1. 3 Càng Cực Chuẩn

  Số Chuẩn Vào Bờ

  Cầu chuẩn miền bắcPHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 72* 60* thưởng 6000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @vutrau1973 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Water77 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 88** 22* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @saokim : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 22* 60* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Truytim123 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @lythatda : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenminhsu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 52** 73* thưởng 18000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @A_777 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @lang53 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 23** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 08* thưởng 15000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 88** 67* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @THAIBINHTT : trúng loto 19* thưởng 30000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.


  NICK- 05/04 - - 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 -
  THAIBINHTT65*69*22*89* 98*14*19*
  pvc081018*67*18*68*85*96*
  lodelk....................................63**28* 82*85*
  thonuoilo....................................62*85*08*
  TIMLUCBINH123....................................43*85*88** 67*
  Thuminh................................................36*52** 73*
  denbacdotinh................................................23*23**
  A_777................................................87* 89*72*
  hanoi2................................................54*39*
  bacang................................................40*90*
  lang53................................................15*51*
  hoclamgiau................................................14* 41*23**
  xauzai88............................................................73*
  danv411............................................................78*
  Hoalong68dedan............................................................72* 60*
  Thanlo686............................................................73*
  chutheanh............................................................96*
  hoangmui............................................................88**
  vutrau1973............................................................73*
  Quantubaothu77............................................................60*
  Water77............................................................07*
  BaoChau............................................................88** 22*
  minhquang2016............................................................85*
  saokim............................................................72*
  DINHMINHSON............................................................52**
  NgocNgoc............................................................22* 60*
  chinhhongvan............................................................29*
  Truytim123............................................................21*
  lythatda............................................................60*
  Nguyenminhsu............................................................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Joker : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @GioCuonMayTan : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @Tee : Chốt 14 số có 88 thưởng 7142 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Thanlo686 : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @pvc0810 : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/04 - - 10/04 -
  pvc081020 21 22 23 24 25 26 27 28 2900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Joker.................24 64 84 96 69 14 67 88 18 81 91 19 96 39 49 94 55 16 27 68
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  GioCuonMayTan.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Tee.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 11 66 33 88
  bacang.................07 70 14 41 29 92 36 63 58 85 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Dodonguyen.................02 05 08 15 19 42 51 53 54 56 57 59 65 66 67 74 75 83 88 95
  nhat_chi_mai.................01 03 06 21 33 38 47 48 56 57 58 60 66 74 75 76 83 84 85 88
  Thanlo686.................06 60 15 51 33 88 24 42 79 97
  thantai368.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/04/2018 at 21:25:51) , hoangmui (10/04/2018 at 20:52:29) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:09:57) , dongkhanh1994 (13/04/2018 at 19:44:23)

 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoangminh2410 : trúng loto 18* 81* thưởng 10000 xu.
  @Xeko17 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 49** 83** thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 84* 94* thưởng 6000 xu.
  @Tee : trúng loto 16* 31* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Typhukhongtinh : trúng loto 16* 84* thưởng 6000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 49** 94* thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @thucuongvnd : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @coppertd : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 49** 65* thưởng 18000 xu.
  @Water77 : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @A_777 : trúng loto 81* thưởng 9000 xu.
  @lang53 : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @pvc0810 : trúng loto 81* thưởng 21000 xu.


  NICK- 05/04 - - 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 -
  pvc081018*67*18*68*85*96*81*
  Thuminh................................................36*52** 73*83**
  denbacdotinh................................................23*23**25*
  A_777................................................87* 89*72*81*
  lang53................................................15*51*16*
  hoclamgiau................................................14* 41*23**11*
  Hoalong68dedan............................................................72* 60*49** 65*
  Water77............................................................07*83**
  BaoChau............................................................88** 22*22*
  DINHMINHSON............................................................52**11*
  NgocNgoc............................................................22* 60*84*
  hoangminh2410........................................................................18* 81*
  Xeko17........................................................................84*
  thantai368........................................................................46*
  Chacthang........................................................................49** 83**
  nhat_chi_mai........................................................................84* 94*
  Tee........................................................................16* 31*
  Galaxy........................................................................31*
  mrpts........................................................................25*
  thichduhet........................................................................65*
  longhoang1970........................................................................00*
  dongkhanh1994........................................................................31*
  kovachin........................................................................16*
  vukhuc........................................................................16*
  Typhukhongtinh........................................................................16* 84*
  GioCuonMayTan........................................................................49** 94*
  Hoiyeulo........................................................................97**
  thucuongvnd........................................................................11*
  4rum........................................................................81*
  coppertd........................................................................81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @Hientnsteel : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @hoangmui : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @coppertd : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 6 số có 65 thưởng 16666 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @vutrau1973 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.


  NICK- 11/04 -
  mrpts60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Hientnsteel60 61 62 63 64 65 66 68 68 69
  hoangmui50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  coppertd60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  xauzai8845 54 47 74 56 65
  Hoalong68dedan56 65 01 10 15 51 24 42 26 62 37 73 78 87 85 58 35 53 59 95
  vutrau197360 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/04/2018 at 21:25:59) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:48:51) , hoangmui (11/04/2018 at 21:11:16) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:10:04) , dongkhanh1994 (13/04/2018 at 19:44:38)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Tomcun : trúng loto 42* 43* thưởng 10000 xu.
  @ngocgiatrang : trúng loto 76** 67* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 15** 51* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @muopdang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hanlode077 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Qninh14 : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @hehehe : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @spacy : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @lythatda : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenminhsu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @DIEPVIEN7777 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Giacmo88 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @longhoang1970 : trúng loto 44* 99* thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 10** thưởng 12000 xu.
  @Tee : trúng loto 31* 36* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Typhukhongtinh : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 99* 44* thưởng 40000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 10** thưởng 24000 xu.


  NICK- 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 -
  hoclamgiau14* 41*23**11*99* 44*
  Thuminh36*52** 73*83**10**
  Water77............07*83**86*
  BaoChau............88** 22*22*44*
  DINHMINHSON............52**11*99*
  longhoang1970........................00*44* 99*
  Chacthang........................49** 83**37*
  nhat_chi_mai........................84* 94*10**
  Tee........................16* 31*31* 36*
  mrpts........................25*10**
  thichduhet........................65*31*
  kovachin........................16*31*
  Typhukhongtinh........................16* 84*76**
  GioCuonMayTan........................49** 94*53*
  Tomcun....................................42* 43*
  ngocgiatrang....................................76** 67*
  lodelk....................................56*
  Thanlo686....................................99*
  TIMLUCBINH123....................................15** 51*
  danv411....................................10**
  bacang....................................56*
  hanoi2....................................15**
  chutheanh....................................08*
  trinhthanh1974....................................99*
  Quantubaothu77....................................10**
  habongda2002....................................10**
  muopdang....................................36*
  Npt....................................32*
  ptsmr....................................72*
  Annhien....................................32*
  hanlode077....................................18*
  a2xuan79....................................99*
  Qninh14....................................44* 99*
  hehehe....................................56*
  spacy....................................53*
  lythatda....................................67*
  Nguyenminhsu....................................99*
  Mongbinhthuong_68....................................43*
  DIEPVIEN7777....................................42*
  tuanlo....................................42*
  Giacmo88....................................42*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Joker : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Nguyenminhsu : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @Tomcun : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.


  NICK- 12/04 -
  bacang01 10 11 44 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Joker28 82 78 87 73 37 53 54 18 69 35 63 64 30 03 85 61 66 91 24
  TLong88801 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 06
  Nguyenminhsu89 98 90 09 45 54 46 64 91 19 43 34 69 96 18 81 13 31
  Tomcun13 31 18 81 46 63 68 86 38 83
  danv41110 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  TIMLUCBINH12318 81 28 82 98 89 14 41 49 94
  NgocNgoc01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Quantubaothu7755 05 50 19 14 69 96 59 95 09 54 45 18 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/04/2018 at 21:26:11) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:49:33) , hoangmui (12/04/2018 at 22:26:41) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:10:11) , dongkhanh1994 (13/04/2018 at 19:44:58)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 07* 91* thưởng 6000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @choixsmb : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @muopdang : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @lythatda : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Tee : trúng loto 38* 01** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 87* thưởng 12000 xu.


  NICK- 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 -
  DINHMINHSON52**11*99*87*
  nhat_chi_mai............84* 94*10**41*
  Tee............16* 31*31* 36*38* 01**
  lodelk........................56*69*
  hanoi2........................15**69*
  TIMLUCBINH123........................15** 51*98*
  muopdang........................36*38*
  Npt........................32*91*
  lythatda........................67*69*
  xauzai88....................................25*
  thantai368....................................98*
  denbacdotinh....................................24* 25*
  hoangminh2410....................................78*
  Dodonguyen....................................41*
  vukhuc....................................66**
  Hientnsteel....................................91*
  chinh1689482997....................................07* 91*
  LaoLoGL....................................85*
  choixsmb....................................53*
  Quangna1991....................................62*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hientnsteel : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 10 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.


  NICK- 13/04 -
  Hientnsteel09 90 18 81 72 27 36 63 45 54 01 10 29 92 38 83 47 74 65 65
  nhat_chi_mai01 10 12 21 23 32 34 43 54 45 41 14 67 76 87 78 89 98 17 71
  bactrangtinhdoi00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hoclamgiau01 02 07 12 14 19 21 23 26 28 29 39 40 52 54 57 62 68 78 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/04/2018 at 21:26:24) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:50:01) , hoangmui (14/04/2018 at 14:32:30) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:10:17) , dongkhanh1994 (13/04/2018 at 19:45:09)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Chacthang : trúng loto 17* 48* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Xeko17 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 33* 46* thưởng 6000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 67* 88* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* 55* thưởng 6000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 22* 27* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @vutrau1973 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Typhukhongtinh : trúng loto 48* 63* thưởng 6000 xu.
  @spacy : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @CaChep23 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Tamtran : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @ZIPPO1979 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @buivancuong : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hanoi2 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @lythatda : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Tee : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.


  NICK- 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 -
  DINHMINHSON52**11*99*87*63*
  Tee............16* 31*31* 36*38* 01**05*
  hanoi2........................15**69*89*
  lythatda........................67*69*68*
  hoangminh2410....................................78*95*
  Chacthang................................................17* 48*
  Hoalong68dedan................................................17*
  Xeko17................................................89*
  Quantubaothu77................................................33* 46*
  pvc0810................................................67* 88*
  A_777................................................88*
  Water77................................................33* 55*
  hoangmui................................................88*
  longhoang1970................................................67*
  BaoChau................................................17*
  Galaxy................................................22* 27*
  Joker................................................02*
  minhquang2016................................................22*
  vutrau1973................................................47*
  a2xuan79................................................32*
  NgocNgoc................................................33*
  Typhukhongtinh................................................48* 63*
  spacy................................................17*
  CaChep23................................................95*
  Tamtran................................................32*
  ZIPPO1979................................................67*
  buivancuong................................................27*
  Sat_Thu_De................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoangmui : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @linhtv1983 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 70 thưởng 10526 xu.


  NICK- 13/04 - - 14/04 -
  nhat_chi_mai01 10 12 21 23 32 34 43 54 45 41 14 67 76 87 78 89 98 17 7107 17 27 37 47 57 67 87 97 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hoangmui.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  linhtv1983.................30 32 34 36 37 39 40 42 44 46 47 49 50 52 54 56 57 59 70 72
  Galaxy.................01 02 04 05 07 10 15 20 25 40 50 51 52 56 57 65 70 75 58 85
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (14/04/2018 at 20:38:29) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:50:35) , hoangmui (15/04/2018 at 11:14:51) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:10:31) , dongkhanh1994 (19/04/2018 at 22:30:33)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : trúng loto 58* 85* 97* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @caothubatde1983 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @Tuananh9989 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 13* 31* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 96* 97* thưởng 6000 xu.
  @lang53 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @THAIBINHTT : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @T2nk56kn : trúng loto 97* 91* thưởng 6000 xu.
  @ltvltv : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @Ngoc_Khanh_Lc : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @linhtv1983 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Chacthang : trúng loto 58* 77* thưởng 12000 xu.
  @Xeko17 : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @vutrau1973 : trúng loto 58* 85* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @spacy : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @CaChep23 : trúng loto 77* 85* thưởng 12000 xu.
  @ZIPPO1979 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hanoi2 : trúng loto 56* thưởng 12000 xu.
  @lythatda : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 77* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 -
  DINHMINHSON52**11*99*87*63*77*
  hanoi2........................15**69*89*56*
  lythatda........................67*69*68*10*
  hoangminh2410....................................78*95*02*
  Chacthang................................................17* 48*58* 77*
  Xeko17................................................89*52**
  BaoChau................................................17*77*
  hoangmui................................................88*85*
  vutrau1973................................................47*58* 85*
  NgocNgoc................................................33*02*
  spacy................................................17*57*
  CaChep23................................................95*77* 85*
  ZIPPO1979................................................67*77*
  Thuminh............................................................58* 85* 97*
  dongkhanh1994............................................................77*
  caothubatde1983............................................................83*
  Tuananh9989............................................................31*
  thantai368............................................................13* 31*
  TIMLUCBINH123............................................................97*
  Thanlo686............................................................96* 97*
  lang53............................................................91*
  trinhthanh1974............................................................77*
  bacang............................................................89*
  THAIBINHTT............................................................89*
  vukhuc............................................................77*
  ptsmr............................................................83*
  Hientnsteel............................................................97*
  chinhhongvan............................................................97*
  T2nk56kn............................................................97* 91*
  ltvltv............................................................77*
  Ngoc_Khanh_Lc............................................................97*
  linhtv1983............................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @Xeko17 : Chốt 3 số có 52 thưởng 33333 xu.
  @lang53 : Chốt 7 số có 52 thưởng 14285 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @Tee : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @pvc0810 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @linhtv1983 : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/04 - - 15/04 -
  linhtv198330 32 34 36 37 39 40 42 44 46 47 49 50 52 54 56 57 59 70 7222 23 24 26 27 29 32 33 34 36 37 39 42 43 44 46 47 49 52 53
  Galaxy01 02 04 05 07 10 15 20 25 40 50 51 52 56 57 65 70 75 58 8519 39 41 46 48 52 57 59 69 78 79 82 87 91 92 93 96 97 98 99
  bacang.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 99 56 65 57 75 58 85 59 95
  Xeko17.................40 26 52
  lang53.................42 52 53 55 58 60 62
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Tee.................51 52 53 54 57 58 81 82 83 84 85 86 89
  pvc0810.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (15/04/2018 at 20:07:46) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:51:40) , hoangmui (16/04/2018 at 10:05:04) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:10:49)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 39* 53* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 21* 41* thưởng 10000 xu.
  @Tee : trúng loto 57** 21* thưởng 9000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 58* 85* thưởng 6000 xu.
  @Tomcun : trúng loto 41* 44* thưởng 6000 xu.
  @choixsmb : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @zalo01886108879 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 18* 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Tuananh9989 : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 38* 18* thưởng 12000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 38* 21* thưởng 12000 xu.
  @THAIBINHTT : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 65* 39* thưởng 12000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @linhtv1983 : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoangmui : trúng loto 18* thưởng 9000 xu.
  @spacy : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @ZIPPO1979 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 92* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hanoi2 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 -
  hanoi215**69*89*56*55*
  hoangminh2410............78*95*02*92*
  hoangmui........................88*85*18*
  spacy........................17*57*39*
  ZIPPO1979........................67*77*76*
  Tuananh9989....................................31*22*
  Thuminh....................................58* 85* 97*46*
  thantai368....................................13* 31*01*
  TIMLUCBINH123....................................97*38* 18*
  Thanlo686....................................96* 97*38* 21*
  THAIBINHTT....................................89*79*
  trinhthanh1974....................................77*01*
  bacang....................................89*65* 39*
  vukhuc....................................77*55*
  dongkhanh1994....................................77*18*
  ptsmr....................................83*39*
  linhtv1983....................................97*18*
  lodelk................................................39* 53*
  Npt................................................21* 41*
  Tee................................................57** 21*
  pvc0810................................................76*
  Hoalong68dedan................................................40*
  danv411................................................46*
  A_777................................................87*
  Water77................................................22*
  minhquang2016................................................01*
  kovachin................................................66*
  bactrangtinhdoi................................................58* 85*
  Tomcun................................................41* 44*
  choixsmb................................................55*
  zalo01886108879................................................21*
  tuanlo................................................01*
  4rum................................................85*
  xitvansuthd34................................................18* 44*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danv411 : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @xitvansuthd34 : Chốt 19 số có 46 thưởng 5263 xu.
  @ZIPPO1979 : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @xauzai88 : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @linhtv1983 : Chốt 20 số có 46 thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/04 - - 15/04 - - 16/04 -
  linhtv198330 32 34 36 37 39 40 42 44 46 47 49 50 52 54 56 57 59 70 7222 23 24 26 27 29 32 33 34 36 37 39 42 43 44 46 47 49 52 5323 24 25 26 27 29 33 34 35 36 37 39 43 44 45 46 47 49 63 64
  danv411..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  xitvansuthd34..................................20 22 24 26 28 40 42 44 46 48 60 62 64 66 68 80 82 84 86
  ZIPPO1979..................................14 41 19 91 46 64 69 96
  xauzai88..................................36 37 39 46 47 49 93 94
  Hoiyeulo..................................19 91 46 64 39 84 66 03 21 49 94 85 67 76 17 26 62 35 44 99
  hanoi2..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Npt..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Chacthang..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/04/2018 at 05:59:56) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:52:32) , hoangmui (16/04/2018 at 21:09:18) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:11:11) , dongkhanh1994 (19/04/2018 at 22:30:51)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : trúng loto 07* 02* 29* thưởng 9000 xu.
  @xuanminh06789 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 04* 40* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 07* 86* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Xeko17 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @muopdang : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @vutrau1973 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25* thưởng 6000 xu.
  @lythatda : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 22* 72* thưởng 6000 xu.
  @CaChep23 : trúng loto 35* 07* thưởng 6000 xu.
  @caothubatde1983 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 30* 67* thưởng 6000 xu.
  @maitrung143 : trúng loto 04* 64* thưởng 6000 xu.
  @ngocha : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @HIENHN : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 14* 35* thưởng 12000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoangmui : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @ZIPPO1979 : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.


  NICK- 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 -
  hoangmui88*85*18*67*
  ZIPPO197967*77*76*86*
  thantai368............13* 31*01*86*
  vukhuc............77*55*67*
  ptsmr............83*39*64*
  dongkhanh1994............77*18*24*
  lodelk........................39* 53*40*
  pvc0810........................76*31*
  Hoalong68dedan........................40*30*
  minhquang2016........................01*07*
  bactrangtinhdoi........................58* 85*14* 35*
  tuanlo........................01*02*
  xitvansuthd34........................18* 44*07*
  chinh1689482997....................................07* 02* 29*
  xuanminh06789....................................86*
  Thaibinh56....................................04* 40*
  DINHMINHSON....................................07* 86*
  nhat_chi_mai....................................07*
  Xeko17....................................72*
  muopdang....................................72*
  vutrau1973....................................39*
  denbacdotinh....................................24* 25*
  lythatda....................................14*
  longhoang1970....................................86*
  Galaxy....................................16*
  Joker....................................16*
  Annhien....................................22* 72*
  CaChep23....................................35* 07*
  caothubatde1983....................................14*
  Hientnsteel....................................07*
  Duyenso1....................................30* 67*
  maitrung143....................................04* 64*
  ngocha....................................49*
  HIENHN....................................18*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ngocha : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.


  NICK- 17/04 -
  ngocha00 01 03 04 07 09 30 31 34 35 36 37 61 63 64 65 67 70 71 73
  lodelk05 50 14 41 23 32 78 87 69 96 00 55 19 91 28 82 37 73 46 64
  thantai36804 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/04/2018 at 20:08:06) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:53:32) , hoangmui (17/04/2018 at 22:32:59) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:11:34) , dongkhanh1994 (19/04/2018 at 22:30:56) , ngocha (18/04/2018 at 00:47:03)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/04/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 34** 43* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 34** 43* thưởng 15000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @vuvanhung : trúng loto 23* 32* thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 36* 34** thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Tee : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 36* 96* thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 34** 43* thưởng 9000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 34** 43* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Thangvctlc1 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 03* 09* thưởng 6000 xu.
  @Tuananh9989 : trúng loto 17* 21** thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @bachduong1904 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Tdktran : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vutrau1973 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @Xeko17 : trúng loto 23* 32* thưởng 12000 xu.
  @lythatda : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 95* 96* thưởng 12000 xu.
  @xuanminh06789 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @pvc0810 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vukhuc : trúng loto 03* thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ZIPPO1979 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 - - 18/04 -
  ZIPPO197967*77*76*86*96*
  vukhuc............77*55*67*03*
  dongkhanh1994............77*18*24*96*
  pvc0810........................76*31*96*
  lodelk........................39* 53*40*55*
  tuanlo........................01*02*86**
  xitvansuthd34........................18* 44*07*43*
  DINHMINHSON....................................07* 86*36*
  nhat_chi_mai....................................07*96*
  vutrau1973....................................39*55*
  denbacdotinh....................................24* 25*23*
  Xeko17....................................72*23* 32*
  lythatda....................................14*23*
  longhoang1970....................................86*82*
  Galaxy....................................16*60*
  Joker....................................16*82*
  Annhien....................................22* 72*23*
  chinh1689482997....................................07* 02* 29*95* 96*
  xuanminh06789....................................86*09*
  Thaibinh56....................................04* 40*03*
  Npt................................................34** 43*
  danv411................................................34** 43*
  xauzai88................................................96*
  vuvanhung................................................23* 32*
  hanoi2................................................36* 34**
  Thuminh................................................96*
  Tee................................................09*
  Chacthang................................................82*
  Thanlo686................................................36* 96*
  BaoChau................................................34** 43*
  Quantubaothu77................................................95*
  chutheanh................................................82*
  thonuoilo................................................09*
  kovachin................................................34** 43*
  mrpts................................................17*
  hoclamgiau................................................60*
  Thangvctlc1................................................36*
  Dodonguyen................................................03* 09*
  Tuananh9989................................................17* 21**
  ngaoducacmien123................................................09*
  bachduong1904................................................82*
  Tdktran................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hanoi2 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @Qninh14 : Chốt 18 số có 22 thưởng 5555 xu.
  @THAIBINHTT : Chốt 10 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @muopdang : Chốt 17 số có 22 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thantai368 : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/04 - - 18/04 -
  thantai36804 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9700 10 20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  hanoi2.................00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 50 55 61 66 72 77 83 88 94 99
  bacang.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  Qninh14.................83 38 05 50 16 61 27 72 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  THAIBINHTT.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  muopdang.................02 20 12 21 23 32 22 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/04/2018 at 19:42:13) , vutrau1973 (19/04/2018 at 08:55:28) , hoangmui (18/04/2018 at 20:55:21) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:11:53) , dongkhanh1994 (19/04/2018 at 22:31:04)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @hoangmui : trúng xiên 2 85.76 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 85.65 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 13.31 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hoangmui85.7610000
  danv41185.6510000
  thichduhet13.3110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (20/04/2018 at 19:39:25) , hoangmui (23/04/2018 at 11:33:53) , ngocgiatrang (24/04/2018 at 19:11:59) , dongkhanh1994 (19/04/2018 at 22:31:08)

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này