PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2020.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (22/03/2020 at 22:31:46)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 04* 88* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* 15* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 72** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 09* 19* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 69* 77** thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @OngCAO : trúng loto 15* 04* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 88* 30* thưởng 20000 xu.
  @xoay : trúng loto 81* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 15* 69* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 16* 60* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 19* 55* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* 60* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @alololo : trúng loto 77** 47* thưởng 45000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 89* 04* thưởng 30000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 47* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.


  NICK- 25/02 - - 26/02 - - 27/02 - - 28/02 - - 29/02 - - 01/03 -
  adayroihihi24*64* 46*22*15*15*88*
  alololo............12*47* 77* 22*15*15*77** 47*
  minhlonghn............51*86*46*86* 68* 46*89* 04*
  chinh1689482997............34*12*57*15*47*
  hoisohoc........................06*89*89* 02*11*
  thuhuyengirl....................................15* 39*15*04*
  bietphailamsaoday....................................89* 98*89*88*
  binbinhn....................................55**68*15*
  dieuanh96....................................88*33*88*
  anhnumberone....................................88*68*89*
  kocannoinhieu....................................80*02*19* 60*
  ptsmr................................................10** 01*88* 30*
  xoay................................................66*81*
  tinhtuoisang................................................45* 54*15* 69*
  timlo2nhay................................................52* 68*16* 60*
  Ronaldo7................................................38*60*
  vhg123................................................01* 02*08*
  mo3cang................................................63*16*
  vungtroisohoc................................................05**47*
  chidanh1con................................................02* 52*09*
  khongsothua................................................38*04*
  anquanhnam................................................22*60*
  buihung88................................................02*77**
  emtapdanhlo................................................22*19* 55*
  bababyby................................................52*04*
  luonluontop1................................................52* 02*30*
  lienquan2019................................................22* 68*46*
  Annhien................................................52*60*
  lodelk............................................................04* 88*
  happyday............................................................16* 15*
  lode2019............................................................46*
  ViettelDaily............................................................16*
  giangmobile............................................................88*
  cutibatlo............................................................77**
  chuoi............................................................16*
  duhunx999............................................................72**
  hyvongwin............................................................09*
  baoanhthu............................................................60*
  numoneyee............................................................55*
  locroitrungdau............................................................04*
  HaiNam92............................................................30*
  hatay88............................................................11*
  thienduong01............................................................11*
  motobike............................................................60*
  antamwin............................................................19*
  TranDung64............................................................46*
  langthangtimso............................................................04*
  anhQuanday............................................................04*
  DamVinhHung............................................................11*
  girlcity............................................................55*
  songque38............................................................30*
  dongkhanh1994............................................................08*
  CatLinhHD............................................................09* 19*
  shopeone............................................................16*
  hoahuong............................................................69*
  danhnhothoi............................................................77**
  chutichhoidong............................................................69*
  AnBao............................................................15*
  Uyennhi2019............................................................69* 77**
  TLong888............................................................08*
  chosau18h............................................................15*
  bacang............................................................04*
  SoiLoto............................................................49*
  Mualarung2016............................................................47*
  OngCAO............................................................15* 04*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @SoiLoto : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 15 số có 35 thưởng 6666 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.
  @zozozo : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 9 số có 35 thưởng 22222 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.


  NICK- 29/02 - - 01/03 -
  ptsmr10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  HUYEN687903 05 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 30 32 33 35 37 38 39 4028 32 33 34 35 36 37 38 62
  Xyz1805 50 16 61 23 32 14 41 57 75 69 96 89 98 34 43 39 93 26 6207 70 08 80 16 61 17 71 25 52 26 62 35 53 44 43 34 98 89 99
  chot10trung105 06 13 14 15 19 22 23 24 28 31 32 33 3710 12 15 16 20 22 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42
  ViettelDaily.................02 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 19 32 34 35 36 37 39 42 44
  bacang.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  huyenhuyen.................35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 58 59 70
  lodelk.................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  luonluontop1.................07 08 10 14 16 17 20 22 23 25 26 29 32 34 35 40 41 43 44 47
  songque38.................05 10 12 15 20 22 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 45
  TLong888.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93
  SoiLoto.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  haiyen1295.................18 21 22 24 25 26 27 30 31 33 34 35 36 40 42 43 44 45 49
  bababyby.................19 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 50 51 52 53 54 55 56
  tuandjgj.................24 25 30 31 33 34 35 40 43 44 45 51 53 54 55 60 61 63 64 65
  lode2019.................12 14 15 20 22 24 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  mytamido.................35 40 49 51 52 53 58 59 60 61 62 67 68 70 71
  niemvuisohoc.................15 16 17 20 21 25 26 27 30 31 35 36 37 50 51 55 56 57 60 61
  numoneyee.................19 20 22 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 49 50 51 52
  tuankhang1980.................96 01 04 05 08 10 13 14 17 18 23 26 27 31 35 36
  Thuminh.................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  vietkieudanhlo.................23 25 01 26 29 31 32 33 35 36 39 41 42 43 45 46 49
  zozozo.................25 26 28 30 32 35 36 37 41 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (02/03/2020 at 15:16:22)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : trúng loto 20* 96* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 77* 15* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 87* 78** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 77* 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 37* 15* thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 56** 65* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* 12* thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @OngCAO : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Annhien : trúng loto 74* 47* thưởng 30000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42* 12* thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 37* 15* thưởng 24000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 37* thưởng 30000 xu.


  NICK- 26/02 - - 27/02 - - 28/02 - - 29/02 - - 01/03 - - 02/03 -
  chinh168948299734*12*57*15*47*37*
  bietphailamsaoday........................89* 98*89*88*42* 12*
  dieuanh96........................88*33*88*85*
  kocannoinhieu........................80*02*19* 60*37* 15*
  anhnumberone........................88*68*89*42*
  Annhien....................................52*60*74* 47*
  vhg123....................................01* 02*08*12*
  mo3cang....................................63*16*47*
  emtapdanhlo....................................22*19* 55*15*
  ptsmr....................................10** 01*88* 30*20*
  lienquan2019....................................22* 68*46*82*
  lodelk................................................04* 88*77* 47* 74*
  anhQuanday................................................04*37* 15*
  lode2019................................................46*74*
  DamVinhHung................................................11*56** 65*
  motobike................................................60*42*
  TranDung64................................................46*56**
  langthangtimso................................................04*12*
  songque38................................................30*77*
  shopeone................................................16*15* 12*
  TLong888................................................08*60*
  OngCAO................................................15* 04*60*
  quocanhht............................................................20* 96*
  tuankhang1980............................................................12*
  bachthu3nhay............................................................74* 47*
  muahe2019............................................................96*
  yeusohoc............................................................77* 15*
  cuunon............................................................42*
  chutheanh............................................................87*
  giahuy912............................................................12*
  vinamilk............................................................37*
  kyniemxua............................................................12*
  sohochaylam............................................................37*
  haiyen1295............................................................96*
  HUYEN6879............................................................12*
  vietkieudanhlo............................................................74* 47*
  bactrangtinhdoi............................................................06*
  hoangminh2410............................................................62*
  hung83............................................................20*
  Chi3uTjm2208............................................................87* 78**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Phamhuong6868 : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 6 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @songque38 : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 87 thưởng 10526 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 -
  songque3805 10 12 15 20 22 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 4576 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  Thuminh03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 9308 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  khongsothua.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  ditimbachthu.................05 07 08 09 10 13 14 16 17 20 23 26 77 78 80 83 84 86 87 89
  motobike.................71 73 74 77 79 81 83 84 87 89 91 93 94 97 99 01 03 04 07 09
  vinamilk.................56 59 61 64 65 68 69 82 83 86 87 89 91 92 95 96 98
  mrpts.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quochuy92.................70 72 73 76 77 78 81 82 85 86 87 88 90 91 95 96 97 98
  yeusohoc.................16 17 18 19 26 27 29 36 72 73 74 78 79 81 87 89 90 91 92 96
  Chi3uTjm2208.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98
  Hoiyeulo.................10 12 17 18 31 41 48 49 69 71 72 77 78 80 85 87 90 92 95 99
  Phamhuong6868.................47 74 77 72 88 24 42 78 87
  bachthu3nhay.................80 82 83 87 88 97
  chutheanh.................87 78 37 73 46 64 33 88 38 83 14 41 19 91 23 32 28 82 69 96
  Galaxy.................01 02 06 07 14 23 28 32 34 37 41 43 48 69 73 78 82 84 87 96
  kocannoinhieu.................74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  adayroihihi.................10 12 13 15 17 19 21 22 23 77 79 80 81 82 83 85 87 89 90 91
  chuoi.................78 87 79 97 70 07 76 67 75 57 74 47 73 37 72 27 71 17 77 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuhuyengirl : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 88* 40* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* 76* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 76* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 14* 76* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 16* 00* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 28* 98* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 99* 92* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @dolim5315 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @ATUNA : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* 25* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 25000 xu.


  NICK- 28/02 - - 29/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 -
  bietphailamsaoday89* 98*89*88*42* 12*88*
  dieuanh9688*33*88*85*25*
  vhg123............01* 02*08*12*88*
  mo3cang............63*16*47*25*
  langthangtimso........................04*12*25*
  songque38........................30*77*76*
  TranDung64........................46*56**98*
  yeusohoc....................................77* 15*76*
  giahuy912....................................12*16*
  muahe2019....................................96*37*
  kyniemxua....................................12*54*
  haiyen1295....................................96*16* 25*
  HUYEN6879....................................12*40*
  hung83....................................20*98*
  thuhuyengirl................................................40*
  cutibatlo................................................88* 40*
  Npt................................................25*
  giaosuxoay................................................14* 76*
  baoanhthu................................................92*
  chuoi................................................29* 92*
  ViettelDaily................................................88*
  binbinhn................................................92*
  danv411................................................76*
  alololo................................................00* 76*
  vuanh886................................................16*
  Cauamhanoi................................................25*
  numoneyee................................................25*
  adayroihihi................................................00*
  visaolaithe................................................92*
  duhunx999................................................81*
  CatLinhHD................................................00*
  thienduong01................................................37*
  hoahuong................................................40*
  chutichhoidong................................................10*
  Cucvang................................................76*
  Xyz18................................................99*
  chidanh1con................................................14* 76*
  danvietanhhung................................................06*
  girlcity................................................16* 00*
  anquanhnam................................................99*
  NetCaFe................................................99*
  bababyby................................................98*
  Galaxy................................................28* 98*
  buihung88................................................40*
  zozozo................................................16*
  chosau18h................................................25*
  xauzai88................................................40*
  mrpts................................................54*
  xosoxmien................................................99* 92*
  Uyennhi2019................................................00*
  quochuy92................................................54*
  XS360................................................92*
  bacang................................................76*
  SoiLoto................................................76*
  minhquang2016................................................92*
  dolim5315................................................72*
  ATUNA................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : Chốt 13 số có 23 thưởng 7692 xu.
  @hoahuong : Chốt 6 số có 23 thưởng 16666 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 12 số có 23 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 23 thưởng 5555 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 10 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 9 số có 23 thưởng 11111 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 13 số có 23 thưởng 7692 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @motobike : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 23 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @songque38 : Chốt 18 số có 23 thưởng 16666 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 -
  songque3805 10 12 15 20 22 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 4576 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9592 93 98 02 05 07 08 14 17 18 20 23 25 26 27 29 32 34
  motobike.................71 73 74 77 79 81 83 84 87 89 91 93 94 97 99 01 03 04 07 0988 92 95 96 97 98 99 02 04 05 06 08 12 13 14 15 17 18 22 23
  khongsothua.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 79 80 81 82 83 84 85 86 8703 05 07 09 10 12 14 16 18 19 21 23 25 74 76 78 81 82 83 85
  chutheanh.................87 78 37 73 46 64 33 88 38 83 14 41 19 91 23 32 28 82 69 9637 73 02 20 07 70 12 21 17 71 67 76 26 62 52 25 57 75 23 32
  chuoi.................78 87 79 97 70 07 76 67 75 57 74 47 73 37 72 27 71 17 77 2914 41 46 64 69 96 19 91 23 32 37 73 28 82 00 55 50 05
  HUYEN6879..................................05 06 08 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24
  hoahuong..................................16 17 20 21 23 26
  tuankhang1980..................................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  xosoxmien..................................72 73 74 77 78 80 82 83 84 87 88 10 12 13 14 17 18 20 22 23
  chinh1689482997..................................03 30 23 32 25 52 43 34 45 54 05 50 83 38 85 58 22 00
  hatay88..................................62 64 67 69 73 76 82 85 96 03 05 06 12 15 16 21 23 24 25 26
  locroitrungdau..................................09 12 13 14 17 18 19 21 22 23
  sohochaylam..................................12 14 16 18 19 21 23 25 70 74 76 78 79 83 85 87 88 89 92 94
  cutibatlo..................................69 23 71 22 18 72 17 15 80 14
  chosau18h..................................64 46 65 44 41 66 36 67 35 32 68 31 69 30 26 71 23 21 76 19
  hoisohoc..................................74 23 78 22 19 82 18 14 83
  minhdiep..................................12 13 14 15 16 17 18 19 23 29 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  chidanh1con..................................17 18 20 23 24 25 26 27 28 60 63 64 65 66 67 68 70 73 74 75
  emtapdanhlo..................................04 05 06 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32
  tinhtuoisang..................................03 06 07 09 14 16 18 19 23 24 27 28 29 30 32 79 81 82 83 85
  thuyanh29..................................24 23 56 22 57 21 20 58 19 59 18 17 61
  vuanh886..................................14 15 18 19 21 23 24 27 28 29 32 38 41 42 45 50 51 54 55 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : trúng loto 61* 83* thưởng 10000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 79* 97* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 61* 98** thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 59* 61* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 83* 50* thưởng 6000 xu.
  @Daoroicuaphat : trúng loto 77** 50* thưởng 9000 xu.
  @Vuongphat2020 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @thaialice : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 65* 83* thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 14* 41* 97* thưởng 18000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* 38* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77** thưởng 20000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @ATUNA : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 98** thưởng 36000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 77** thưởng 36000 xu.


  NICK- 28/02 - - 29/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 -
  bietphailamsaoday89* 98*89*88*42* 12*88*98**
  dieuanh9688*33*88*85*25*77**
  langthangtimso........................04*12*25*46*
  giahuy912....................................12*16*50*
  yeusohoc....................................77* 15*76*04*
  HUYEN6879....................................12*40*97*
  numoneyee................................................25*65* 83*
  chosau18h................................................25*14* 41* 97*
  cutibatlo................................................88* 40*14*
  Npt................................................25*59*
  giaosuxoay................................................14* 76*46*
  Cauamhanoi................................................25*85*
  chuoi................................................29* 92*46*
  binbinhn................................................92*54* 38*
  vuanh886................................................16*98**
  duhunx999................................................81*59*
  hoahuong................................................40*04*
  CatLinhHD................................................00*50*
  danvietanhhung................................................06*24*
  girlcity................................................16* 00*54*
  anquanhnam................................................99*97* 79*
  buihung88................................................40*97*
  NetCaFe................................................99*77**
  mrpts................................................54*46*
  Uyennhi2019................................................00*97*
  xosoxmien................................................99* 92*31*
  XS360................................................92*54*
  minhquang2016................................................92*77**
  SoiLoto................................................76*04*
  ATUNA................................................76*79*
  lode2019............................................................61* 83*
  Ngoctuan86............................................................79* 97*
  quocanhht............................................................98**
  tuankhang1980............................................................38*
  giangmobile............................................................77**
  saptrungtoroi............................................................04*
  minhlonghn............................................................79*
  lodelk............................................................97*
  kocannoinhieu............................................................50*
  quangninh279............................................................04*
  vinamilk............................................................61*
  bachthu3nhay............................................................24*
  ductrinh............................................................41*
  HaiNam92............................................................46*
  hyvongwin............................................................61* 98**
  timlo2nhay............................................................61*
  Ronaldo7............................................................98**
  hatay88............................................................38*
  Hoalanrung............................................................24*
  motobike............................................................14*
  chutheanh............................................................98**
  huyenhuyen............................................................46*
  ditimbachthu............................................................59* 61*
  DonaldTrump45............................................................97* 79*
  vungtroisohoc............................................................24*
  TLong888............................................................98**
  khongsothua............................................................04*
  ptsmr............................................................50*
  AnBao............................................................61*
  loveyouloveyou............................................................50*
  toilatoi7x............................................................79* 97*
  giacatgia............................................................54*
  nonanoni............................................................77**
  lienquan2019............................................................46*
  HoaHeoTan_87............................................................77**
  luonluontop1............................................................77**
  Xuanmai12345............................................................83* 50*
  Daoroicuaphat............................................................77** 50*
  Vuongphat2020............................................................38*
  thaialice............................................................50*
  mamalanlan............................................................04*
  Tony02............................................................97*
  Phamhuong6868............................................................98**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 8 số có 23 thưởng 12500 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : Chốt 14 số có 23 thưởng 7142 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 18 số có 23 thưởng 5555 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 14 số có 23 thưởng 14285 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/03 - - 04/03 -
  HUYEN687905 06 08 12 13 15 16 18 20 21 22 23 2420 21 23 25 28 29 30 31 33 35 38 39 50 51 53 10 55 58 59 60
  hatay8862 64 67 69 73 76 82 85 96 03 05 06 12 15 16 21 23 24 25 2604 05 06 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 24
  hoahuong16 17 20 21 23 2620 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 82 84 85 90 91 92 93 94 95
  chidanh1con17 18 20 23 24 25 26 27 28 60 63 64 65 66 67 68 70 73 74 7514 15 19 21 22 23 24 28 73 76 77 78 79 82 85 86 87 88 91 94
  tinhtuoisang03 06 07 09 14 16 18 19 23 24 27 28 29 30 32 79 81 82 83 8501 06 08 10 14 15 17 19 23 24 26 28 29 32 33 35 37 38 41 42
  thuyanh2924 23 56 22 57 21 20 58 19 59 18 17 6108 09 13 14 17 18 20 23 24 26 77 78 79 80 81 84 85 86 87 88
  lode2019.................20 23 26 28 29 32 35 37
  lodelk.................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Xiaomiredminote4.................03 13 21 23 43 49 53 58 63 67 73 76 83 85
  quangninh279.................23 24 25 28 33 34 35 38 43 44 45 48 52 53 54 03 55 58 61 63
  anquanhnam.................12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 70 72 73
  babylove.................14 15 18 19 22 23 24 01 28 29 32 33 37 38 41 42 43 46 47 48
  hung83.................10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 35
  mo3cang.................01 02 10 11 12 14 16 17 19 20 21 23 25 26 28 62 64 69 71 74
  nonanoni.................21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 43 50 51 52 53 54 55 56
  tengteng.................05 07 08 09 10 13 15 17 18 20 23 25 27 29 33 75 77 78 79 80
  vhg123.................03 06 07 08 11 16 18 23 26 27 31 32 33 39 40 41 43 47 48 53
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @visaolaithe : trúng loto 38* 83* 79* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 97* 79* 38* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 33* 59* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* 97* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 05** 04* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05** 97* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 77* 38* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 77* 83* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* 33* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 98* 59* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 05** thưởng 20000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 05** 91* thưởng 18000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 97* 79* 38* thưởng 27000 xu.
  @Npt : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 76* 05** thưởng 27000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* 05** thưởng 27000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 76* 77* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 76* 05** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 07* thưởng 21000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 38* thưởng 21000 xu.


  NICK- 28/02 - - 29/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 -
  bietphailamsaoday89* 98*89*88*42* 12*88*98**07*
  dieuanh9688*33*88*85*25*77**38*
  langthangtimso........................04*12*25*46*63*
  giahuy912....................................12*16*50*76* 05**
  XS360................................................92*54*97* 79* 38*
  Npt................................................25*59*04*
  duhunx999................................................81*59*38*
  Cauamhanoi................................................25*85*91*
  chuoi................................................29* 92*46*84*
  binbinhn................................................92*54* 38*77*
  CatLinhHD................................................00*50*07*
  hoahuong................................................40*04*76* 05**
  numoneyee................................................25*65* 83*77*
  girlcity................................................16* 00*54*51* 05**
  chosau18h................................................25*14* 41* 97*76* 77*
  Uyennhi2019................................................00*97*63*
  xosoxmien................................................99* 92*31*39*
  ptsmr............................................................50*98* 59*
  quocanhht............................................................98**98*
  giangmobile............................................................77**51*
  minhlonghn............................................................79*77*
  saptrungtoroi............................................................04*63*
  kocannoinhieu............................................................50*77*
  lodelk............................................................97*77*
  vinamilk............................................................61*38* 83*
  ditimbachthu............................................................59* 61*33*
  hyvongwin............................................................61* 98**91*
  Ronaldo7............................................................98**33*
  vungtroisohoc............................................................24*63*
  khongsothua............................................................04*59*
  DonaldTrump45............................................................97* 79*84*
  loveyouloveyou............................................................50*05**
  nonanoni............................................................77**98*
  lienquan2019............................................................46*91*
  AnBao............................................................61*97* 79*
  HoaHeoTan_87............................................................77**05** 91*
  Phamhuong6868............................................................98**81*
  visaolaithe........................................................................38* 83* 79*
  bababyby........................................................................97* 79* 38*
  shopeone........................................................................33* 59*
  thuhuyengirl........................................................................79* 97*
  baoanhthu........................................................................84* 97*
  ViettelDaily........................................................................38* 83*
  danv411........................................................................98*
  muahe2019........................................................................39*
  cuunon........................................................................97* 79*
  anhnumberone........................................................................05** 04*
  anhQuanday........................................................................05** 97*
  DamVinhHung........................................................................83*
  thienduong01........................................................................76*
  kyniemxua........................................................................77* 38*
  TranDung64........................................................................04*
  emtapdanhlo........................................................................84*
  chidanh1con........................................................................84*
  mytamido........................................................................77* 83*
  Galaxy........................................................................76*
  chot10trung1........................................................................91*
  babylove........................................................................05**
  quochuy92........................................................................39*
  sohochaylam........................................................................33*
  minhdiep........................................................................98* 33*
  bactrangtinhdoi........................................................................05**
  Thuminh........................................................................91*
  niemvuisohoc........................................................................07*
  danhlolayvo........................................................................97*
  MRNam86........................................................................97*
  hoanghonxanh........................................................................97*
  vaobothoi........................................................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 7 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @minhdiep : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @AnBao : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @binbinhn : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @muahe2019 : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.


  NICK- 05/03 -
  tuandjgj62 64 70 71 72 80 81 82 84 90 91
  bachthu3nhay89 90 91 92 94 98 99
  minhdiep68 67 64 61 60 58 55 54 51 50 49 91 48 46 44 41 40
  emtapdanhlo90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  xosoxmien90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kocannoinhieu81 82 84 87 90 91 95 00 02 04 05 09 11 14 18 19 20 22 27 28
  chinh168948299703 07 48 84 39 93 34 43 55 11 63 83 19 91 59 95 67
  Galaxy07 12 17 19 21 25 26 46 52 57 62 64 67 69 70 71 75 76 91 96
  haiyen129531 38 41 45 69 78 79 81 82 83 86 87 88 90 91 92 95 96 97
  ptsmr90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  quochuy9273 76 77 79 81 82 85 86 88 90 91 94 95 97
  TLong88890 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 14
  danhlolayvo27 28 31 34 35 36 70 71 72 73 77 80 81 82 86 89 90 91 95 98
  HaiNam9288 91 92 93 97 98
  AnBao81 82 83 86 87 90 91 92 95 96 99
  binbinhn86 87 88 91 93 96 97 98
  vungtroisohoc64 61 60 91 56 52 51 47 46 43 42 41 38 37 34 33 32 92 29 28
  danv41140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  dongkhanh199401 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  giangmobile65 66 67 68 71 73 74 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 88 91 92
  girlcity31 33 61 62 67 70 71 73 77 79 80 82 89 91 93 97 99
  muahe201925 71 72 75 79 80 81 84 88 89 90 91 93 97 98 99
  Npt90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Ronaldo708 31 32 33 35 37 38 39 40 79 80 82 83 84 86 87 88 91 92 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 83* 02* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* 77* thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 93* 77* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 00** 63* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 73*** thưởng 15000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 83* 93* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 73*** 98* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 00** 54* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 73*** thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @dolim5315 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 83* 77* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73*** thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 47* 00** thưởng 18000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* 38* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 54* 21* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 57** 17* thưởng 36000 xu.
  @Npt : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88* 77* thưởng 24000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 98* 47* thưởng 24000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 98* 73*** thưởng 48000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 47* 71* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 83* thưởng 24000 xu.


  NICK- 28/02 - - 29/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 - - 06/03 -
  bietphailamsaoday89* 98*89*88*42* 12*88*98**07*83*
  langthangtimso........................04*12*25*46*63*63*
  giahuy912....................................12*16*50*76* 05**21*
  chuoi................................................29* 92*46*84*57** 17*
  Npt................................................25*59*04*02*
  CatLinhHD................................................00*50*07*88* 77*
  hoahuong................................................40*04*76* 05**88*
  girlcity................................................16* 00*54*51* 05**98* 47*
  chosau18h................................................25*14* 41* 97*76* 77*98* 73***
  xosoxmien................................................99* 92*31*39*47* 71*
  quocanhht............................................................98**98*54* 21*
  giangmobile............................................................77**51*63*
  kocannoinhieu............................................................50*77*71* 17*
  minhlonghn............................................................79*77*88*
  lodelk............................................................97*77*88*
  hyvongwin............................................................61* 98**91*71*
  vungtroisohoc............................................................24*63*98*
  Ronaldo7............................................................98**33*63*
  ptsmr............................................................50*98* 59*47*
  ditimbachthu............................................................59* 61*33*04*
  loveyouloveyou............................................................50*05**04*
  nonanoni............................................................77**98*02*
  lienquan2019............................................................46*91*21*
  AnBao............................................................61*97* 79*88*
  Phamhuong6868............................................................98**81*21*
  thuhuyengirl........................................................................79* 97*98*
  ViettelDaily........................................................................38* 83*77*
  cuunon........................................................................97* 79*73***
  muahe2019........................................................................39*71*
  bababyby........................................................................97* 79* 38*00**
  chidanh1con........................................................................84*04*
  thienduong01........................................................................76*77*
  Galaxy........................................................................76*17*
  mytamido........................................................................77* 83*00**
  quochuy92........................................................................39*88*
  sohochaylam........................................................................33*98*
  chot10trung1........................................................................91*47* 00**
  bactrangtinhdoi........................................................................05**93*
  Thuminh........................................................................91*02*
  niemvuisohoc........................................................................07*63*
  danhlolayvo........................................................................97*38* 83*
  MRNam86........................................................................97*83* 38*
  hoanghonxanh........................................................................97*71*
  vaobothoi........................................................................98*63*
  alololo....................................................................................83* 02*
  vietkieudanhlo....................................................................................71* 77*
  HoangToan....................................................................................93* 77*
  tuankhang1980....................................................................................04*
  giaosuxoay....................................................................................38*
  mo3cang....................................................................................00** 63*
  songque38....................................................................................73***
  ductrinh....................................................................................47*
  tinhtuoisang....................................................................................38*
  quangninh279....................................................................................98*
  motobike....................................................................................54*
  chutichhoidong....................................................................................47*
  huyenhuyen....................................................................................88*
  Cucvang....................................................................................03*
  thuyanh29....................................................................................17* 71*
  chutheanh....................................................................................83* 93*
  zozozo....................................................................................54*
  haiyen1295....................................................................................04*
  Xyz18....................................................................................00**
  antamwin....................................................................................73*** 98*
  toilatoi7x....................................................................................54*
  tengteng....................................................................................77*
  luonluontop1....................................................................................11*
  danhnhothoi....................................................................................47*
  HoangMinhTu....................................................................................98*
  bacang....................................................................................00** 54*
  tuandjgj....................................................................................73***
  thichchotso....................................................................................04*
  dolim5315....................................................................................58*
  Chi3uTjm2208....................................................................................83* 77*
  mamalanlan....................................................................................47*
  Baonam2016....................................................................................21*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @Chi3uTjm2208 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 17 số có 54 thưởng 5882 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 14 số có 54 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Galaxy : Chốt 18 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 54 thưởng 10526 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/03 - - 06/03 -
  Galaxy07 12 17 19 21 25 26 46 52 57 62 64 67 69 70 71 75 76 91 9604 09 24 29 36 40 42 45 46 54 59 63 64 69 90 92 95 96
  dongkhanh199401 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 1905 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59
  haiyen129531 38 41 45 69 78 79 81 82 83 86 87 88 90 91 92 95 96 9754 53 51 55 50 57 48 46 60 45 62 44 63 42 41 64 39 66 37 36
  Npt90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  chidanh1con.................59 62 56 54 63 53 65 49 67 47 45 71 44 72 40
  chuoi.................31 13 36 63 68 86 18 81 54 45 40 04 95 59 90 09
  Chi3uTjm2208.................01 10 15 51 06 60 56 65 33 88 38 83 52 25 57 75 59 95 54 45
  cutibatlo.................39 45 46 47 51 52 54 55 56 57 60 61 63 64 65 66 70 72 73 74
  quangninh279.................52 53 54 55 56 57 58 59 62 71 80 99 00 01 02 03 04 05 06 07
  Thuminh.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  yeusohoc.................48 49 54 58 59 61 62 63 66 67 68 70 71 76 80 81 84 85 86 89
  NetCaFe.................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  vaobothoi.................53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 00 03
  shopeone.................43 44 45 46 47 48 49 52 54 56 57
  buihung88.................18 19 25 26 31 35 36 41 45 46 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61
  mytamido.................52 53 54 55 57 60 61 62 63 64 66 69 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 36* 73* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 62* 68* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 77* 61* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* 77* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* 44** thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 73* 76* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 44** 99* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 68* 62* thưởng 20000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 61* 68* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 15* 14* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 44** 99* thưởng 27000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 44** thưởng 30000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 44** 99* thưởng 27000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 77* 36* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 85* 08* thưởng 40000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 12** thưởng 40000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 99* 44** thưởng 36000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* thưởng 25000 xu.
  @girlcity : trúng loto 31* 77* thưởng 30000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 83* 36* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 77* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 77* thưởng 21000 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 -
  langthangtimso04*12*25*46*63*63*77*
  giahuy912............12*16*50*76* 05**21*77*
  chuoi........................29* 92*46*84*57** 17*73*
  CatLinhHD........................00*50*07*88* 77*83*
  girlcity........................16* 00*54*51* 05**98* 47*31* 77*
  chosau18h........................25*14* 41* 97*76* 77*98* 73***83* 36*
  ptsmr....................................50*98* 59*47*85* 08*
  giangmobile....................................77**51*63*06*
  Ronaldo7....................................98**33*63*14*
  vungtroisohoc....................................24*63*98*12**
  nonanoni....................................77**98*02*61*
  lienquan2019....................................46*91*21*76*
  loveyouloveyou....................................50*05**04*99* 44**
  Phamhuong6868....................................98**81*21*99*
  thuhuyengirl................................................79* 97*98*77*
  ViettelDaily................................................38* 83*77*68*
  sohochaylam................................................33*98*44** 99*
  Galaxy................................................76*17*87*
  quochuy92................................................39*88*83*
  bactrangtinhdoi................................................05**93*44**
  niemvuisohoc................................................07*63*73*
  MRNam86................................................97*83* 38*44** 99*
  hoanghonxanh................................................97*71*77* 36*
  Xyz18............................................................00**68* 62*
  tuankhang1980............................................................04*76*
  giaosuxoay............................................................38*61* 68*
  mo3cang............................................................00** 63*77*
  Cucvang............................................................03*15* 14*
  chutheanh............................................................83* 93*08*
  huyenhuyen............................................................88*61*
  quangninh279............................................................98*99*
  danhnhothoi............................................................47*77*
  HoangMinhTu............................................................98*61*
  zozozo............................................................54*62*
  haiyen1295............................................................04*06*
  vietkieudanhlo............................................................71* 77*10*
  thichchotso............................................................04*36*
  HoangToan............................................................93* 77*30*
  Baonam2016............................................................21*75*
  lode2019........................................................................76*
  cutibatlo........................................................................36* 73*
  baoanhthu........................................................................62* 68*
  adayroihihi........................................................................77* 61*
  numoneyee........................................................................83*
  happyday........................................................................36* 77*
  binbinhn........................................................................65*
  danv411........................................................................61*
  anhnumberone........................................................................99* 44**
  vuanh886........................................................................15*
  HUYEN6879........................................................................10*
  HaiNam92........................................................................77*
  timlo2nhay........................................................................77*
  vhg123........................................................................44**
  khongsothua........................................................................06*
  kyniemxua........................................................................12**
  visaolaithe........................................................................12**
  yeusohoc........................................................................65*
  emtapdanhlo........................................................................44**
  chinh1689482997........................................................................30*
  HoaHeoTan_87........................................................................12**
  danvietanhhung........................................................................73* 76*
  TLong888........................................................................10*
  DamVinhHung........................................................................12**
  Hoalanrung........................................................................73*
  Uyennhi2019........................................................................15*
  locroitrungdau........................................................................31*
  buihung88........................................................................44**
  bachthu3nhay........................................................................44** 99*
  minhdiep........................................................................12**
  mrpts........................................................................85*
  anquanhnam........................................................................15*
  minhquang2016........................................................................68*
  SoiLoto........................................................................68*
  Hoiyeulo........................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hungzit76 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 68 thưởng 50000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 17 số có 68 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 17 số có 68 thưởng 5882 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @buihung88 : Chốt 19 số có 68 thưởng 10526 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 68 thưởng 10526 xu.
  @yeusohoc : Chốt 15 số có 68 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @haiyen1295 : Chốt 9 số có 68 thưởng 33333 xu.


  NICK- 05/03 - - 06/03 - - 07/03 -
  haiyen129531 38 41 45 69 78 79 81 82 83 86 87 88 90 91 92 95 96 9754 53 51 55 50 57 48 46 60 45 62 44 63 42 41 64 39 66 37 3665 66 27 67 68 70 71 26 72
  buihung88.................18 19 25 26 31 35 36 41 45 46 50 51 52 53 54 55 56 59 60 6160 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 73 75 82 84 89 91 93 98
  Thuminh.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9406 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  yeusohoc.................48 49 54 58 59 61 62 63 66 67 68 70 71 76 80 81 84 85 86 8935 38 40 43 44 47 50 53 56 58 65 67 68 70 74
  hungzit76..................................33 36 38 63 68 83 86 88 89 98
  minhquang2016..................................68 78
  Hoiyeulo..................................01 02 03 04 08 10 11 12 13 18 30 31 36 53 54 58 62 63 64 68
  loveyouloveyou..................................56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 73 74 75 76 83 84 85 86
  kyniemxua..................................52 18 54 56 58 16 59 60 61 63 15 65 67 68 81 13 83
  langthangtimso..................................57 58 59 60 61 66 67 68 69 71 75 76 78 79 81 84 85 86 88 89
  HoaHeoTan_87..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 11 76 86 96
  HoangToan..................................08 80 28 82 84 48 68 86 78 87 98 89 58 85 18 38 83
  adayroihihi..................................41 45 46 50 52 54 55 56 59 61 63 64 65 68 69 72 78 81 82 83
  Cauamhanoi..................................00 01 04 05 08 09 10 13 14 17 18 19 22 23 26 65 68 69 71 72
  cuunon..................................67 68 69 70 74 76 77 78 79 92 94 95 96 97 98 01 03 04 05 06
  danhnhothoi..................................14 19 22 23 25 28 29 31 32 64 65 68 69 70 73 74 78 82 83 89
  giaosuxoay..................................11 12 14 18 20 21 22 25 27 30 31 67 68 70 72 75 77 78 81 84
  mrpts..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  toilatoi7x..................................55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 76 82 85 90 91 92 93
  TranDung64..................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Xyz18..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96 97
  zozozo..................................56 57 58 59 60 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (07/03/2020 at 22:15:14)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @shopeone : trúng loto 73* 42* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* 40* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 48* 92** thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 95* 65* thưởng 20000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 85** thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 21* 92** thưởng 45000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 85** thưởng 18000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92** 29* thưởng 36000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 94* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 22* 77* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 40000 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 - - 08/03 -
  langthangtimso04*12*25*46*63*63*77*21*
  CatLinhHD........................00*50*07*88* 77*83*02*
  chuoi........................29* 92*46*84*57** 17*73*48*
  chosau18h........................25*14* 41* 97*76* 77*98* 73***83* 36*22* 77*
  Ronaldo7....................................98**33*63*14*48*
  loveyouloveyou....................................50*05**04*99* 44**42*
  nonanoni....................................77**98*02*61*48*
  Phamhuong6868....................................98**81*21*99*94*
  thuhuyengirl................................................79* 97*98*77*77*
  Galaxy................................................76*17*87*57*
  quochuy92................................................39*88*83*92** 29*
  sohochaylam................................................33*98*44** 99*60*
  danhnhothoi............................................................47*77*21* 92**
  mo3cang............................................................00** 63*77*21*
  huyenhuyen............................................................88*61*65*
  HoangMinhTu............................................................98*61*40*
  Xyz18............................................................00**68* 62*40*
  zozozo............................................................54*62*85**
  HoangToan............................................................93* 77*30*57*
  khongsothua........................................................................06*95* 65*
  numoneyee........................................................................83*02*
  anhnumberone........................................................................99* 44**95*
  HaiNam92........................................................................77*85**
  binbinhn........................................................................65*77*
  danv411........................................................................61*29*
  emtapdanhlo........................................................................44**02*
  vuanh886........................................................................15*48*
  timlo2nhay........................................................................77*61*
  danvietanhhung........................................................................73* 76*10*
  DamVinhHung........................................................................12**22*
  kyniemxua........................................................................12**73*
  vhg123........................................................................44**22*
  buihung88........................................................................44**35*
  minhdiep........................................................................12**61*
  anquanhnam........................................................................15*40*
  locroitrungdau........................................................................31*33*
  SoiLoto........................................................................68*35*
  shopeone....................................................................................73* 42*
  quocanhht....................................................................................48*
  kocannoinhieu....................................................................................21* 40*
  minhlonghn....................................................................................33*
  lodelk....................................................................................57*
  dieuanh96....................................................................................61*
  hoahuong....................................................................................22* 77*
  duhunx999....................................................................................95*
  saptrungtoroi....................................................................................33*
  hyvongwin....................................................................................48* 92**
  Npt....................................................................................02*
  Cauamhanoi....................................................................................61*
  chutichhoidong....................................................................................95*
  songque38....................................................................................33*
  ductrinh....................................................................................40*
  ditimbachthu....................................................................................33*
  tinhtuoisang....................................................................................02*
  TranDung64....................................................................................33*
  AnBao....................................................................................60*
  DonaldTrump45....................................................................................60*
  xosoxmien....................................................................................77* 22*
  anhQuanday....................................................................................40*
  hatay88....................................................................................77*
  babylove....................................................................................55*
  Thuminh....................................................................................73*
  luonluontop1....................................................................................43**
  Tony02....................................................................................43**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 7 số có 60 thưởng 14285 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 9 số có 60 thưởng 11111 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 60 thưởng 6666 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 60 thưởng 7142 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 16 số có 60 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 60 thưởng 7142 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 60 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 -
  adayroihihi41 45 46 50 52 54 55 56 59 61 63 64 65 68 69 72 78 81 82 8352 53 27 56 26 60 61 25 62 24 63 65 18 70 72 16 79 10 80 81
  NetCaFe.................01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  binbinhn.................20 22 23 26 30 32 33 36 50 52 53 56 60 62 63 66 70 72 73 76
  giangmobile.................44 48 49 50 51 52 54 58 59 60 61 62 64 68 69 90 91 92 94 98
  hung83.................51 29 52 26 53 54 25 56 57 21 58 20 60 61 18 62 17 63 65 16
  mytamido.................50 51 52 53 55 57 60
  kocannoinhieu.................54 55 58 60 62 63 64 65 68
  lode2019.................60 61 64 65 67 68 69 91 92 94 95 96 97 98 10 12 13 14 15 16
  mo3cang.................12 15 17 18 20 21 30 33 35 36 39 45 48 49 51 53 54 57 58 60
  TLong888.................01 10 06 60 15 51 56 65 38 83 33 88 24 42 29 92 79 97 47 74
  DamVinhHung.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 11 14 15 16 19
  danvietanhhung.................18 20 60 61 65 70 71 72 74 75 78 79 80 81 87 90 97
  baoanhthu.................44 45 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 60 61
  bietphailamsaoday.................51 24 53 54 23 57 21 58 60 20 63 18 64 66 15 67 14 68 73
  CatLinhHD.................51 53 21 54 20 60 61 17 62 15 63 64 14 70 13 71
  dieuanh96.................43 34 44 45 32 46 29 47 48 28 49 50 25 52 23 55 56 19 60 18
  niemvuisohoc.................29 58 60 28 63 67 27 68 26 70 71 25 72 24 73 74 23 75 22
  numoneyee.................42 43 47 49 51 52 56 58 59 60 61 65 67 68
  quocanhht.................60 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
  vietkieudanhlo.................48 50 51 53 54 56 57 60 62 63 65 66 69 74 75 83 84 93 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 73* 37* 14* thưởng 9000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 09* 28* 82* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 02* 14* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 76* 76* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 09* 06* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 61** 06* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 09* 95* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 89* 02* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.


  NICK- 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 - - 08/03 - - 09/03 -
  loveyouloveyou50*05**04*99* 44**42*71*
  nonanoni77**98*02*61*48*95*
  Phamhuong686898**81*21*99*94*02*
  danhnhothoi........................47*77*21* 92**02*
  zozozo........................54*62*85**37*
  numoneyee....................................83*02*02*
  binbinhn....................................65*77*96*
  anhnumberone....................................99* 44**95*82*
  timlo2nhay....................................77*61*77*
  danvietanhhung....................................73* 76*10*79**
  DamVinhHung....................................12**22*61**
  minhdiep....................................12**61*79**
  locroitrungdau....................................31*33*89* 02*
  quocanhht................................................48*79**
  lodelk................................................57*76*
  dieuanh96................................................61*96*
  Npt................................................02*85*
  hoahuong................................................22* 77*06*
  duhunx999................................................95*53*
  saptrungtoroi................................................33*06*
  TranDung64................................................33*37* 73*
  Cauamhanoi................................................61*09* 95*
  chutichhoidong................................................95*61**
  songque38................................................33*02*
  tinhtuoisang................................................02*71*
  ditimbachthu................................................33*14*
  xosoxmien................................................77* 22*79**
  shopeone................................................73* 42*71*
  Thuminh................................................73*81*
  babylove................................................55*37*
  bababyby............................................................73* 37* 14*
  Xiaomiredminote4............................................................09* 28* 82*
  bietphailamsaoday............................................................14*
  cutibatlo............................................................02* 14*
  adayroihihi............................................................14*
  ViettelDaily............................................................61**
  tuankhang1980............................................................88*
  baoanhthu............................................................76* 76*
  giaosuxoay............................................................71*
  girlcity............................................................37*
  cuunon............................................................82*
  yeusohoc............................................................77*
  alololo............................................................14*
  TLong888............................................................02*
  vinamilk............................................................64**
  bactrangtinhdoi............................................................81*
  Cucvang............................................................76*
  mytamido............................................................09* 06*
  chidanh1con............................................................02*
  chot10trung1............................................................02*
  thuyanh29............................................................61**
  minhquang2016............................................................78*
  mrpts............................................................09*
  Hoalanrung............................................................77*
  toilatoi7x............................................................96*
  xauzai88............................................................76*
  bachthu3nhay............................................................89*
  hoisohoc............................................................77*
  bacang............................................................61**
  tuandjgj............................................................88*
  giacatgia............................................................76*
  thichchotso............................................................77*
  hoanghonxanh............................................................61** 06*
  MRNam86............................................................80*
  danhlolayvo............................................................76*
  xoay............................................................37*
  TuansonA80............................................................89*
  baycaobayxa............................................................88*
  Covid19............................................................79**
  ngaoducacmien123............................................................77*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : Chốt 9 số có 73 thưởng 11111 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 73 thưởng 11111 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 13 số có 73 thưởng 7692 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @numoneyee : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/03 - - 09/03 -
  numoneyee42 43 47 49 51 52 56 58 59 60 61 65 67 6871 72 73 76 80 81 82 85 89 90 91 94 98 99 00 03 07 08 09 12
  baoanhthu44 45 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 60 6119 30 32 34 36 37 39 41 43 45 46 48 49 70 72 00 73 75 76 78
  cutibatlo.................70 73 76 80 82 83 86 92 93
  giaosuxoay.................58 61 63 64 66 67 68 70 72 73 75 76 77 78 81 82 84 85 87 88
  cuunon.................06 07 08 09 10 12 14 17 19 73 74 75 76 77 78 79 80 82 87 90
  chuoi.................12 21 26 62 67 76 17 71 16 61 66 11 91 19 46 64 37 73 28 82
  ptsmr.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  toilatoi7x.................67 03 69 72 73 75 76 78 81
  Covid19.................28 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 84 91 93 99
  hatay88.................70 71 73 75 76 78 80 81 83 85 86 88 10 11 13 15 16 18 20 21
  chosau18h.................72 73 75 77 79 82 86 89 90 91 93 95 97 98 02 06 07 09 16 19
  giacatgia.................65 67 68 69 70 71 73 75 77 78 79 80 81
  huyenhuyen.................71 72 73 74 75 80 81 83 89 90 91 92 93 98 99 00 01 02 07 08
  lodelk.................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  luonluontop1.................39 41 42 46 51 57 59 60 63 64 66 68 69 72 73 75 77 78 79 81
  tengteng.................22 23 24 25 26 27 28 29 30 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  tinhtuoisang.................16 18 19 21 25 27 28 29 34 36 37 38 70 72 73 74 76 81 82 83
  tuankhang1980.................60 63 64 66 67 69 72 73 75 76 78 79 82 84 87 90 94 96 97
  vinamilk.................34 36 38 43 44 46 48 51 53 54 56 58 61 63 64 66 71 73 74 76
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (19/03/2020 at 08:56:28)

Chia sẻ trang web này