*
  tuandjgj........................................................................17* 38*
  EM2020........................................................................35*
  giahuy912........................................................................17*
  tinhyeucuatoi........................................................................38* 83*
  loveyouloveyou........................................................................67*
  co3bich........................................................................38*
  minhdiep........................................................................33*
  haiyen1295........................................................................67*
  giaosuxoay........................................................................86*
  sat_thu_lo_pro........................................................................17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @cucaitron : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @khongsothua : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @vivungonsong : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.
  @chilaconso : Chốt 13 số có 10 thưởng 7692 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @khongcogihet : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @caligo : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @shopeone : Chốt 19 số có 10 thưởng 10526 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 -
  caligo90 91 93 95 96 97 9872 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 97 06 09 10 11 12 13
  shopeone81 82 86 87 88 90 91 95 96 97 9994 96 97 98 00 01 03 05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 19 21
  cuunon.................05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 21 23 24 52 54 56 58 60 61 63
  chot10trung1.................98 01 03 07 10 11 12 13 16 19 21 25 28 30 31 34
  danhnhothoi.................00 01 04 07 08 10 11 14 17 18 30 31 34 37 38 40 41 44 47 48
  lanh5doC.................04 05 06 08 10 13 14 15 17 23 29 31 32 33
  giangmobile.................10 16 24 25 26 27 28 29 33 56 60 61 62 63 64 65 70 72 73 80
  hoisohoc.................01 02 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 64 65
  cucaitron.................97 01 04 07 10 12 13 15 16 19 21 22 24 25 28 29
  khongsothua.................98 99 10 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30
  nonanoni.................63 35 65 33 31 66 30 69 19 80 16 81 15 83 13 85 11 86 10 89
  binbinhn.................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 06 08 10 11 12
  miule.................78 80 81 84 85 87 88 90 91 94 95 97 98 00 01 04 05 07 08 10
  toanbatbai.................20 65 17 69 15 71 14 75 12 79 11 80 10 85 08 92
  vivungonsong.................50 23 51 52 18 53 54 17 56 60 16 61 62 15 63 65 14 69 10
  X155.................07 09 10 11 12 13 15 16 17 41 42 43 45 46 47 49 90 91 92 93
  dacbiet99.................00 01 02 03 04 05 07 09 10
  hyvongwin.................38 26 39 42 24 50 23 51 53 20 55 56 19 57 60 15 62 65 10 69
  OK6868.................03 08 10 11 12 13 16 17 19 21 25 28 29 30
  chilaconso.................00 01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17
  haiyen1295.................02 04 05 09 10 12 14 16 20 22 25 26 29 30 32 34 35 36 39 40
  hoahuong.................09 10 11 13 14 16 17 18 26 27 29 31 78 80 81 83 84 86 87 89
  hung83.................96 97 98 01 02 05 06 07 09 10 14 16 18 20 24 27 34 36
  khongcogihet.................53 19 55 18 57 58 17 59 60 15 63 65 13 67 68 10 69
  quangninh279.................05 06 08 09 10 15 17 18 26 27 29 30 35 36 38 69 76 77 78 79
  baycaobayxa.................03 05 06 07 08 10 12 15 16 17 20 21 25 74 75 76 80 83 85 86
  danlode2k2.................09 10 13 15 17 19 20 21 22 23 24 70 73 75 77 79 80 83 85 87
  danhlolayvo.................00 01 02 03 04 06 10 11 12 13 16 20 21 22 26 75 76 77 80 82
  hoanghonxanh.................76 79 83 84 89 92 93 94 97 98 01 02 03 07 10 11 12 15 16 20
  mualanh2020.................09 10 11 13 15 16 17 18 20
  TLong888.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 88
  vuanh886.................01 05 06 07 10 11 13 15 16 18 20 23 25 27 28 31 33 36 37 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chuoi : trúng loto 14* 41** 09* thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 11* 44* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 11* 99* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 09* 90* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 14* 41** 09* thưởng 12000 xu.
  @4rum : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 14* 14* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @V8818 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 78* 14* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 33* 58* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 44* 36* thưởng 20000 xu.
  @miule : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 73* 37* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 04* thưởng 24000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 - - 02/04 - - 03/04 - - 04/04 -
  buihung8820*89*50*20* 96*29**45*37*04*
  quocanhht................................................11*91* 19*10**73* 37*
  DAIPHAT88............................................................82**63*29**
  mrpts........................................................................08*44* 36*
  miule........................................................................63*74*
  thichchotso........................................................................38* 83*54*
  chosau18h........................................................................61*44* 99*
  thienduong01........................................................................33*55*
  chuoi....................................................................................14* 41** 09*
  TLong888....................................................................................11* 44*
  dongkhanh1994....................................................................................11* 99*
  danv411....................................................................................09* 90*
  Hoanglaotadaochu....................................................................................14* 41** 09*
  4rum....................................................................................73*
  nguyenyenlinh....................................................................................33*
  DonaldTrump45....................................................................................14* 14*
  cuocchienso....................................................................................91*
  ditimbachthu....................................................................................24*
  HaiNam92....................................................................................11*
  ptsmr....................................................................................65*
  kiep_lo_de....................................................................................04*
  anhnumberone....................................................................................55*
  cuunon....................................................................................42*
  liancolo1....................................................................................55*
  xoay....................................................................................73*
  V8818....................................................................................58*
  Mualarung2016....................................................................................78* 14*
  mamalanlan....................................................................................33* 58*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @THOREN286 : Chốt 10 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @Hoanglaotadaochu : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/04 - - 04/04 -
  cuunon05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 21 23 24 52 54 56 58 60 61 6324 25 27 29 32 36 38 65 66 69 72 75 78 81 83 84 87 88 89 92
  miule78 80 81 84 85 87 88 90 91 94 95 97 98 00 01 04 05 07 08 1053 54 56 62 63 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 90
  thienduong01.................74 75 77 78 79 80 84 87 92 97 01 02 04 05 06 08 10 14 17 20
  vuquy48.................68 69 72 78 79 80 81 86 87 88 90 95 96 97 99 04 05 06 08 09
  THOREN286.................03 43 07 71 73 78 81 32 12 63
  Mualarung2016.................07 11 14 16 25 26 46 50 58 62 63 64 68 70 77 78 86 87 88 49
  EmLaTatCa.................70 71 73 74 75 76 78 79 84 87 89 91 92 93 94 96 97 98 99
  Hoanglaotadaochu.................14 16 18 20 24 27 28 50 54 57 64 68 69 78 79 84 86 87 89 90
  nguyenyenlinh.................49 50 53 54 58 59 62 67 69 71 72 76 77 78 85 87 90 94 95 96
  soiroichot.................61 62 63 65 67 69 70 71 72 74 76 78 80 81 83 85 87 89 90 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : trúng loto 82* 25* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 91* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 59* 68* 86* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* 06* 43* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 51* 61* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 06* 15* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 00* 91* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 25* 15* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 12* 48* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 42* 91* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 96* 91* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 43* 43* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 25* 60* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 12* 12* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 48* 43* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 25* 43* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @miule : trúng loto 43* 95* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 60* thưởng 45000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 - - 02/04 - - 03/04 - - 04/04 - - 05/04 -
  buihung8820*89*50*20* 96*29**45*37*04*60*
  quocanhht................................................11*91* 19*10**73* 37*12*
  miule........................................................................63*74*43* 95*
  chosau18h........................................................................61*44* 99*12*
  mrpts........................................................................08*44* 36*26*
  danv411....................................................................................09* 90*48* 43*
  ditimbachthu....................................................................................24*68*
  HaiNam92....................................................................................11*42*
  DonaldTrump45....................................................................................14* 14*08*
  ptsmr....................................................................................65*43*
  kiep_lo_de....................................................................................04*26*
  dongkhanh1994....................................................................................11* 99*43*
  TLong888....................................................................................11* 44*48*
  Mualarung2016....................................................................................78* 14*25* 43*
  adayroihihi................................................................................................82* 25*
  antamwin................................................................................................91* 06* 60*
  MRNam86................................................................................................59* 68* 86*
  happyday................................................................................................60* 06* 43*
  vuquy48................................................................................................51* 61*
  hyvongwin................................................................................................06* 15*
  niemvuisohoc................................................................................................67*
  TTPL7986................................................................................................74*
  shopeone................................................................................................06* 60*
  xosoxmien................................................................................................61*
  Cauamhanoi................................................................................................96*
  khongsothua................................................................................................15* 51*
  selaylaitatca................................................................................................95*
  Canh1102................................................................................................61*
  tuankhang1980................................................................................................91*
  songque38................................................................................................68*
  DuyManh92................................................................................................67*
  XS360................................................................................................67*
  cucaitron................................................................................................48*
  khongcogihet................................................................................................96*
  danvietanhhung................................................................................................48*
  X155................................................................................................61*
  timlo2nhay................................................................................................96*
  vhg123................................................................................................42*
  chutheanh................................................................................................59*
  toanbatbai................................................................................................95* 59*
  minhlonghn................................................................................................67*
  traucon................................................................................................91*
  CatLinhHD................................................................................................67*
  danlode2k2................................................................................................00*
  baoanhthu................................................................................................48*
  anhQuanday................................................................................................61*
  vaobothoi................................................................................................00* 91*
  yeusohoc................................................................................................12*
  kyniemxua................................................................................................12*
  Hoalanrung................................................................................................42*
  lienquan2019................................................................................................60*
  mytamido................................................................................................74*
  luonluontop1................................................................................................91*
  lamlaitudau2020................................................................................................06* 60*
  kepbang................................................................................................25* 15*
  giacmotrua................................................................................................12* 48*
  kocannoinhieu................................................................................................60*
  quangninh279................................................................................................11*
  bietphailamsaoday................................................................................................48*
  motobike................................................................................................95*
  hoahuong................................................................................................67*
  anquanhnam................................................................................................67*
  caligo................................................................................................43*
  baycaobayxa................................................................................................96*
  Hoiyeulo................................................................................................61*
  Npt................................................................................................56*
  qtv272................................................................................................91*
  babylove................................................................................................59* 95*
  bachthu3nhay................................................................................................42* 91*
  chilaconso................................................................................................48*
  mtq................................................................................................74*
  tinhtuoisang................................................................................................91*
  girlcity................................................................................................00*
  lethuylinh................................................................................................12*
  numoneyee................................................................................................61*
  phocuvangem................................................................................................67*
  kemngot................................................................................................91*
  toilatoi7x................................................................................................48*
  tinhyeucuatoi................................................................................................96* 91*
  WIN2020................................................................................................43*
  locroitrungdau................................................................................................42*
  loveyouloveyou................................................................................................43*
  hoanghonxanh................................................................................................59*
  nonanoni................................................................................................67*
  giacatgia................................................................................................96*
  AnBao................................................................................................25*
  lode2019................................................................................................91*
  DINHMINHSON................................................................................................43* 43*
  sangtruatoi................................................................................................48*
  hoisohoc................................................................................................25* 60*
  ansongaymai................................................................................................06* 60*
  haiyen1295................................................................................................12*
  thuhuyengirl................................................................................................12*
  co3bich................................................................................................06*
  vtvcab................................................................................................67*
  giaosuxoay................................................................................................91*
  HoangToan................................................................................................43*
  thanlo3388................................................................................................12* 12*
  Vumay9999................................................................................................59*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @WIN2020 : Chốt 8 số có 00 thưởng 12500 xu.
  @OK6868 : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 00 thưởng 5555 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 18 số có 00 thưởng 5555 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @hongsontnth : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.


  NICK- 05/04 -
  WIN202000 01 05 07 10 11 12 13
  OK686800 02 03 04 05 08 12 13 17 20 21 22 23 26
  saptrungtoroi88 91 92 93 94 96 97 99 00 01 02 03 05 06 08 10 14 19 20 23
  songque3869 80 82 83 87 89 91 92 96 98 99 00 01 05 07 08 10 14 16 17
  cucaitron97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 19 20 24
  quoctrong8900 02 04 06 07 08 13 16 20 22 24 25 26 28 31 52 53 60 61
  DAIPHAT8800 01 02 03 04 08 11 12 14 17 18 19 21 22 24 26 28 30
  bachthu3nhay00 02 04 06 08 13 19 20 22 24 26 28 31 33 35 64 66 68 73 79
  baoanhthu78 79 80 81 87 88 89 90 91 97 98 99 00 01 07 08 09 10 11 17
  huyenhuyen91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  vungtroisohoc95 97 98 99 00 02 04 06 07 08 09 20 22 24 25 26 27 28 60
  hongsontnth00 05 50 55 66 44 11 99 49 94 16 61 33 88 83 38 77 22 27 72
  lodelk05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  vtvcab00 01 03 04 08 09 10 11 13 14 18 19 20 21 23 54 58 59 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 47* 74** 68* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* 51* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 44*** 00* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 45** 25* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 59** 44*** thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 00* 47* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 45** 59** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 44*** thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @V8818 : trúng loto 46* 53* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hoangnam1984 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 45** 60* thưởng 30000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 74** 34* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 68* 68* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 44*** thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* 44*** thưởng 24000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 34* 47* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 44*** 45** thưởng 30000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 60* 46* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 45** thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59** 74** thưởng 24000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 47* 74** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34* 44*** thưởng 24000 xu.
  @AnBao : trúng loto 74** thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 60* 14* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 44*** thưởng 30000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 01** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 00* 25* thưởng 30000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @mrpts : trúng loto 45** thưởng 40000 xu.


  NICK- 03/04 - - 04/04 - - 05/04 - - 06/04 -
  chosau18h61*44* 99*12*45**
  mrpts08*44* 36*26*45**
  HaiNam92............11*42*00* 25*
  TLong888............11* 44*48*34*
  sangtruatoi........................48*45** 60*
  DuyManh92........................67*74** 34*
  xosoxmien........................61*68* 68*
  shopeone........................06* 60*45**
  Cauamhanoi........................96*25*
  khongsothua........................15* 51*51*
  danvietanhhung........................48*44***
  anhQuanday........................61*48* 44***
  adayroihihi........................82* 25*25*
  lienquan2019........................60*34* 47*
  kyniemxua........................12*51*
  antamwin........................91* 06* 60*51*
  timlo2nhay........................96*68*
  mytamido........................74*68*
  chutheanh........................59*44*** 45**
  minhlonghn........................67*60* 46*
  lamlaitudau2020........................06* 60*14*
  baoanhthu........................48*25*
  giacmotrua........................12* 48*14*
  Hoalanrung........................42*60*
  motobike........................95*48*
  baycaobayxa........................96*82*
  kepbang........................25* 15*45**
  MRNam86........................59* 68* 86*48*
  qtv272........................91*34*
  chilaconso........................48*00*
  girlcity........................00*51*
  kemngot........................91*59** 74**
  anquanhnam........................67*59**
  WIN2020........................43*34*
  babylove........................59* 95*00*
  phocuvangem........................67*47* 74**
  tinhtuoisang........................91*00*
  nonanoni........................67*25*
  giacatgia........................96*68*
  lode2019........................91*34* 44***
  AnBao........................25*74**
  hoisohoc........................25* 60*60* 14*
  locroitrungdau........................42*60*
  co3bich........................06*60*
  vtvcab........................67*48*
  HoangToan........................43*68*
  ansongaymai........................06* 60*44***
  haiyen1295........................12*45**
  Vumay9999........................59*01**
  HOANG YEN....................................00*
  quoctrong89....................................47* 74** 68*
  zozozo....................................14*
  AffCup....................................46*
  QuocLinh88....................................46*
  chot10trung1....................................34*
  vivungonsong....................................34* 51*
  thichchotso....................................44*** 00*
  dieuanh96....................................74**
  binbinhn....................................59**
  nguyenyenlinh....................................48*
  TM201210....................................45** 25*
  chungcumini....................................48*
  khongcohoiket....................................68*
  chaonammoi....................................74**
  lanh5doC....................................14*
  sohochaylam....................................60*
  emtapdanhlo....................................34*
  chutichhoidong....................................46*
  danhnhothoi....................................59** 44***
  ViettelDaily....................................45**
  hung83....................................47*
  consovang....................................25*
  DAIPHAT88....................................48*
  cutibatlo....................................60*
  muahe2019....................................68*
  allwin99....................................60*
  Covid19....................................51*
  cuunon....................................47*
  EmLaTatCa....................................00* 47*
  tengteng....................................60*
  Thuminh....................................82*
  giacatde....................................59**
  hoaihd85....................................25*
  EM2020....................................45** 59**
  hatay88....................................25*
  minhdiep....................................45**
  giahuy912....................................44***
  minhquang2016....................................01**
  consokydieu....................................68*
  Hoanglaotadaochu....................................25*
  V8818....................................46* 53*
  tuandjgj....................................46*
  vinamilk....................................68*
  Hoangnam1984....................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 7 số có 59 thưởng 14285 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 14 số có 59 thưởng 7142 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @hongtutoan : Chốt 6 số có 59 thưởng 16666 xu.
  @Canh1102 : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @giahuy912 : Chốt 12 số có 59 thưởng 8333 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @girlcity : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @hatay88 : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @numoneyee : Chốt 9 số có 59 thưởng 11111 xu.
  @phocuvangem : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 10 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @happyday : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/04 - - 06/04 -
  vungtroisohoc95 97 98 99 00 02 04 06 07 08 09 20 22 24 25 26 27 28 6071 69 91 68 66 64 62 59 58 56 49 92 48 46 44 41 39 38 32 94
  saptrungtoroi88 91 92 93 94 96 97 99 00 01 02 03 05 06 08 10 14 19 20 2337 15 38 39 40 14 47 48 49 13 50 57 58 12 59 60 67 11 68 69
  lodelk05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 9505 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  vivungonsong.................53 54 55 57 59 60 61 62 63 64 66 68 69 71 72 75 81 82 84 86
  yeusohoc.................22 27 28 29 31 36 37 38 39 40 45 47 48 49 54 57 58 59 63 67
  emtapdanhlo.................59 60 61 62 63 64 65
  tuankhang1980.................59 94 58 56 54 51 49 48 46 45 96 44 42
  toilatoi7x.................50 57 59 09 68 69 72 73 05 74 75 77 04 78
  TLong888.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 59
  giacmotrua.................33 36 37 39 43 46 47 49 53 56 57 59 63 66 67 73 76 77 79
  hongtutoan.................53 55 56 10 57 59
  Canh1102.................44 45 46 49 53 54 55 56 59 61 63 64 65 66 71 73
  CatLinhHD.................31 32 34 55 56 59 61 63 64 65 68 69 90 91 92 95 96 98
  giahuy912.................35 37 41 42 50 51 53 55 58 59 62 71
  chutichhoidong.................59 63 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 90 91
  girlcity.................67 65 64 62 59 58 94 56 55 53 51 50 49 47 46 95 44
  hatay88.................56 57 58 59 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  numoneyee.................55 57 58 59 63 67 70 71 72
  phocuvangem.................36 37 39 40 41 42 45 46 47 49 50 51 52 55 56 57 59 60 61
  remix.................45 46 48 49 53 54 55 58 59 63
  sangtruatoi.................06 08 10 12 19 21 22 24 26 28 29 30 38 40 42 46 49 56 58 59
  vinamilk.................45 46 48 51 52 54 55 57 59 60 61 63 64 66 68
  happyday.................59 60 61 64 67 68 73 76 79 82 85 86 88 89 91 94 95 97 98
  danv411.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  mrpts.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ptsmr.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @songque38 : trúng loto 52* 88* 33* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 70** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 98** 88* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 42* 98** thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 98** 10* thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 70** thưởng 12000 xu.
  @V8818 : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 84* 42* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 88* 33* 59* thưởng 27000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 84* 88* thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 98** thưởng 30000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 88* 59* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 33* 98** thưởng 60000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 39* thưởng 25000 xu.


  NICK- 03/04 - - 04/04 - - 05/04 - - 06/04 - - 07/04 -
  chosau18h61*44* 99*12*45**33*
  mrpts08*44* 36*26*45**39*
  TLong888............11* 44*48*34*33* 98**
  HaiNam92............11*42*00* 25*59*
  Hoalanrung........................42*60*88* 33* 59*
  danvietanhhung........................48*44***33* 88*
  shopeone........................06* 60*45**96*
  Cauamhanoi........................96*25*04*
  xosoxmien........................61*68* 68*96*
  adayroihihi........................82* 25*25*59*
  kyniemxua........................12*51*59*
  timlo2nhay........................96*68*42*
  mytamido........................74*68*73**
  lamlaitudau2020........................06* 60*14*84* 88*
  anhQuanday........................61*48* 44***42*
  giacmotrua........................12* 48*14*98**
  qtv272........................91*34*88* 59*
  vtvcab........................67*48*16*
  ansongaymai........................06* 60*44***96*
  Vumay9999........................59*01**98**
  chot10trung1....................................34*04*
  AffCup....................................46*96*
  TM201210....................................45** 25*04*
  thichchotso....................................44*** 00*98** 10*
  vivungonsong....................................34* 51*59*
  dieuanh96....................................74**16*
  chungcumini....................................48*88* 33*
  chutichhoidong....................................46*39*
  danhnhothoi....................................59** 44***73**
  ViettelDaily....................................45**16*
  Covid19....................................51*39*
  DAIPHAT88....................................48*59*
  Thuminh....................................82*59*
  hoaihd85....................................25*35*
  giahuy912....................................44***00*
  Hoanglaotadaochu....................................25*70**
  V8818....................................46* 53*98**
  EM2020....................................45** 59**84* 42*
  hatay88....................................25*59*
  songque38................................................52* 88* 33*
  buihung88................................................52*
  quocanhht................................................35*
  XS360................................................96*
  selaylaitatca................................................16*
  X155................................................42*
  Canh1102................................................04*
  tuankhang1980................................................88*
  DonaldTrump45................................................73**
  danlode2k2................................................33*
  CatLinhHD................................................16*
  bababyby................................................88* 33*
  kiep_lo_de................................................70**
  danhlolayvo................................................59*
  vaobothoi................................................73**
  quangninh279................................................98**
  giangmobile................................................00*
  cuocchienso................................................16*
  kocannoinhieu................................................33*
  CSGT01................................................42*
  luonluontop1................................................73**
  binhminhsaomai................................................98** 88*
  happyday................................................16*
  remix................................................42* 98**
  hoahuong................................................00*
  saptrungtoroi................................................52*
  liancolo1................................................84*
  mtq................................................52*
  thanlo3388................................................98**
  HUYEN6879................................................98**
  phuquoc................................................88*
  alololo................................................52*
  giaosuxoay................................................96*
  Ronaldo7................................................10*
  quochuy92................................................88*
  chinh1689482997................................................93*
  bacang................................................59*
  HoangNo1................................................59*
  MeoBongBong................................................00*
  ngaoducacmien123................................................42*
  Hoanglam2006................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @miule : Chốt 6 số có 75 thưởng 16666 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 75 thưởng 8333 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 11 số có 75 thưởng 9090 xu.
  @ansongaymai : Chốt 14 số có 75 thưởng 7142 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : Chốt 15 số có 75 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 11 số có 75 thưởng 9090 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 8 số có 75 thưởng 12500 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 75 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/04 - - 07/04 -
  emtapdanhlo59 60 61 62 63 64 6512 14 16 17 18 20 21 22 23 72 75 78 80 81 82 84 87 89 90 92
  hatay8856 57 58 59 81 82 83 84 85 86 87 88 8945 22 46 48 20 50 54 19 55 57 18 59 64 14 66 68 69 09 72 75
  miule.................74 75 79 80 81 82
  chot10trung1.................51 53 57 61 63 66 68 71 75 77 78 81 86 87 88 93 95 96 97 98
  dacbiet99.................27 31 32 33 36 39 40 41 42 45 48 60 63 66 68 69 72 75 77 78
  hung83.................19 21 25 26 28 29 31 69 71 73 75 76 79 81 82 85 86 89 91 95
  vtvcab.................33 66 69 70 74 75 79 80 83 84 86 89 93 95 96 99
  vuanh886.................75 77 78 79 01 02 05 07 08 09 11 12 15 17 18 19 21 22 25
  thuyanh29.................73 74 75 78 79 80 82 83 84 87 88 89
  Uyennhi2019.................75 76 83 85 86 90 91 92 93 94 95
  ansongaymai.................61 62 65 70 71 75 80 85 89 92 93 94 98 99
  chidanh1con.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 84 87 93 94 97
  giacatgia.................19 20 21 22 23 25 26 27 71 72 73 75 76 77 79 90 91 92 93 95
  Hoalanrung.................13 14 18 19 21 31 39 40 41 45 57 58 59 64 69 75 81 84 85 90
  Ronaldo7.................69 70 74 75 78 79 83 84 87 88
  XS360.................20 22 25 26 27 31 34 35 62 63 70 71 72 75 77 80 84 89 90 93
  chutheanh.................14 41 19 91 07 70 57 75 05 50
  chungcumini.................47 48 49 54 55 56 57 58 59 74 75 76 77 78 79
  giaosuxoay.................91 90 89 85 84 83 82 81 76 75 74 73 72 70 67 66 65 64 63 61
  mtq.................57 62 63 64 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 87 92
  qtv272.................50 51 53 57 58 59 69 71 75 79 84
  vhg123.................04 05 06 09 12 13 14 19 20 21 24 25 27 46 52 56 59 75 76 94
  ViettelDaily.................95 94 92 91 90 89 88 87 85 97 84 82 81 80 79 78 77 75 74 72
  xosoxmien.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 75 77 80 81 82 83 84 85
  buihung88.................58 59 70 71 72 73 74 75
  ditimbachthu.................66 67 68 70 72 74 75 76 77 79 81 83 84 85 86 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec