PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2020.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (23/02/2020 at 20:58:05)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zozozo : trúng loto 71* 30** thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 46* 30** thưởng 15000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22** 32* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 46* 85* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 62* 68* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Champions : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 48* 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 48* 63* thưởng 18000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 71* thưởng 30000 xu.


  NICK- 23/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 -
  ductrinh84*84*94*58*49*71*
  TranDung64....................................38** 83*88*48* 63*
  Galaxy....................................75*64*01*
  NetCaFe....................................05*51**48*
  bactrangtinhdoi....................................75* 38** 83*29*15*
  Thuminh................................................29*48* 63*
  zozozo............................................................71* 30**
  muahe2019............................................................46* 30**
  mamalanlan............................................................48*
  vhg123............................................................22** 32*
  Npt............................................................07*
  chuoi............................................................01*
  TLong888............................................................32*
  chidanh1con............................................................99*
  danv411............................................................30**
  mrpts............................................................85*
  chutheanh............................................................25*
  bacang............................................................41*
  HoangMinhTu............................................................46* 85*
  giacatgia............................................................48*
  shopeone............................................................68*
  tinhtuoisang............................................................68*
  buihung88............................................................99*
  DonaldTrump45............................................................62* 68*
  mo3cang............................................................82*
  happyday............................................................68*
  baoanhthu............................................................99*
  mytamido............................................................15*
  HoaHeoTan_87............................................................48*
  hungzit76............................................................30**
  anhnumberone............................................................99*
  ditimbachthu............................................................68*
  HaiNam92............................................................99*
  Ronaldo7............................................................22**
  anquanhnam............................................................22**
  khongsothua............................................................07*
  DamVinhHung............................................................68*
  Champions............................................................71*
  xauzai88............................................................71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @baoanhthu : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @quangninh279 : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @songque38 : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @xosoxmien : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 -
  HoaHeoTan_8712 13 14 15 16 17 21 22 23 25 27 28 31 32 51 52 61 72 82 9103 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93 99
  TLong888.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  anhnumberone.................21 27 28 29 30 36 37 38 54 55 56 58
  baoanhthu.................10 15 16 17 20 25 26 27 30 35 36 37
  Cauamhanoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31
  haiyen1295.................20 21 23 25 30 32 34 39 41 43 48 49 84 85 87
  locroitrungdau.................14 17 20 24 30 39 44 49 50 57 60 67 69 79 80
  quangninh279.................29 76 86 77 59 68 46 74 14 62 30 89 02 64 61
  songque38.................00 02 03 04 08 30 32 33 34 38 70 72 73 74
  ViettelDaily.................03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 01 10 29 38
  xosoxmien.................00 03 12 14 23 30 32 44 50 53 54 62 63 64 72
  chidanh1con.................02 10 12 14 20 30 32 47 50 56 57 66 67 74 76 84
  muahe2019.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 03 12 21 30 49 58 67
  Champions.................01 02 08 11 19 20 29 30 37 40 41 57 59 64 68 77 78 81 82 90
  ductrinh.................30 31 32 33 36 37 38 39 50 59
  chutheanh.................08 80 58 85 25 52 04 09 88 35 53 03 30 02 20 07 70 57 75 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 73* 21* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92*** thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 16* 92*** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 73* 63* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 05* 73* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 92*** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* 05* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92*** thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92*** thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 63* 96* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 92*** thưởng 9000 xu.
  @trongnhan65 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92*** thưởng 30000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 92*** thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* 38** thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 92*** thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 10** thưởng 12000 xu.
  @Champions : trúng loto 92*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.


  NICK- 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 -
  TranDung6438** 83*88*48* 63*63*
  Thuminh............29*48* 63*63*
  mamalanlan........................48*63*
  vhg123........................22** 32*89*
  zozozo........................71* 30**92***
  chidanh1con........................99*50* 05*
  chutheanh........................25*92***
  HoangMinhTu........................46* 85*21* 38**
  happyday........................68*16*
  HoaHeoTan_87........................48*21*
  DonaldTrump45........................62* 68*92***
  Ronaldo7........................22**50* 05*
  anquanhnam........................22**05* 50*
  DamVinhHung........................68*10**
  Champions........................71*92***
  Xyz18....................................73* 21*
  xoay....................................96*
  minhquang2016....................................92***
  binbinhn....................................16* 92***
  luonluontop1....................................73* 63*
  alololo....................................05* 73*
  kyniemxua....................................16*
  Cucvang....................................72*
  sohochaylam....................................89*
  HoangToan....................................21*
  girlcity....................................92***
  numoneyee....................................40**
  babylove....................................50* 05*
  vungtroisohoc....................................92***
  hatay88....................................89*
  giaosuxoay....................................92***
  ptsmr....................................58*
  danhnhothoi....................................34*
  thienduong01....................................63* 96*
  tuankhang1980....................................40**
  toilatoi7x....................................96*
  kocannoinhieu....................................63*
  adayroihihi....................................92***
  trongnhan65....................................21*
  loveyouloveyou....................................05* 50*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 34 thưởng 7692 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 14 số có 34 thưởng 14285 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/02 - - 02/02 -
  anhnumberone21 27 28 29 30 36 37 38 54 55 56 5820 21 22 24 28 30 31 32 34 38 80 81 82 84
  muahe201909 18 27 36 45 54 63 72 81 90 03 12 21 30 49 58 6717 30 03 83 72 58 02 69 70 68 34 97 89 84 52 48 80 81 85 62
  chutheanh08 80 58 85 25 52 04 09 88 35 53 03 30 02 20 07 70 57 75 5439 93 89 98 92 29 97 79 99 44 49 94 43 34 48 84 24 42 74 47
  mrpts.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  anhQuanday.................00 01 10 12 21 28 30 34 38 52 58 61 64 70 74 82 91 92 94 98
  binbinhn.................01 04 07 11 14 16 31 34 41 47 56 57 61 66 74 77 84 86 87 96
  loveyouloveyou.................32 34 36 38 41 43 45 47 61 63 65 69 70 72 74 78 81 83 87 89
  Ronaldo7.................05 06 07 14 15 16 24 25 34 37 46 47 55
  tinhtuoisang.................02 06 07 09 11 15 16 18 33 34 36 39 42 43 45 48 90 93 97 98
  lodelk.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (02/02/2020 at 18:48:54)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoalanrung : trúng loto 91* 30* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 44* 99** thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 78** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 49** thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @ThanhTung2014 : trúng loto 11*** thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* 50* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @Chaoxavit23 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 25** 44* 99** thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 78** 79* thưởng 30000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 25** 73* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 09* 07** 50* thưởng 36000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 07** thưởng 30000 xu.


  NICK- 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 -
  TranDung6438** 83*88*48* 63*63*07**
  chutheanh........................25*92***09* 07** 50*
  vhg123........................22** 32*89*25**
  HoangMinhTu........................46* 85*21* 38**44*
  DonaldTrump45........................62* 68*92***25**
  HoaHeoTan_87........................48*21*97*
  sohochaylam....................................89*25** 44* 99**
  ptsmr....................................58*78** 79*
  Cucvang....................................72*79* 97*
  girlcity....................................92***25** 73*
  giaosuxoay....................................92***37* 73*
  toilatoi7x....................................96*79*
  Hoalanrung................................................91* 30*
  Npt................................................79*
  chuoi................................................91*
  quangninh279................................................68*
  bacang................................................44*
  langthangtimso................................................44* 99**
  danv411................................................30*
  mrpts................................................57*
  NetCaFe................................................78**
  motobike................................................91*
  mo3cang................................................97* 79*
  muahe2019................................................79*
  tuandjgj................................................25**
  buihung88................................................25**
  songque38................................................88*
  danvietanhhung................................................73*
  baoanhthu................................................97*
  haiyen1295................................................00*
  locroitrungdau................................................50*
  HON_CUA_DA................................................49**
  hungzit76................................................85*
  ThanhTung2014................................................11***
  xosoxmien................................................79*
  chutichhoidong................................................00*
  anhnumberone................................................09*
  HaiNam92................................................50*
  Uyennhi2019................................................00* 50*
  hoahuong................................................30*
  giahuy912................................................37* 73*
  Chaoxavit23................................................68*
  bietphailamsaoday................................................00*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 19 số có 07 thưởng 5263 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 13 số có 07 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 07 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 13 số có 07 thưởng 23076 xu.
  @muahe2019 : Chốt 13 số có 07 thưởng 23076 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 07 thưởng 15000 xu.


  NICK- 01/02 - - 02/02 - - 03/02 -
  anhnumberone21 27 28 29 30 36 37 38 54 55 56 5820 21 22 24 28 30 31 32 34 38 80 81 82 8402 06 07 08 09 20 24 25 26 27 60 61 62
  muahe201909 18 27 36 45 54 63 72 81 90 03 12 21 30 49 58 6717 30 03 83 72 58 02 69 70 68 34 97 89 84 52 48 80 81 85 6201 04 07 09 21 24 27 29 41 44 47 49 61
  chutheanh08 80 58 85 25 52 04 09 88 35 53 03 30 02 20 07 70 57 75 5439 93 89 98 92 29 97 79 99 44 49 94 43 34 48 84 24 42 74 4705 50 09 90 04 40 07 70 57 75 52 25 02 20 45 54 59 95 00 55
  mrpts.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9705 15 25 35 45 55 65 75 85 95 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  baoanhthu..................................00 02 06 07 09 20 24 25 27 28 70 72 73 75 79 81 82 84 88 89
  songque38..................................03 06 07 08 09 23 26 27 28 29 63 66 67 68 69 83 86 87 88 89
  Champions..................................02 06 07 09 16 20 22 32 33 34 43 46 48 51 64 68 73 84 88 90
  Galaxy..................................02 04 07 09 14 20 40 41 45 46 48 54 57 64 68 70 75 84 86 90
  hoahuong..................................01 02 04 06 07 21 22 24 26 27 31 32 34 36 37 61 62 64 66
  tuandjgj..................................00 07 10 16 19 20 29 37 39 43 46 47 56 57 66 70 73 83 89 93
  adayroihihi..................................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  anquanhnam..................................00 07 22 27 31 37 40 42 51 52 60 61 70
  toilatoi7x..................................00 03 07 08 20 23 27 28 50 53 57 58 80 83 87 88 90 93 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mamalanlan : trúng loto 41** 36* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* 99* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* 33* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 61** 65* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 10*** 95* thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 65* 98* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 98* 92* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 11* 99* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 - - 04/02 -
  sohochaylam89*25** 44* 99**67*
  girlcity92***25** 73*95*
  toilatoi7x96*79*36*
  baoanhthu............97*10*** 95*
  Npt............79*36*
  bacang............44*11*
  NetCaFe............78**41**
  motobike............91*99*
  mo3cang............97* 79*65* 98*
  muahe2019............79*36*
  mrpts............57*98*
  xosoxmien............79*98* 92*
  danvietanhhung............73*59* 95*
  songque38............88*33*
  tuandjgj............25**64*
  buihung88............25**64*
  locroitrungdau............50*11* 99*
  HaiNam92............50*99*
  anhnumberone............09*54*
  Uyennhi2019............00* 50*92*
  giahuy912............37* 73*11*
  bietphailamsaoday............00*36*
  mamalanlan........................41** 36*
  zozozo........................79*
  Thuminh........................41**
  chidanh1con........................59*
  luonluontop1........................73**
  vinamilk........................79*
  kyniemxua........................73**
  binbinhn........................07*
  numoneyee........................33* 99*
  shopeone........................67*
  vungtroisohoc........................92*
  giacatgia........................92*
  lodelk........................11* 33*
  babylove........................61** 65*
  AnBao........................54*
  Cauamhanoi........................99*
  Ronaldo7........................07*
  dongkhanh1994........................67*
  lode2019........................67*
  giangmobile........................64*
  ViettelDaily........................92*
  loveyouloveyou........................10***
  thienduong01........................98*
  hyvongwin........................98*
  bachthu3nhay........................79*
  tuankhang1980........................33*
  Baonam2016........................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 10 thưởng 7692 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Champions : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 12 số có 10 thưởng 16666 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 -
  Champions02 06 07 09 16 20 22 32 33 34 43 46 48 51 64 68 73 84 88 9001 02 10 17 20 22 26 33 34 38 41 43 61 62 67 71 76 77 82 98
  tuandjgj00 07 10 16 19 20 29 37 39 43 46 47 56 57 66 70 73 83 89 9301 10 29 38 47 56 65 74 83 92 03 12
  locroitrungdau.................02 10 15 17 20 33 35 42 47 53 57 60 62 65 75 80 83 92 93 97
  ViettelDaily.................31 85 32 07 50 10 68 00 90 92 78 95 56 26 58 18 06 52 53 44
  vhg123.................00 01 04 05 07 09 10 11 12 15 16 18 21 23 27 30 32 36 37 38
  HON_CUA_DA.................00 01 05 06 10 19 29 50 60 69 79 91 92 96 97
  Uyennhi2019.................00 07 10 13 19 25 29 37 40 43 47 55 59
  giangmobile.................00 01 02 07 08 10 11 16 17 19 80 82 83 84 89 91 92 93 98 99
  vietkieudanhlo.................01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  giahuy912.................10 13 15 16 22 24 25 29 31 33 34 38 83 86 88 89 92 95 97 98
  babylove.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 05 15 25 35 45
  Chetvidep6789.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 05 85 75 65 55 45 35 25 15
  lode2019.................10 14 15 16 32 33 34 38 41 42 43 47 50 51 52 56 70 74 78 79
  nonanoni.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  vungtroisohoc.................07 08 10 17 18 24 27 34 38 44 47 54 60 70 74 80 88 90 97 98
  girlcity.................07 69 30 97 43 52 59 29 51 04 96 91 82 10 87 34 16 15 28 17
  chuoi.................24 42 47 74 79 97 29 92 56 65 60 06 15 51 10 01 33 88 38 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : trúng loto 66* 67* 76* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* 66* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 68** 86* 00* thưởng 12000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 21* 10* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* 74* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 59* 84* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 05* 00* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 59* 97* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 00* 21* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 16* 62** thưởng 30000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 67* 76* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 62** thưởng 20000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 62** thưởng 30000 xu.
  @bacang : trúng loto 18* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* 59* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 40* 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 62** thưởng 24000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 -
  girlcity92***25** 73*95*59*
  toilatoi7x96*79*36*62**
  Npt............79*36*62**
  bacang............44*11*18*
  baoanhthu............97*10*** 95*40*
  motobike............91*99*59*
  xosoxmien............79*98* 92*42*
  danvietanhhung............73*59* 95*45*
  Uyennhi2019............00* 50*92*45*
  songque38............88*33*40*
  tuandjgj............25**64*42* 59*
  buihung88............25**64*42*
  giahuy912............37* 73*11*40* 45*
  vinamilk........................79*16* 62**
  mamalanlan........................41** 36*68**
  Thuminh........................41**67* 76*
  chidanh1con........................59*16*
  shopeone........................67*59*
  kyniemxua........................73**76*
  giacatgia........................92*97*
  lodelk........................11* 33*66*
  binbinhn........................07*97*
  numoneyee........................33* 99*15*
  Ronaldo7........................07*42*
  vungtroisohoc........................92*62**
  Cauamhanoi........................99*45*
  loveyouloveyou........................10***74*
  thienduong01........................98*40*
  vhg123....................................66* 67* 76*
  danv411....................................10* 66*
  langthangtimso....................................68** 86* 00*
  TranDung64....................................21* 10*
  ductrinh....................................10*
  chuoi....................................42*
  HoangMinhTu....................................21* 74*
  chutheanh....................................59* 84*
  alololo....................................15*
  bactrangtinhdoi....................................10*
  giaosuxoay....................................05* 00*
  TLong888....................................66*
  happyday....................................05*
  DamVinhHung....................................59* 97*
  hoahuong....................................15*
  anquanhnam....................................74*
  Xyz18....................................21*
  khongsothua....................................00*
  HoangToan....................................67*
  saptrungtoroi....................................74*
  dieuanh96....................................05*
  mytamido....................................86*
  nonanoni....................................15*
  CatLinhHD....................................21*
  hoangminh2410....................................21*
  HoaMauDon....................................00* 21*
  chot10trung1....................................74*
  emtapdanhlo....................................05*
  quochuy92....................................05*
  chinh1689482997....................................21*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/02 - - 05/02 -
  ViettelDaily31 85 32 07 50 10 68 00 90 92 78 95 56 26 58 18 06 52 53 4413 15 16 17 19 63 65 66 67 69 83 85 86 87 89 93 95 96 97 99
  giahuy91210 13 15 16 22 24 25 29 31 33 34 38 83 86 88 89 92 95 97 9810 11 13 15 17 31 33 35 38 39 51 53 56 57 59 60 62 65 66 68
  vhg12300 01 04 05 07 09 10 11 12 15 16 18 21 23 27 30 32 36 37 3800 01 03 05 07 09 10 11 12 15 16 18 21 27 30 32 34 37 38 39
  muahe2019.................03 05 06 07 15 16 23 25 33 43 58 67 76 78 85 87 88 96 97 98
  anquanhnam.................05 10 15 20 30 38 47 48 50 57 58 60 65 67 75 78 85 87 88 97
  motobike.................03 05 14 15 18 23 24 33 38 45 54 58 63 65 74 78 83 85 88 94
  saptrungtoroi.................10 13 15 17 18 60 63 65 67 68 70 73 75 77 78 90 93 95 97 98
  timlo2nhay.................10 13 15 17 22 24 26 29 51 53 56 59 71 74 77 79 92 95 97 99
  vinamilk.................11 15 17 19 20 24 26 28 42 44 46 48 60 62 64 66 91 93 97 99
  bachthu3nhay.................05 08 15 21 25 35 41 49 51 58 61 69 71 78 79 85 88 89 98 99
  HaiNam92.................86 15 10 91 73 01 42 97 80 13 82 11 48 29 08 78 70 75 60 47
  luonluontop1.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  mo3cang.................11 13 15 16 19 20 22 24 25 28 51 52 55 57 59 82 84 86 88 89
  HoangMinhTu.................10 12 15 16 19 60 62 65 66 69 70 72 75 76 79 90 92 95 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HaiNam92 : trúng loto 25** 12** thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* 77* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* 52* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 25** 52* thưởng 9000 xu.
  @ThanhTung2014 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @trongnhan65 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 63* 68* thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 09* 12** thưởng 30000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 17* 77* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 08* 80* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25** 52* thưởng 18000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 46* 77* thưởng 30000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 59* 77* thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 33** thưởng 24000 xu.
  @Npt : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33** 59* thưởng 36000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 -
  toilatoi7x96*79*36*62**17*
  bacang............44*11*18*33**
  Npt............79*36*62**46*
  motobike............91*99*59*86*
  Uyennhi2019............00* 50*92*45*33** 59*
  buihung88............25**64*42*17*
  giahuy912............37* 73*11*40* 45*86*
  xosoxmien............79*98* 92*42*17*
  thienduong01........................98*40*46* 77*
  Thuminh........................41**67* 76*25**
  shopeone........................67*59*59* 77*
  loveyouloveyou........................10***74*00**
  ductrinh....................................10*63* 68*
  chot10trung1....................................74*09* 12**
  TranDung64....................................21* 10*17* 77*
  HoangMinhTu....................................21* 74*96**
  chuoi....................................42*08* 80*
  danv411....................................10* 66*46*
  langthangtimso....................................68** 86* 00*17*
  giaosuxoay....................................05* 00*00**
  TLong888....................................66*75*
  happyday....................................05*00**
  anquanhnam....................................74*17*
  khongsothua....................................00*80*
  hoahuong....................................15*68*
  nonanoni....................................15*25** 52*
  HoaMauDon....................................00* 21*63*
  saptrungtoroi....................................74*39*
  HaiNam92................................................25** 12**
  lode2019................................................68* 77*
  ditimbachthu................................................68* 52*
  mrpts................................................63*
  NetCaFe................................................77*
  sohochaylam................................................68*
  mo3cang................................................59*
  anhnumberone................................................25**
  HoaHeoTan_87................................................63*
  DonaldTrump45................................................46*
  locroitrungdau................................................77*
  Hoalanrung................................................86* 68*
  thuhuyengirl................................................33**
  haiyen1295................................................25** 52*
  ThanhTung2014................................................46*
  Champions................................................17*
  adayroihihi................................................52*
  xoay................................................76*
  hatay88................................................68* 86*
  timlo2nhay................................................68* 86*
  anhQuanday................................................77*
  giangmobile................................................09*
  trongnhan65................................................75*
  chutichhoidong................................................17*
  TIMLUCBINH123................................................49*
  leoanhduc................................................63*
  Xuanmai12345................................................58*
  visaolaithe................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vinamilk : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/02 - - 06/02 -
  vinamilk11 15 17 19 20 24 26 28 42 44 46 48 60 62 64 66 91 93 97 9904 19 26 35 39 44 46 49 55 59 64 66 75 76 84 85 86 94 95 99
  timlo2nhay10 13 15 17 22 24 26 29 51 53 56 59 71 74 77 79 92 95 97 9920 23 27 28 32 36 37 39 41 45 46 48 63 64 66 69 72 73 75 78
  baoanhthu.................98 04 80 18 75 72 83 54 33 03 59 22 02 67 41 44 28 08 84 94
  hoahuong.................13 15 18 19 53 55 58 59 63 65 68 69 73 75 78 79 93 95 98 99
  Uyennhi2019.................01 11 15 19 28 29 31 38 39 48 51 55 59 65 68 75 79 88 91 95
  loveyouloveyou.................00 02 03 04 07 52 55 57 58 59 70 73 75 76 77 82 84 85 86 89
  songque38.................56 36 82 18 45 43 17 60 15 91 75 70 34 88 73 67 06 79 93 77
  vungtroisohoc.................90 24 01 40 91 75 68 98 94 16 87 59 31 48 76 81 03 12 89 79
  quangninh279.................00 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 28 60 63 65 68 70 73 75 78
  Hoalanrung.................00 15 20 28 30 37 40 48 55 57 58 60 67 68 75 77 85 88 95 97
  visaolaithe.................21 25 26 27 29 51 55 56 57 59 71 75 76 77 79 91 95 96 97 99
  chutichhoidong.................05 07 16 23 25 27 36 37 43 45 46 55 57 63 66 73 75 87 93 96
  danhnhothoi.................01 02 04 05 21 22 24 25 71 72 74 75 81 82 84 85 91 92 94 95
  giaosuxoay.................51 53 54 55 58 71 73 74 75 78 81 83 84 85 88 91 93 94 95 98
  HoangToan.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 92 93 96 97 32 47 87 09 92 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 71* 19* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 43** 40* thưởng 9000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 28* 82* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43** 48* thưởng 9000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Emtapdanhde78 : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73* 79* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @ThanhTung2014 : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 06* 02* thưởng 18000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 59* 95* thưởng 24000 xu.
  @shopeone : trúng loto 43** 48* thưởng 36000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Npt : trúng loto 73* thưởng 25000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 -
  Npt79*36*62**46*73*
  buihung8825**64*42*17*19*
  loveyouloveyou............10***74*00**59* 95*
  shopeone............67*59*59* 77*43** 48*
  thienduong01............98*40*46* 77*96*
  HoangMinhTu........................21* 74*96**79*
  chuoi........................42*08* 80*06* 02*
  TLong888........................66*75*26*
  langthangtimso........................68** 86* 00*17*40*
  NetCaFe....................................77*73*
  mo3cang....................................59*95*
  HoaHeoTan_87....................................63*73*
  sohochaylam....................................68*19*
  locroitrungdau....................................77*73* 79*
  anhnumberone....................................25**02*
  ThanhTung2014....................................46*21* 12*
  haiyen1295....................................25** 52*06*
  giangmobile....................................09*06*
  thuhuyengirl....................................33**59*
  chutichhoidong....................................17*06*
  chidanh1con................................................73*
  danvietanhhung................................................71* 19*
  binbinhn................................................43**
  kyniemxua................................................73*
  giacatgia................................................74*
  minhquang2016................................................21*
  Galaxy................................................06*
  Cauamhanoi................................................12* 21*
  numoneyee................................................96*
  tuandjgj................................................02*
  vinamilk................................................71*
  vungtroisohoc................................................43** 40*
  Cucvang................................................28* 82*
  Xyz18................................................07*
  babylove................................................79*
  tuankhang1980................................................59* 95*
  AnBao................................................40*
  bietphailamsaoday................................................43** 48*
  HON_CUA_DA................................................40*
  mytamido................................................95*
  tinhtuoisang................................................21*
  huyenhuyen................................................19*
  dieuanh96................................................73*
  danhnhothoi................................................02*
  antamwin................................................48*
  Emtapdanhde78................................................43**
  quocanhht................................................40*
  yeusohoc................................................40*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @Lanngoc_1234 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/02 - - 07/02 -
  Uyennhi201901 11 15 19 28 29 31 38 39 48 51 55 59 65 68 75 79 88 91 9503 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  baoanhthu98 04 80 18 75 72 83 54 33 03 59 22 02 67 41 44 28 08 84 9403 13 23 33 43 53 63 73 83 93 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  hoahuong13 15 18 19 53 55 58 59 63 65 68 69 73 75 78 79 93 95 98 9903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  songque3856 36 82 18 45 43 17 60 15 91 75 70 34 88 73 67 06 79 93 7780 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  muahe2019.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  tuandjgj.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  ViettelDaily.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  adayroihihi.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  chutheanh.................66 11 23 32 37 73 28 82 17 71 16 61 67 76 12 21 26 62 78 87
  giangmobile.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Lanngoc_1234.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 03 13 28 35 49 53 68 73 88 93
  binbinhn.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  hyvongwin.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  kocannoinhieu.................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  kyniemxua.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  khongsothua.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Ronaldo7.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  thienduong01.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  thuhuyengirl.................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  CatLinhHD.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  quochuy92.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : trúng loto 25* 52* 88* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 40* 97* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 15* 51* 20* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* 41* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 41* 16* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 16* 97* thưởng 12000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 59* 88* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 54* 30* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 41* 40* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 41* 16* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 52* 16* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 20* 02* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 00* 16* thưởng 24000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 30000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 - - 08/02 -
  Npt79*36*62**46*73*41*
  loveyouloveyou............10***74*00**59* 95*42*
  shopeone............67*59*59* 77*43** 48*12*
  HoangMinhTu........................21* 74*96**79*00* 16*
  TLong888........................66*75*26*41*
  langthangtimso........................68** 86* 00*17*40*52*
  sohochaylam....................................68*19*41* 16*
  mo3cang....................................59*95*02* 20*
  anhnumberone....................................25**02*54*
  locroitrungdau....................................77*73* 79*00*
  giangmobile....................................09*06*52* 16*
  chutichhoidong....................................17*06*20* 02*
  thuhuyengirl....................................33**59*41*
  binbinhn................................................43**52*
  chidanh1con................................................73*16* 97*
  Galaxy................................................06*16*
  danvietanhhung................................................71* 19*91**
  numoneyee................................................96*16*
  kyniemxua................................................73*59* 88*
  Cauamhanoi................................................12* 21*54*
  bietphailamsaoday................................................43** 48*42*
  dieuanh96................................................73*54* 30*
  huyenhuyen................................................19*59*
  tinhtuoisang................................................21*12*
  antamwin................................................48*41* 40*
  yeusohoc................................................40*97*
  vhg123............................................................25* 52* 88*
  giaosuxoay............................................................40* 97*
  khongsothua............................................................15* 51* 20*
  Thuminh............................................................39* 41*
  danv411............................................................41*
  mamalanlan............................................................65*
  Uyennhi2019............................................................59*
  DonaldTrump45............................................................41* 16*
  anquanhnam............................................................20* 02*
  Ronaldo7............................................................41*
  HaiNam92............................................................39*
  xosoxmien............................................................12*
  girlcity............................................................16*
  happyday............................................................97*
  lodelk............................................................88*
  hoahuong............................................................59*
  zozozo............................................................97*
  songque38............................................................88*
  Champions............................................................78*
  chot10trung1............................................................54*
  nonanoni............................................................12*
  HoangToan............................................................54*
  hatay88............................................................02*
  CatLinhHD............................................................71*
  adayroihihi............................................................00*
  Baonam2016............................................................25* 52*
  hyvongwin............................................................41*
  quangninh279............................................................54*
  kocannoinhieu............................................................25*
  ViettelDaily............................................................42*
  duhunx999............................................................41*
  vietkieudanhlo............................................................15*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/02 - - 08/02 -
  kyniemxua30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7991 90 89 92 88 87 86 85 84 93 83 82 81 80 79 94 78 77 76 75
  bachthu3nhay.................88 87 86 84 82 81 89 80 79 78 77 76 74 90 72 71 70 69 68 91
  Dodonguyen.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 77
  TLong888.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 46
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  yeusohoc.................88 87 85 84 83 81 89 78 75 74 71 70 69 68 91 65 64 61 58 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 77* 83* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* 19* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Dedan3cang : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 02** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 40000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 - - 08/02 - - 09/02 - - 10/02 -
  Npt79*36*62**46*73*41*73*01*
  Galaxy................................................06*16*60*45*
  vhg123............................................................25* 52* 88*39*02**
  bacang........................................................................92*76*
  TranDung64........................................................................61*21*
  chuoi........................................................................23*01*
  HoaHeoTan_87........................................................................68*01*
  minhquang2016........................................................................81*99*
  ptsmr........................................................................94*41*
  kovachin........................................................................78** 87*76*
  chidanh1con....................................................................................77* 83*
  HOANG YEN....................................................................................98*
  mamalanlan....................................................................................21*
  NetCaFe....................................................................................19*
  loveyouloveyou....................................................................................59*
  mo3cang....................................................................................69*
  buihung88....................................................................................83*
  danvietanhhung....................................................................................99*
  numoneyee....................................................................................25*
  anquanhnam....................................................................................97*
  DonaldTrump45....................................................................................02**
  locroitrungdau....................................................................................76*
  chutheanh....................................................................................77*
  toilatoi7x....................................................................................83*
  motobike....................................................................................77* 19*
  vungtroisohoc....................................................................................99*
  songque38....................................................................................96*
  bactrangtinhdoi....................................................................................01*
  vinamilk....................................................................................84**
  haiyen1295....................................................................................21*
  CatLinhHD....................................................................................97*
  tinhtuoisang....................................................................................41*
  lode2019....................................................................................45*
  alololo....................................................................................99*
  kocannoinhieu....................................................................................98*
  SaoMai789....................................................................................19*
  Dedan3cang....................................................................................84**
  thuyanh29....................................................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/02 - - 10/02 -
  lodelk04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9404 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  bachthu3nhay.................57 58 54 59 53 52 60 51 50 61 49 62 48 45 63 44 43 66 42 67
  chutheanh.................18 81 13 31 54 45 59 95 77 22 27 72 63 36 68 86 04 40 09 90
  chidanh1con.................25 31 33 34 36 38 40 42 43 45 47 51 52 54 56 59 60 63 65 68
  haiyen1295.................28 29 31 32 34 35 37 38 39 41 42 44 45 47 48 49 71 72 74 75
  mo3cang.................40 39 38 41 37 42 36 34 43 33 32 45 31 46 29 28 47 27 48 25
  mytamido.................32 33 34 35 37 42 43 44 45 47 52 53 54 55 57 62 63 64 65 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   

Chia sẻ trang web này